Restituční causa Thienen-Adlerflycht a Serenyi VIII.

klavesnice stroje
28.9.2019 00:36
Jde o bývalé velkostatky Lomnice u Tišnova a Luhačovice. Tento případ nemá obdoby co do rozsahu zainteresovaných osob a úřadů, které se podílely na pravděpodobně nezákonné restituci od r. 1992, kdy byl schválen zákon. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl napsat seriál podle dobových pramenů, které vlastním a to tak, jak jsem tento restituční případ zažil já od roku 1999. Čili za posledních 20 let. Znovu podotýkám, že na vše existují archivní dokumenty. Seriál má několik částí, každý den se budu snažit přinést další díl. Kam jsou schopni čeští úředníci zajít, uvidíte v díle „Restituce rodině Joachima von Ribbentropa“. Děj začíná ve 30. letech 20. stol. Jde o velice složitou skládačku životních příběhů rodin svobodných pánů von Thienen-Adleflycht, hrabat Serenyů, svobodných pánů von Ringhofferů a hrabat Dubských z Třebomyslic, které do sebe zapadají. Celé je to psáno zhuštěnou formou, jinak by celý příběh vyšel na minimálně 500 stran, což by četl málokdo. Poprvé tyto materiály ode mě měli státní úředníci měli v roce 2002, v prvním případě byly archiválie „zatlučeny“ úředními osobami, v druhém případě byly ukradeny z vyšetřovacího spisu Policie ČR, potřetí byl zájem a najednou nebyl zájem v roce 2015 a počtvrté to stejné v roce 2016. Vše bude popsáno.

8. díl: Serenyi von Kis Sereny V. (Isabella hraběnka Serenyi I.).*

 

I s a b e l l a  Anna Maria hraběnka Serenyi von Kis Sereny se narodíla 05. 04. 1927 v Luhačovicích jako nejmladší dcera hraběte Aloyse. Absolvovala německé gymnázium. Za II. světové války její otec Aloys Maria Graf von Serenyi, (* Luhačovice 13.9.1893, † Wien 26. 4. 1957) ji a její sestry Marii a Isabellu nechal přihlásit k říšskoněmeckému občanství 14.09.1940. Dne 07.09.1942 (následně schváleno 23.11.1942 Wien) je nechal všechny tři adoptovat od jejich bezdětné tetičky Marie Karoliny Antonie Rhemen von Barensfeld (*18.4.1874 Opava, † 28.2.1953 Münster bei Ering) na jméno Serenyi-Sedlnitzky s tím, že sestry budou dědit panství Jezdkovice na Opavsku. Změna jména byla vyznačena na přihláškách k říšskoněmeckému občanství dne 10.05.1943. Za války žily sestry v Praze ve Fibichově ulici spolu s matkou. Leopoldine, sestra restituentky, vstoupila dne 20.04.1943 asi za samého nadšení z Říše na narozeniny Adolfa Hitlera do NSDAP, číslo legitimace 9418879.

Čili řeč o české domácnosti nemůže být řeč.

Po udělení prozatimního občanství jejímu otci z roku 1946, které MV ČR neschválilo v roce 1947 jí bylo uděleno Osvědčení o československém státním občanství dne 19. 03. 1947 na jméno Isabella Serényiová, bytem Strakovo nábř. 1, vystavené Magistrátem hlavního města Prahy.

Problémem tohoto osvědčení je, že toto osvědčení je na osobu, která právně už 5 let neexistovala. Čili na falešné jméno. Od 07. 09. 1942 její úřední jméno bylo Isabella Serenyi-Sedlnitzky. Od tohoto data neměla úředně rodiče Aloyse hraběte Serenyiho a Margarethu hraběnku Pálffy, ale pouze matku Marii Karolinu Antonii Rhemen von Barensfeld, rozenou Sedlnitzky svobodnou paní von Choltic.

Zamlčela své úřední rodiče. Protože kdyby řekla pravdu, že její matka byla Němka, nacistka, které byl zabaven velkostatek Jezdkovice a byla už odsunuta či uprchlá, tak by jí řekli, tak Vám děkujeme slečno Serenyi-Sedlnitzky, příští transport do Německa jede  v tolik a tolik a pojedete za svou matkou.

V roce 1991, od 25. 09., byla přihlášena k trvalému pobytu v Lomnici, Palackého 39 a hned 26. 09. 1991 si byla pro občanský průkaz na Policii ČR Blansko, kde jí ho vystavili. Č. ob. p. AD3....4.

Problémem tohoto občanského průkazu je, že neměl být vydán. Policie ČR Blansko mělo s průkazy emigrantů v roce 1991-1992 vážné problémy. Vypadá to na buď zanedbání povinnosti veřejného činitele či maření z nedbalosti.

