Proč ministerstvo financí mlží?

pelc vladimír
28.4.2018 06:55
Ministerstvo financí o rok odkládá ukončení tzv. superhrubé mzdy. Měla být zrušena od roku 2019. Pro zrušení superhrubé mzdy a snížení daní prý v parlamentu není dostatečná politická podpora − citovala zdůvodnění ministryně financí vlády v demisi Aleny Schillerové agentura ČTK. O pravdivosti tohoto tvrzení lze, diplomaticky vyjádřeno, s úspěchem pochybovat.

Představa hnutí ANO 2011 o zrušení tzv. superhrubé mzdy zaměstnancům je tak trochu kulišárna – její skutečné zrušení nikdy neplánovalo. V jeho předvolebním politickém programu se dočteme, že by zrušilo způsob výpočtu superhrubé mzdy a její věcné označení, avšak daňové zatížení příjmů ze závislé činnosti by se příliš nesnížilo. Superhrubá mzda by totiž měla být nahrazena zvýšenou sazbou daně z příjmů fyzických osob a to 19% sazbou z hrubé mzdy; pro zaměstnance, při jinak stejném základu daně, by se daňové zatížení ve srovnání s nynějším výpočtem podle tzv. superhrubé mzdy snížilo jen o 1,1 p. b. (současná 15% sazba daně + pojistné jako základ daně je fakticky zdaněním sazbou 20,1 %); uskutečnění tohoto návrhu ANO 2011 by zaměstnancům, poplatníkům s příjmy podle § 6 zákona o daních z příjmů, tedy mnoho nepřineslo. Osoby samostatně výdělečně činné by však jako kompenzaci mohly od základu daně odečíst tři čtvrtiny odvedených pojistných. Současné solidární zvýšení daně by měla nahradit zvýšená sazba daně ve výši 24 %.

Nyní jsme se od ministryně financí Aleny Schillerové dověděli, že uvedená změna od příštího roku není možná, protože prý nemá politickou podporu. Tak si kladu otázku, které politické strany měly zrušení tzv. superhrubé mzdy v předvolebním politickém programu: hnutí ANO 2011 (78 poslanců), ČSSD (15 poslanců) a KSČM (15 poslanců). Sečteno: 108 poslanců. Z programů stran SPD (Strana přímé demokracie; 22 poslanci) a Piráti (Česká pirátská strana; 22 poslanci) jsem nabyl dojem, že by též měly snahu tzv. superhrubou mzdu odstranit (chtějí snižovat daňové zatížení fyzických osob): Sečteno: 108 + 22 + 22 = 152. V každém případě by pro zrušení tzv. superhrubé mzdy hlasovalo poslanců vždy dostatek. Tak jaká je ta chybějící politická podpora, v čem se projevuje?

Chybí dobrá vůle, která je předpokladem každého jednání. Ale proč?

Poznámka : Mlžit znamená předstírat činnost (např. v herecké hantýrce to značí předstíranou hereckou akci, a to z nedostatku invence herce, nebo při výpadku jeho paměti).

Co je superhrubá mzda podrobněji viz http://vasevec.parlamentnilisty.cz/clanky/superhruba-mzda-ostuda-danoveho-systemu .


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Jiří Volný st.

Je úplně jedno, zda nám vypočtou čistou mzdu tím nebo jiným způsobem. Podstatnou chybou konceptu superhrubé mzdy je rozpor s požadavkem neuplatňování dvojího zdanění. Protože jsou do daňového základu zahrnuty odvody zaměstnavatele za zaměstnance, proto se jedná o dvojí zdanění. Náš skvělý Ústavní soud s velkým úsilím řešil kauzu muslimského šátku, ale takovou botu nechal projít téměř bez povšimnutí. Obecně si přejeme nižší daně, ale také, alespoň většina z nás, cítí odpovědnost za rozumně vyrovnané rozpočty. Tady musíme spařovat důvod odkladu.