Pro klid duše

prubehy
13.2.2021 15:54
Dopustil jsem se chyby. Dovolil jsem si v reakci na příspěvek pana Ladislava Žáka "Cožpak jsem jeho strážcem…?!?" [ http://vasevec.parlamentnilisty.cz/komentare/cozpak-jsem-jeho-strazcem ] mj. uvést sebecitaci z mého příspěvku "Covidová nestrategie" [ http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/covidova-nestrategie ], aniž bych provedl sebezpytování. Nakolik je třeba stará čísla poslat na smetiště, jaké podmínky a faktory ovlivní nová čísla (a jak), popř. které z mých předpokladů jsou více či méně podstatné? To rozvláčné čtení nebude pro každého, legrace pomálu a tak fajnšmekrům v oboru informací doporučím kliknout ihned na jiné příspěvky.

Tedy uvedené "proroctví" z příspěvku "Covidová nestrategie" po aktualizaci 17.1.2021 vypadalo takto:

 a)   Rezervoár potencionálních mrtvol (maximálně reálný počet možných úmrtí v naší republice na covid) mi vychází maximálně cca 65 tisíc. 

 b)   I při dosavadním přístupu "řízení" epidemie v ČR to zcela jistě nebude více, spíše méně a to až o 5-15 tisíc. 

 c) K tomu připočtěme pravděpodobný pozitivní vliv vakcinace, který to může srazit (podle toho, jak bude skutečně zaměřena, v jakém bude režimu  a také podle toho, nakolik se mine s novými mutacemi) zhruba od 8 do 70 % z dosud "nevyčerpaného" rezervoáru potencionálních mrtvol 

d) (tj. max. 65 tis minus korekce cca 10 tis. = 55 tis minus již covidem vyčerpaný rezervoár cca 15 tis. skutečných mrtvol = 40 tisíc dosud nevyčerpaný rezervoár potencionálních mrtvol), což je zhruba (8-70% ze 40 tis.) 3200 až 28000 budoucích návštěvníků Hádovy říše.

e) Reinkarnace na to nemá zásadní vliv.  Chci věřit, že se to bude odehrávat pod průměrem tohoto rozmezí, takže z hlediska mé víry a přání  (což se neliší od víry zoufalých námořníků, předhazujících Neptunovi - či Poseidonu, jak kdo chce - oběti pro uklidnění jejich hněvu),  by i bez valného přičinění vlády řádění covidu uspokojilo 3-13 tis. obětních beránků. 

Tolik (pokolikáté už proboha?) sebecitace. A teď už jen to sebezpytování.

ad a) Nevidím důvod měnit tento předpoklad (ani metodu zde neuvedeného výpočtu), protože maximální počet kandidátů na covidózní úmrtí je omezen počtem nejohroženějších z ohrožených a reálným podílem jejich těžkých průběhů a smrtnosti; to jsou čísla vcelku objektivní s postačující přesností pro daný účel, kalkul, že ti, kdož byli nejnáchylnější a dostali se první na řadu, zní sice lákavě, ale nemám pro to dostatečný podklad a to ani logický).  

ad b) Nemám důvod měnit ani tento předpoklad (ani toto číslo) a to bez ohledu na přístup  k "řízení" epidemie v ČR.

   Ani optimista nemůže očekávat, že nepoučitelní po dobu téměř roku se najednou poučí, takže na zlepšení těchto čísel to nebude mít znatelný pozitivní vliv. Na druhé straně tato čísla nezhorší jakákoliv činnost či nečinnost vlády, protože to už je mimo jejich kontrolu bez ohledu na vyhlášení stavu nouze o myšlenky.

   Pozitivním faktorem ovšem je "zaběhlý" zdravotnický systém. Třeba i v tom smyslu, že lékaři a zdravotnický personál mnohé věci už neobjevují,  nezkoušejí, ale pracují rutinně, efektivněji; mj. uplatňují i dobrý odhad toho, kdo "je už na druhém břehu" a konat pro něj jen to nezbytné jim dovoluje u ostatních kritických stavů dosahovat lepších výsledků. Své v tom hraje i potřebné fungující vybavení léky i ostatními prostředky a alespoň trochu  časnější první zásah  u těžkých průběhů apod.

    Dalším pozitivním faktorem je chování občanů. Jsou takoví, kteří úporně hájí své nejohroženější v rodinách navzdory všemu. Vzrostl také počet těch, kteří navzdory nouzovému stavu, vědouce si svých slabin a zranitelnosti (diagnóza, obezita...) učinili hodně pro zlepšení své startovní pozice, až budou závodit s covidózou. A také to, že někteří občané se nenechali zviklat náznaky "shora", že na koronavir nefunguje česnek, lichořeřišnice, tymián, vitamín D, acylpyrin, "takže koronavir asi nebude vir". A pustili se udatně do zkoušení toho, co se jim všeobecně osvědčilo na chřipky a jiné virózy a vůbec - určitě tím nepřispěli "k záchraně zdravotního systému", ale pro svoji vlastní  imunitu učinili aspoň něco. To se nemusí projevit přímo oslabením těch malých covidmršek ale předejde komplikacím tam, kde oslabený organismus nemusí řešit místo jednoho koronáče další komplikace díky jiným handicapům.

    V negativním smyslu bude prohospodařená důvěra vlády působit na část občanů jako vnitřní odůvodnění pro "zakázané uvolnění", ale čím dále, tím méně to bude mít negativní dopad na to, co je pro mne hlavní - to jsou mrtví, dokud ještě žijí.

