Rakousko řeší problémy sexuálních pracovnic

rohdenová
8.4.2020 11:15
V sobotu rakouským parlamentem ústavní většinou přijatý protivirový balíček obsahuje též řadu sociálních opatření chránících před ztrátou příjmů v důsledku vzniklé situace. Týká se to i zahraničních pracovníků, kteří po uzavření hranic musejí pobývat nadále v Rakousku. S jednou početnou skupinou se zatím nepočítá, poskytovateli sexuálních služeb.

Mnozí z nich, převážně ženy, kterým se nepodařilo včas překročit hranice a  vrátit se zpět do své vlasti, nyní čelí nezaměstnanosti a bezdomovectví. Uzavřením erotických zařízení ztratily ze dne na den pramen příjmů   i ubytování. Dochází tak k zoufalým situacím, protože se jedná převážně   o Rumunky, které nemohou cestovat přes uzavřené hranice do své země, kde živily svými příjmy své malé děti.

Vedoucí  poradenského centra SOPHIE pro sexuální pracovnice Eva van Rahdenová  zdůraznila, že jeho zaměstnanci poskytují nejlepší podporu všude kde je to možné. Úřady zapomněly informovat  tuto v Rakousku početnou skupinu, která obsluhuje převážně cizince proudící do země.

Především předávají informace v mateřské jazyce postiženým, ale zejména konkrétní pomoc potravinami, hygienickými potřebami a ubytováním.   Jedná se přitom o rozsáhlou skupinu poskytující erotické  služby zejména během zimy v početných horských střediscích, ale celoročně i ve Vídni a střediscích ostatních spolkových zemí, kde jich je registrováno několik tisíc. K vůli jazykové bariéře se však nedozvěděly včas, že hranice budou uzavřeny a nyní navíc neexistuje ani žádné veřejné spojení.

Rahdenová nyní jedná, aby tyto ženy obdržely prostředky z miliardového vládního fondu  pro osoby postižené nikoliv z vlastní viny vzniklou situací. Zaměstnanci SOPHIE je informují, že i sexuální pracovníci se musí pojistit jako  samostatné výdělečně činné osoby a hlásit se na policii, aby mohly dosáhnout na tyto prostředky. Mnoho žen by mohlo bez problémů tento požadavek splnit a tím do jisté míry vyřešit svou tíživou situaci.

Větším problém jsou však ty postižené, které sexuální služby poskytovaly mimo tzv. formální oblast a nebyly hlášeny jako zaměstnanci v zařízeních poskytující sexuální služby. „Nesmíme na tyto ženy nyní zapomenout a musíme jim poskytnout pomoc,“ požaduje van Rahdenová.  Jinak by byli nuceny nadále nabízet své služby nelegálně. To podléhá přísným sankcím - až 3 600 eur, tj. 90 tisíc Kč - které pro sexuální pracovníky začínají pouze v této výši. "Mám na mysli humanitární pomoc analogickou nouzovým místům na spaní ..." Musíme si položit otázku: „Co můžeme dělat jako společnost pro tuto skupinu, která odpadá ze sítě sociálního zabezpečení, “říká van Rahdenová.

 Poradenské středisko „SOPHIE“ pečuje o sexuální pracovníky přímo v erotických zařízeních.  Zaměstnanci rozdávají jídlo postiženým a dokonce se starají o nemocné ženy v bytech. Webové stránky Sophie nabízejí anonymní bezplatnou radu v několika jazycích. Poptávka po telefonickém poradenství a sazbách online je v současné době dvakrát až třikrát vyšší než obvykle.

 

 

Foto: Eva van Rahdenová 

 

seeman-richard
Narodil se v roce 1933. Je absolventem dnešní Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde získal titul PhDr. Pracoval v Československém rozhlase, zahraničním vysílání. Po propuštění v roce 1970 byl zaměstnán jako topič a v železářství. V roce 1990 se vrátil do služeb Československého rozhlasu, kde zastával různé funkce, mimo jiné ústředního ředitele. Od roku 1993 je v důchodu a nadále spolupracuje s Českým rozhlasem. Od roku 1997 až 2008 byl členem Rady Českého rozhlasu, kde zastával po pět let funkci předsedy. Je autorem řady komentářů, článků a knih

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.