Richard Herrmann: Očkování a vakcíny jako marketing pro SUV

obrazek
4.3.2014 14:17
Před lety jsem se zabývala riskantní vakcínou proti Human papiloma viru, totiž podezřelému z rakoviny děložního čípku. Boj skončil spoustou otřesných zjištění, jež byla publikována neúplná na Zvědavci a sice stažením Silgardu z nabídky zdravotních pojišťoven jako přispěvatelů na očkování proti rakovině děložního čípku, ale bohužel naopak zařazením naprosto obdobné konkurenční vakcíny Cervarix do finančně a marketingově podporovaného očkováni, nedělám si bohužel iluze, že by se nějak zlepšily farmakovigilanční výkony Státního ústavu pro kontrolu léčiv, jež jejich schvalování má za úkol. Naštěstí se našli i další, kteří se riziky zabývají, ať už tomu bylo při prasečí chřipce, nebo ohledně dalších vakcín. Na Facebooku usilovně pracuje skupina Iniciativa pre uvedomenie si rizik očkovania. Následující text vytvořil další aktivista na tomto poli, částečně sestává z překladu a částečně z úvah.Závěr blogu tvoří příspěvky MUDr. Elekové, jež mají vysokou vypovídací hodnotu.

23.10.2018 Soud klidně potvrdil, že vakcína MMR způsobuje autismus: https://healingoracle.ch/2018/08/10/mmr-vaccine-causes-autism/?fbclid=IwAR0i-7KspTUNYL5iOlqvw73Unvlln88Eylc8Wmtau6FuIs3lahQjrKFJo1g

 

Důležité upozornění http://www.nwoo.org/2015/05/12/prispevek-k-problematicke-svobodneho-rozhodovani-o-zdravi-nevinnych-deti-a-bezbrannych-senioru-praktiky-ockovani-v-cr-cast-4/

 

OČKOVÁNÍ PROTI SPALNIČKÁM (MMR VAKCÍNA) A JEHO NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

OČKOVACÍ LÁTKA (1. část)

Viry spalniček se pro tuto vakcínu pěstují na kulturách kuřecích embryonálních buněk. Do očkovací látky proti spalničkám se přidávají oslabené viry a antibiotika. Díky zbytkovému množství kuřecích bílkovin vzniká při očkování riziko alergické reakce.

Tato vakcína - pod označením MMR vakcína - se v současné době aplikuje s dodatečně přidanými dalšími očkovacími látkami, a to proti příušnicím a zarděnkám. Při očkování jsou aplikovány oslabené živé viry. Tato skutečnost je problematická, protože některý z aplikovaných oslabených virů může vyvolat imunosupresivní reakci (oslabení imunity), která může vést - pokud se v organismu vyskytnou další choroboplodné bakterie - k chronické infekci. (Halsey,-N-A: Increased mortality after high titer measles vaccines: too much of a good thing.Pediatr-Infect-Dis-J. 1993 Jun; 12(6): 462-5)

V MMR vakcíně se nacházejí dva viry vypěstovány na kulturách kuřecích embryonálních buněk, které mohou u ptáků vyvolat leukémii. Možné nebezpečí pro lidi je v tomto případě zatím nevyjasněno. (Tsang et al, J Virol, July 1999, 73(7): 5843-5851)

Nová vakcína, která na trh vstupuje pod názvem MMRV (Priorix tetra), obsahuje navíc také oslabené viry planých neštovic. Jedná se tak o kombinovanou vakcínu proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám a planým neštovicím.

IMUNITA (2. část)

Vakcína vytváří krátkodobý protektivní (ochranný) účinek s efektivností kolem 90–95 % (dle údajů německého Spolkového zdravotního úřadu). Přičemž Mitchell a Tingle ve svém výzkumu prokázali, že již 1 rok po aplikaci vakcíny u více jak 16 % očkovaných dětí se již žádné protilátky nevyskytují. (Mitchell LA, Tingle AJ, Decarie D, Lajeunesse C.: Serologic responses to measles, mumps, and rubella (MMR) vaccine in healthy infants: failure to respond to measles and mumps components may influence decisions on timing of the second dose of MMR.Can J Public Health. 1998 Sep-Oct;89(5):325-8.)

