Průlomový okamžik: ve Švýcarsku (a nově i v celé EU) připravují referendum o základním nepodmíněném příjmu!

srdce plné lidí , Německo
10.12.2012 23:32
Základní příjem je neokeynesiánská metoda, jež podobna Rooseveltovu plánu nalézá východisko z krize v dostání peněz dolů, ke spodním vrstvám obyvatelstva, ovšem s bonusem navíc - sází nikoliv na plánované hospodářství, nýbrž na seberealizační potenciál obyvatelstva, jemuž je ponecháno na vůli, jak naloží s výhodami plynoucími z odstranění rizik samostatně se rozhodující existence. S touto teorií přišel Belgičan Van Parijs, u nás byla jeho kniha přeložena a okomentována akademikem Markem Hrubcem spolu s jeho kolegou, Marek se tímto zabývá dále, jakož i značné množství kroužků a hnutí, iniciativ a organizací, jako je os Danubka, jejíž aktivista minulý týden ohlásil:
Méně než třetina obyvatel ČR živí zbytek. http://bez-cenzury.com/node/8663
Gabriel Karácsony5 prosinec v okolí místa Bratislava, Slovakia
Príprava referenda o ZÁKLADNOM PRÍJME vo Švajčiarsku !Tento týždeň zberatelia podpisov dosiahli počet 50 000, čo je polovica z potrebného počtu pre vyhlásenie referenda. Beží 8. mesiac zbierania podpisov, pričom celkovo je k dispozícii 18 mesiacov. Za ten čas chcú iniciátori získať 120 000 podpisov, aby mali aj určitú rezervu. Vo Švajčiarsku, pre vyhlásenie referenda postačuje 100 000 petičných podpisov. V takom prípade je vyhlásenie referenda povinné. Platnosť referenda nie je podmienené počtom hlasujúcich. Výsledok referenda má účinok zákona a nepodlieha ďalšiemu schvaľovaniu parlamentom, či prezidentom. Návrh referendovej otázky je prijatý, ak za jej prijatie hlasovalo minimálne 50 % zúčastnených voličov a zároveň, ak sa táto hranica dosiahla minimálne v polovici všetkých kantónov.
_________________________
Vlastně ve všech německy hovořícíéch zemích je základní, ničím, ani prací, nepodmiňovaný příjem jedním z hlavních témat většího množství stran, a podle informace, kterou mi poskytl brazilský Němec Ingo došlo i k demonstrativnímu výpočtu, že ekonomika by takto fungovala lépe, a protože by fungovala lépe, je to  naprosto ufinancovatelné, nicméně Ingo neznal zdroj a nicméně my zatím v Čechách ani nevíme, jak nastavit hranici a co všechno souvisejícího bychom měli udělat. Bohužel nikdo z česko-moravsko-slovenských aktivistů na tom není tak, aby objížděl pracovní konference v německy hovořícím teritoriu, jak se ukázalo,  pro ty, kdo umí německy či anglicky, je vše interaktivně vysvětleno zde: http://www.bge-interaktiv.de/ Kde v první rovině po odvysílání úvodního videa naleznete první čtyři okénka základních otázek a pod nimi videa s odpověďmi, a když zmáčknete "alle videos anzeigen" naleznete celé spektrum otázek - interaktivní tabuli videí s odpověďmi, kterou si  můžete pustit po částech: http://www.bge-interaktiv.de/alle.html a probírají se všechny otázky, zda by lidé ještě pracovali, či zda by to mohlo způsoit inflaci, jak je to realizovatelné, jak je to finacovatelné a zda je to opravdu realizovatelné již dnes, kdo by vůbec dělal špinavé práce,  znamená základní příjem přerozdělování (s tím se tomá "legračně - část platu by zaměstnanec dostával od zaměstnavatele, nýbrž od státu - a na změstnavateli by pak bylo buď plnit daňovou povinnosti více, nebo rozšířit aktivity o něco, co lidé opravdu potřebují, v každém případě by odměnou pro něj byl také větší trh o koupěschopnost těch, kteří ji doposud neměli, a samozřejmě , že pokud jste bezdětní a bez rodičů, připadá na vás vyživování aliákvotní části dětí a starců jiných lidí. ), také se zde zodpovídá otázka, jak jak vysoký by  nepodmiňovaný příjem měl být a mnoho dalších otázek.

 

