Řeč Davida Ratha na 40. schůzi PS rozhodující o jeho vydání ke stíhání

obrazek absolut corruption
6.6.2012 01:01
Samozřejmě naše parlamentní sněmovna nemá udělané stránky tak, aby se na nich dal dobře hledat obsah, vlastně to působí tak, že jsou dělané tak, aby se člověk nikdy nedobral výsledku.....ale při rešeršování lze zjistit hodně o povaze elementárního demokratického deficitu a za to nám kauza Rath stojí, nebo ne? :

zde jsou všechny projevy Davida Ratha za doby Nečasovy vlády, protsě je nenajdete jmenované u jednotlivých zákonů, ale jen v jmenném rejstříku: http://www.psp.cz/eknih/2010ps/rejstrik/jmenny/5406.html

zde jsou jeho proslovy na  40. schůzi - byly dva:

http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/040schuz/s040005.htm#r2

a

http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/040schuz/s040014.htm#r4

jenže jsou to jen přepsané stenozáznamy a skupina Reformy o.s. (pobočka Strany svobodných občanů) v souvislosti s jednáním o eurovalu přišla na to, že občas ve stenozáznamnech něco chybí!!!)

Takže zde jsou ještě zvukové záznamy:na ty se chodí odsud - pokochejte se, na kolik schůzí ročně se musí poslanci připravovat a zda jejich příprava odpočinku odpovídá (ne, neodpovídá, dnes nás odsoudili k platbě nejméně 350 mld a pro nic - viz  článek "Euroval - co je nového" kde je právě video "Máme důkaz: Kalousek nás zbankrotuje" - jež dokazuje rozchod audiovizuálního záznamu a stenografického)) :http://www.psp.cz/eknih/2010ps/audio/2012/index.htm a části s Davidem Rathem  - nelze snadno najít, příspěvky nejsou roztříděné podle projednávaného ani mluvčích a jak víme, jeho řeč trvala okolo 50 minut a nic takového se tam nalézt nedá. Tento záznam absolutně není setříděn podle projenávaných bodů programu, mluvčí pohledem nezjistáte natož kdo jej hájil a kdo nikoliv, , z tohoto rejstříku také absolutně nezjistáte, co vše měla sněmovna ten den na pořadu ani co zařdila mimořádně -jen vydání Davida Ratha to nebylo. Kdo chce, pusťte si , resp. pusťte se do hledání a porovnávání, pokud daného poslanece neznáte barvu hlasu, ani nezjistíte, kdo hovoří:  http://www.psp.cz/eknih/2010ps/audio/2012/06/05/index.htm

Byly hledány také audiovizuální záznamy: ze stránky http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=183 jsem se nedostala nikam, protože audiovizuální jsou jen  přímé přenosy, a ty se neukládají do knihoven a už vůbec ne podle tématu, oboru, čísla zákonu, nijak, je možné je sledovat jen v reálném čase. Hledejte proto na stránkách ČT24!  musíte znát datum schůze a pak: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/05.06.2012/ od 14 hodin v několika blocích.stále Rath, další části jednání sněmovny, totiž euroval ani ne-valorizace důchdu na ČT 24 prostě nejsou (a patrně z tohoto důvodu absence vysílacího okna televize si také tentýž den sněmovna schválila, že bude projednávat církevní restituce, i kdyby měla jednat přes půlnoc!!!) a vy musíte našim poslancům věřit, že zvukové záznamy nejsou sestříhané a ani stenografické cinknuté - což ale z případu eoroval jak víme, není pravda.

Jak vidíme, způsob fungování Poslanecké sněmovny nese závažné vady v podobě demokratického deficitu. totiž rafinovanou obstrukcí přehlednosti a vyhledatelnosti dochází k cenzurování informačního toku, jenž by měl být občanům přístupný v plné kráse (o tom, že nemáte takřka šanci zjistit, co ze stenografického záznamu vypadlo a jak to bylo či nebylo důležité, ani nemluvě). Chcete se vsadit, že problídka stránek senátu by nebyla o moc lepší?