Vysvětlení: Isabella hraběnka Serenyi-Sedlnitzky po roce 1948 bydlela v Rakousku a Německu. Dne 21. 10. 1950 si vzala za manžela Dr. Christopha svobodného pána Adlerflychta. (viz díl. I. a II.), narozeného 05. 04. 1924 v Salzburgu, zemřelého dne 14. 01. 2010 v Ainringu v Horním Bavorsku. V roce 1952 její manžel zdědil hotel Krone ve Wasserburg am Bodensee po bezdětných svobodných pánech Gleichen von Russwurm. Sophie Aglaë Chlorinde Freiin von Thienen-Adlerflycht (*7.3.1867 Wien - † 21.10.1952 Baden-Baden) si vzala Alexandera Carla svobodného pána von Gleichen-Russwurm (*6.11.1865 Schloss Greifenstein - † 27.10.1947 Baden-Baden) Sophie byla sestrou Waldemara svobodného pána von Thienen-Adleflycht (viz článek Thienen-Adlerflycht. Čili šlo o pratetu Christopha svobodného pána Thienen-Adlerflychta. V roce 1953 tam zemřel nacista Adolf Oswald hrabě Dubsky. (viz Thienen-Adlerflycht I.).

Manželé tento hotel vlastnili až do roku 1970, kdy ho prodali developerům. Následně byl hotel v roce 1974 zbourán. Následně manželé žili v Ainringu v Horním Bavorsku. Po smrti manžela se přestěhovala do Vídně k synovi.

Po schválení restitučního zákona 229/1991 Sb. se k nám začali vracet emigranti, kteří emigrovali po roce 1948, aby restituovali svůj bývalý majetek. Což je v pořádku. Ale emigranti měli vážné problémy se získáním státnéího občanství Československa, později České republiky. Řada zemí připouští pouze jedno státní občanství, např. USA, Německo, Rakousko, Česká republika. Myšleno v roce 1992. Proto emigranti z USA než by ztratili občanství USA, radši nerestituovali.

Znovunabýt státní občanství České republiky nebylo tak jednoduché. Museli jste vyplnit dotazník ke státnímu občanství. Bohužel řada lidí ho zneužila a udávali falešné údaje. Přesto jim MV ČR znovuudělilo státní občanství ČR. Následně jim bylo vydáno Osvědčení o státním občanství i s druhou listinou, prominutím složení státoobčanského slibu.

Nesetkali jsme se s případem, kdy po více jak 40 letech pobytu v zahraničí v Německu či Rakousku měl občan jen občanství ČR. Příjetím jiného občanství původní občanství zaniklo.

Proto se domníváme, že Isabella svobodná paní Thienen-Adlerflycht toto občanství ztratila přijetím pravděpodobně německého občanství.

Proto se domníváme, že občanský průkaz neměl být vystaven, neboť občanství v roce 1947 bylo vydáno v rozporu se zákony ja jiné jméno se zatajením údajů a následně ztraceno přijetím jiného občanství.

V žádosti o restituci majetku uvádí Isabella Thienenová (podle obč. p.) zjevné nepravdy. Můj otec zemřel v emigraci 26. 04. 1957. Žádného otce úředně neměla.

Po rodičích jsem čs. státní občankou. Není. Měla pouze adoptivní matku, německou státní příslušnici. Čs. státní občanství bylo potvrzeno osvědčením vydaným Magistrátem hl. města Prahy dne 19. 03. 1947. Nemá. Bylo vystaveno na úředně jinou osobu se zatajením skutečných údajů. Otci bylo vystaveno prozatimní osvědčení o národní spolehlivosti. Bylo vystaveno protizákonně a navíc neschváleno MV ČR. V březnu 1948 po tragické smrti  Jana Masaryka můj otec emigroval. Otce úředně neměla. A navíc si vzala Dr. Christopha Thienen-Adlerflychta, potomka člena hrušovanských pánů. Co psal Jan Masaryk z Londýna o hrušovanských pánech viz Thienen-Adlerflycht I. Takže Jana Masaryka bych vůbec nezmiňoval.

Zemřela dne 18. 08. 2019 ve Vídni.

 

Závěr: Celá restituce je zjevně neoprávněná, provázená překrucováním faktů, jejich zatajováním, či vysloveně podávaných nepravd. Celými předchozími 7 díly bylo prokázáno, že jde o sled činností směřujících proti Československu od 30. let 20. stol. Proto byl časový úsek tak dlouhý, aby jsme odhalili veškeré rodinné souvislosti. Aloysi nikdy nemělo být vystaveno ani prozatimní občanství, to se týká i jeho biologické dcery Isabelly, nikoliv úřední.

 

Příště: Činnost státních úředníků a úředníku samospravy ve prospěch Serenyiů

 

* Před každé slovo v textu patří slovo pravděpodobně. V rámci textu je vynecháno kvůli srozumitelnosti.

 

 

Předcházející čtěte zde:

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/restitucni-causa-thienen-adlerflycht-serenyi-i

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/restitucni-causa-thienen-adlerflycht-serenyi-ii

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/restitucni-causa-thienen-adlerflycht-serenyi-iii

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/restitucni-causa-thienen-adlerflycht-serenyi-iv

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/restitucni-causa-thienen-adlerflycht-serenyi-v

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/restitucni-causa-thienen-adlerflycht-serenyi-vi

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/restitucni-causa-thienen-adlerflycht-serenyi-vii

 

 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.