Z tohoto důvodu je snaha po aplikaci první dávky prosadit v kratším časovém intervalu druhou dávku MMR vakcíny; tento postup nyní také oficiálně doporučila německá Státní komise pro očkování (STIKO). Nakolik se tímto vyřeší problém s udržením dostatečného množství protilátek, je sporné, poněvadž existuje celá řada výzkumů, které dokládají, že po aplikaci posilující dávky vakcíny se sice množství protilátek opět zvýší, ale také velmi rychle dochází k jejich úbytku, a již záhy téměř žádný protektivní (ochranný) účinek nevykazují. (Bartoloni A, Cutts FT, Guglielmetti P, Brown D, Bianchi Bandinelli ML, Hurtado H, Roselli M.:Response to measles revaccination among Bolivian school-aged children Trans R Soc Trop Med Hyg. 1997 Nov-Dec;91(6):716-8.).

V USA a Gambii, dvou zemích s nejvyšší proočkovaností proti spalničkám na světě, propukají opakovaně velké epidemie spalniček, které mají zpravidla velmi těžký průběh. Přičemž v současné době onemocní spalničkami ve srovnání s minulostí stále více dospělých, u nichž mají spalničky komplikovanější průběh než u dětí. Ovšem v absolutních číslech výskyt spalniček spíše klesá.

Vinou snížení účinnosti aplikované vakcinace a omezeného kontaktu s přirozenými (divokými) viry spalniček předávají matky formou pasivní imunizace svým dětem pouze velmi slabou ochranu. Dříve před zavedením plošného očkování proti spalničkám, bylo onemocnění spalničkami u kojenců spíše výjimkou, avšak dneska jsou to často kojenci, kteří spalničkami onemocní (i když i zde absolutní čísla ukazují pokles). Podle Golda tvořili v USA v r. 1995 kojenci a dospělí polovinu případů z 300 hlášení výskytu onemocnění spalniček. (Gold, E.: Current progress in measles eradication in the United states; Infect Med 1997, 14(4) 297-300).

RSV INFEKCE (3. část)

Již několik let lze v Německu sledovat nárůst těžkých infekcí dýchacích cest díky tzv. RS-virům (RSV=respiratory syncitial virus / respirační syncyciální virus), a to především u dětí mladších 2 let. Odhaduje se souvislost mezi nárůstem výskytu RSV infekcí u dětí a zavedením očkování proti spalničkám (v Německu od r. 1973), které tehdy podstoupila většina dnešních matek, a které ve zvýšené míře v současnosti způsobuje citlivost jejich dětí vůči RS-Virům. Tento předpoklad se opírá o skutečnost, že jak virus spalniček, tak RS-virus patří do stejné rodiny paramyxovirů. Z provedené studie vyplývá, že v zemích s nízkou proočkovaností proti spalničkám je náchylnost malých dětí vůči těžkým infekcím dýchacích cest, které vyžadují klinické ošetření, výrazně nižší. Podobný vývoj jako v Německu lze sledovat také v USA, Velké Británii a Švédsku. (Weigl A, Puppe W, Belke O, Neususs J, Bagci F, Schmitt HJ., The descriptive epidemiology of severe lower respiratory tract infections in children in Kiel, Germany, Klin Padiatr. 2005 Sep-Oct;217(5):259-67.)

Ca. 2 % akutních primárních infekcí (primoinfekce) probíhají s natolik závažnými symptomy, že je hospitalizace v nemocnici nezbytná. Přičemž do konce druhého roku života prodělá RSV infekci téměř 100 % dětí. (Christian P. Speer, Manfred Gahr: Pädiatrie. 2. Auflage. Springer, Heidelberg/ Berlin 2005, ISBN 3-540-20791-0.). V případě hospitalizovaných dětských pacientů je úmrtnost zhruba 1,7 %.

