REKAPITULACE - SPD demonstrovala proti diktátu EU v Praze

zatýkání
13.5.2019 10:26
Dne 25. 4. 2019 proběhla demonstrace SPD s názvem „Za svobodnou Evropu, bez imigrace a diktátu EU“ na Václavském náměstí v Praze. Na demonstraci dorazila i skupina odpůrců SPD (anarchisté, reformní komunisté a odpůrci prezidenta Zemana).

Obsah:

1) Demonstrace SPD proti diktátu EU

2) Anarchisté uspořádali hlukovou olympiádu

3) Skupina reformních komunistů z KSČM

4) Pískot a rámus během české hymny

5) Závěrem

 

1) Demonstrace SPD proti diktátu EU

Svoboda a přímá demokracie (SPD) uspořádala demonstraci proti diktátu EU, imigrační politice a islamizaci Evropy včetně podpory práva občanů ČR hlasovat v referendu o vystoupení ČR v EU. Na demonstraci vystoupili: Marine Le Pen, Geert Wilder a Tomio Okamura. Mezi řečníky nechyběla ani britská europoslankyně Jenice Atkinson a lídr kandidátky SPD do voleb do Evropského parlamentu 2019 MUDr. Ivan David, CSc.

Předseda italské ligy a ministr vnitra Matteo Salvini poslal krátkou videozdravici. Akce se zúčastnili například PhDr. Jan Hrnčíř a Ing. Pavel Dopita, kandidáti do voleb do Evropského parlamentu. V řadách odpůrců okamurovi SPD nechyběli anarchisté společně s reformními komunisty a skupina odpůrců Zemana s vlajkami Evropské unie, kterou tvořili zejména lidé podporující Stranu zelených, politické neziskovky a TOP09.

Průběh demonstrace natáčeli Reportéři ČT a televize Seznam. Je tedy škoda, že Česká televize neodvysílala, jak odpůrci demonstrace (anarchisté a europaviáni) pískali a tropili hluk při zpívání státní hymny. Skupina anarchistů včetně reformních komunistů obdržela několik výzev ze strany Policie ČR, aby zanechala svého protiprávního jednání a následně byla vytlačována z náměstí.

 

2) Anarchisté uspořádali hlukovou olympiádu

Odpůrci SPD uspořádali happening proti setkání krajní pravice pod názvem „Hluková olympiáda 2019.“ Odpůrci svým jednáním narušovali ohlášené veřejné shromáždění Strany přímé demokracie, ačkoliv podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací jsou stanoveny základní limity pro venkovní hluk ze silniční dopravy: den (6:00 – 22:00) 55 dB, noc (22:00 – 6:00) 45 dB.

Je zároveň zapotřebí upozornit na legislativu, protože ochrana lidského zdraví před hlukem je zakotvena v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, konkrétně v § 30 až 34 tohoto zákona. Odpůrci podporující tzv. „Hlukovou olympiádu“ na demonstraci SPD svým jednáním narušovali nejen ohlášené veřejné shromáždění, ale zároveň porušovali výše uvedený zákon včetně nařízení vlády, který se týká hluku.

 

3) Skupina reformních komunistů z KSČM

K hlasitým odpůrcům SPD tvořenými zejména anarchisty, se zapojila skupina reformních komunistů pod vedením Arťoma Korjagina, kandidáta do Evropského parlamentu za Komunistickou stranu Čech a Moravy (KSČM). Podle Lidových novin Korjagin za vrhání lahví na policisty na summitu zemí G20 v Hamburku v roce 2017 byl odsouzen podmínečně k 18 měsícům vězení.

Anarchisté a reformní komunisté vzhledem k vysokému hluku a narušování ohlášené demonstrace byly ze strany Policie ČR několikrát hlasitě vyzváni, aby opustili Václavské náměstí. Neuposlechnutí výzvy policie podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky se řeší dle § 114: „Každý je povinen bez zbytečného odkladu a bezplatně uposlechnout výzvy anebo pokynu nebo vyhovět žádosti policie nebo policisty...“

Kandidátka KSČM je postavena převážně z mladých a nezkušených lidí z různých subjektů, kteří ani nebudou v případě zvolení hlasovat v souladu s programem KSČM. V sociálním družstvu Střecha, ve kterém je Arťom Korjagin místopředsedou navíc figuruje Filip Hausknecht, což je bývalý kandidát za Zelené (Praha 3, Žižkov) a o některých dalších lidech ani nemluvě. Jedná se tedy o různorodé skupinky neziskových podporovatelů, kteří politiku berou jako nástroj k tomu, aby se do Čech otevřela brána pro ekonomické migranty.

