ŘECKO: hlavní body programu levicové strany Syriza a Goldman Sachs

obrazek
1.6.2012 06:25
Ačkoliv leader Syrizy Alexis Tsipras je mimořádně schopný vyjednavač, za stávajících volebních výsledků se mu ve vymezených třech dnech dojít ke kompromisům a sestavit vládu nepodařilo a volby se budou opakovat v červnu - 17tého. Od počátku krize má Řecko za sebou vyšplhání se z nejnižší příčky v počtu sebevražd na příčku nejvyšší v Evropě, klíčový turismus tvořící pětinu HDP klesl o 15%, přišlo o hlavní přístavy, a protože má i zlato a ropu tak i o řadu ostrovů - okolo nichž je to nyní již provrtané od ropných společností všech značek a národností jak ementál, přičemž vyrovnání s věřiteli dostala na starost tatáž společnost, jež před mnboha lety se ztrátou a naprostým debaklem privatizovala východoněmecké hospodářství, přičemž si věřitelé dělají zálusk na naprosto vše veřejné včetně městské dopravy. Z peněz, které státy EU Řecku poskytly, samozřejmě do řecké ekonomiky nešlo vůbec nic, vše v podstatě získal jen hlavní věřitel, banka Goldmann-Sachs, jež také byla strůjcem úskoku, jež Řecko do neřešitelných potíží dostal, a také drobní soukromí držitelé dluhopisů byli nuceni své nároky odepsat. Zato však bylo zakoupeno kvantum ultramoderních a ultradrahých německých tanků.

Text politického programu strany Syriza dnes vydávané za "extrémní levici" byl převzat ze stránky: http://www.left.gr/article.php?id=759

vlatní text (v průběhu dne ještě zkusím pořídit poznámky):

TAK! A PRÁVĚ JSEM SE DOZVĚDĚLA, ŽE ZDE PREZENTUJI TEXT, KTERÝ BYL PLATNÝ PRÁVĚ DO VČEREJŠKA, MEZITÍM STIHLI PROGRAM ZMĚNIT, ALE KONEČNÉ ZNĚNÍ ANI  ANGLICKÝ PŘEKLAD NOVÉHO JEŠTĚ NENÍ. (dodám, jakmile bude, sem dolů)

Překonání krize leží na levé straně! 

 1. Vytvoření štítu chránícího společnost proti krizi

Ani jeden občan bez zaručeného minimálního příjmu nebo podpory v nezaměstnanosti, zdravotní péče, sociální ochrany, bydlení a přístupu ke všem službám veřejné služby.
Ochranná a pomocná opatření pro zadlužené domácnosti.
Cenové kontroly a snižování cen, snížení DPH a zrušení DPH na základní spotřební zboží.

2. Likvidace dluhového zatížení
Státní dluh je v první řadě produktem třídních vztahů, a je nehumánní ve své podstatě. Vyrábí se z daňových úniků pro bohaté a drancováním veřejných prostředků, též nehorázným pořizováním vojenských zbraní a techniky.
  Žádámé okamžitě:
Moratorium na splácení dluhů.
Jednání o zrušení dluhu, která obsahuje ustanovení týkající se ochrany fondů sociálního pojištění a drobných střadatelů. Což bude pokračovat tím, že se využijí všechny dostupné prostředky, jako je audit řízení a zastavení plateb.
Regulace splácení zbývajícího dluhu tak, aby se počítalo s opatřeními pro hospodářský rozvoj a zaměstnanost.
Evropské směrnice týkající se dluhů jednotlivých států Evropy.
Radikální změny role Evropské centrální banky.
Zákaz spekulativních bankovních produktů.
Celoevropská daň z bohatství, finančních transakcí a zisků.