U 5 % nemocných dětí dochází v průběhu RSV infekce k akutnímu zánětu hrtanu (také subglotická laryngitida či pseudokrup) [Respiratory Syncytial Virus. In: Pschyrembel. 262. Auflage. De Gruyter, Berlin/ Boston, Mass. 2010, ISBN 978-3-11-021152-8.]. RSV infekce se u kojenců považuje za rizikový faktor v případě Syndromu náhlého úmrtí kojence (SIDS). (Pädiatrie. In: Hanns Ackermann: ALLEX - alles fürs Examen: das Kompendium für die 2. ÄP. Band B: Klinische Fächer. Thieme, Stuttgart/ New York (NY) 2012, S. 590.)

Jinými slovy se v současnosti v nemocnicích v Německu nachází přibližně 15.000 hospitalizovaných malých dětí, na něž připadá přibližně 250 případů úmrtí. Jedná se o skutečnost, kterou výrazně podpořilo zavedení plošného očkování proti spalničkám.

CHYBĚJÍCÍ KONTAKT S PŘIROZENÝMI (DIVOKÝMI) VIRY (4. část)

Očkování proti spalničkám vede k výraznému omezení výskytu přirozených (divokých) virů, které cirkulují v životním prostředí, a které v době před zavedením plošného očkování udržovaly díky běžnému a nenápadnému kontaktu v populaci přirozenou imunizaci. Z tohoto důvodu jsou osoby, které onemocní spalničkami, stále starší. Starší dospělí často již nevykazují dostatečnou imunitu proti spalničkám. Levy z Univerzity Johna Hopkinse dochází k závěru, že pokud by v roce 2050 měla vypuknout epidemie spalniček, mohlo by dojít až k 25.000 případů úmrtí. Stojí tedy za úvahu, zda by se v budoucnosti očkování spalniček nemělo omezit pouze na rizikové skupiny, čímž by se mohla nastolit dřívější ekologická rovnováha mezi virem a obyvatelstvem. (lit. H.U. Albonico "Gewaltige Medizin" / "Mocná medicína")(Tagblatt, 6.7.02 "Viele Fragen sind unbeantwortet – Masern wegen Impfverweigerung" / "Mnoho otázek zůstává nezodpovězeno – Spalničky kvůli odmítání očkování" ).

PROBLEMATICKÉ PLOŠNÉ OČKOVÁNÍ (5. část)

Jak již jsme na začátku článku uvedli, vykazuje očkování proti spalničkám pouze krátkodobý projektivní (ochranný) účinek. I když bude 95 % obyvatelstva proti spalničkám dvakrát naočkováno, snižuje se každým rokem o 10 % počet jedinců, kteří vykazují dostatečnou imunitu a vstupují do dospělosti již jako nechráněni a mohou při kontaktu s virem spalniček onemocnět. V Německu je v každém ročníku 70.000 dospělých a ve Švýcarsku 7.000 dospělých, kteří sedí na „časované bombě“ zvané spalničky. V porovnání se staršími ročníky, které před zavedením plošného očkování spalniček tuto nemoc prodělaly a měly tak v 15ti letech celoživotní 99% imunitu, nelze současnou populaci dospělých a teenagerů dlouhodobě před spalničkami ochránit.

Chybějící kontakt s přirozenými (divokými) viry spalniček má za následek to, že je nezbytné celé obyvatelstvo očkovat (zajistit co nejvyšší proočkovanost) a v pravidelných intervalech později přeočkovávat, poněvadž nadále trvá také riziko zavlečení spalniček ze zahraničí.

VEDLEJŠÍ ÚČINKY, KOMPLIKACE A ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PO OČKOVÁNÍ MMR VAKCÍNOU (6. část)

Hlášené reakce po očkování MMR vakcínou naleznete v naší databázi.

Vedle lokálních reakcí v místě vpichu může dojít k horečce, symptomům podobajícím se spalničkám, zánětu středního ucha, trombocytopenii (snížené množství trombocytů – krevních destiček v krvi) a u osob s alergií na vejce může dojít k alergické reakci. Po očkování vakcínou proti spalničkám byla pozorována také autoimunitní onemocnění a vznik cukrovky (diabetes mellitus). V posledních letech je pozorována a diskutována souvislost mezi MMR vakcínou a stále častějším výskytem autismu. 

