Reakce na blog pana Paroubka

obrazek
14.10.2011 09:48
Pravo - levé vidění světa je obrovskou koulí na noze lidstva, protože znemožňuje vidět skutečnou svobodu jednotlivce i společnosti. Nedovoluje nastavit funkční mechanizmy vzájemné kooperace a nastolení občanské společnosti ustavené na základě svobodné volby a odpovědnosti jednotlivce ... Toto levo - pravé vidění světa znemožňuje mnohým uvidět, že má stejné kořeny ... Moje reakce k blogu pana Paroubka je vepsána přímo do jeho textu:

13.10.2011 14:26

Tak nám zastřelili euroval, paní Müllerová, ale ne v Sarajevu, nýbrž v Bratislavě. Nebylo to sedm kulí, ale jeden Sulík. V Bruselu - a nejen tam - musejí koukat, co to mají za partnery tam ve středu a mírném východě Evropy. Jednou jim prezident Klaus téměř zablokuje Lisabonskou smlouvu, jindy mu jeho liberální klon Sulík způsobí otřes společné měny… Ale naštěstí to bude na Slovensku trvat jen pár dní. A způsobila to jen jediná politická strana, bohužel vládní.

Lisabonská smlouva byla podepsána, protože stále ještě vítězí zdravý rozum nad narcismem, sobeckostí a fascinací bohatstvím.

Myslím si, že podpis LS nebyl ani tak vítězstvím zdravého rozumu, jako vytrvalosti manipulátorů, oplývajících neskutečnou drzostí a arogancí, kteří tlačili hlasování stále dokola, dokud to nedopadlo podle jejich vize. Se zdravým rozumem to nemá nic společného také z toho důvodu, že EU není vyvázána z vlivu globálního kapitálu a myslet si, že je to tedy „naše“ EU, že občané budou moci něco svobodně a ve svůj prospěch činit je utopie. EU dnešních dní není nic jiného než slouha totální globalizace, která se neslučuje s demokratickými principy, jak je většina občanů snad chápe. Výplody EU byrokratů a zákony, které schválil evropský parlament – například Codex alimentaris a další, více než jasně hovoří o pokračování zotročování občanů všech zúčastněných zemí. O žárovkách již raději ani nepíši a o nafukování balonků raději také ne. Dokud se společnost nevymaní z vlivu globálního kapitálu, nebude nikdy svobodnou, suverénní a nikdy nebudou její občané svobodně rozhodovat o svém bytí a nebytí.

Euroval bude snad schválen, protože zdravý rozum přivedl zpět do slovenských poslaneckých lavic Ficův Smer. Průběh hlasování ve slovenském parlamentu však bude navždy symbolem vítězství politiky nad logikou. Smer byl pro euroval, hlasování se však neúčastnil. Pokud použil tento politický krok k vytlačení přímého vlivu Sulíkovců na vládu, hodnotím to pozitivně. Evropa snad na tuto kličku zapomene, pokud slovenský parlament zkusí tentokrát již v plném počtu hlasování znovu. Dnes či zítra tam bude repete, věříme, že se šťastným koncem.

Dnes víme, že šťastný konec eurovalu, který pan Paroubek očekával, se stal skutečností. Smlouva byla schválena, bez ohledu na ústavu, bez ohledu na „vydírání“ partnera ve vládě. Nějak jsme si zvykli i u nás, že politika je jako prostituce – chvilku s tím, chvilku s jiným, jen aby se dosáhlo ještě dalšího uspokojení svých cílů a ambicí. Z hlediska celospolečenského je toto ale velice ošidné a hloupé, protože se ztrácí jakákoliv kontinuita a absentuje reálná vize, ke které společnost směřuje. Dnes jdeme rychlými kroky do pryč, a pochybuji, že by se většině tam chtělo. Bohužel neexistují politici, které je vidět, kteří by tu vizi měli a kteří by v zájmu naplnění této vize dokázali potlačovat své osobní ambice. Můžeme směle říci, že euroval byl schválen v EU způsobem obvyklým – kdo byl proti, byl smeten, odvolán z funkcí, hanoben v tisku a dalších médiích jako zrádce atd. Je to princip, který chceme skutečně zastávat, je tedy základ EU, který stojí na takových principech pro nás přijatelný a přinese nám skutečně onu svobodu a prosperitu, o které nás někteří neustále přesvědčují, zatímco nevybíravými slovy osočují své oponenty?