3. Redistribuce příjmů, zdanění bohatství a odstranění zbytečných nákladů
Reorganizace a konsolidace mechanismů výběru daní.
Zdanění bohatství více nad 1 milion eur a velkých výnosů.
Postupný nárůst (až o 45%) daně ze zisků, jež si rozdělují korporace (SA).
Daně z finančních transakcí.
Zvláštní zdanění spotřeby luxusního zboží.
Odstranění daňových úlev pro vlastníky lodí a řecké pravoslavné církve.
Zrušení mlčenlivosti o bankovních a obchodních transakcích, a o snahách těch, kteří se vyhýbají placení daní a sociálního pojištění.
Zákaz transakcí prováděných prostřednictvím offshore společností (daňové ráje).
Snaha o získání nových finančních zdrojů prostřednictvím efektivního čerpání evropských fondů, přes nároky na výplatu německých reparací druhé světové války a půjčky za okupaci a nakonec přes strmé snížení vojenských výdajů.

4. Produktivní sociální a environmentální rekonstrukce
Znárodnění / socializaci bank a jejich integrace do veřejného bankovního systému v rámci sociální kontroly a a kontroly pracovníků, tak, aby sloužily rozvojovým účelům. Skandální rekapitalizace bank musí okamžitě přestat.
Znárodnění všech veřejných podniků strategického významu, které byly dosud privatizovány. Správa státních podniků založených na transparentnosti a veřejné kontrole a demokratickém plánování. Podpora pro poskytování veřejných statků.
Ochrana a konsolidace družstev a malých a středních podniků v sociální oblasti.
Ekologická transformace v rozvoji výroby energie, výroby, cestovního ruchu a zemědělství. Tyto reformy budou upřednostňovat nutriční bohatství a naplnění sociálních potřeb.
Vývoj vědeckého výzkumu a výrobní specializace.

5. Stabilní zaměstnání s odpovídající mzdy a sociální pojištění
Konstantní degradaci pracovních práv, spolu s trapnou úrovní mezd nemůže přilákat investice, vývoj, ani zvýšit zaměstnanost.
Místo toho žádáme:
Dobře placená, dobře regulovaná a pojištěná zaměstnání.
Okamžité opětovné vytvoření minimální mzdy, a rekonstituci reálných mezd do tří let.
Okamžité přepracování kolektivních pracovních smluv.
Návod výkonných kontrolních mechanismů, které budou chránit zaměstnanost.
Systematické překážky propouštění a deregulaci pracovněprávních vztahů.

6. Prohlubování demokracie: demokratická politická a sociální práva pro všechny
  V zemi panuje demokratický deficit. Řecko se postupně transformovalo do autoritářského policejního státu.
Žádáme o:
Obnovení svrchovanosti lidu a modernizaci parlamentních sil uvnitř politického systému:
Vytvoření poměrného volebního systému
Oddělení pravomocí
Zrušení ministerské imunity
Zrušení ekonomických výsad poslanců
Skutečnou decentralizaci - vytvořit místní vládu z renomovaných zdrojů a s rozšířenou působností.
Zavedení přímé demokracie a instituce samosprávy zaměstnanců a sociální kontroly na všech úrovních.
Opatření proti politické a ekonomické korupci.
Tuhnutí demokratických, politických a odborových práv.
Posílení žen a mladých lidí "práv v rodině, v zaměstnání a ve veřejné správě.
Imigrační reformy:
Urychlení azylového řízení
Zrušení nařízení Dublin II a poskytování cestovních dokladů pro imigranty
Sociální začlenění přistěhovalců a rovnou ochranu práv
Demokratické reformy veřejné správy s aktivní účastí státních úředníků.
Demilitarizace a demokratizace policie a pobřežní stráže. Rozpuštění speciálních sil.

7. Restaurování silného sociálního státu
Anti-pojištění , resp. právní vyřazení sociálních služeb, a prudký pokles sociálních výdajů v rámci memoranda  obrátil Řecko v zemi, kde vládne sociální nespravedlnosti.
Jsme v nouzi:
Okamžitá záchrana důchodového systému tak, aby zahrnoval tripartitní financování a postupnou konsolidaci jednotlivých portfolií penzijních fondů do jednoho veřejného, univerzálního systému sociálního pojištění.
Zvýšení dávek v nezaměstnanosti až do substituční rychlosti dosahující 80% ze mzdy. Žádná nezaměstnaná osoba nemá být ponechána bez podpory v nezaměstnanosti.
Zavedení zaručeného minimálního příjmu.
Jednotný systém komplexní sociální ochrany zahrnující zranitelné sociální vrstvy.