    Daný odhad není nutno měnit směrem nahoru také proto, že vakcinace pomaličku snižuje počet kandidátů na smrt (to samozřejmě snižuje i úspěšné prodělání covidu, ale na uvedené  číslo to vliv nemá).  Skoro bych řekl, že se to tak projeví  bez ohledu na tempo, protože cílení je stále plošné, ačkoliv má změněný charakter z čistě plošného na skupinově plošné či výběrově plošné opatření. Mimochodem, podprahová informace pro nás plebejce je zatím tato: "...protože je málo vakcín, proto ještě se nedostavují úspěchy..." namísto "...správným zacílením jsme dosáhli většího účinku a srovnatelného snížení zbytečných úmrtí než jiné země s většími možnostmi..."

ad c) Není důvod měnit ani tento předpoklad, ale vzhledem k "tanečkům s vakcínou" a především k tomu, že část vakcín je použita na jiné pacienty než na vážné  kandidáty na smrt a průběh vakcinace neoslnil) , vliv na snížení počtu zbytečných úmrtí jsem zúžil při aktualizací čísel a tak vychází místo 8%-70%  cca 12%-52%.

ad d) po aktualizaci přepočtu podle výše uvedených úvah  (zásadně se nic nezměnilo, čísla jsou ovšem trochu odlišná):

(tj. max. 65 tis minus korekce cca 10 tis. = 55 tis minus již covidem vyčerpaný rezervoár cca 18 tis. skutečných mrtvol = 37 tisíc dosud nevyčerpaný rezervoár potencionálních mrtvol), což je zhruba (12-52 % z 37 tis. k 13.2.21) 4400 až 19000 budoucích návštěvníků Hádovy říše.

Nezbytná poznámka: Tento vliv je od počátku brán v absolutních číslech na populaci. Relativně se tento  vliv na pokles denních úmrtí agreguje s řadou jiných(kupř. imunita proděláním covidóźy) a to i protichůdných. Kupř. nová mutace může mít hlavní dopad na smrtnost a to třeba u jiné skupiny (nedejbože celé) populace a nikoliv jako známá britská pouze dopad na rychlost šíření (o jiných dopadech se blíže dočteme asi až za rok-aktualizace 15.2.2021 - omluva, je uváděno, že i smrtnost u britské mutace je o třetinu větší [bez bližších detailů, koho to postihne více či méně] - ale nezpůsobuje vážnější průběh onemocnění [ https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/koronavirus-a-jeho-mutace-v-cem-je-britska-horsi-nez-ty-predchozi-a-jake-dalsi-zname-40348273 ]). Ale ono by úplně stačil souběh covidózy s epidemií chřipky. Je třeba také říci, že uvažuji v horizintu pouze 3- 4 měsíců  (stejně tak, jak jsem před publikací odhadů(v příspěvku "Covidová nestrategie" prováděl v lednu 2021 korekci svých výsledků ze záři 2020)

ad e) po aktualizaci (zásadně se nic nezměnilo, čísla jsou ovšem odlišná)

 V této chvíli již 3 tisíce dalších obětí je realitou (již promítnuty v bodu ad d)). Je na místě se ptát,byly-li nezbytné (stejně jako předchozích 15 tisíc), a  co čekat dále, resp. jaké podmínky a faktory to ovlivní (a jak). 

    Takto to vidím ve světle novějších čísel a hlavně ve světle současných faktorů. Které všechny považuji za podstatné a mají odhadnutelný či vypočitatelný vliv,  to by ovšem bylo na další příspěvek. Ale ten nemá adresáta.

    Na závěr jen tolik: Na přesnost ani vědeckost ani metodologickou čistotu si nárok nečiním. Nevšiml jsem si, že by někdo zodpovědný nabídl lepší - nepočítám zde pochopitelně  ani "exponenciální  nekonečné vize" statisíců mrtvých, ani výtečně propočtenou potřebu mrazáků na mrtvoly, ale ani  antirouškařské bezstarostné hlášky typu " ti 3-4 mrtví denné nebudou mít na nic vliv, na chřipku umírá více lidí..." .

Tudíž s určitou tolerancí beru tato čísla  jako referenční (dejme tomu srovnávací) úroveň pro posuzování, nakolik naše vláda&spol je úspěšná. Nakolik jde o zbytečnost, si netroufám posoudit. Beru to jako samozřejmost, stejně jako když pravidelně zapisuji údaje srážkoměru na své zahradě. Také bych nemusel, ale někdy jeden údaj, o který se dá opřít, má - aspoň pro mne - větší hodnotu než tisíc vědecky podložených údajů bez informace kdy a za jakých podmínek platí.

Již po Novém roce jsem vyjádřil přesvědčení, že během svátků došlo uvnitř domácností i širších rodin k jejich důkladnému promoření bez ohledu na veřejná omezení  a propíraný nárůst je de facto vrcholem kumulovaných následků s časovým posunem a že k dalšímu  zvýšení nárůstu není logický (čti "můj logický") důvod. Dva důvody se přece jen nabídly. Jednak už se zřejmě prosadily mutace (stačí kratší doba k přenosu a tak se zrychlil i přenos v populaci, druhak anomálie při pozvolném poklesu povánočních maxim celostátních čísel byly hodně ovlivněny některými oblastmi (viz rozsáhlé oblasti sice značně promořené, ale oproti tomu lokality, kde je nutnost izolace okresů).   

Konec sebezpytování, svědomí neutrpělo a čas je relativní.

 

luis
Vývojář (ročník 1955), se zkušenostmi z ekonomiky, managementu, zemědělství a techniky. Zajímám se o makropolitiku a makroekonomiku pouze z pohledu jejího dopadu na lidi, které znám a z pohledu jejich možných reakcí.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.