Proč Nečas i Vondra lžou v kauze ProMoPro?

3.2.2011 18:16
Když skončilo české předsednictví EU, vyjádřil Jiří Paroubek pochybnosti o hospodaření tehdejšího místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Alexandra Vondry s prostředky na české předsednictví určené. Ty tehdy vycházely především z podivných okolností bombastické kampaně s pofidérním názvem „Evropě to osladíme!“ a z množství různých PR firem, jejichž profesionalita se ukázala například na přípravě kalendářů s chybnými názvy evropských zemí. Pokud se dnes navíc ještě prokáže, že onen cukr jako symbol kampaně „Evropě to osladíme!“ obdržel Úřad Vlády ČR až po českém předsednictví, pak je zřejmé, že jediným, kdo si pěkně osladil život, je dnešní ministr obrany Alexandr Vondra.

To koneckonců prokazuje i tzv. kauza Vondra s firmou ProMoPro, kdy jsme dnes a denně konfrontováni s fakty, která následně popírá střídavě jak premiér Nečas, tak samotný ministr Vondra. Oba dnes dokonce v zájmu zametení podezření z tunelování českého předsednictví zpochybňují i to, že by Alexandr Vondra byl za cokoliv zodpovědný. Premiér vlády České republiky nám s vážnou tváří tvrdí, že člen vlády nenese žádnou odpovědnost za své kroky, svá rozhodnutí, své podřízené. Toto dnes tvrdí premiér vlády, která se holedbá názvem „vláda rozpočtové odpovědnosti“.

Argumentace premiére Nečase i ministra obrany Vondry má však zásadní trhliny. Zde jsou:

1. Premiér Per Nečas tvrdí, že za uzavření smlouvy s firmou ProMoPro nenesl odpovědnost Alexandr Vondra, ale někdejší vedoucí Úřadu Vlády ČR Jan Novák. S touto argumentací se ztotožňuje i Alexandr Vondra. Proti tomu mluví:

a) dokumenty popisující kompetence a odpovědnost jednotlivých složek Úřadu Vlády ČR, kde stojí, že Sekce pro předsednictví ČR EU, v jejímž čele stál v době uzavírání smlouvy s firmou ProMoPro Alexandr Vondra, „zajišťovala organizační záležitosti, výběrová řízení na dodavatele veškerých kongresových a konferenčních služeb“.

b) stanovisko bývalého vedoucího Úřadu Vlády ČR v letech 2005-6 JUDr. Ivana Přikryla, který odmítl možnost, že by vedoucí Úřadu Vlády ČR mohl odmítnout pokyn místopředsedy vlády a že funkce vedoucího ÚV ČR při podpisu takových smluv byla pouze formální, a že odpovědnost za průběh výběrového řízení i jeho právní bezchybnost je na tehdejším místopředsedovi vlády Alexandru Vondrovi.

c) stanovisko Jana Nováka, který byl v době, kdy byl Alexandr Vondra místopředsedou vlády a byla uzavírána smlouva s firmou ProMoPro, vedoucím Úřadu Vlády ČR.

d) stanovisko Mirka Topolánka, který byl v době, kdy byl Alexandr Vondra místopředsedou vlády a byla uzavírána smlouva s firmou ProMoPro, předsedou vlády.

2. Ministr obrany Alexandr Vondra se hájí, že o smlouvě s firmou ProMoPro nevěděl. Na tiskové konferenci 27.1. 2011 dokonce prohlásil: "Osobně jsem žádné smlouvy ani nevyjednával, ani nepodepisoval a s většinou z nich jsem nebyl ani seznámen. To se týká i smlouvy s firmou Promopro.“ Proti tomu ovšem mluví:

a) Vondrova tehdejší náměstkyně Jana Hendrichová, která prohlásila, že Alexandr Vondra byl o všech smlouvách informován.

b) zveřejněné dokumenty Úřadu Vlády ČR ke smlouvě s firmou ProMoPro, v nichž stojí, že mu smlouva byla dána „na vědomí“.

c) někdejší předseda Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS) Martin Pecina, který pro Lidové noviny prohlásil: „Vondra se věcí zabýval od roku 2008. To, že ty smlouvy nedělal, je lež. Volal mi, že bychom měli v té věci spolupracovat. Na podnět tehdejšího místopředsedy vlády Vondry, který mě tehdy volal, vznikla skupina a chtěli, abychom napsali, že jsou v časové tísni, že se to nestihne vysoutěžit.“

d) tehdejší vedoucí Úřadu Vlády ČR Jan Novák, který prohlásil, že ho o podpis smlouvy s firmou ProMoPro osobně požádal právě Vondra.

3. Přestože z předchozího vyplývá, že jak Alexandr Vondra, tak i Petr Nečas se zbavují jakékoliv, tedy přímé i nepřímé odpovědnosti za smlouvu s firmou ProMoPro, Úřad vlády ČR i Alexandr Vondra dnes veřejně vysvětlují, proč v tomto případě nebylo nutné vypsat výběrové řízení. Tímto důvodem je podle nich buď výhradní postavení firmy ProMoPro na trhu, anebo exkluzivní smlouva této firmy s Kongresovým centrem Praha (KCP). Proti tomu mluví:

a) dopis Jana Veselého, spolumajitele firmy ProMoPro z listopadu 2009, adresovaný Janě Hendrichové, náměstkyni místopředsedy vlády pro české předsednictví, v němž odmítá argument, že by firma ProMoPro měla výhradní postavení na trhu.

b) stanovisko KCP, které odmítá tezi o exkluzivní smlouvě, kterou by mělo KCP uzavřenou s firmou ProMoPro.

c) fakt, že firma ProMoPro si pro drtivou většinu zakázky najala firmu NWDC, z čehož je zřejmé, že je na trhu minimálně ještě jedna další firma, která může takovou zakázku realizovat.

4. Přestože z předchozího vyplývá, že jak Alexandr Vondra, tak i Petr Nečas se zbavují jakékoliv, tedy přímé i nepřímé odpovědnosti za smlouvu s firmou ProMoPro, Úřad vlády ČR i Alexandr Vondra veřejně vysvětlují, proč částka 776 milionů korun je za služby od firmy ProMoPro z jejich pohledu odpovídající. Proti tomu však mluví zásadní informace tom, že firma ProMoPro si na drtivou většinu zakázky najala již zmíněnou firmu NWDC a firmě ProMoPro zůstalo z celé zakázky na účtu 150 milionů Kč, z nichž si skoro 50 milionů převedli na soukromý účet majitelé firmy ProMoPro, manželé Veselí. Zbylých 100 milionů zůstalo podle informací médií na účtu firmy bez jakéhokoliv pohybu více jak rok, což obojí bylo podezřelé a vedlo k podnětu některé z finančních institucí Finančně-analytickému útvaru Ministerstva financí ČR. Je více než pravděpodobné, že minimálně tato částka byla tedy ziskem firmy ProMoPro, což je s ohledem na to, že nebylo v celé věci vypsáno výběrové řízení, velmi nestandardně vysoký zisk, který zásadním způsobem snižuje důvěryhodnost argumentace jak Alexandra Vondry, tak současného vedení Úřadu vlády ČR.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.