8. Zdraví je veřejným statkem a sociálním právem
Zdravotní péče má být poskytována zdarma a bude financováno prostřednictvím veřejného zdravotního systému. Okamžitá opatření zahrnují:
Podporu a zlepšení pro nemocnice. Modernizaci zdravotnických infrastruktur sociálního pojištění (IKA). Rozvoj integrovaného systému první úrovně lékařské péče.
Pokrxtí potřeby zdravotní péče jak co se týče personálu tak i vybavení, zejména zastavení propouštění.
Otevřený a bezplatný přístup k lékařské péči pro všechny obyvatele v zemi.
Zdarma farmaceutické péče a lékařské prohlídky pro nízkopříjmové důchodce, nezaměstnané, studenty a ty, kteří trpí chronickými chorobami.

9. Ochrana veřejného vzdělávání, výzkumu, kultury a sportu před politickými memorandy
Pokud jde o vzdělání, žádáme o:
Konsolidaci univerzálního, veřejného a bezplatného vzdělávání, včetně pokrytí našich naléhavých potřeb v oblasti infrastruktury a personálu na všech třech úrovních.
Povinné 14ti leté jednotné vzdělávání.
Zrušení zákona Diamantopoulou.
Zajištění samosprávy vysokých škol.
Zachování akademického a veřejného charakteru vysokých škol.

10. Nezávislá zahraniční politika zavazující k podpoře míru
Kapitulace naší zahraniční politiky na přání USA a mocných států Evropské unie ohrožuje nezávislost země, mír a bezpečnost.
Navrhujeme:
Vícerozměrnou a o mír se usilující zahraniční politiku.
Stažení se z NATO a uzavření zahraničních vojenských základen na řecké půdě.
Ukončení vojenské spolupráce s Izraelem.
Pomáhat lidem na Kypru ve znovusjednocení ostrova.
Kromě toho na základě mezinárodního práva a zásady mírového řešení konfliktů, budeme i nadále pokračovat ve zlepšování řecko-tureckých vztahů, řešení problému oficiálním názvem Bývalá jugoslávská republika Makedonie, a specifikaci e řecké xclusivní ekonomické zóny.

Příslušný hospodářský a sociální systém selhal a je třeba jej svrhnout!

Hospodářská krize, která otřásá globálním kapitalismem nám rozbila iluze. Stále více lidí chápe, že kapitalistické spekulace jsou nelidské organizační principy pro moderní společnost. Je také všeobecně známo, že, že soukromé banky fungují pouze ve prospěch bankéřů, poškozují zbytek lidí. Velké podniky a bankéři absorbovali miliardy eur ze zdravotnictví, školství a důchody.

Překonání krize vyžaduje odvážná opatření, která zabrání těm, kdo krizí způsobili, pokračovat v destruktivní práci. Chystáme se zavést nový model výroby a distribuce bohatství, jeden, který bude zahrnovat společnost jako celek. V tomto ohledu velký kapitalistický majetek má být znárodněn a řízen demokraticky podle sociálních a ekologických kritérií. Naším strategickým cílem je socialismus s demokracií, systém, v němž budou všichni mít právo podílet se na rozhodovacím procesu.

Měníme budoucnost, překonáváme minulosti!

Můžeme zvítězit jen vytvořením jednoty a nové koalice moci, kde levice bude hrát roli základního kamene. Naše síla je v tomto úsilí aliance z lidí: inspirace, tvůrčí úsilí a boje pracujícího lidu. S těmi budeme utvářet život a budoucnost  samosprávných lidí.
Nyní je hlas v rukou lidu! Nyní mají sílu lidé!
V této nové volbě řecký lid může a musí hlasovat proti režimu memorand a Troiky (?=* na konci),  obrátit stránku  a začít budoucnost novou nadějí a optimismem.