Kniha kolektivu autorů Van Parijs, Hrubec, Brabec, je sice momentálně rozebraná, ale najde-li se dost zájemců, mohou ji dotisknout: http://www.kosmas.cz/knihy/137554/vseobecny-zakladni-prijem.-pravo-na-lenost-nebo-na-preziti/ nebo zde k přečtení online: http://deniceksv.blogspot.cz/2013/08/philippe-van-parijs-marek-hrubec-martin.html
Němci natočili základní výkladové video, jež bylo česky otitulkováno (a můžete  jej nejen shlédnout, ale také si jen separátně přečíst titulky: http://dokumentarni.tv/penize-ekonomika/zakladni-prijem-kulturni-impuls-grundeinkommen-ein-kulturimpuls  
Zde je totéž slovensky nadabované:
Základný príjem - Film (slovenský dabing)
www.youtube.com
"Základný príjem je ako vzduch pod krídlami!" -- tak začína tento film. Malo by to platiť nepodmienene pre každého? Môže exist
Důvodem, proč by ekonomika fungovala lépe, je právě ona mnou mnohokrát probíraná finanční anémie, jev, kterým se do hloubky zabýval Giacinto Auriti, jakožto důsledkem zcizení monetární suverenity, a nezřízené lichvy a spekulace, z nichž vyplývá pauperizace, rozevírání nůžek a ohrožování primárního národního sektoru výroby, obchodu a služeb, jež jsou postupně buď zaháněny do stagnace, nebo rovnou bankrotu, aby je posléze nahrazovaly služby a výrobky zemí s nižšími příjmovými hladinami, a posléze, když domácí kapacity padnou, jak finační anémie zasahuje, vše, co může a tkanina ekonomických činností se trhá, jsou vytěsňovány další a další činnosti,  převálcováním spekulativním kapitálem, investováním do předražených technologií a novou kolonizací národního hospodářstvíze zdrojů z kvantitativního uvolňování světové rezervní měns s fortelem penězokazců - ovšem jen pro vyvolené, kteým se vyplatí zhodnocování obyčejných potištěnýách ppířků, i kdyby hra trvala sebedéle, znají, hru monopoly.V každém případě s probíhajícím snižováním životního standardu obyvatel dochází ke  zrychlováním honičky za penězi. Arozevírání nůžek.
To jen našim zešovinizovaným podnikatelům nedochází, že jejich zboží dostává hodotu teprve tehdy, když si jej někdo koupí , a zatímco jeden miliardář sní za  měsíc jednu kýtuý a za život si nechá postavit třeba jen dvě vily, 300 solidně zajištěných nízko a středně příjmových sní za stejné období kýt 300a nakoupí či zrekonstruuje 300 bytů či domů.   Film, jenž linkuji, poměrně jasně vykládá, proč by Základní příjem měl fungovat, v Německu se to má samozřejmě trošilinku jinak než u nás: Německo překypuje aktivitami až za hranice, kdežto my vyrábíme jen 30% výrobků, které spotřebováváme, a bylo by třeba se zamyslet, jak rovnováhu mezi tím, co dovážíme a co vyvážíme znovu nastolit.  Já osobně jsem přesvědčená, že jediné správné je kombinovat základní příjem s monetární suverenitou - a Auritiho rentou z emise nových peněz - vždy v majetku národa, mnozí aktivisté jdou mnohem dále a svůj program rozšířili jak o přímo-demokratické nástroje (v německy mluvících zemích běžné), tak o bezúročnou ekonomiku. Já na rozdíl od nich považuji za nejdůležitější totéž, co akcentují Němci: "Co byste dělali, jak byste se seberealizovali, do jaké práce byste se pustili, kdyby Vaše základní životní potřeby byly zajištěny?" Je toho totiž kupodivu tolik, co bychom od fungující společnosti očekávali, a ona to není ochotna poskytovat , a když , tak jen fiktivně - totiž natažené ruce se najdou, výkony už ne. (Nemluvě o tom, že mezitím již také odmítá za celou řadu výkonů platit vůbec.) Proto je třeba, aby co největší část dosud rozhárané populace trpící pochybnostmi, zda opravdu dělá to, co by dělt chtěla, poposkočila po Maslowově pyramidě psychických potřeb o něco výše od zajišťování střechy a žvance, sebevzdělávala se dle své potřeby, navazovala styky dle své potřeby a v míře co nejhojnější a uvedla v chod to, co potřebujeme k tomu, abychom se konečně k ideálu lidského společenství začali přibližovat, místo abychom se od něj vzdalovali.  A konečně - také na ekonomiku založenou jen na čerpání zdrojů také budeme muset velmi brzy a dost možná rázem zapomenout. Už proto je tato změna panujícího diskurzu nutná. K Mezinárodnímu dni lidských práv Němci sestavili z lidských těl srdce na výše uvedeném obrázku a prohlásili nepodmíněný základní příjem za  jedno z lidských práv. Jisté je, že těch, jejichž seberealizace plynoucí z výhod základního příjmu by přesáhla normální dimenze, by zprvu byla velmi nízká, nicméně oni by pomohli vytvořit vzory a koleje pro další, kteří by také rádi naskočili do tohoto nového modelu aktivního života. Nemluvě o tom, že by snad samospádem došlo k tomu, že ti nemnozí, kteří e živí jakýmisi druhem podvádění, jež sype peníze, by snad pod tlakem změnili záměr a začali dělat práci poctivou. Jistě by také došlo k určitým přeskupením-  a sice od korporativismu k větší subsidiaritě a od naprosté předprojektové opuštěnosti ke kooperativnímu slučování podle zájmů. Společnost by si patrně také hlídala cenové prahy.
Základní étos tohoto nového lidského práva vychází z faktu, že na pochodech v naší společnosti je toho demokratického pramálo - ti, kdo jsou společností okopávání a šikanováni nejvíce, to mají navíc ještě podruhé od státu, který svým (ne) výměrem sociálních dávek tuto šikanu ještě potvrdí a zdvojnásobí - a jako dlouhodobý nebo setrvalý stav. Což je nelidské a nehumánní a popírá práva sociální e ekonomická a jejich demokratičnost. . Snahu nepodmiňovaný základní příjem probojovat, je tedy nutno chápat také jako snahu napravit společnost, aby se takto nesolidárně a šikanózně chovat přestala.  Chápu, pro české země je závan takto vysoké společenské kultury nebývale avantgardní.
Projekt by patrně velmi dobře doplnila transformace bankovnictví - kdy výdělkem by nebyla parazitní renta, nýbrž odměna za specializované konzultační služby bank diverzifikovaných podle oborů ekonomických činností tak, aby ti, co financují zemědělství dokázali rozeznat, zda údajní držitelé kompetencí nejsou štont umořit krávu.
____________________
“The United States spends over $87 billion conducting a war in Iraq while the United Nations estimates that for less than half that amount we could provide clean water, adequate diets, sanitation services and basic education to every person on the planet.” ―John Perkins, Confessions of an Economic Hit Man
aneb John Perkins - Doznání ekonomického zabijáka:"Spojené státy utratily za  válku v Iráku 87 miliard dollarů, zatímco OSN odhaduje,  že pouhá polovina z toho by byla schopná zajistit čistou vodu, adekvátní přísun stravy, zdravotní služby a vzdělání pro všechny lidi na planetě."
___________________
_________________
Těžko někdo bude púochybovat, že by přeechod na základní nepodmíněný příjembylo něco, co by Švýcaři nezvládli a nemohli realizovat na výbornou, v případě Švýcarska se naskýtá spíše jiá otázka - a totiž, zda by transformaace společnosti k hlubšímu vnitřnímu humanismu dokázala dosáhnout také ven,přesáhnout hranice Švýcarska - a napravit staré švýcarské "dluhy". Totiž:
Demokratická levice  Afrika je daleko a její problémy nás nezajímají, zní často z českých luhů, hájů či hospod. A co takhle Švýcarsko – to už je lepší? Naše dnešní pouť za chudobou začíná právě tam. Víte, kdo je největším světovým dovozcem zambijské mědi? Švýca rsko. Kde se zambijská měď těží? Samozřejmě v Zambii, která disponuje pohádkovým nerostným bohatstvím, a kdyby si s ním mohla hospodařit sama, nepatřili by její obyvatelé k nejchudším na světě. Podíváme se do idylického Švýcarska, symbolu buclatého blahobytu, i do afrických měděných dolů mezi lidi, kteří trpí – zdravotně i ekonomicky. A kdo by očekával pestrobarevný pohodový cestopis, trpí krátkozrakostí. Afrika je hodně daleko…http://www.ceskatelevize.cz/porady/10418848677-proc-chudoba/212382554020007-ukradena-afrika/
____________________
A zde je německé video základních dvůdodů proti základnímu příjmu -. zejména co s těmi, ktří příliš podléhají chorobě mládí,totiž bezcílnosti - přičemž tato otázka je beze zbytku uspokojivě zodpovězena a vyřešena! : http://www.youtube.com/watch?v=EcQIzkcioiI a zde je základní německé video důvodů pro základní nepodmíněný příjem: http://www.youtube.com/watch?v=-m7mcefKd7I a zde mezitím vznikl český kanál youtube Základní nepodmíněný příjem, jenž na základní otázky odpovídá, njdete tam ale i obsáhlejší přednášky: http://www.youtube.com/user/zakladniprijem?feature=watch
Němci sesbírali ve své petici dokonce o několik ltisíc podpisů více než švýcaři, ale protože u nich je petiční právo nanejvýš komplikovamné, tak, že je nelze považovat za pravou demokracii, svolávají občany na den voleb do Bundestagu 14.9.2013 všechny do Berlína ke švýcarskému  velvyslanectví.http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ha064obOjfo
Česky pro Deník Referendum pipravila článek o Základním příjmu Alena Wagnerová, nemá ale takovou vypovídací hodnotu,jakomateriály, jež připravili Němci sami: http://www.denikreferendum.cz/clanek/14607-svoboda-rovnost-zakladni-prijem-aneb-o-dustojnosti  - tj-. budu se muset pochlapit a Němcůmv nabídnout otitulkování v češtině.
a přibyde i úryvek z knihy Ivana Illicha z roku 1974 o aktivní nezaměstnanosti, jakožto tvůrčí činnosti.  
Nová zpráva z Indie . z 5.8. HN online,. sk: India chce zadarmo živiť až 800 miliono ludí  (5 kg obilí na měsíc). 
_____________________
2013: Palo Krcho: Iniciatíva Európskych občanov ZA nepodmienečný Základný príjem