ENCEFALITIDA PO OČKOVÁNÍ VAKCÍNOU PROTI SPALNIČKÁM (7. část)

Encefalopatie (poškození mozku), tedy postvakcinační encefalitida (zánětlivé onemocnění mozku) je jako komplikace po očkování proti spalničkám známa a je také právně uznávána jako zdravotní poškození vakcínou. Vědecký tým Weibel, Caserta, Benor a Evans popisují ve své studii případy vícero dětí, u kterých se po očkování vakcínou proti spalničkám rozvinula encefalopatie a došlo tak u nich k trvalému poškození mozku či dokonce k úmrtí. 

Encefalitida - zánětlivé onemocnění mozku se často rozvíjí bez výraznějších symptomů, a proto většinou nebývá hlášeno jako zdravotní komplikace po očkování. Případů postvakcinačního poškození mozku (encefalopatie) bude ve skutečnosti mnohem více. (Martinon-Torres F, Magarinos MM, Picon M, Fernandez-Seara MJ, Rodriguez-Nunez A, Martinon-Sanchez JM. R: Self-limited acute encephalopathy related to measles component of viral triple vaccineRev Neurol. 1999 May 1-15;28(9):881-2.). Postvakcinační poškození mozku (encefalopatie) může vést u dětí k vývojovým poruchám, které však v době, kdy dítě bylo očkováno, nemusí být vůbec ještě patrné. 

http://www.impfschaden.info/krankheiten-impfungen/masern/impfung.html

__________________________________

 

Snad jste pochopili, co jsem zde chtěl totou slohovkou říci, a to: že my se často příliš svobodně nerozhodujeme, a že hrajeme ve hře, na jejímž scénáři se ani v nejmenším nepodílíme.. Nechci zde hodnotit SUVčka nebo očkování jako špatné nebo dobré.. Nicméně mantinely, ve kterých se máme a můžeme rozhodovat, nám mnohdy určují jiní, a to často ne právě z důvodů našeho blaha a našich skutečných potřeb, ale zcela cynicky z důvodu jejich navýšení zisků či obratu; lidský rozměr, jeho skutečné potřeby či blaho, či rozměr přírody je pro ně velmi podružný a je zde v jejich plánech jenom proto, aby poskytl přirodní či lidské zdroje ve formě levných surovin a levné práce, a vzápětí jim generoval zisk... A myslím, že stojí za to se zamyslet nad tím, co vlastně ve skutečnosti chceme my sami. Ale abychom se mohli trochu lépe rozhodnout co je pro nás správné, tak je dobré nejpve pochopit, v jaké hře zrovna právě hrajeme .. nebo jaká hra je s námi právě hrána..

Upozorňuji vás, že tyto šílené plány na očkování původně banálních dětských nemocí, které jsou všechny v MMRV (spalničky, příušnice, zarděnky a plané neštovice), nevznikají ani v ordinacích pediatrů a dost možná ani v laboratořích vakcinologů, ale v marketingových odděleních farmaceutických firem, které vyrábějí a vyvíjejí nové vakcíny. Samozřejmě ve chvíli, kdy z neexistujícího nebo banálního problému se vám podaří učinit již závažný problém - tedy kdy tyto původně dětské nemoci, které si nemůžete prodělat v dětském věku, a které pak v teenagerovském a dospělém věku vás již zdravotně ohrozit mohou, se najednou jeví nabídka řešení očkování proti těmto nemocem jako smysluplná. Ve skutečnosti zde vznikla uměle vyvolaná spotřeba (původně zbytná, v zápětí již nezbytná spotřeba), kterou velmi dobře znají výrobci konzumních produktů a manažeři a psychologové marketingových oddělení těch samých výrobců. Stejně by se dalo pokračovat o zcela nesmyslné vakcíně proti Hepatitidě B v Hexavakcíně, která např. množství hliníkového adjuvantu oproti pentavalentní vakcíně (Pediacel) zvyšuje o třetinu.