Pro Řecko a pro Evropu je řešením levice!
--------------------------------------
komentář z facebooku:
Milan Neubert
Synaspismos se dohodl se svými spojenci a před několika dny registovali na Nejvyšším soudu politickou stranu "SYRIZA-Sjednocená společenská fronta". Do posledním voleb byla SYRIZA jen koalicí.

To je také jeden z důvodů (došlo mi), proč se mění volební program SYRIZY.

SYRIZA nabaluje hlasy dalších subjektů, které rozhodly nejít 17. června k volbám, třeba iniciativa "Řecká ekologická levice" (EL.OIK.A), nebo "Společenská dohoda" (Koinoniki Symfonia, odštěpenec od PASOK), přicházejí dřívější členové PASOKu, Demokratické levice a Zelených, kteří opustili své strany po 6. květnu.

Někdo si myslí, že jedinou alternativou jsou sociální demokraté. Nevím jestli tím myslí PASOK. Pokud ano, mýlí se, PASOK se nenávratně rozpadá. Velká část levě uvažující společnosti PASOKu jeho "státotvornost" vůči nadnárodním bankám zkrátka nezapomene.

Nevidím nejmenší důvod, proč SYRIZU nepovažovat za levici. Je to směs komunistických, sociálně demokratických a ekologických proudů.
_______________________________
zde prezentované základní body jsou jistě jen hrubá kostra, podrobnosti jejich realizace mají jinde.
a zde anglický článek založený na prohlášeních  velmi inteligentního a charismatického Alexise Tsiprase, že Syriza zvrátí sjednaná memoranda, která si vynutila EU a MMF, a opatření, jako privatizace a redukce nejnižších mezd a další sociálně devastační opatření: http://ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_01/06/2012_444972
________________________________
Olga H. Šenská Ked bol v decembri 2008 zastrelený 15-ročný Alexandros Grigoropoulos, jeho smrť vyvolala veľké demonštrácie gréckeho ľudu. Greci pripevnovali na Akropolis plagaty s napismi " People of EU wake up" no nase masmedia hovorili o nezodpovednosti Grecka, ktora si zila nad pomery a my to teraz musime splacat..nikto nebral na vedomie hlasy beznych Grekov, ktori nas nabadali, aby sme sa zobudili..people of EU wake up..
 _________________________________
teď bojují i za nás, aniž to vědí. Slavoj  Žižek k Řecku a Syrize: http://www.sds.cz/view.php?cisloclanku=2012060201
_________________________________
A zde je prezentován ekonomický program Syrizy anglicky: http://www.wsws.org/articles/2012/jun2012/gree-j02.shtml- souhlasí s tím, že zůstane v eurozoně, je ovšem obviňována z toho, že nebude moci své sliby dodržet, protože jejich dodržení nezávisí na pracujících, kteří ji volí, nýbrž na mocenských vrstvách. Mocipáni Evropy ve skutečnosti žádné jednání znovu otevírat nechtějí a bankrot je ta výhrůžka a připravený trest, kterým se snaží Řecko držet pod krkem. I kdyby to, o čem se bude jednat, bylo jen odložení splátek na dobu nutnou pro rekonstrukci hospodářstvbí. 
A to je také důvod, proč nový program SYRIZY ještě nebyl představen: "Kdyz Evropska socialistická strana (garant současné politiky EU proti lidu a pro banky) říká, že vítá "Levice" ve vládě, alespoň musíme přemýšlet proč ..."
Syriza pozvala na setkání velvyslance států G20: http://www.sds.cz/view.php?cisloclanku=2012060601
_____________________________________
Volby v Řecku dopadly pro Syrizu špatně, těsně zvítězila pravicová Nová demokracie, jež za vítězství získala 50 křesel navíc jako boinus. Ale: tohle je jedna z nejlepších analýz vývoje v Řecku, kterou jsme měla možnost číst! Brilantní! http://umlaufoviny.com/www/res_publica/Redakcni_system/index.php?clanek=814
 Částčný popis situace a zdrojů bohatství, zdá se, že se je dosud nepodařilo všechny privatizovat - článek je trchu opožděný, netrefuje se v datech http://www.zvedavec.org/komentare/2012/10/5179-recko-neni-chude.htm
__________________________________
Něco vyvracení falešných mýtů o Řecku: http://www.5ivelifecz.com/news/myty-o-recke-krizi/
___________________________________
Globální státní převrat banky Goldman Sachs (http://www.tydenikobcanskepravo.cz/2012/11/globalni-statni-prevrat-banky-goldman.html)