Za Základný príjem, ako ľudské Právo!

14.. januára 2013 akceptovala Európska komisia európsku občiansku iniciatívu bojujúcu ZA Základný príjem, čím započala Ročný Kampan som všetkých štát
ov Európskej únie.

Pred 14. januárom 2014 musíme osloviť 500 miliónov občanov únie získať jeden milión podpisov, minimálne zo 7 členských štátov. TÁTO iniciatíva MA však Už pobočky po viac Ako 15 členských štátov.

Ak získame jeden milión podporovateľov Myšlienky základného príjmu, z 500 miliónov občanov EÚ, Európska komisia bude musieť pozorne preskúmať obsah našich predstáv usporiadať Verejné vypočutie v Európskom parlamente.
Podepíšte TU!
Tento príspevok je tiež k dispozícii Portugalsko , rumunčina , slovenčina , slovinčina , švédčinahttp://basicincome2013.eu/ubi/cs/
V souvislostí s touto peticí za referendum o Všeobvecném základním příjmu vytvořili čeští piráti (ČPS, Česká pirátská strana, www.pirati.cz) stránku, kde je také možno petici podepsat: http://www.vseobecnyzakladniprijem.cz/
A zde je záznam ze slovenského semináře o základním nepodmíněném příjmu:
Videozáznam: Čo je nepodmienený základný príjem? | noveslovo.sk
www.noveslovo.sk
1. Tlačová konferencia 2. Marek Hrubec 3. Alena Wagnerová 4. Ladislav HohošSeminár, z ktorého prinášame videozáznam, usporiadala Pražská škola alternatív v spolupráci s Iniciatívou európskyc
Do (konce) ledna 2014 musí , aby se referendummohlo konat, česká republika, resp.její občané, sehnat 16500 podpisů a slovenská republika a její občané proporcionálně tolik. K 16. září 2013 jich byla sebrána desetina potřebného množství. Podpisy musí být skutečné, ne elektronické a podpisové archy jsou ke stažení na www.zakladniprijem.cz 

Bezpodmínečný základní příjem a petice vyhlášená EOI (Evropksá občanská iniciativa) mají podporu také v Alternativě zdola Ilony švihlíkové a senátorskou v KSČM: http://www.halonoviny.cz/articles/view/5905111
Alena Wágnerová, spisovatelka: Něklolik slov o základním příjmu: http://www.radioservis-as.cz/archiv13/28_13/28_vidi1.htm a o tom, jak se osvěčil základní nepodmíněný příjem na aljašce, ke již drahnou dobu běží: http://levaperspektiva.cz/clanky/nepodmineny-zakladni-prijem-vede-lidi-k-aktivite-a-tvorivosti/
základní příjem - argument
zbytek je jen na vychloubání
jak nasytit bohaté
 
24.10.2013: článek  "Nepodmíněný základní příjem: přednosti a rizika":   http://www.blisty.cz/art/70657.html   
8.11.2013  František Matouš
Platnost švýcarského referenda ze 126’408 podpisy byla oficiálně uznána a tak dojde k hlasování o zavedení základního příjmu http://www.grundeinkommen.ch/volksinitiative-zum-grundeinkommen-formell-zustande-gekommen/
Dnes mi jeden podnikatel, který jezdí do Švýcarska, ozřejmil pozadí švýcarského referenda o omezení platů pro management. Došlo prý k tomu, že ředitel jedné firmy měl získat odměnu jako procenta ze zisku, což je jinak docela běžné. On však poslední rok seškrtal všechny náklady na výzkum a rozvoj, povyházel řadu zaměstnanců, aby zisk nabobtnal. Na úkor budoucnosti firmy tak vyinkasoval snad 27 mil. CHF. 
16.12.2013 - konečně článbek ve velkémmédiu, jen jestli je informace dávající Základní příjem do spojitosti s ODS pravdivá: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/254476-garantovany-prijem-dustojnost-a-penize-na-vahach/  
24.12.2013: Brazílie se chystá plně zavést Nepodmíněný základní příjem: http://www.vseobecnyzakladniprijem.cz/52#.Urmy2ihUApt 
11.2. 2014 vystoupili v pořadu Trendy v 16:40 Marek Hrubec se svým kolegou k  Základnímu příjmu. a) aby sdělili, že první celoevropská petici k Základnímu příjmu byla neúspěšná, protože příliš dlouho trvalo, než se vše zorganizovalo, takže počty petičníků začaly geometricky naskakovaž až v posledním měsíci, aby nás ujistili, že práce nekončí a  c) aby vysvětlili o základním příjmu, co dosud nebylo jasné. http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3060454
 
 
Dan Pink - Prekvapivá pravda o tom, čo nás motivuje + slovenské titulky
youtube.com
Dan Pink - Prekvapivá pravda o tom, čo nás motivuje (RSA Animate - Drive The surprising truth about what motivates us) + slovenské titulky
 
V dubnu 2014 minissssstryně práce a sociálních věcí Marksová-Tominová ohlašuje, že s poocí 3 mld je schopná vytvořit 600 pracovních míst na Ostravsku a Ústecku. Čili jedno za 500 000.  Komentář: Roman Belmondo Český stát stojí jedno pracovní místo průměrné okolo 1,2 mil. Kč. Tak se nedivte, že není práce...