 

Reakce na Petra Zapletalová, cituji Petru: Právě na toto téma se hodlám bavit s naší paní doktorkou: 1.) Kdy jsou tyto nemoci nejnebezpečnější....ochrání je tedy vakcína skutečně nebo je to právě naopak ? 2.) Kdo je iniciátorem očkovacích látek ? Není tam náhodou tak "trošku" střet zájmů ?

Nepochybně to střet zájmů je, Petro. Představte si tu skutečnost, že ani české ani neměcké dohledové orgány, které by měly dohlížet bezpečnosti a účinnost vakcín, neprovadějí vlastní výzkum účinnosti očkovacích látek, a ani neprovádí vlastní výzkum k nežádoucím účinkům očkovacích látek. Dostanou pouze dokumentaci k vakcínám a mají se spolehnout na prohlášení výrobce, který chce svůj produkt především prodat a samozřejmě nebude vyjmenovávat jeho nedostatky a zmiňovat své pochybnosti o jeho bezpečnosti. Je to asi tak, jako bych napsal svou disertaci, a rovnou si napsal k ní i posudek školitele a i oponentský posudek a takto bych to odevzdal komisi, která by již nezkoumala, jestli jsem napsal škvár, pouze by se spolehla na to a uznala, že dle mých posudků je práce vyníkající a já bych odcházel z obchajoby disertace s nezaslouženým titulem Ph.D. Bohužel takto probíhájí povolovací řízení našich vakcín či jiných medikamentů.

_____________________________________________

O vyvolání původně zbytné, tedy vynucené spotřeby a vytvoření z ní spotřeby nezbytné, by se zde dalo psát donekonečna. Dám jeden příklad za všechny, a přirovnejte si jej právě k MMRV vakcíně: Ve spojených státech celá 90. léta byl patrný jeden velmi zajímavý a pro životní prostředí velmi příznivý trend. Ubývalo na silnicích aut, která měla - typicky po americku - silné 3 až 6 litrové obsahy motorů, a dokonce i do amerických vozidel se začaly montovat japonské úsporné motory do obsahu 2 litrů řízené pro nižší spotřebu elektronikou. Trend v některých zemích v USA, jako např. v Kalifornii, šel tak daleko, že občané si vynutili „Zákon o nulových emisích“, který výrobce nešetrných a žravých motorů (jako byl např. General Motors), tedy do té doby výrobce především motorů, které díky výfukovým plynům znečišťovaly ovzduší a poškozovaly zdraví obyvatel, donutil k vývoji vynikajících plně elektrifikovaných elektromobilů (EV1, EV2). Prodejci pohonných hmot jako Exxon Mobile si začali stěžovat, že neprodávají dostatek pohonných hmot díky šetrnějším automobilům a elektromobilům. Toto se mělo záhy změnit. S nástupem George Bushe mladšího v roce 2000, za nímž stála ropná lobby, již neměly americké ulice a dálnice brázdit šetrná vozidla, která měla nízkou spotřebu, ale měly je velmi rychle nahradit SUVčka (terénní auta do měst) - dvoutunový giganti, kteří zaberou jednou tolik místa a sežerou několikanásobně víc benzínu. Automobilky na marketingové prosazení terénních vozů do města - SUVček povolali tentokrát především psychology, kteří měli za úkol vymyslet, jak přimět běžné občany nakupovat něco, co vlastně nepotřebují. Bylo nezbytné vytvořit poptávku a vyvolat spotřebu.

(1) První pobídkou, jak tato velká a žravá auta lidem vnutit, se stala v prvních letech vlády G. Bushe významná daňová úleva při nákupu těchto aut.
(2) Další nátlak se konal pomocí prestiže či sociálního statusu: Kdo má velké auto, je „in“, kdo má malé šetrné auto, nedej bože elektromobil, je chudák, homosexuál, environmentalista, alternativní zoufalec a nejspíš je na tom dost špatně, protože si nemůže dovolit SUVčko.
(3) Další způsob jak vyvolat vynucenou spotřebu i u těch, kteří chtěli jezdit nadále malými, úspornými a k životnímu prostředí šetrnými vozy, byl již mnohem drastičtější:
Byla to otázka bezpečnosti: Stačilo několik srážek, pokud možno smrtelných v malé TOYOTĚ či KIE s dvou až tří tunovým SUVčkem, tedy tankem alá Hummer, aby každý na silnici pochopil , že pro bezpečí jeho a jeho dětí, bude přeci jenom dobré si takové auto také co nejrychleji pořídit.