Když lidé v Řecku viděli, jak byl jejich demokraticky zvolený předseda vlády Jorgos Papandreu donucen v listopadu 2011 k odchodu z úřadu a nahrazen nevoleným konzervativním technokratem Lukasem Papademosem, většina z nich si nebyla vědoma širších souvislostí.

Podobně žila většina z nás v USA v nevědomosti, když roku 2008 naši volení představitelé schválili na návrh Bushova ministra financí Henryho Paulsena největší finanční výkupné pro Wall Street v našich dějinách, přestože se telefonní ústředny v Kapitolu hroutily pod náporem voličů požadujících odmítnutí této sanace.

Když teď ovšem oznámila Bank of England, klíčový hráč v současné krizi eurozóny, že jejím novým šéfem bude někdejší investiční bankéř Mark Carney, nemůžeme si už dovolit ignorovat, co se děje v celosvětovém měřítku.

Postupně a pokradmu uskutečňuje Goldman Sachs globální státní převrat.

Lukase Papademose v Řecku, Henryho Paulsena ve Spojených státech a Marka Careyho ve Spojeném království navzájem spojuje jedna věc, a tou je Goldman Sachs. Všichni byli předtím bankéři a vedoucími pracovníky u tohoto obra z Wall Street, všichni se dostali do významných mocenských pozic, všichni hráli po globálním finančním propadu let 2007-2008 ze stejných karet a zajistili, aby Goldman Sachs prošel bouří bez úhony a navíc ještě pořádně vydělal.

Ale to zůstáváme jen na povrchu.

Když teď Evropa upadá do ekonomické krize vyvolané úspornými opatřeními, lidé Goldmana Sachse vedou kontinent do propasti. Jak uvádí britský deník The Independent, konzervativní technokraté, kteří v letech 2007-2008 řídili nebo řídí fiskální politiku v Řecku, Německu, Itálii, Belgii, Francii a teď ve Spojeném království, se všichni přihrnuli od Goldmana Sachse. Sám Mario Draghi, šéf Evropské centrální banky, byl generálním ředitelem divize Goldman Sachs International!

A když zde ve Spojených státech ministr financí a dřívější generální ředitel Goldmanů Henry Paulsen udělal roku 2008 co měl a zajistil Goldmanům sanaci za mnoho miliard dolarů, v nové Obamově administrativě ho nahradil Tim Geithner, který s Goldmany velmi úzce spolupracoval jako šéf Federálního rezervního úřadu v New Yorku a zajistil, aby Goldmanové dostali přes 14 miliard dolarů ze sanace zkrachovaného pojišťovacího giganta AIG.

To, co se tady děje, sahá víc než deset let do minulosti.

Roku 2001 Goldman Sachs tajně pomohl Řecku skrýt miliardy dolarů pomocí složitých finančních nástrojů jako jsou kreditní defaultní swapy. To především umožnilo Řecku splnit základní podmínky pro vstup do eurozóny. Tím se ale také vytvořila dluhová bublina, která později praskla a způsobila současnou ekonomickou krizi, v níž se utápí celý kontinent. Ovšem vždy předvídavý Goldman se proti této dluhové bublině pojistil tím, že si vsadil proti řeckým dluhopisům v očekávání, že se časem znehodnotí.

Je ironické, že člověkem, který šéfoval Řecké centrální bance právě tehdy, když se uzavíral tento obchod s Goldmanem, byl – prosím bubny – Lukas Papademos.