Náklad na vybudování a provoz průmyslových zón, daňové prázdniny, přímé platby za vytvoření pracovního místa, atd. V této částce není zahrnut náklad na provoz úřadů práce....
Takže jsem pro každému platit 10-15 tis. Kč měsíčně, bez ohledu na to, zda dělají nebo nedělají. Vyšlo by to levněji... Říká se tomu základní příjem nebo tak nějak, s tím bych souhlasil, člověk by neotročil a na tu garsonku by měl ... Jsem pro to stopro i jako podnikatel, vyjde to levněji, něž držet takový ohromný aparát ... To je snad budoucnost ...

Ela Nakamura: Bože můj! Já když vás tak poslouchám! Mně vůbec nevyhovoval ten minulý systém! Protože přetěžoval lidi. V socialismu bylo jasně vidět, že není potřeba pracovat 8 hodin denně kvůli tomu, abychom měli všichni standard. A tento stav byl už před pětadvaceti lety! Posun dopředu mohl znamenat jen méně práce za totéž a nebo výběr. Pokud ti stačí ještě míň, tak nemusíš dělat vůbec, sama technologie tě uživí. Pokud chceš víc, tak úderniči, ale to se budeš muset asi jedině učit, jinak nepřineseš nic, co by dalšího někdo chtěl. Všechny ty roky po "revoluci" jsou jen skokem zpátky. Aby se udrželo neudržitelné. Copak to nevidíte?

22.1,2015 - jak vypadá podrazáícký návrh nepodmíněného základního příjmu po francouzsku: http://www.tvbezcenzury.com/sk/a/1907/Je-to-neuveritelne-ale-je-to-tak 

květen 2015: Nová kniha o nepodmíněném základním příjmu v češtině http://rubato.cz/?p=1138

Kniha Materiální podmínky svobody představuje myšlenku univerzálního základního příjmu, který je ve své podstatě občanských platem vypláceným nepodmíněně každému členu společnosti, což mu má umožnit svobodnější volbu pracovní činnosti, jíž se hodlá věnovat. Ta nemusí mít nutně charakter práce za odm…
RUBATO.CZ

 

FINSKO je připraveno experimentovat S UKONČENÍM PRÁCE.

Finsko jako první v Evropě chce experimentovat s univerzálním příjmem. Nová středopravá vláda požaduje základní příspěvek pro všechny občany. Její výše by dosáhla 1000 eur měsíčně, aby se práce stala "volbou životního stylu". Ale někteří odmítají tuto kulturní revoluci.

Ještě nejsou známy podrobnosti návrhu zákona, ale základní příjem se týká všech finských občanů, bez ohledu na jejich věk a sociální postavení. Tento univerzální ničím nepodmíněný příjem by měl stačit na skromný život.

Občané, kteří si přejí mít vyšší životní úroveň jistě budou chodit do práce, podnikat nebo se živit řemeslem. Tento univerzální plat nahradí všechny stávající sociální dávky včetně základních důchodů.
Finsko má HDP na obyvatele vyšší než Německo a Francie. Ale základní příjem je možný také díky významnému snížení počtu úředníků daných sociálních programů.

Tento projekt je podporován velkou části finské politické scény. ... chtějí základní příjem mezi 850 a 1000 eur měsíčně, aby eliminovali chudobu.

...nepřeložený odstavec

Perverzní Utopie?
Oponenti kritizují utopický nápad, že je odsouzen k neúspěchu. Jsou přesvědčeni, že tato sociální garance bude motivovat lidi, aby přestali pracovat, zvláště v náročných pozicích, které vyžadují vyšší odměny.
Máme se bát nepříznivých účinků takového opatření? Průzkumy veřejného mínění ukazují, že 79% finského obyvatelstva podporuje tuto myšlenku. Výjimkou jsou úředníci, které ohrožuje, že zavedením základního příjmu ztratí svou práci.

... nepřeložený odstavec

Ostatní v Evropě, kteří už nevěří v plnou zaměstnanost, sledují pozorně tento experiment. Vidí to jako revoluční (evoluční – pozn. překladatelky) opatření k ukončení masové nezaměstnanosti. Pro levici a ekology to znamená snížení pracovní doby nebo pracovat dle vlastního výběru. Je pravda, že roboti, kteří nahradili dělníky v továrnách, si nikdy nic nekoupí. V případě, že dynamika kapitalismu je vyrábět více s menším počtem zaměstnanců, stále potřebuje prodat svou produkci spotřebitelům.

... nepřeložený odstavec


Mentální revoluce (evoluce)
Tento univerzální příjem je především kulturní revolucí (evolucí). Volba mezi volným časem a spotřebou. Další zpráva pro Práci. "V době, kdy práce je málo a je nejistá, základní příjem je nástroj, který umožní každému lépe rozhodovat o svém životu" říká Stanislas Jourdan z francouzského hnutí za základní příjem.

S tímto volným časem každý může být užitečný jinak: starat se o své děti, svou rodinu, své okolí, své prostředí. ... zahradničení zlepšuje zdraví ... Společenský užitek místo zaměstnání.

Každý by mohl činit volbu mezi časem a penězi ... Mezi jednoduchým životem bez pracovních omezení a komfortu, a práci. Ekologové vidí také méně dojíždění, méně aut, méně přeplněné silnice, méně znečištění, menší spotřebu paliva ... Idea, že můžeme být užiteční mimo zaměstnání a snížit "nadspotřebu" je nová myšlenka v Evropě. Utopie, která si zaslouží zamyšlení.


Iveta Šugárková http://geopolis.francetvinfo.fr/la-finlande-prete-a-experimenter-la-fin-du-travail-71493 p.s. FINSKÝ ZÁKLADNÍ PŘIJEM BYL STANOVEN NA 750 EUR ZA MĚSÍC PRO KAŽDÉHO.

 

5.6.2016 ve Švýcarsku na rozdíl od Finska Základní příjem referendm neprošel, byl stanoven na 2m5 tisíscve švýccarských franků - tj. ca 61  000 Kč. No a ščvýcaři mají měsíčnáí náklady již 200 000.

