Proč Vystrčil mluví o vykonávaní „funkce“, když Ústava ČR mluví o „vykonávaní„úřadu“?

lubomir man 20
20.10.2021 21:24
Není to podezřelé? Copak p. Vystrčil si článek 66, na jehož základě usiluje on a lidé kolem něj o to, aby byl prezident Zeman zbaven úřadu, NEPŘEČETL? Článek 66 se totiž k možnosti zbavit prezidenta úřadu vyjadřuje takto: „Není-li prezident svůj ÚŘAD ze závažných důvodů schopen vykonávat a usnese-li se na tom Poslanecká sněmovna a Senát, může být prezident zbaven svých pravomocí“.

Tedy: Není-li schopen „VYKONÁVAT SVŮJ ÚŘAD“.

Ale toho přece prezident schopen je! Vždyť na vykonávání svého úřadu má velký aparát, sestávající ze tři sekcí, které sestávají z devíti odborů, ve kterých je zase celá řada nejrůznějších oddělení, archiv, kabinet, a celý tenhle hradní organizmus pracuje v těchto hodinách a dnech dál, i když pan prezident je v nemocnici.

Takže: prezident zřejmě, i když v nemocničním léčení, schopen vykonávat svůj úřad je. A i jeho podpis na výzvě ke svolání Poslanecké sněmovny tuto skutečnost dotvrzuje.

Ale pozor: Situace by nebyla už tak jednoznačná, kdybychom se Ústřední vojenské nemocnice neptali, zda je prezident schopen vykonávat svůj úřad, ale kdybychom se jí zeptali, je-li prezident schopen vykonávat svoji funkci? Úřad není totiž totéž co funkce. Úřad, resp. úřední povinnosti může úředník vyšší předat na určitou dobu úředníku nižšímu, ale nemůže mu stejně jednoduše předat svoji funkci. Protože funkce je s jednotlivcem úžeji spojena, je jaksi tělesnější, a každý lékař tedy usoudí, že po zdravotní stránce je vykonávaní funkce pro nemocného člověka (a tedy i pro prezidenta), obtížnější, než vykonávání jeho úřadu. A to i proto, že prezident není úřad celý, ale je jen jeho součátí, i když samozřejmě součástí nejdůležitější. Kdežto prezidentská funkce náleží jen prezidentu a nikomu jinému.

Takže se ptám: nebyl fakt, který jsem právě popsal, příčinou toho, že se pan Vystrčil nezeptal nemocnici, zda je nemocný prezident schopen či nechopen vykonávat svůj úřad, jak se měl zeptat když mu jde o aktivaci článku 66 Ústavy ČR, ale že se jí možná záměrně zeptal jinak? A totiž tak, zda je prezident schopen vykonávat svoji funkci? A to ve víře, že ta funkce má větší naději na zápornou odpověď než ten úřad. A on tak získá tzv. bianco šek na rozpoutání protihradní štvanice, jíž jsme v těchto hodinách a dnech svědky.

K podezření, že se tak mohlo stát, mě totiž vede fakt, že jak z úst p. Vystrčila, tak z úst jeho politických spojenců a též z megafonů všech oficiálních médií, se téměř výhradně line řeč o neschopnosti prezidenta vykonávat svoji funkci a nikoli o jeho neschopnosti vykonávat svůj úřad, jak by člověk s návaznosti na pražskou kavárnou zamýšlenou aktivaci článku 66 Ústavy logicky čekal. I Seznam Zprávy v pondělí večer pod titulkem: PREZIDENT NENÍ SCHOPEN VYKONÁVAT FUNKCI, ŘEKLI JEHO LÉKAŘI, uvádí:

„Předseda Senátu Miloš Vystrčil na tiskové konferenci citoval z dopisu Ústřední vojenské nemocnice. Podle lékařů není prezident Miloš Zeman schopen v současnosti vykonávat funkci“.

Takže zase ta FUNKCE!

Sakra, proč by nemocnice mlela o prezidentově neschopnosti vykonávat svoji funkci, kdyby se jí p. Vystrčil ptal na prezidentovu schopnost či neschopnost vykonávat svůj úřad?

 

lubomirman
Jsem spisovatel a publicista (Obrys Kmen, Outsidermedia, Nezakladnam, Halo noviny atd.)

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

luis

Ano, to je logické. První, co mě napadlo, když pan Okamura prohlásil, že chce vidět vyjádření ÚVN, bylo, zda bude chtít vidět i "zvací" dopis pana Vystrčila pro ÚVN. Za mně by to k úplnosti informací pro utvoření vlastního názoru určitě bylo potřeba.