Zde ve Spojených státech dělal Goldman podobné obchody, při nichž maskoval skutečnou hodnotu aktiv, prodával tyto bezcenné investice zákazníkům a přitom sázel na to, že se po čase zhroutí. Nejsmutněji proslulým příkladem takového obchodu je australský ohrazovací fond (hedge fund) „Timberwolf“, po jehož krachu si banksteři Goldmana Sachse posílali chlubivé e-maily „hochu, ten Timberwolf, to byl ale podfuk“.

Takové chování Goldmanů pomáhalo nafukovat realitní bublinu ve Spojených státech, až praskla. Rázová vlna pak přeletěla Atlantik, dopadla na Evropu a způsobila, že obchod se skrytím řeckého dluhu, který uzavřeli Goldmanové před lety v Athénách, se obrátil proti Řecku a dál prohloubil krizi.

Všechny tyto šprýmy by měly způsobit také zánik Goldmanů, ale ti díky svým odchovancům v klíčových politických funkcích na obou stranách Atlantiku nejen přežili, ale dokonce vzkvétali.

Jak shrnují internetové noviny DailyKos, „podle normálního scénáře se zemi pomůže zatajit problém a prodat její dluh předtím, než se z problému stane bublina, která po čase s rachotem praskne… Goldman Sachs pak umístí „svého člověka“ do postavení, v němž může řídit sanaci tak, aby Goldman dostal své peníze zpět a ještě něco navíc, přičemž se vykuchá ekonomika země.“

Po léta nás různí paranoici vystupující často jako „experti“ ve Foxově takzvaném zpravodajství varují před celosvětovou vládou. Nejnovější hrozbou je podle nich Agenda 21 a vytvoření celosvětového úřadu v sovětském stylu, který zkonfiskuje všechno soukromé, přerozdělí bohatství rozvojovým zemím a donutí nás všechny, abychom žili podle nových globálních zákonů, jež obětují naši národní suverenitu. Podle nich se máme bát totalitních vlád a ne nadnárodních korporací.

Když se ale podíváte na věc střízlivě, zjistíte, že už byla ustavena jakási celosvětová vláda, v mnohem subtilnější podobě prostřednictvím vzestupu Goldmana Sachse a jejich kolegů z wallstreetské elity.
Když se díváme, co se ve světě děje, vyvstane před námi spousta otázek. Mnohé z nich ale lze zodpovědět, jakmile si uvědomíme, že odchovanci Goldmana Sachse uskutečnili globální státní převrat.

Proč mají snášet pracující lidé v Řecku, Portugalsku, Španělsku a Itálii úsporná opatření, proč se po nich chce, aby obětovali své důchody, mzdy a pracovní místa, když je po pěti letech jasné, že tato politika jen dál ztěžuje splacení jejich státních dluhů?

Protože Goldman Sachs vysává z těchto zemí poslední zbytky národního bohatství, aby se odškodnil za veškeré neúspěšné investice, které provedl před havárií.

Proč se ve Spojených státech tisíce lidí, kterým byly zabaveny domy, uchylují k sebevraždám, domácímu násilí nebo dokonce masovým vraždám, když může s tímto proléváním krve a bídou skoncovat jednoduché řešení spočívající v přepsání hypoték, jak to udělal za Velké deprese Franklin Delano Roosevelt?

Protože by přepsání hypoték donutilo banky jako Goldman Sachs, aby snesly nějaký úder. A protože díky hře, kterou samy stvořily, ve skutečnosti na zabavování domů vydělávají.

Proč bez ohledu na hory důkazů nebyli banksteři od Goldmana Sachse a dalších institucí na Wall Street posláni za mříže pro okrádání zákazníků, manipulování úrokovou mírou LIBOR a nezákonné vyhazování tisíců Američanů z jejich domovů pomocí skandálně vnucovaných smluv?