Otázka euroskeptiků zní, zda není pravdou, že euroval je zbytečným prodlužováním agonie eura, projektu, který zbaví hrdou ekonomiku suverenity, jeho účastníkům přináší krizi a zátěž solidarity. Není to pravdou.

Pochopili to již dávno Němci, kteří se v rámci projektu eura stali „ručitelem“ Evropy, se všemi důsledky z toho plynoucími. Ručitelskou odměnou jim pak byly nižší transakční náklady, větší ekonomická síla, širší trh. Jako by se inspirovali u staropověstného Svatopluka a jeho tří prutů.

Pane Paroubku, obávám se že ony pověstné tři pruty knížete Svatopluka jím byli řečeny ve zcela jiném duchu, než jste to použil vy. Že mají Němci zájem na eurovalu je evidentní, protože nechtějí přijít sami o další peníze a eurovalem pomohou sami sobě (skrze záchranu jejich bank se jim ta eura spolehlivě vrátí – ne jenom ta jejich, ale i všech zúčastněných), zatímco budou připravovat svoji marku k znovu objevení. Euroval nemůže totiž být řešením stávající situace, protože je určen na sanaci bank (německé a francouzské většinou) a ne na „oddlužení“ společností a jejich občanů. Proč se asi tak angažuje Sarkozy a Merkelová v této věci? Proč pořádají samostatná jednání a staví všechny ostatní do role statistů? Je to zase jasná ukázka, jak to v EU funguje? Jak se přijímají „svobodná“ rozhodnutí?

Po současné krizi, která je více krizí důvěry a morálky nežli čehokoli jiného, snad pochopí i účastníci projektu, kteří se doposud vezli a „ručení“ silných ekonomik zneužívali, že i solidarita a trpělivost má své meze. Proto nežli ostřelování eurovalu má větší význam přenastavení pravidel fungování projektu eura, včetně důrazného vyžadování fiskální kázně států, jejich důrazných zásahů do ekonomiky, které však nesmí být dárkem finančnímu sektoru.

Jak to chcete udělat, aby to nebylo dárkem finančnímu sektoru. Jsou to je prázdná slova, protože, pokud byste to myslel vážně, musel byste konkrétně napsat, jak to udělat. Dokud bude finanční sektor stát „nad společností“, kdy společnost nemá reálnou možnost ho ovládat a on (finanční sektor) není povinen se zodpovídat společnosti za své chování a jednání, nemůže být společnost svobodná a její občané také ne. Kdo je to ten finanční sektor u nás, jak jej občané ovládají, regulují, aby pracoval ve prospěch naší společnosti? NIJAK. Všechny vlády a parlamenty od 1989 pracovaly na tom, aby nás zavlekly do chomoutu globálního kapitálu, stali jsme se otroky ve vlastní zemi a ta opěvovaná EU nám díky zbabělosti a poklonkování konkrétních vlastizrádců nastavila adekvátní přístupové podmínky do jejich struktur. Kde je náš průmysl? Kde je cukrovarnictví, kde je naše zemědělství? Co za svinstvo si kupujeme na pultech v obchodech, zatímco naši zemědělci neustále snižují výrobu, kvalitní výrobky mizí z pultů, prodejem se zabývají zase cizí řetězce, které nastavují takové podmínky, které by si doma vůbec nedovolily. Byl jste u toho, nemůžete to nevědět. K tomu ručení velkých ekonomik – o čem to proboha píšete? Snad o tom, jak nás tyto velké ekonomiky „sežraly“? Jak rozhodují o tom, co budeme nebo nebudeme vyrábět? Jak i s vaší pomocí z nás udělali levnou montovnu svých výrobků, které oni prodávají konečným zákazníkům, zatímco my trneme, zda se uráčí ještě u nás setrvat, než potáhnou dále na východ?