 Jistě uznáte, že má-li nějaký Noe postavit archu pro tuto republiku, chtělo by to velmi vylepšit, to. jak předmětové hledání , tak pořadí řečníků a povahu jejich příspěvků, tak moderátorské vstupy předsedů a místopředsedů sněmovny a vůbec program a všechny změny programu a a také rejstřík námitek, které ve vztahu k zákonůpm padly a zda byly uznány k hlasování či nikoliv! Představovala bych si to tak, že  by bylo možné jednoduchým způsobem k dané problematice najednou vyrešeršovat všechny procedruy všech zákonných úprav týkajících se jedné problematiky- tj. všechna čtení Parlamentu a všechna čtení Senátu alespoň za období jedné vlády - samozřejmě exeprty by zajímaly tyto proměny právního řádu v delším horizontu  i pro ně musí být archiv prohledatelný schůdně.  A nezapomeňte, sněmovní tisky, jak jsem psala  v článku "Exekuce-zrcadlo společnosti" také musí vypadat jinak (zatím vypadají npř. takto - zcela nesrozumitelně, nečitelně: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=537&CT1=0 ) - totiž jako porovnání verzí známé z libovolného textového editoru, kde to, co se v předloze ruší, je slabou čárou přeškrtnuto aby ale bylo stále čitelné a jinou barvou, resp. jinými barvami zanseny změny, návrhy vládní strany, opozice, jednotlivých inciátorů změn, takových porovnání verzí může být větší počet a také ty musí mít nějaký předmětový rejstřík, podle něhož by mohly být vyhledávány, jestliže sněmovna nevykazuje naprosto žádnou agendu vedení schůzí a argumentů a námitek (a dílčích hlasování o nich) a má takto nicotné webové stránky, znamená to a) občané jsou nenároční a je jim jedno o čem a jak se jedná, b) sněmovna za dvacet let ještě nikdy nepracovala, protože nepřišla na to, o čem její práce je a má být.

Co říci na závěr? Je otázkou, zda lze změnit za b), když a).

Kdyby non a), tak věřím, že by naši občané nalezli dost inteligence, aby ty legislativní zmetky a paskvily, deformace právního řádu,  co z naší sněmovny vycházejí, roztrhali na hadry a prosadili si něco přínosného a funkčního. Také by se podařilo eliminovat negativní vlivy nejrůznějších lobby. .

 (Prozradím vám novinku - nějaký aktivní občan dal proslov Davida Ratha na youtube - ale nedal tam ostatní projevy k vydání k trestníu stíhání (tj. neví se, kdo další vystupoval,  ať už Rathovy zájmy hájil nebo jim oponoval a jak)  a nedal tam celé projednávání euovalu, ani ne-valorizace penzí....atd. Takto tedy občanská společnosti disfunkci agendy parlamentu a senátu suplovat nemůže - nepřináší to dostatečné výsledky.)

Jedna kratší "esence" ("Viním:") jeho projevu také zde: http://www.facebook.com/notes/kate%C5%99ina-amiourov%C3%A1/david-rath-ve-sn%C4%9Bmovn%C4%9B-p%C5%99i-projedn%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-jeho-vyd%C3%A1n%C3%AD-k-st%C3%ADh%C3%A1n%C3%AD/10151159819652656Myslím, není třeba dodávat, že žádná mainstreamová média z Rathovby řeči nepřevzala nic, dokonce ani tuto esenci "Viním", že ne? (No co, o eurovalu také poprvé napsali, až když byl schválen a jak to bylo s nočním projednáváním církvních restitucí ze sránek psp ještě v noci nevyplývalo a netuším stav ani doteď, poledne 6.6. - kdo neseděl u compu setrvale celý včerejší den, neměl možnost, došlo-li k machinacím, ani jejich povahu zaznamenat - a dost možná by to nešlo ani tak - musel b být přímov  sále po celou dobu schůze. ) Program pokračování 40. schůze PSP 6.6. je:

středa 6. června

dopoledne:
případně další neprojednané body z bloku 2. čtení - zákony
případně další body z bloku 1. čtení - zákony

odpoledne:
případně další neprojednané body z bloku 2. čtení - zákony
případně body z bloku 1. čtení - zákony

Pevně zařazené body:

St 6. 6. 2012
14, 32, 12, 13, 10, 15
Dne 5.5. končilo jednání  podle digitální knihovny PSP ve 21:11 nepřijetím zákona o ne-valorizacích důchodů a jeho zařazením k dalšímu projednávání (v ČT nebylo, stejně tak tam nebylo ani jednání o eurovalu alias ESM)  - inu, jak vidno, trojkoalice se seč může snaží našťouchat tlusté do tenkého.
Stenozáznam končí takto: Miroslava Němcová: "Končím dnešní jednací den a oznamuji, že se setkáme zítra ráno ve středu 6. června v 9 hodin a budeme pokračovat v programu dle schváleného pořadu schůze. " Zvukový je ustřižený a audiovizuální, z něhož by bylo patrné, že všichni poslanci opustili sál, není dán k dispozici.
Zadáte-li do vyhledávače stránky psps "církevní restituce" - vyběhne toto: http://www.psp.cz/sqw/srch.sqw?ww=c%EDrkevn%ED+restituce&x=12&y=20 čili napřímo jste nezjistili vůbec nic, 6.6. se nedozvíte ani o to, že 5.6. to bylo odhlasováno jako zařazené do programu, a co se mezitím stalo vůbec, na téže stránce však zmáčknete hledej u předvoleného "zákon o církevních restitucích" -a vyjede následující netříděný bordel, který si ale můžete nechat seřadit dle relevance (???), nejnovějších či nejstarších. Dle nejnovějších: http://www.psp.cz/web/search.cgi?form=extended&q=z%E1kon+o%A0c%EDrkevn%EDch+restituc%EDch&srch=Hledat&ul=/2010ps/tis&ul=/2010ps/sten&ul=/2010ps/orgv&ul=/2010ps%252&ux=/2010ps/tis,/2010ps/sten,/2010ps/orgv,/2010ps/usn,/2010ps/vyb,/2010ps/kom,/2010ps/tis,/2010ps/sten,/2010ps/orgv,/2010ps/usn,/2010ps/vyb,/2010ps/kom,/2010ps/tis,/2010ps/sten,/2010ps/orgv,/2010ps/usn,/2010ps/vyb,/2010ps/kom,/2010ps/tis,/2010ps/sten,/2010ps/orgv,/2010ps/usn,/2010ps/vyb,/2010ps/kom,/2010ps/tis,/2010ps/sten,/2010ps/orgv,/2010ps/usn,/2010ps/vyb,/2010ps/kom,/2010ps/tis,/2010ps/sten,/2010ps/orgv,/2010ps/usn,/2010ps/vyb,/2010ps/kom,/2010ps/tis,/2010ps/sten,/2010ps/orgv,/2010ps/usn,/2010ps/vyb,/2010ps/kom,/2010ps/tis,/2010ps/sten,/2010ps/orgv,/2010ps/usn,/2010ps/vyb,/2010ps/kom&s=DRP
a 6.6. ve 14:36 je nejnovější:

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

2012

6. volební období

USNESENÍ č. 113

petičního výboru

z 19. schůze dne 4. dubna 2012

To je přátelé v rozporu se skutečností, jednak postrádám ono mimořádnéh rozhodnutí o zařazení na schůzi 5.6. o němž vím od M. Kunšteka z Britských listů, jednak se od té doby konalo ještě nějaké jednání, o něm podala média zprávu proto, že JUDr. Hoerl alias "pepa z depa" se na něm s přáteli pokusil o tzv. "občanské zadržení" poslanců hlasujících pro církevní restituce. Od té chvíle se zpřísnila či znemožnila možnost proniknout na galerii parlamentu pro běžné občany.

Kdyby to nebylo tak smutné, zažertovala bych truchlivě, že zde už ani žádný převrat není zapotřebí, protože podle všeho již dávno proběhl. Ještě že existují facebookoví přátelé:

Miroslav Démokritos Vasek právě teď o tom jednaj.
 ‎14:30 pokračujou http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=28
Kdyby si Mirek na můj povel ke kompu a přímému penosu ze stránek sněmovny  nesedl, tak o tom nevíme.
Samozřejmě přiškrcením počtu přesně informovaných a zaangažovaných člověkohlav se snižuje možnost, že pro společnost nevýhodná rozhodnutí se podaří včas (i kdyby mělo jít o "včas dodatečně") zvrátit. Den 6.6.byl skutečně dnem , kdy se otázk církevních restitucí zvrátit ještě dal, ale dopadlo to takto: http://www.zvedavec.org/komentare/2012/06/4999-cssd-vyznamne-pomohla-k-prijeti-navrhu-zakona-na-vyrovnani-s-cirkvemi.htm
 