 

 

25.11.2016: http://www.rozhlas.cz/plus/svet/_zprava/kanadska-provincie-zavadi-zakladni-nepodmineny-prijem-chudym--1671057 

Kanadská provincie Ontario zavede od příštího roku základní nepodmíněný příjem pro lidi pod hranicí chudoby. Pozoruhodné je i to, že tento systém protlačil konzervativec.
„Vyzkoušení základního příjmu je humánní a užitečný způsob, jak zjistit, které vedlejší projevy chudoby, jako jsou dopady na produktivitu, zdraví, bezpečnost a podobně, lze omezit tím, že snížíme celkovou míru chudoby ve společnosti a dáme lidem prostor pro práci.“

Základní příjem je připravován v Indonésii: https://inteldinarchronicles.blogspot.cz/2017/05/un-swissindo-announces-release-of-m1.html

1.6.2017 Michal Rusek o Základním přijmu napsal před 14 lety: http://casodej.cz/zivotne.htm

 3.6.2017: Základní příjem ve vybraných evropských městech na testování:  http://zpravy.e15.cz/zahranicni/udalosti/eu-podpori-nepodmineny-prijem-ve-vybranych-mestech-dostanou-lide-14-tisic-kazdy-mesic-1333239

 16.6.2017 v Česku se píše o Základním příjmu: http://moneymag.cz/ekonomika/7596-zakladni-prijem-stejny-pro-vsechny-takhle-by-system-vypadal-v-cesku?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu 

17.8.2017 Tomáš tožička: "„Všechny experimenty s nepodmíněným příjmem ukazují jednu jasnou věc: zaměstnanost se nesnižuje, a pokud ano, tak jen třeba u teenagerů, kteří nechodí do práce, ale místo toho studují. Nebo u čerstvých matek, které po dvou měsících nejdou do práce, ale jsou doma, protože můžou.“https://www.zeleni.cz/web/tomas-tozicka-vseobecny-zakladni-prijem-zlepsuje-rozvoj-cele-spolecnosti-i-jedince/

 

HAWAII ZAVÁDÍ NEPODMÍNĚNÝ ZÁKLADNÍ PŘÍJEM
/Independent, 2/IX/2017/
"Hawaii je prvním státem Unie, který přijal legislativu na podporu nepodmíněného základního příjmu, ovšem řada zemí po celém světě již podnikla kroky k jeho zavedení.
Finsko a Německo spustily pilotní projekty a kanadská provincie Ontario je připravena je následovat. Nizozemský Utrecht rovněž zkouší základní příjem.
Zástupce státu Hawaii Chris Lee řekl: "Naše hospodářství se mění mnohem rychleji, než by kdokoli očekával." "Je důležité mít jistotu, že všichni budou těžit z výhod technologické revoluce, která přichází, a zajistit, aby žádný nezůstal mimo," dodal.
NZP předpokládá, že každému občanu (státu Hawaii, pozn.překl.) bude každý měsíc vyplacena určitá suma peněz na živobytí, be
z ohledu na to, zda pracuje či nikoli." http://www.independent.co.uk/news/world/americas/universal-basic-income-hawaii-introduction-minimum-salary-a7931221.html

9.1.2019 v Itálii základní příjem pro lidi pod hranici chudoby: https://www.novinky.cz/ekonomika/493978-italie-odlozila-podmineny-nepodmineny-prijem-odstartuje-v-dubnu.html

26.2.2019: Základdní příjem  také v Indii: https://www.financialexpress.com/opinion/basic-income-the-idea-and-indian-experiments/1491633/?fbclid=IwAR16CurHFUkZY1e24_JQAS5vHLWRUx5gCYKARmLmKUdjzIhvqeEftU08oMM

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

amiourful

Myslím, že situace Syrizy by se dala nazvat tak, že proti intrikám a magnátům neuhrála durcha totiž že vítěz dostane 50křesel navíc, aby se nemusel doprošovat při sestavování vlád, takže teď je vparlamentním suterénu. Já bohužel neumím řecky, takže větší vyhledávání informcí není možné, alemrknu na jejich anglofonní stránku.

Jinak ale ve všech německy hovořících zemích jdou opravdu nahoru seskupení, které se hlásí k záladnímu nepodmíněnému příjmu. Vlastně je to nejmodernější politická myšlenka aktuálně. Měla bych ale uděloat víc a otitulkovat jim to kvntum videí do češtiny, aby z toho také někdo, kdo neumí anglicky,  něco měl.  Zejhména to video s vyvracením proti argumentů je nádherné.

Vladimír Štingl

Paní Kateřino, příjemný večer a gratuluji k zájmu o Vámi navozené téma a zpracování značného množství informací, které nejsou běžně v "dosahu". Co se děje se Syrizou? Díky. Zdravím Vás.

klokan

   Za určitý výraz objektivní reality lze považovat i názorovou různorodnost.   Přestože v náhledech na otázku tak zvaných církevní restitucí, se v mnohých jednotlivostech s panem Šebkem příliš neztotužňuji, myslím si, že v posledním příspěvku se přiblížil k meritu věci, tedy k velkým penězům (kalouskům). Na své si pochopitelně příjdou zejména někteří právníci ( zejména advokáti ).

antoninsebek

to Vladimír Štingl - 12.12.2012 10:48.

Vážený pane, já bych s Vámi diskutoval, přestože toto je opravdu taková "hovínkovská" tématika. Já jsem, co se oné knížky týče, zcela záměrně udělal při citaci z ní jednu chybu. Nepochybně jste onu knihu ani nezahlédl, natož abyste nalistoval onu mnou uváděnou stránku.

Vy umíte pouze urážet. Nikdy ve svých odpovědích neuvádíte FAKTA. Nebo alespoň fakta - malá, malinká. Vrátil jste se při urážkách k restitucím. Já jsem tady uváděl fakta o rozhodnutí Ústavního soudu. Uvedl jsem vedle toho například, že je pro mne signifikantní, že se věci neujali renomovaní právníci a nezačali ochraňovat tento stát. Kdyby uspěli, právem by si přišli na hodně velké peníze. A to i na jejich poměry a zvyklosti. To jsou podle mne argumenty a fakta. Vy reagujete kýbly špíny, bez jediného pádného argumentu.

A  jednou tápete, zda jsem vystudoval za peníze strany a vlády a zda se nyní živím ochranou církevních restitucí. To je trochu protimluv, vytýkat mi obojí, ne? Já se s Vámi v diskusi rád setkám a pokud budu s Vašimi argumenty souhlasit, rád to napíšu. Ostatně se to již několikrát stalo, a to nejen ve Vašem případě. U mne není nikdo stoprocentní lump a ... (dodplňte si například ta jedovatá zvířata jako minule). Například Pan Politik Václav Klaus starší se jistě dopustil chyb. Ale to vůbec neznamená, že je plno věcí, ve kterých s ním plně souhlasím. TOHLE VY NEUMÍTE PŘIZNAT. Proto opravdu, ale opravdu toto diskusní téma ze své strany končím. Můžete blinkat dál, většinou to pomáhá.