Že euro není zbytečným projektem, snad pochopí i ti, pro které představuje nebezpečí ztráty svého „písečku“. V otázkách měnových a otázkách mezinárodního obchodu neplatí, že „je lepší být v Galii prvním nežli v Římě druhým“. Při vší úctě naše provincionální politiky nečeká budoucnost jako Gaia Julia Caesara, ani v dobrém, ani ve špatném. Naštěstí. A provincionální ekonomiku ve středu europrostroru nečeká prosperita Švýcarska, neboť kromě jiného nejsme finančním centrem Evropy a ani již jím nikdy nebudeme.

Myslím si, že žádný normální člověk nečeká, že bude on nebo jeho země pupkem vesmíru, že bude diktovat jiným svoji vůli. Normální člověk by však asi očekával, že bude mít ve svém čele představitele, kteří dokáží pro naši společnost udržet samostatnost, suverenitu, že společnost bude navenek vystupovat jako rovný s rovným, bude mít vlastní vizi, vlastní cíl, který vůbec nevylučuje kooperaci s jinými státy, nevylučuje vůbec sdílení některých politik na širokém území – např. EU, ale na principu, rovný s rovným, se zachováním práva veta jednotlivým společnostem atd. Suverénní, o maximální soběstačnost se snažící národní stát nemusí být vůbec nesmyslem v uspořádání Evropy, naopak, pokud by EU byla budována na půdorysu samostatných a silných, maximálně soběstačných ekonomik, které by v rámci EU sdílely vzájemně odsouhlasené společné kompetence, mělo by to smysl, a to nejen z toho důvodu, že různé problémy pro jednotlivé státy specifické by byly vyřešeny doma. I to euro by mohlo spolehlivě fungovat jako mezinárodní směnná jednotka a vůbec by to nevylučovalo národní měny, pokud by byly v rukou jednotlivých zemí, ne v rukou globálního kapitálu, potom by totiž euro bylo pevným spojovacím článkem těchto zemí , protože by na principu rovnosti a vzájemné výhodnosti napomáhalo mezinárodnímu obchodu. Abychom toto ale mohli byť jen připustit, museli bychom se odpoutat od starých dogmat a manter vzývaných tu zleva tu zprava, které zamlžují skutečný stav věci a jsou určeny k udržení mas v otrocké závislosti. Při té příležitosti by mnohým z nás došlo, že ty levé i pravé mantry a dogmata mají stejné kořeny.

Otázka dneška nezní, zda euro ano či ne, otázka nezní, zda se sjednotit nebo rozdrobit. Otázka zní, zda najdeme odvahu svými schopnostmi a dovednostmi obstát v evropské konkurenci, stát se plnohodnotným členem společenství, které nikoli politickou, ale logickou cestou směřuje z unie proklamační k unii politické, měnové a fiskální. Ultraliberální rétorika některých evropských provincionálních politiků povede k napáchání větších škod, nežli si vůbec dovedou sami představit. Nebudou to škody europrostoru, ale škody ryze domácí. Na Slovensku si to zřejmě uvědomí. U nás si to snad také uvědomíme, až budeme hlásat, jak stojíme mimo, samostatně, hrdě a neotřesitelně.

