Proč nás spoutává tak neuvěřitelná nesvoboda?

ct pouta
20.2.2021 16:19
Během nejpřísnějších vládních opatření proti epidemii a během zákazu vycházení byla na opuštěném statku ve Francii uskutečněna velká technoparty. Zúčastnilo se jí kolem dva tisíce lidí. Policie technoparty rozehnala a zúčastnění dostali pokuty. Když se novináři ptali jedné z účastnic na její názor řekla, že akce se zúčastnila proto, že kvůli koronaviru nechce promrhat své mládí.

   I když se vzhledem k vážné situaci ve světě i ve Francii zdá být názor této teenagerky nedospělý, ba až úsměvný, faktem zůstává, že lidé už začínají mít dost nejrozličnějších omezení. Že už začínají mít dost nesvobody, která na ně dolehla a spoutává je jako vězně.

   Proč je ale tomu tak? Proč jsme se najednou ocitli v nesvobodě a v nejrozličnějších omezeních, jaké by před pár lety nikdo nepovažoval za možné?

   A protože nic se neděje jen tak, ale všechno má svou příčinu, zkusme se podívat na ty nejhlubší, neboli duchovní příčiny stavu nesvobody, který musíme v současnosti prožívat, a který bude s největší pravděpodobností ještě gradovat, pokud lidé nepochopí jeho nejhlubší příčinu a nezačnou pracovat na jejím odstranění.

   Náš svět upadl do nevídané nesvobody, protože neví, co to svoboda ve skutečnosti je! A protože to neví a nežije svobodně, musel nutně dospět do protipólu svobody, kterým je nesvoboda.

   Co je to tedy svoboda?

   Svoboda je jednání a dokonce i myšlení v souladu se zákony Božími!

   Proč? Protože zákony Páně pulzují univerzem a udržují ho! Protože všechno, co se ve stvoření děje, probíhá pouze v rámci těchto zákonů. A svobodný je jen takový člověk, který se je snaží poznávat a ve svém životě také respektovat. Pokud totiž takto koná, zákony Páně mu pomáhají a nesou jeho bytí ke štěstí a harmonii. Jedině takto smýšlející a jednající člověk není ve stvoření nijak omezován. Zákony Nejvyššího mu pomáhají, namísto toho, aby se mu stavěly do cesty. A proto jen ten, kdo se snaží poznávat Vůli Páně, totožnou s jeho zákony, a kdo se snaží podle ní žít, jen ten je skutečně svobodný. Jen ten může svobodně a volně dýchat v tomto stvoření a žít v něm radostně a ničím neomezovaný.

   Ten však, kdo se nesnaží poznávat Vůli Páně, totožnou s jeho zákony, kdo se nesnaží podle ní žít a ignoruje ji, ten není svobodný! Ten nemůže svobodně a volně dýchat v tomto stvoření, protože je na každém kroku omezován zákony Nejvyššího, které nezná, nerespektuje a ignoruje. Ten pak není těmito zákony nesen ke štěstí a k radosti, ale se do nich zaplétá a oni ho spoutávají. A postupně ho spoutají do takové míry, že ho nakonec oberou také o vnější svobodu. Nakonec ho uvězní a nedovolí mu svobodně žít, ani dýchat.

   A přesně toto je stav, do kterého jsme v současnosti na zemi dospěli. Lidstvo bylo uvrženo do nesvobody, protože odmítlo poznávat Vůli Páně a žít s ní v souladu. Lidstvo dlouhodobě nerespektuje zákony Páně a jedná proti nim. Ale protože pouze znalost a respektování těchto zákonů může dát lidstvu pravou svobodu, byli lidé uvrženi do nesvobody, která je nevyhnutelným důsledkem nesprávného postoje k životu a k zákonům a Vůli Nejvyššího.

   Miliony lidí si v současnosti přeje, aby se jim vrátila předchozí svoboda. Aby byl život takový, jako dříve. Kvůli tomu se podrobují nejrůznějším opatřením na zastavení pandemie. A kvůli tomu jsou ochotni dát se očkovat doufajíc, že nakonec přece jen porazíme koronavirus a staneme se svobodní.

   Lidé však nechtějí nic slyšet o nejhlubší duchovní příčině stavu, ve kterém se dnes nacházíme. Lidé nechtějí přijmout fakt, že žijí v duchovním stvoření, oživeném pulzujícími zákony Páně. Lidé si nechtějí uvědomit, že nadchází proroky zvěstovaný čas očisty, ve kterém bude to, co chronicky ignorovalo Vůli Páně a jeho zákony definitivně spoutáno, zbaveno svobody a uvrženo do žaláře, odkud se už nikdy více nevysvobodí. Nastává čas spoutání a uvěznění všeho, co se příčí Vůli Páně, a osvobození a uvolnění všeho, co se Vůli Páně snaží poznávat a podle ní žít.

   A protože náš svět jako celek, až na malé výjimky Vůli Nejvyššího urputně ignoroval, byl celý uvržen do vnější nesvobody jako do žaláře. Byl uvržen do takové nesvobody, jakou by před pár lety vůbec nepovažoval za možnou.

   Nicméně náš ateistický, materialistický a od Stvořitele a jeho Vůle odvrácený svět doufá, že se ze současné nesvobody vyseká různými opatřeními proti pandemii a vakcinací.