Vladimír Štingl

Paní Kateřino, dobrý den. Velice příhodné a  perfektně doplňující je poslední odstavec o těžbě mědi v Zambii.... Několik pořadů o podobných zvěrstvech jsech v minulosti odsledoval, ale to nebylo na českých programech. Pokrytectví, bezohlednost a neskutečné drancování přírodního bohatství v zemích, kde je zoufalá bída.... Proto je tak nenáviděný Chavéz a podobní socialisté, kteří se snaží alespoň část hodnot vrátit nebo uchovat ve vlastní zemi pro své občany.

No, ono to tak "musí" být, aby se mohly zakládat (lidumilové mohli zakládat....) "nadace, dobročinné spolky", aby vynikla "lidskost" různých "filantropů" ala Rockefeller a jeho rodina (to jsem zaregistroval v nějakém blogu zde na VaVě.....). Z neustále, geometrickou řadou, hromaděného majetku následně "přesměrují" 0,000000001% prostředků, většinou lhůtou prošlých potravin, šuntu a "zachraňují" Zambijce, Somálce apod, nebo to posílají do zemí, které nejdříve "humanitárně" vybombardovali a zbídačili...

Bohužel, těch co skutečně pomáhají je velice málo, protože sbírkou na jednotlivce možná pár jednotlivcům pomůžu (k potřebným se většinou dostane tak 20-30% vložené "hodnoty"....), ale systém zůstane stejný, spíše se přitvrzuje, oprátka utahuje..... V žádném případě neodsuzuji ty, kteří nezištně dělají často i nemožné, aby druhým pomohli (smekám před vůlí a sebeobětováním mnohých, ale myslím, že je to dost beznadějný a marný boj.....), ale nejprve nahromadit, většinou nejhrubším způsobem nakrást obrovité majetky a pak si hrát na filantropa nebo filozofa (samozřejmě vyjímky lze též uvést, ale jen potvrzují pravidlo...)......? To je pro mne nepřijatelné, pořád je to lidský šunt. Pokud je tak "velkorysý a moudrý", ať věnuje všechny své zdroje a prostředky na změnu totalitní moci kapitálu, systému, který je zvrácený a hodnota lidského života je v něm menší než hodnota "kuchyňského odpadu", který naši "vůdci" produkují a "trousí" už jenom tím, že otevřou ústa, natož svými "skutky".... Myšlenka životního minima na reálný život pro každého je vynikající, navíc se značná část vložených zdrojů, ne-li celá a navýšená vrátí zpět k "emitentovi".... Vše je však na hraně až nereálného idealismu, zvláště po vyhodnocení "běžného" jedince, jeho vzdělání, jeho morálky a charakteru, "výchovy" k sobectví a netečnosti, k problémům druhých, spíše z říše snů.... A přitom to není až tak..... Držím palce našim následníkům....

Blog, který jste ukončila odvolávkou na pořad ČT 2 je velice inspirující, ...... Díky. Zdravím Vás.

klokan

       Pojednávaná zde teorie ,,základního nepodmíněného příjmu", snad k prostému přežití má zřejmě racionální jádro. Lidstvo ve vlastním zájmu, by již mělo učinit onu základní kalkulaci k zajištění své další existence. Zrevidovat základní zdroje, které mu skýtá planeta Země a uvážit si též potenciální zdroje, které mu může poskytnout dosažitelné vesmírné okolí. V rámci důsledného zavedení udržitelného rozvoje lidstva, by snad  teoreticky neměl být problém každému jedinci na naší planetě, zajistit podmínky k  důstojnému přežití. Současný stav kdy snad třetina lidstva strádá nedostatkem vody a základních potravin, přičemž malé procento nenasytných jedinců, si chce nadále přivlastňovat  nejen dostupné přírodní zdroje, popřípadě zisky z nich, které zatím skýtá příroda celému lidstvu se skutečně jeví  do budoucna jako neudržitelný. Z hlediska praktického uskutečnění této užitečné teorie zřejmě nastanou problémy. Jak již v článku naznačuje paní Amiourová problémy působí kromě volné ruky trhu, rozevírajících se nůžek mezi chudými a bohatými, zejména i válkychtivost světových kořistníků. 

     Propagovat tyto základní všelidské postuláty nutno též i  v  současném mafiánském nenasytném klientelistickém systému, k  jehož  dalšímu rozvoji zcela jistě přispěje i další vítězné tažení současné trojkoaliční vlády v ČR, jejíž perspektiva spočívá  zatím  pouze v udržení si aktuální moci. Nelze zapomínat, že tito bezpáteřní individualisté mají v genech zakódovaná heslo s mocí na věčné časy.

   Snad se mi za dlouhých zimních večerů podaří prostudovat i přílohy k tomuto vysoce podnětnému článku.

 

 

Vladimír Štingl

A. Šebku,  vy jste možná, s pomocí "strany a vlády", "vystudoval", ale IQ lidské bytosti skutečně postrádáte. A i to studium muselo být děsivé, když si pletete pády, větná skladba vám trvale dělá potíže a výrazové prostředky.... pro zasmání dobré..... Ale to je naprosto vedlejší, protože s poděkováním Janu Werichovi: "Kde blb, tam nebezpečno". (...že by již posedmé, A. Šebku..?)

Hlavně, že se vám zde blogy, informace, komentáře po formální stránce "líbějí", máte "náplň" dne, přestože ani číst jste se dostatečně nenaučil a nemusíte vyvíjet sebemenší námahu pochopit, vnímat, naslouchat, nepoučovat..... To už je daleko za hranicí vašich "možností", protože vaše "schopnosti" vám nedovolují ani samostatně a bez dozoru formulovat "vědomosti" načerpané z příruček chemického kasaře a spol. Když už jste tak "čestný", že jste "odpřísáhl", že jste nevolil "nikdy, ale opravdu nikdy nevolil.....". Je mi srdečně jedno koho jste volil, mě zajímají postoje, myšlenky, náměty, informace a možná řešení..... Takže v replice názvu jakéhosi filmu..."...ještě větší blb, než jsem čekal...". Tak vzhůru do studia jazyka českého a ať se vám zde texty "líbějí" - obsahem, na vašem místě, bych se raději nezabýval...