Otázka zní, zda euro ano, či ne. To, jestli obstojíme v nějaké konkurenci nebo ne, nezávisí vůbec od eura. To je z vaší strany velice zjednodušené vidění a odvádění řešení problému na slepou kolej. Co člověk potřebuje k životu? Pití, jídlo a nějaké další statky, které mu zpříjemní a usnadní život. Co by měl potřebovat ze všeho nejvíce? Duchovní růst a hledání odpovědí na otázky, proč je zde na Zemi, jaký to má účel, důvod. Co z toho mu nabízíte vy i v rámci EU? Pořád jen otřepané fráze o konkurenceschopnosti, růstu růstu, pracovní dobu od nevidím do nevidím, pozdější odchody do penze atd. atd. Jaká konkurenceschopnost? V čem? V montování snad? Jak chcete konkurovat, když ti, ke kterým nás přivazujete dvojitým řetězem určují, co budeme a v jakém množství vyrábět, když oni mají podstatně vyšší platy i životní úroveň, na kterou my zákonitě nikdy dosáhnout nemůžeme, za tohoto stavu věci, protože oni nám to svým postojem a konáním neumožní. Konkrétně zemědělství, strojírenství, potravinářský průmysl, sklo, textilní průmysl. Kdo proboha nás nutil sem pouštět čínské zboží? Čí je to vina? Vy, kteří jste tu šéfovali postupně 22 let, jste to připustili, aktivně se na tom podíleli. Jak a komu chcete konkurovat v rámci EU, když EU plánuje, co budete vyrábět a kolik toho bude. Tím pádem ovlivňují i to, kolik to bude stát a kolik na tom můžeme vydělat. Pokud k tomu přidám i volně směnitelnou korunu, čemu se kdo chce divit, že kurz neurčuje reálný poměr produktivity práce, ale jakési vekslácké akce na finančních burzách? JEDINĚ HLUPÁK DOVOLÍ, ABY MU KREVNÍ OBĚH OVLÁDAL NĚKDO CIZÍ. Finanční systém je takovým krevním oběhem ve společnosti. U nás jste to zavedli, vydali jste naši měnu i celý finanční systém do rukou cizích osob a divíme se, že jsme v koncích? Teď horujete ještě proto, abychom se upsali do toho klubu prostřednictvím eura? O čem asi tak budeme ještě rozhodovat sami. Vydávání evropských dluhopisů berete jako úspěch? Jen hlupák vydá státní dluhopisy a zaplatí za ně ještě úroky, když je může splácet pouze z vybraných daní, místo toho, aby ty daně vybral rovnou a úroky tak neplatil. Vydávání dluhopisů ať již u nás nebo v EU je jedině další zdroj financi a moci pro vybrané „elity“ není to nic, co by bylo pozitivního pro společnost jako celek, pro většinu jejich občanů. Pokud horujete i pro toto, a euroval je toho jasným důkazem, potom s vámi velmi nesouhlasím, protože ženete naši společnost do dalších nesnází do hlubšího otroctví.Jakou máte alternativu stávajícímu stavu? Jeho utužení? Evidentně ano. Já mám alternativu –www.ekonomickareforma.cz – je ale rapidně odlišná od té vaší – svobodu občanů, občanskou společnost, finanční systém v rukou společnosti, reálná bezúročná ekonomika, volný čas pro sebe, dřívější odchody do penze a průběžné financování společnosti. Občanskou společnost, postavenou na svobodné vůli a odpovědnosti občana. Tato vize nemá nic moc společného s vaší vizí společnosti i EU, kterou prezentujete ve svém blogu.

Ostrůvkem stability už jsme byli před prvním vyvrcholením krize. Tedy říkal to v závěru roku 2008 tehdejší ministr financí Kalousek. Současný ministr financí to říká opět. Tak jako jsou totožné osoby ministra financí, je totožný i jeho omyl (ostrůvek se nám tehdy začal rychle potápět). Euro není zbytečný projekt. A naší rolí v EU není ho okopávat. Nebo dopadneme jako Sulík. Evropa se sjednotí a my budeme v pozici směšných křiklounů na jejím okraji.