14.6.2012 - stránky PS dostaly nový design a funkce, viz přiložená tisková zpráva v článku: http://www.zive.cz/bleskovky/poslanci-maji-po-dlouhych-letech-novy-web/sc-4-a-164173/default.aspx

ale ouha, dá se tam najít i leccos jiného :DDD   : http://www.zive.cz/bleskovky/porno-a-warez-na-novem-webu-poslanecke-snemovny/sc-4-a-164210/default.aspx

a tak to při následujícím projednávání církevních restitucí dne 20.6.2012 vypadá takto:

Jak víte, od včerejška kvůli údajnému nálezu porno filmů na serveru www.psp.cz není v provozu tento web. ČT24 dle programu nedodržela slib přenosu z PSP.
http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/

Vypadá to tak, že budou vysílat z tohoto linku....
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/182801-zive-uchovavani-dat-o-klientech-budou-muset-operatori-zmenit/

děkujeme tímto ČT za najití cesty....
STVA KAUZY RATH K 30.8.2012 SHRNUJE MARTIN KUNŠTEK: http://www.blisty.cz/art/64721.html
amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

amiourful

Díky oběa za komplimenty a také za obohacení slovníku, budu slovo gauneralita šířit dále. :o)

Vladimír Štingl

Takových blogů není nikdy dost a komentářů též. Vše zmanipulovat, zamlžit, odstraňovat "stopy" a stále nás ožebračovat. Paní Kateřino, jste velice houževnatá a pracovitá. Pane Schlimmbachu, mám naprosto shodný názor a často  zacházím až za přijatelné hranice, když sleduji s jakým opovržením a bezohledností zachází "gaunerelita" s touto zemí a lidmi. Příjemný víkend.

schlimbach

Píšu to již opakovaně. Jakmile se podaří ve volbách získat podporu většiny občanů této země, je třeba zákonem prohlásit období od roku 1989 až do dnes za období "Zločinného spolčení" a postavit před soud všechny ty, kteří se podíleli na rozvracení naší republiky, na rozkradení majetku, na ekonomickém zotročení národa - bez ohledu na barvu jejich stranického trika. Zločinci nemohou schválit svoji beztrestnost, proto nemůže být brán ohled na nějakou imunitu a všichni, kdo v PS zvedali pracky pro zákony umožňující výše uvedené, musí být postaveni před soud.

Alternativní iniciativy by si mohly již uvědomit, že společný nepřítel nestačí ke sjednocení postupu, ale je třeba hledat vzájemnou podporu i ve chvílích, které budou po úspěšném odporu následovat. Pokud tomu tak nebude, bude vše promarněno, protože se najde zase nějaký tupoun, který z poza rohu ovládne dav a odvede jej na slepou kolej -(

Náprava není jen v odstavení tupounů od moci - je to o absolutní změně celého systému, o navrácení finančního systému do rukou společnosti a další a další podmínky, které, pokud nebudou splněny, neumožní kvalitativní změnu ničeho.

Je to i o osobní statečnosti každého z nás, každého policisty, státního zástupce i soudce, zda se nechají zlomit vlivem tupounů nebo ne, zda vyslechnou rozkazy zkorumpovaných systémem velitelů, nebo je naopak zatknou a předají spravedlnosti. Bezohlednost k celku, k národu, k ideálům se nám velice vymstí a nakonec nebude nikoho, kdo by se nás jakoby individua zastal, nebude nikoho, koho by zajímal osud našich dětí, jejich životní podmínky, jejich svobodu atd.

Tupouni vyznamenali vrahy Mašíny za statečný odboj proti zločinné moci. Jak dlouho bude trvat, než si lid této země půjde pro své medaile. Počítali jste s něčím takovým Tupouni? Pokud ne, pak to byl ale z vaší strany velice zásadní omyl, tím spíše, že děláte vše proto, aby ten pochod započal již velmi brzy -(