Individua, jako vy, mě již dlouhé roky nechávají ledově klidným, protože rozhodující nejsou kecy, ale činy, skutky.... A boží hovádko, které vyjadřuje souhlas s tzv. "círekvními restitucemi", které prosadila soldateska pod velením chemického kasaře a plzeňského ušmudlaného študioza, bude, doufám, odměněno navýšením vyměřovacího základu důchodu o 60,-- Kč/měsíc.....

Takže, s používáním šedé kůry mozkové opatrně, A. Šebku, aby se vám z toho "útvaru" na vašem krku nečoudilo do konce života jako z Vesuvu....

 

amiourful

Pane šebku, musel byste chodit  otevřenýma očima, abyste si všiml, že když zbankortují cukrárny, co nabízly dorty řádné, ale za 35,00 čtvereček, tk se prostě na lukratuivnímmístě otveře nová, kde čtvereček je poloviční, ovšem stojí již 60 Kč.

Málokdo je taksouidný, aby za panující finanční anémie vyhlásil masové snižování cen a marží, takže všichni krachuí. §tuším, že u nás tempem jeden podnik každou hodinu.

Německo je již plno míst, kde zboží o výroní hodnotě 30 Kč prodávají za tisíovku - inu proto, že i v Německu je krize a bylo by lepší, kdyby to nikdo nepopíral.

antoninsebek

Dobrý večer, opravdu si myslím, že to stačilo.

Pane Vladimíre, přečtěte si prosím opakovaně například tuto JEDINOU VĚTU paní Kateřiny A. (ano, je to jediná věta, je opravdu tak dlouhá, já jsem ji pouze s pomocí počítače překopíroval):

"... Důvodem, proč by ekonomika fungovala lépe, je právě ona mnou mnohokrát probíraná finanční anémie, jev, kterým se do hloubky zabýval Giacinto Auriti, jakožto důsledkem zcizení monetární suverenity, a nezřízené lichvy a spekulace, z nichž vyplývá pauperizace, rozevírání nůžek a ohrožování primárního národního sektoru výroby, obchodu a služeb, jež jsou postupně buď zaháněny do stagnace, nebo rovnou bankrotu, aby je posléze nahrazovaly služby a výrobky zemí s nižšími příjmovými hladinami, a posléze, když domácí kapacity padnou, jak finační anémie zasahuje, vše, co může a tkanina ekonomických činností se trhá, jsou vytěsňovány další a další činnosti,  převálcováním spekulativním kapitálem, investováním do předražených technologií a novou kolonizací národního hospodářství." Tečka za tou jedinou větou, konec citace.

Potom své souputnici můžete prospět hlavně tím, že zavoláte MUDr. Chocholouška.

Dřív než bude pozdě.

Šmytec.

 

Vladimír Štingl

Paní Kateřino, pokud zveřejňujeme svoje názory, myšlenky atd. nelze očekávat, že to budou číst pouze k tomu "kompetentní" - velkorysí, vzdělaní, tolerantní, prostě "andělé". Spíše naopak, protože značná část těch "nejchytřejších, nejzkušenějších, nej.... " má možnost se schovat v anonymitě, i když na VaVě, naštěstí, není zatím problém, aby to končilo "pouhým" čtením a bylo z toho člověku špatně, jako když si omylem koupí mfD či podobný plátek. Bohužel, témata se zde střídají v tempu, které lze postihnout často pouze čtením a je to dostačující.

Jsou zde ovšem informace, které dávají veliký prostor pro diskuzi, vyjádření apod. Protože mám "pohádky" od babičky a maminky již dávno za sebou, tak jsem absolutně nesmiřitelný ke žvástům ala "....restituce majetku církví je správný krok, který nás osvobodí....", "....nešiřte paniku, kvůli 6.000 zrušených akutních lůžek...., zdravotní péče je bezchybná a zajištěná.....", ".....na Jugoslávii se měly naházet cvičně bomby.....aby se Kosovo osvobodilo již před 20ti roky....", "Íránci jsou pakáž a je třeba ty teroristy vyhubit...." a podobně.

Těmto exotům jsem to říkal v dobách před i-netem okamžitě do očí, pokud měli odvahu takovéto stupidity říci z očí do očí (ale jsou to většinou zbabělci a naprostý lidský šunt....). Život mě naučil jednu zásadní věc, neustupovat parchantům ani o milimetr, protože jinak vás zničí, vrazí vám nůž do zad, protože si pletou slušnost se slabostí.... Ale to už mi párkrát nebylo nic platné, protože jsem to prokaučoval a byl jsem "po smrti".... Takže zde se vyjadřuji k individuu, které se za více než rok dostatečně projevilo tak, že to řeším po svém - na slizký pytel, hrubou záplatu.

A ještě více mě podráždily ty stupidní kecy, když smysl a obsah Vašeho blogu mě jako vždy velice zaujal. Jde o myšlenky, které pro mne jsou  téměř neznámé a nové - stejně jako jste přinesla program řecké strany Syriza. A docela rád bych poznal názory zde přítomných komentátorů a ne přiblblé kecy o "formalitách", což je také jedna ze "světlých" stránek "babičky šebkové".

Zdravím Vás.

amiourful

Dlouho jsem pane Šebku přemýšlela, pro koho někteří autoři Vaševěc některé články píší a kdy se to konečně vymstí - a vida - čtenost klesá, ale moje hovínko za 15 hodin dosáhlo před 230 sdílení. Nějak moc se tu píše pro lidi malicherné a malé, to byste pane Šebku nevěřil, co všechno v Americe upadlo v zapomnění. A co teprve upadlo  v zapomnění v Čechách!

antoninsebek
antoninsebek

(Paní Kateřino, ... Troglodyti typu šebků, kteří neudrží .... natož kloudnou myšlenku a "přinášejí" objevná zjištění opsaná v příručkách pro mloky v barvě modrého supa a černokabátnické zatuchliny je třeba nekompromisně a bez milosti a slitování "likvidovat".) Konec citátu.

Koho co? Čtvrtý pád. Takže přece "troglodyty", když už. Asi jste se gramaticky nakazil u souputnice. Ale vybral jste špatný zvířecí příklad. Protože sup se zatuchlinami netáhne za jeden provaz, ale naopak je požírá... Nicht wahr?

A druhý citát je také pěkný: "Jsou to nejen paraziti, ale i jedovatí mloci,..." Vám se nějak líbějí bajky o zvířatech, že? Za ty větičky by se nemohl stydět ani prokurátor Urválek neblahé paměti. 