No toto jsou tedy argumenty. Jenom proto, že se někdo nechá zotročit a vesele v chomoutu poskakuje k propasti, tak máme také vesele křepčit a poskakovat s ním? Děkuji, nechci, to raději budu tím směšným křiklounem na okraji EU (vůbec to neznamená, že bych jím byl ze stejných důvodů jako například pan Zahradil a jeho přátelé), než hlupáčkem s chomoutem na krku, který na písknutí zavýská a skočí -( Na panu Sulíkovi je jasně vidět, jaké demokratické principy jeho odpůrci používají – má odlišný a konzistentní názor, který veřejně a jasně deklaroval a dodržel ho, i když to nebylo pro něj osobně výhodné – proto zákonitě z pohledu vašich demokratických postojů musí být „zlý, nevlastní a cizí“ a proto je fajn, že byl sesazen, připraven o svůj post předsedy parlamentu? – tak se prosazují „věčné idee“, na kterých bude stát budoucnost našich dětí? Vyhrává ten, kdo ukřičí a více pošpiní toho s jiným názorem? Děkuji to také nechci. Můj návrh reformy společnosti vychází ze svobodné volby a odpovědnosti občana, nastavuje v ekonomické oblasti pouze mantinely bez výjimky stejné pro všechny, a je na každém občanovi, jak si svůj život mezi těmi mantinely uspořádá – může se svobodně sdružovat, může být individualista, může být levičák nebo pravičák, zaměstnanec nebo podnikatel, může být duchovně zaměřeným člověkem nebo může toužit pouze po materiálním bohatství a uctívat zlaté tele ve všech jeho polohách – je to zcela jedno. Rozhodovat o sobě budou lidé na úrovni obce, jak si rozhodnou, tak budou žít. Nepotřebujeme přebyrokratizovanou EU, abychom věděli, jak si své životy uspořádat. Nepotřebujeme euro, abychom někomu platili výpalné za to, že si sami ve své zemi budeme realizovat nějaké transakce, že se budeme rozhodovat podle své vlastní vůle. To ale neznamená, že nebudeme obchodovat za euro, dolary nebo jakoukoliv jinou národní měnu, pokud navážeme obchodní vztahy s kteroukoliv zemí ...

Když jsem si přečetl Sulíkův výrok, že „evropským poplatníkům zachránil 300 miliard eur“, musel jsem si připomenout slova Jana Husa: „Sancta Simplicitas“, neboli „svatá prostoto“. Sulík naprosto nechápe, že ušetřit tyto náklady na stabilizaci eura znamená vyvolat jiné, větší výdaje při přihlížení bankrotu některých států se založenýma rukama.

Myslíte to skutečně vážně? Podle mého názoru měli Řekové již dávno prohlásit bankrot, zavést znovu drachmu a pokud by v souladu s návrhem reformy společnosti zavedli nově finanční toky ve společnosti – byli by vlastními pány, se vztyčenou hlavou a rovným hřbetem. Co to je za systém, kde se pracuje od nevidím do nevidím, produkují se různé statky a výsledkem je narůstající dluh? Nezdá se vám, že je asi někde něco špatně? Že by bylo třeba se nad realitou vzájemných vztahů ve společnosti zamyslet a zjistit proč? Podle vaší ódy na dnešní EU, je to z vašeho pohledu asi zbytečné -(

Bankrot některých států totiž způsobí bankrot celé řady bank ve „zdravých“ státech EU a pády velkých bank by rozpoutaly ještě větší požár. A to může ohrozit hospodářský vývoj v celé Evropě, její sociální a politickou stabilitu. To by pak znamenalo skutečnou krizi.

Bankrot bank by způsobil krizi? Bylo by to požehnáním, které by umožnilo lidem vyjít na novou cestu dalšího rozvoje, s finančními toky v rukou společnosti, s ekonomikou sloužící zájmům společnosti, občanů, ne aby občané byli otroky ekonomiky a těch, kdo ji ovládají. Kolik bilionů dolarů se nalilo do bankovních systémů, protože byly před krachem. Proč se ty peníze (stejně se jen vytvořily v počítači) nepustily do systému prostřednictvím oddlužení občanů a podnikatelů? Takto by jen systémem proběhly a hned by byly staženy z oběhu, celý systém by byl restartován a mohli jste dalších 50 – 60 let zotročovat občany v klidu a v pohodě. Co se ale stalo? Oddlužili jste banky, lidem dluhy zůstaly, zůstaly jim starosti s obživou, se získáním příjmů a tím i se splácením těch dluhů a předpokládáte, že se oživí ekonomika, ve stávajícím finančním systému? Dokonce předpokládáte, že euroval tomu pomůže a že nebude potřeba další a další navyšování a že nebudete zadlužovat EU u globálního kapitálu? O jaké evropské sociální a politické stabilitě píšete? O té, která umožňuje beztrestně napadnout cizí stát na jiném kontinentě, která je natolik bezzubá, že odpovědné zločince nedotáhne v klepetech před válečný soud? O té úžasné politice, která se podílí na ožebračování stále většího množství vlastních občanů?

