Restituční causa Thienen-Adlerflycht a Serenyi IX.

klavesnice stroje
2.10.2019 21:14
Jde o bývalé velkostatky Lomnice u Tišnova a Luhačovice. Tento případ nemá obdoby co do rozsahu zainteresovaných osob a úřadů, které se podílely na pravděpodobně nezákonné restituci od r. 1992, kdy byl schválen zákon. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl napsat seriál podle dobových pramenů, které vlastním a to tak, jak jsem tento restituční případ zažil já od roku 1999. Čili za posledních 20 let. Znovu podotýkám, že na vše existují archivní dokumenty. Seriál má několik částí, každý den se budu snažit přinést další díl. Kam jsou schopni čeští úředníci zajít, uvidíte v díle „Restituce rodině Joachima von Ribbentropa“. Děj začíná ve 30. letech 20. stol. Jde o velice složitou skládačku životních příběhů rodin svobodných pánů von Thienen-Adleflycht, hrabat Serenyů, svobodných pánů von Ringhofferů a hrabat Dubských z Třebomyslic, které do sebe zapadají. Celé je to psáno zhuštěnou formou, jinak by celý příběh vyšel na minimálně 500 stran, což by četl málokdo. Poprvé tyto materiály ode mě měli státní úředníci měli v roce 2002, v prvním případě byly archiválie „zatlučeny“ úředními osobami, v druhém případě byly ukradeny z vyšetřovacího spisu Policie ČR, potřetí byl zájem a najednou nebyl zájem v roce 2015 a počtvrté to stejné v roce 2016. Vše bude popsáno.

9. díl: Činnost státních úředníků a úředníků samosprávy ve prospěch Serenyiů*

 

 

O Policii ČR Blansko v roce 1991 jsme psali v minulém díle.

 

ONV Brno-venkov a Pozemkový úřad Brno-venkov

 

Dne 16. 04. 2002 si JUDr. Dana Slepičková z ONV Brno-venkov osobně vyzvedla archiválie v Archivu bezpečnostních složek v Praze, o čemž svědčí zápis v tomto archívu. Malá část lomnického velkostatku zasahuje do bývalého okresu Brno-venkov. Tyto materiály, ač je měla ve svém úřadu nepoužila do zániku ONV Brno-venkov. Posléze přešla na Pozemkový úřad Brno-venkov jako právnička úřadu. Zde se také podílela na hodnocení nabídek na dotace. Zde se měla podílet na podvodné restituci v Hajanech, okres Brno-venkov, za což stanula s ředitelem Pozemkového úřadu Brno-venkov Grmelou pro podvod. Jak případ dopadl, nevíme. Čili u ní to nebyl ojedinělý případ. O archiválie se mohla podělit se svým novým zaměstnavatelem, což neučinila. (více o Hajanech a JUDr. Slepičkové bude v díle Restituce rodině Joachima von Ribbentropa).

Odkazy:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/210452801240031/titulky

https://paragraphos.pecina.cz/all/jine-pripady/hajany-tak-trochu-jina-obec

 

Policie ČR a Státní zastupitelství Brno-město

 

V druhém případě získala archivalie Policie ČR, kriminální služba Brno. Na sklonku roku 2002 jí byl případ odňat na příkaz pravděpodobně ministra vnitra Stanislava Grosse. Následně spis byl rozkraden. Z metrového spisu zbyly asi 4 cm. Na osobní dotaz, co je s tím spisem, ministr Gross uvedl, že ví, že byl rozkraden. Nic s tím neudělal. Toto rozkradení spisu ve věci za desítky miliard korun, spíše stovky miliard, kryly nejvyšší špičky Ministerstva spravedlnosti ČR. Bylo na ně podáno trestní oznámení, které nebylo nikdy vyšetřeno.

 

Následně v roce 2004 toto rozkradení bylo vyšetřováno Inspekcí ministra vnitra. Bylo konstatováno, že spis byl rozkraden, zbyly jen liché strany atd. Byla určena trestní zodpovědnost konkrétních osob Ministerstva spravedlnosti. Následně pracovníci Inspekce MV ČR sdělili, že odcházejí na vraždy, že je to bezpečnější činnost. Spis předali do Prahy Útvaru na odhalování finanční kriminality. Tam se stopa po vyšetřování ztrácí.

 

Ministerstvo financí ČR

 

Odbor 44 (Náhradové agendy) MF ČR disponuje kartotékou občanů, kteří byli odškodněni v rámci Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o vypořádání určitých finančních a majetkoprávních otázek z 19. 12. 1974. V kartotéce se nacházejí dva listy na bývalý majetek Aloyse Serenyiho pod čísly 63247 na Luhačovice a 53045 na Lomnici. Majetek je zde vyznačen jako Rakouský majetek v Č.S.R. Podle stanoviska MF ČR z roku 2000 je vypořádán smlouvou i majetek, který nebyl odškodněn rakouskou stranou, pokud splňuje podmínky Smlouvou dané.

 

Přeloženo do češtiny. U majetku Serenyiů mohlo dojít k tomu, že majetek byl vypořádán 2x a tudíž celá nynější restituce je podvod.

 

Zlínský kraj – oddělení státního občanství a přestupků

 

Zlínský kraj – oddělení státního občanství a přestupků dne 09. 03. 2015 udělilo svým rozhodnutím KUZL 16869/2015 státní občanství Aloysi hraběti Serenyimu. Problémem tohoto rozhodnutí je, že ačkoliv Zlínský kraj věděl stoprocentně o existenci archivních materiálů ohledně Aloyse hraběte Serenyiho, úmyslně je nepoužil a zatajil. Zlínský kraj věděl o všech dokumentech, které jsme v řadě dílů použili.

 

Lesy ČR a.s., Krajské ředitelství Brno, lesní správa

 

Lesy ČR vydaly na okrese Blansko lesy přináležející k bývalému velkostatku Lomnice. Problémem tohoto rozhodnutí je, že ačkoliv Lesy ČR věděly stoprocentně o existenci archivních materiálů ohledně Aloyse hraběte Serenyiho, úmyslně je nepoužili a zatajili. Zlínský kraj věděl o všech dokumentech, které jsme v řadě dílů použili.

 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj - Pobočka Zlín

 

Není známo, že by Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj - Pobočka Zlín někdy projevilo zájem o archivní materiály.

 

Město Luhačovice

 

Není známo, že by Zastupitelstvo města Luhačovice někdy za starostování Marie Semelové (ČSSD) projevilo zájem o archivní materiály. Takže došlo k vydání zámku a dalšího majetku.

 

Závěr: úmyslnou činností orgánů státní správy a samosprávy byla způsobena škoda v miliardách korun.

 

Příště: Posouzení výpovědí ve prospěch Aloyse Serenyiho

 

* Před každé slovo v textu patří slovo pravděpodobně. V rámci textu je vynecháno kvůli srozumitelnosti.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.