Protože máme justici s dvojím metrem, která mocné jako Goldman Sachs je plácne přes zápěstí, když ukradnou 50 miliard dolarů, ale pošle do vězení lidi jako vy a já za to, že ukradli nanuka.

V čem je smysl toho, že byl Wall Street zachráněn a Main Street – ulice obyčejných lidí - šla do výprodeje?

V tomto havarovaném světě, kde agenti Goldmana Sachse pronikli na nejrůznější klíčové mocenské posty, musíme od základu změnit způsob, jakým chápeme globální ekonomiku a podívat se, jaký vliv na tuto globální ekonomiku vlastně mají naše demokratické instituce.

Nemáme už ekonomiku, jejímž úkolem by bylo prospívat pracujícím lidem po celém světě; máme ekonomiku vykořisťující pracující lidi kvůli ziskům Goldmana Sachse. Makléř Alesio Rastani řekl britské BBC letos v září před nástupem Lukase Papademose do úřadu řeckého premiéra: „Nám ve skutečnosti nejde o to, aby byla ekonomika v pořádku, aby se situace srovnala, naše práce je vydělat na tom peníze… Osobně jsem o tomto okamžiku snil celé tři roky. Každý večer, když jdu spát, sním o další recesi.“ A dodal: „Když se trh hroutí… když víte, co dělat, když máte správný plán, můžete na tom vydělat spoustu peněz.“

Jak jsme viděli v posledních deseti letech, Goldman Sachs ví přesně, co má dělat. Má správný plán, který si ničím nezadá s globálním státním převratem.

Jak řekl Rastani naplno BBC: „Teď není čas na iluze, že se s tím dokážou vypořádat vlády. Vlády nevládnou světem. Světem vládne Goldman Sachs.“

Z internetového deníku Truthout, Thom Hartmann a Sam Sacks

Poznámka redakce TOP: Řešením současné nepříznivé situace, kdy několik lidí vlastní většinu bonitních aktiv a kontroluje finance i vlády, je podle významných profesorů ekonomie zespolečenštění základních výrobních prostředků, následné zrušení peněz i s dluhy a zavedení objetivních Pracovních kreditů v souladu s pracovní teorií hodnoty. /Pozn.  - jde o omyl, autoři této ekonomické školy vždy hovořili o sociálních kreditech./

A zde se ke krizi v Řecku vyjadřuje bývalý guvernér ČNB Luděk Niedermayer a zároveň člověk, kterého prezidentský kandidát Vladimír Dlouhý (bývalý zaměstnanec Goldman Sachs) navrhuje na budoucího guvernéra ČNB o krizi v Řecku: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/212411000370213/titulky/ (od 18. minuty - vlastně na bankéře poměrně dobré, jen 50% obvyklého bankéřského pokrytectví - viděla jsem nějaká dřívější jeho teleizní vystoupení a ta byla mnohem horší) a zde, kde se Vladimír Dlouhý takto vyjadřuje - 22. nebo 23.11. 2012 v Show Jana Krause.

_________________

Říjen 2012-nezaměstnannost 26,8%: http://www.freepub.cz/2013/nezamestnanost-v-recku-v-rijnu-268/

2013:Řecko vyměnilo všechny své záoby zlata za nový záchranný balíček pro zahraniční banky: http://transmissionsmedia.com/greece-agrees-to-give-up-all-of-its-gold-to-obtain-latest-bailout/

9.7.2013: /převzato ze Zvědvce/:  Řecko si najalo Goldman Sachs a Rotschildy, aby pomohli řecké ekonomice
9.7.13

Řecko: Řecký bankovní záchranný fond se obrátil přímo na nejvyšší bankstery mezinárodní finanční mafie, na Goldman Sachs a rodinu Rotschildů, aby prodali dvě řecké banky Proton a Hellenic Postbank.