Ano, je to tak, jak píšete - „Sancta Simplicitas“ - „svatá prostoto“.

schlimbach
... Má-li být však náprava úspěšná, musí být komplexní a všestranná, neboť nebude-li současně napravovat všechno,co vzájemně souvisí,nikdy se nedostanete kupředu ... J.A.Komenský\r\n\r\nproto navrhuji celkovou změnu nastavení ekonomnickéhom systému, aby pracoval pro občany, ne občané svojí destrukcí pro udržení systému. WWW.EKONOMICKAREFORMA.CZ

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

rezjir10

Ad vina zda nevíte dne ani hodiny. Ani ślůvkem jsem se nezmínil o tom, zda máme nyní k euru přistoupit, a nebo ne. Vysvětloval jsem toliko, proč euro vzniklo a jaké náklady by byly spojeny s jeho zánikem. Samozřejmě, že teď v tuto chvíli, kdy důvěra v euro je otřesená,  nemá smysl do eurozony vstupovat.

schlimbach

je přístupné diskusní fórum na toto téma, které můžete navštívit přímo z webu www.ekonomickareforma.cz - národohodpodáři se k ní nevyjádřili, alespoň pokud vím, pokud chtějí, mohou to udělat, já to nikomu nenutím, ale kolem reformy vzniklo občanské sdružení Reforma společnosti. Pořádám občas besedy na toto téma v různých městech ČR a nemám zásadní problém, že by to většina osob nechápala, dále je pro mě povzbudivá reakce jednoho profesora ekonomie a pozitivní reakce dalších alternativních občanských iniciativ.

Možná by bylo dobré, kdybyste napsal, co vám připadá tak fantasmagorického na tom návrhu. Pro většinu národa připadalo fantasmagorické očekávání listopadu 1989, přesto se stal. Stejně tak fantasmagorické se zdálo být létání člověka vzduchem a přece létáme. Stejně tak fantasmagorické se zdá být očekávání, že nás stávající ekonomická věda vyvede ze slepé uličky dluhu (díky níž jsme se tam dostali), ale třeba se to stane :)

rku

Pane Schlimbachu,

vaše ekonomická reforma mi připadá jako fantasmagorie.Vzhledem k mému chabému vzdělání však tento názor není relevantní.Rád bych věděl jestli byla provedena  oponentura a kde je možné se seznámit s názory národohospodářů, šéfů nebo majitelů velkých firem na ni.

Děkuji.

 

 

 

schlimbach

pani Zavoralová - ten názor na Kosovo nepochází z Hradu - ale jak jsem psal, bylo to již omíláno mnohokrát, ale pro připomenutí například toto - Rezoluce RB OSN č.1244 i Helsinská smlouva. Rezoluce garantuje integritu územní celistvosti nástupnického státu tehdejší Jugoslávie a  potvrzuje, že KOSOVO je součástí SRBSKA.  Zbytek vašeho příspěvku beru jako váš názor, který respektuji, ale mám k němu výhrady.

schlimbach

Čí je vina, že nevíte dne ani hodiny? Cožpak ekonomika kterékoliv země potřebuje, aby její kurz k jiným měnám stanovoval někdo třetí? Bylo to rozhodnutí těch, kteří si mysleli, že trh vyřeší vše. Čím více hovořili o svobodném trhu, tím více zapomněli na to, že tohoto svobodného trhu se neúčastní svobodní a rovnocenní účastníci. Co nám bránilo ponechat si pevný kurz, který by se z času na čas korigoval dle konkrétní parity produktivity práce? 

