Přípomínka k diskusi o církevních restitucích

Arcibiskup Beran
11.1.2012 09:33
Celou problematiku církevních restitucí je nutné vídět ve světle prohlášení arcibuskupa Berana, učiněné v únoru 1948.

Arcibiskup Beran 25. února 1948 zveřejnil prohlášení. vněmž vyzval národ ke svornosti a umírněnosti v politickém boji, kde vyzval v článku 2 "Udržujte právní řád! Všichni schválili zásadně program socializace. Všichni k němu pracovali a chtějí pracovat. Právní cestou se dosáhne trvalejších forem i těch nejradikálnějších. Čtěte dějiny! Přesvěčte se! " (citováno podle Jaromír Smutný, Svědectví presidentova kanceláře. Praha: Mladá fronta 1996, s. 172)

  Pokud dobře rozumím této výzvě, tak je jasné, že arcibiskup Beran nepovažoval to, co bylo do 25, února 1948 odebráno církvi, za krádež, ale za socializaci. A pokud  i po 25. únoru byla ta socializace církevního majetku, respektive jeho převedení  prováděno formou zákona, tak je zcela lhostejné, zda ten majetek měla církev pouze v užívání, a nikoliv ve vlastnictví.

Mně z toho hlavně vyplývá, že může být sice vhodné vydat konkrétní církevní majetek, případně dokonce po soudním projednání, dokonce v jistých konkrétních případech to může být nejlepší cestou k jeho efektinějšímu využívání, ale rozhodně církvím nepřísluší nějaká dokonce možná nadhodnocená finanční náhrada za nevydaný majetek. A ta církev, které majetek bude vydán, měla by se závazat současně s jeho převzetím k nějaké veřejné službě.   

 Obrázek: Arcibiskup Beran viz (http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/historie/unor-1948/unor-1948-vzpamatujte-se-vyzval-narod-arcibiskup_46524.html )

  

rezjir10
Zajímám se o historii, politiku a ekonomii, protože Češi nerozumějí svým vlastním dějinám.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

rku

Program socializace byl dán Košickým vládním programem. Že po nesvobodných volbách v 1948 bude všechno jinak mohl 25.2 Beran jenom tušit. Protože ale i potom probíhalo vše podle platných komunistických zákonů, neměly být vůbec žádné restituce.