   Nechci nikomu brát iluze, ale není to tak, protože čas dozrál a svoboda se stává vzácným darem jen pro ty, kteří pochopí duchovní podstatu současného dění, a začnou se snažit poznávat a respektovat Vůli Páně a jeho Zákony. Jen toto jediné představuje skutečnou bránu ke svobodě! Ke svobodě jednotlivce, národů i lidstva!

   To, co zde bylo dosud nás přivedlo k nesvobodě a k nejrůznějším neúnosným omezením, a my bychom měli pochopit, že jít dál touto cestou již není možné. My to máme pochopit prostřednictvím prožívání na vlastní kůži! Máme pochopit a prožít, kam se je až možné dostat našim ignorováním Vůle Nejvyššího a jeho zákonů.

   Svět už nikdy nebude takový, jaký býval! Náš svět bude konečně svobodný a právo žít v něm dostanou ti, kteří pochopili, co to svoboda ve skutečnosti je a sami se stanou svobodní. Svobodní v duchu, svobodní v láskyplném objetí zákonů Páně, které budou znát a naplňovat, a které jim proto budou pomáhat, chránit je a vést k míru a radosti.

   Lidé nesvobodní a neznalí toho, co svoboda ve skutečnosti je, zde již nebudou mít místa. Jejich místo bude tam, kam je jejich odklon od Vůle Stvořitele přivede. Bude to místo nesvobody, kde budou trpět a chřadnout, až v něm nakonec zahynou, protože nebyli schopni do poslední chvíle pochopit, že svoboda a volnost jsou jen výsadou těch, kteří poznávají a plní Vůli Nejvyššího.

   Každý člověk který chce, může najít tuto Vůli jasně vyjádřenou v Mojžíšově Desateru a v Ježíšově učení. Ale protože v běhu staletí tyto zdroje nezůstaly čisté a byly v mnoha věcech zkresleny a poznamenány lidským mudrováním, souhrnné, ucelené a očištěné poznání Vůle Nejvyššího bylo lidem v době blížící se očisty darováno v Poselství Grálu.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

  K podstatě dalšího duchovně zaměřeného pojednání pana Petra Lukeše o významu pravé, upřímné a nefalzifikováné víry ve Stvořitele samozřejmě nemám žádných připomínek, ale především slova obdivu. Chci se však  stručně vyjádřit k některým k okolnostem věrouk sektářských viz. například sekty Svědků Jehovových. Politologická lidová tvořivost, zvláštnosti sektářských věr postřehla a víru věříchch snad až nadpřirozené schopnosti jejich vůdce Ing. Andreje Babiše, takto byla povýšena na dogma  a tito věřící byli trefně pojmenování jako Svědci Babišovi. V rámci nyní uměle vyvolané zločinci proti lidstvu coronavirově covidní aféry ohledně údajného coronaviru SARS - CoV - 2, nám tedy vyvstali další slepě věříci svědkové, tentokráte Covidovi, kteří se v rámci ČR štěpí na svědky Covidové Babišovsko - Blatné a ještě ortodoxnější Svědky Prymulovy, kteří by Čr nejraději transformovali, údajně dočasně na novodobý koncentrační tábor. Samozřejmě nic proti sektářským věřícím nemám, každý nechť si věří jak chce a v co chce. Ovšem do doby, než jejich víra přeroste v naprostý fanatismus a začnou osočovat a perzekuovat druhé co nesdílejí právě jejich názory. 

   Nechť si tedy věří v údajnou pandemii, když jim proti viru nestačí šest roušek a pět respirátorů, odění v PCHOJ ať se vmísti do bunkru někdě u obce Těchonín a tam ať se chrání, ale ať tyto drasická opatření nechtějí aplikovat na nás covidově nevěřící a sještě nás osočovat, že jsme sobci a případným nenošením náhubku či respirátoru je dostatečně nechráníme, viz. vkutku sofistikované heslo moje roučka chríní tebe atd. Nyní se vlastně potvrdilo, žýe celé rouškové šílenstmví představuje naprostou blamáž, tak se přesedlává na povinné nošení respirátorů. Jestli tito sektářsko zdravotní svědkové věří nestoudnostem, které jsou jim namlouvány, podoplacenými zdravotní, statisrtiky, novináři a jinými coronafoby, ale ať nás nechají na pokoji vždyť srtručně zejména:

SARS - CoV -  2 coronavir doposud nebyl izolován v přírodě, ale prý jakási jeho částečka, která byla dotvořena v laboratořích.

 Do jaké míry pak mohou být  přesvědčivé nespolehlivé PCR a i antigenní testy a zejména jimi zdůvodňované zastrašovací falešné statistiky,které slouží k příjmání neadekvátních a zmatečných opatření. O dalším hitu prý všaspasné vakcinace se jeví jako zbytečné psát..

Nejen ve vědách právních platí zásada, budiž slyšena i druhá strana, zde vědci a veřejnost v chiméru covidovou nevěřící, tito jsou však čím dál více cenzrování a jinak ostrakizováni.

Takže zatím se díky proticoronavirovým fanatikům a ulekánkům úspěšně probojováváme k nastolení diktátorského  státního režimu, kde zatím chcípl pes a zanedlouho i my, právě díky nesmyslným proticoronavirovým opatřením.