 

4) Pískot a rámus během české hymny

Ze strany anarchistů a sluníčkářů, ve které se rovněž nacházela i skupinka tzv. reformních komunistů, sdružujících se Arťoma Korjagina z KSČM, docházelo k pískotu a hluku při přednesu české státní hymny. Podle zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky dle § 13 se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že zneužije, hrubě zneváží, zničí, poškodí nebo odcizí státní symbol České republiky a lze za tento přestupek uložit pokutu do 30.000 korun.

Na rozdíl od České republiky je v slovenském právním řádu přítomen termín hanobení státního symbolu (v minulosti tuto problematiku upravoval zákon č. 140/1961 Sb. a zákon č. 60/1961 Sb.). Na území Slovenska se jedná o trestný čin výtržnictví podle § 364 zákona č. 300/2005 Z. z., trestný zákon, kdy za veřejné slovní nebo fyzické hanobení státního symbolu je možné uložit až tříletý trest odnětí svobody.

Kdyby k podobnému incidentu došlo na území Slovenska, tak zákon č. 63/1993 Sb., o státních symbolech Slovenské republiky a ich používání, umožňuje uložit pokutu právnických osobám až do výše 6638 eur, které pravidla o používání státních symbolech poruší a fyzickým osobám za znevážení státního symbolu, je upraveno v § 42 Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb., o přestupkoch, a je možné uložit pokutu do 99 eur.

 

5) Závěrem

V případě demonstrace SPD s názvem „Za svobodnou Evropu, bez imigrace a diktátu EU“ se jednalo o ohlášené veřejné shromáždění a volební kampaň do voleb do Evropského parlamentu, kterou mezi anarchisty narušovali tzv. reformní komunisté, které vedl Arťom Korjagin (člen neziskovky Sociální Družstvo střecha) a kandidát do Evropského parlamentu za politickou stranu KSČM. V tomto případě je nutné zvažovat, zda se nejedná o porušování pravidel volné soutěže politických stran.

Zásadní pro volební kampaň jsou právo na informace a svoboda projevu. Podle čl. 17 Listiny základních práv a svobod (dále „LZPS“) má „každý právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.“ Obdobně problematiku řeší například Listina základních práv Evropské unie (čl. 11) nebo Úmluva o lidských právech.

Rovněž je důležité i právo shromažďovací, jehož naplňování je v případě kampaně spatřováno na mítincích a volebních akcí kandidátů. Ačkoliv to na první pohled není zcela evidentní, tak na volební kampaň se vztahuje ustanovení LZPS, kde se uvádí, že občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím. Proto se tedy musí jednoznačně ctít základní zásada, kterou je rovnost zbraní při boji o hlasy voličů, což samozřejmě platí i pro jednotlivé kandidáty.

 

Odkazy:

VIDEO „Zrůdy! Hymna je svatá. Aktivisté v Praze pískali během české hymny, lid reaguje

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/VIDEO-Zrudy-Hymna-je-svata-Aktiviste-v-Praze-piskali-behem-ceske-hymny-lid-reaguje-579316

Jiří Košťák: Timur a jeho parta, nebo Sorosova mladá garda?

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Jiri-Kostak-Timur-a-jeho-parta-nebo-Sorosova-mlada-garda-579932

pavelherman
Absolvent studijního oboru Politologie a Veřejná správa.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

   Tedy dvě ještě vlastenecká uskupení si navájem okopávají kotníky do té míry, že si nakonec ještě na sebe navzájem budou podávat trestní oznámení ? Samozřejmě, že se budou smát jiní, včetně kosmopulitického, multi kulti fan clubu o řepkovém oligarchovi ani nemluvě.