schlimbach

paní Zavoralová - chápu, že se může zdát, že vše motám dohoromady, jenže problém je v tom, že ono to spolu vše souvisí. Ty země, které jsou v EU, jsou zároveň i v NATO, ty vlády, které rozhodujícím způsobem ovlivňují dění v EU zároveň napadly Libyi. Vám je jedno, s kým budete žít v domě nebo v bytě? Jaký vztah od těch vlád můžete čekat směrem k naší zemi, když jim právo na sebeurčení nevadí pošlapat jinde? ostatně v roce 1938 v Mnichově se také moc nepředvedly, že? Právní názor na samostatnost Kosova asi může být jen jeden a ten jasně říká, že osamostatnění Kosova bylo v rozporu s mezinárodním právem a již to bylo vysvětlováno mnohokrát.

rezjir10

Idea eura byla přijata jako reakce na sorosův útok na britskou libru a na neustáleé kolísání vzájemného kursu národních měn, které výsloveně znemožňují určit efektivnost vývozu a dovozu jednotlivých komodit. Zkuste prokalkulovat efektivnost vývozu aut, když nevíte dne ani hodiny. Proti tomu jsou náklady na euroval téměř nulové.

schlimbach

pan Matlas - nemeusíte to brát zpět. Já nejsem urážlivý ani vztahovačný :) Dokonce si troufám tvrdit, když o některých mých názorech v klidu pouvažujete, že shledáte, že jsou v mnohém podobné vašemu cítění, i když jsou třeba řečeny jinými slovy, podstata ale zůstává.

schlimbach

pan Matlas : někde jste se dočetl, že jsem výlučný a všichni ostatní jen plebs? Mám to chápat jako hodnocení dle metody "podle sebe soudím tebe"? Podle vás nemá nikdo jiný nárok na vlastní názor, obzvlášťe pokud je odlišný od vašeho? Jak demokratické :)

schlimbach

Paní Zavoralová, já respektuji vaše exotické cítění :) Myšlenka vzniku EU by byla podstatná, pokud by byla v zájmu občanů EU a pokud by hlavně řídící struktury tento zájem rozvíjely a respektovaly. Myslím, že odlišnost praxe a původního záměru je zcela evidentní. Píšete, že EU se ubírá cestou demokratického prvku ve vztahu k posilování normotvorného procesu EU. Ten normotvorný proces se reálně projevuje například v onom Codex alimentaris, jedovatých žárovkách, omezováním získávání reálných zkušeností dětí s okolním světem (balonky) atd? Ten demokratický prvek se skrývá v dehonestaci lidí, kteří mají byť jen o trochu odlišný názor, než "proelita"? Ten demokratický prvek je ukryt také ve snaze exportovat tento do Libye a případně i jiných zemí? Tento prvek se ukrývá v uznávání samostatnosti Kosova v rozporu s mezinárodním právem, v humanitárním bombardování, odpírání samostatnosti jiným národům, kteřá zájem o samostatnost projevily? Takže taková jakoby dvojkolejnost, dvojí metr je průvodním jevem demokratického prvku EU? Způsob hlasování o změnách EU je také oním deklarovaným demokratickým prvkem?

Zajímalo by mě, jak vy chápete demokracii? Pokud jako vládu lidu, potom jste mimo původní význam tohoto slova. Pokud demokracii chápete jako vládu "elit" a poslušnost "ne elit", potom to chápete správně a já potom chápu, že máte tento názor.

schlimbach

Paní Zavoralová z vašeho příspěvku jasně vyplývá, že jste to četla jen zběžně, proto nemohu s vámi na toto téma polemizovat. Pro mě není až tak podstatná myšlenka, na které EU vznikla, ale je pro mě velmi podstatná cesta, po které se ubírá... Je mi záhadou, proč, když člověk něco nedokáže pochopit, musí tomu dávat hned nálepku komunismu nebo středověku, ale to budete vědět asi nejlépe vy.