Uznejte alespoň jedno: kde jinde byste si zadarmo takhle rozproudil krev. A ještě hájíte dámu! Nikoliv však před třídním nepřítelem! Už jsem tady přísahal, že jsem ODS nikdy, (ale opravdu nikdy) nevolil, soudruhu. (Slovo soudruh není urážka jak jistě víte. O pejorativnost tohoto slova se kdosi historicky zasloužil. Např. i soudruh Urválek.) 

amiourful

Pane Štingle, snímám z vás podezření, nechtělo se mi věřit,že byste pana šebka znal do té míry, abyste o něm mohl vynášet tak tvrdé soudy, nyní myslím, že už vám věřím.

Pane Šebku, máte tam překlep, velké É se nepíše uprostřed slova.

antoninsebek

Očekával jsem, paní Kateřino, že použijete argument typu, že jsem onu VÁMI zbožňovanou knihu nečetl.

Poskytnu Vám nyní důkaz o opaku. Současně s tím dokážu, že již krátce po jejím vydání sám autor, Philippe Van Parijs, zpochybňuje, že by se v USA jeho myšlÉnka mohla někdy uskutečnit.

Takže, cituji z knihy "Všeobecný základní příjem", české vydání, strana 32, druhý odstavec:

"Po svém bezpochyby krátkém veřejném životě upadl v Severní Americe UZP téměř v zapomnění." 

Sama jste  to ostatně nejlépe napsala ve svém "ohodnocení se": cituji: "Kateřina Amiourová

Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, ...".

V tomto případě se Vám to povedlo přímo dokonale.

Vladimír Štingl

Paní Kateřino, myslím, že četl.... Ale to nehraje roli. Mějte se a držte si pohodu.

amiourful

Víte, vy jste neviděl článek v podobě, v jaké ho četl pan Šebek - to se nedalo vůbec číst, předpokládám, že to lidé sdíleli jen kvůli váze informace, co se děje -a z toho mám radost, protože to znamená, že  nepodmíněný základní příjem se do obecné povědomosti dostal. Víte, když je tělo slabé, vládne nám více,než si přejeme, kdybych pro něj víc dělala,vládla bych já jemu, ale za ty dioptrie fakt nemůžu, ty mám dědičné a za tou polyneuropatii jen málo. Tu řadím ke "kolaterálním škodám". Jen doufám, že když už kouřím, tak se tomu Alzheimerovi budu moci vyhýbat co nejdéle.

Vladimír Štingl

Paní Kateřino, nenechte se rozhodit. Pro VaVě máte velké množství superinformací, které vyhledat a dát všemu i formální náležitosti vyžaduje hodně času a trpělivosti. Troglodyti typu šebků, kteří neudrží .... natož kloudnou myšlenku a "přinášejí" objevná zjištění opsaná v příručkách pro mloky v barvě modrého supa a černokabátnické zatuchliny je třeba nekompromisně a bez milosti a slitování "likvidovat". Jsou to nejen paraziti, ale i jedovatí mloci, kteří se řadí mezi sebranku, která nám vládne.

Vůbec se neomlouvejte, těmto individuím to vůbec nepřísluší. Čím méně slušnosti vůči nim, tím lépe. Stačí se ohlédnout co s námi vyvedli za 20 let a kolik toho mají na svědomí. Prostě sebranka. A Vy věnujete čas a energii anonymům, kteří nedokáži ocenit ani to nejzákladnější - velkorysé poskytování často drahocenných info v zájmu změny toho současného zločinného spolčení, vymístění blbů za hranice občanské společnosti a ještě na úkor svého času.

Paní Kateřino, držte se, kdo chce, ten si překlepy opraví, ale jde o obsah, myšlenky, podněty a skutečné názory. A ne přiblblé odvolávky jak nám "veliký" A. Šebek vystudoval na VŠE..... K smíchu. A keyneseteorie si může nabouchat .... protože to je TEORIE. A ta příliš v praxi a reálném životě nefunguje....

Zdravím Vás a příjemný den s příjemnými lidmi.

amiourful

Neokeynesiánekm je kupříkladu Auriti či Gaffé nebo LaRouche arozsáhlékroužky jejich přívrženců. Správnou ortograii Rooseveltova jména jsem si nedokázala v pozdní hodině posilněna pivem a prací pro dceru ihned vybavit. .Uznejte, že při 35 přeložených a zkorigovaných knihách se nemusím nikomu zpovídat z toho, že mi opět zeslábl zrak, pracuji v noci, mám zánět šlach a polyneuropatii - dost možná přerůstající v jiné degenerativní onemocnění.  Písmena jsou bohužel v blogovacím modu poloviční či třetinová oporoti těm, jž se zobrazují čtenáři, takže se neopravuje nijak dobře, navíc mi zřejmě v noci nefungoval modem, takže jsem tam nalezla spoustu překlepů a nedostatků, které jsem již jednou opravovala, ovšem nikoliv plinoucí. nalezla jsem jen plynoucí. Nebo respektive pardon -a vy jste si mohl všimnout -v perexu -do kterého já nevidím, protože se zobrazují čtyři řádky a já na jedno nadechnutí jich nadrkám do mašiny 15, bylo plinoucí, což jsem nerozbalila, protož modem jezdec -počítač-je to staré, zasekané, plné vad - a tam, kde mi byl text přístupnější, to bylo správně. Inu, ovšem:

Liberté-Egalité-Fraternité

A proč to dělám - až mne nahradíte, ráda si odpočinu, drahý konzumente - ujišťuji Vás, že to pro vás nebude snadné, protože já mám zejména na obsah zbytnělé nároky.

A v duchu parity a vzájemnosti vás tímto žádám, abyste splnil také vy mé přání - až do té doby, než napraviíte svůj postoj  a nezačnete na tento web přispívat něčím hodnotným,  abyste mne NEČETL a mým článkům se vyhýbal.

antoninsebek

Milá paní,

už za sociku jsem si ofotil české vydání knihy J.M.Keynese "Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz", protože byla vydána ve velmi malém nákladu. Vlastním ji dodnes.

Proto bych nebyl rád, abyste Vy nebo nějaký amatér ze zpřáteleného Slovenska si na konto J.M.K zvyšoval svoje renomé. O neokeynesiánství toho oba víte tolik, jako já například o povrchu Pluta.

Ale to vše může být diskutabilní, ekonomika je sice přesná věda, ale s nekonečným vývojem.

Proto bych jen upozornil na řadu překlepů, které tam máte. Zvláště mě "pÝchlo do Voka" nejen zkomolení příjmení slavného amerického prezidenta. Ale korunu jste tomu dala - cituji: "...  jak nalží s výhodami plinoucími z odstranění rizik samostatně se rozhodující existence." Ta věta jednak nemá smysl, ale Amiourová, Amiourová! Co ta vyjmenovaná slova po "L"? To jsme brali ve třetí třídě základní školy.

Račte prosím „plYnouti“ zpátky do škamen!