Zdroj: http://www.storyleak.com/greece-goldman-sachs-rothschild-help-economy/

A: http://www.zvedavec.org/komentare/2013/07/5558-recka-danova-past.htm 

Greece resistence

4.7.2014 hezký článek: http://news.e-republika.cz/article2537-Kdo-p-ijde-v-Atenach-na-ve-e-i-No-p-ece-Goldman-Sachs 

28.9.2014 

 

Exekuce v Řecku, informace je nepotvrzená, ale

Marcel Saibert napsal:

Tady v Řecku je to jednodušeji .....exekutor, když zaklepe na dveře ví, Že mu jde o život...., obyvatele bytu či domu, sousedi atd.- ti všichni popadnou co mají po ruce a jdou na ně... ani asistence policie kolikrát nepomáhá ....výsledkem pak je to, že jen stěží najdou lidi, kteří by práci exekutora chtěli dělat . Nedávno byl jeden případ na vesnici ...když se rolník dozvěděl, že mu mají vzít domek objednal si bagr a cele to srovnal se zemi s tím, že teď si to mohou všechno vzít a zároveň mu políbit prdel.  

 

23,1.2015 za dva dny je očekáváno vítězství strany Syriza v řeckých parlamentních volbách. Alexis Tsipras říká: http://www.nwoo.org/2015/01/13/pristi-recky-premier-rika-ze-ekonomicka-data-jsou-hanebne-prikraslena-aby-vypadala-lepe/  

19.1,2015 Petr Kopecký: důvěřuj, ale prověřuj... po telefonátu známému do Atén potvrdil článek Andrey Machové (důvěřuj, ale prověřuj... po telefonátu známému do Atén potvrdil článekAndrea Machova - ano je to pravda u bankomatů stáli lidé dnes i v noci a masivně vybírají a jsou tam u bankomatů až 100 m fronty neboť v bankách je limit 1000 Euro a lidé ke svým penězům nemohou dostat - goodbye euro...http://www.reflex.cz/clanek/komentare/61675/andrea-holopova-recko-ohrozuje-run-na-banky-lide-vybiraji-vklady-v-obave-z-vysledku-voleb.html

 
Recko vybírá eura

 25.1.2015: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/359762-recka-krajni-levice-se-raduje-syriza-podle-odhadu-volby-vyhrala.html Alexis Tsipras byl takřka vzápětí jmenován premiérem, ale protože mu do většiny v parlamentu chyběla dvě křesla,tak se kupodivu nespojil v koalici s podobnou levicovou stranoéu v podstatě kopírující jeho program, nýbrž se stranou ultrapravicovou, jejíž programový bod imigranti je v přímém rozporu s jím deklarovanou vstřícností. Za ministra financí jmenoval tohoto pána, také v podstatě vzápětí: http://www.eurogamer.net/articles/2015-01-27-valves-economist-is-the-new-finance-minister-of-greece Evropa hovoří o tom, jak dluhy odepíše a že je vlastně celou dobu odepisovala, ale i podle světoznámého ekonoma Krugmana byly vyžadované škrty  pramálo humánní. A: Bravo Alexi Tsiprasi: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/359994-nova-recka-vlada-se-stavi-proti-eu-kvuli-ukrajine.html a pozor: http://21stcenturywire.com/2015/01/27/anti-syriza-propaganda-begins-greece-is-emerging-hub-for-terrorists/A program Syrizy do dalšího období: 

 

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes tlačítko Kateřina Amiourová - blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Vladimír Štingl

Dobrý den, paní Kateřino. Půl roku poté.... Je šance na nové znění programu Syrizy v případě, že došlo k zásadnějším změnám? Dotáži se v některém z následujících Vašich blogů, protože "sem" se asi již nevrátíte. Ale i nyní - DÍKY. Zdravím Vás.

Vladimír Štingl

Paní Kateřino, dobrý večer. To je čtení jak z jiného světa. A přitom jak prosté. Smutné je, že se neustále u nás prezentuje stádo analfabetů, kteří se domnívají, že jsou obyčejní Řekové pouze netáhla, podvodníci a zloději. Jak říká pan Schlimbach, tupouni (jsou to nejen ti u koryt, ale i mnozí mezi námi). Zdravím Vás a těším se na "inovaci". Příjemný víkend.