Během několik málo let se SUVčka ve Spojených státech rozmohly již nejenom jak záležitost prestiže či sociálního statusu, ale běžní lidé si je začali pořizovat především z bezpečnostních důvodů, tedy z obavy o zdraví a život svých dětí. V současnosti jezdí po amerických silnících více jak 60 % SUVček. Stejný trend se během několika let dostal i do Evropy, rozhlédněte se, co dneska jezdí po našich silnicích, co zabírá parkovací místa v ulicích, místo stromů, jaká auta stojí na chodnících (tato auta mají i 5 a více metrů(!), kde často máte v Praze problém projít v páru po chodníku, ale musíte kvůli SUVčkám, která parkují na chodnících až k domům pochodovat husím pochodem, protože jinak byste se na chodník nevešli.

A stejným způsobem, za stejných úvah a za stejných rad marketingových odborníků a psychologů na reklamu a psychologii spotřebitele se vyvíjejí a připravují a posléze dostávají na trh nové očkovací látky, které původně vůbec nebyly potřeba, kdežto postupem času se již jako potřebné mohou jevit... Omlouvám se za tuto dlouhou úvahu, ve které jsem si dovolil odbočit do trochu jiné oblasti. Ale zhruba takto jsme jako občané a spotřebitelé zneužíváni. A je jedno, co Vám výrobce nabídne, respektive vnutí – jestli vakcínu nebo SUVčko.
..
Snad jste pochopili, co jsem zde chtěl totou slohovkou říci, a to: že my se často příliš svobodně nerozhodujeme, a že hrajeme přiliš často ve hře, na jejímž scénáři se ani v nejmenším nepodílíme.. Nechci zde hodnotit SUVčka nebo očkování jako špatné nebo dobré.. Nicméně mantinely, ve kterých se máme a můžeme rozhodovat, nám mnohdy určují jiní, a to často ne právě z důvodů našeho blaha a našich skutečných potřeb, ale zcela cynicky z důvodu jejich navýšení zisků či obratu; lidský rozměr, jeho skutečné potřeby či blaho, či rozměr přírody je pro ně velmi podružný a je zde v jejich plánech jenom proto, aby poskytl přirodní či lidské zdroje ve formě levných surovin a levné práce, a vzápětí jim generoval zisk... A myslím, že stojí za to se zamyslet nad tím, co vlastně ve skutečnosti chceme my sami. Ale abychom se mohli trochu lépe rozhodnout co je pro nás správné, tak je dobré nejpve pochopit, v jaké hře zrovna právě hrajeme .. nebo jaká hra je s námi právě hrána..

moje vlastní farmakovigilanční zjištění jsou linkována v tomto průběžně rozšiřovaném článku:  http://www.vasevec.cz/blogy/velka-zdravotni-loupez-reforma

 Amishové se nenechávají očkovat a netrpí autismem:

očkování healthy Amish

Palba o očkování - video slovensky: http://www.youtube.com/watch?v=ChVMJKLLe24&feature=share

Počet vakcín v letech a autismus. 

počet vakcín a autismus

Nárůst počtů autistických dětí s lety: 

autismus a roky

______________________

K diskusi o smyslu očkování dětských nemocí vakcínou MMRV (spalničky, příušnice, zarděnky a plané neštovice) a nemocí, u kterých je velmi mizivá pravděpodobnost, že se jimi děti nakazí: např. HEPATITIDA B. Na začátek provokativně s nadsázkou řeknu, že si nemyslím, že je dobré dítě záměrně přirozeně imunizovat, tedy nechat nakazit dětskou obrnou, záškrtem (na "obrnové a záškrtové párty"), vzteklinou (na "vzteklé nebo vzteklinové párty") či aidsem, malárií, hepatitídou B a dalšími nepochyně velmi závažnými a nebezpečnými nemocemi.. Z hrůzou v očích z úst předních vakcinologů a pediatrů a rodičů, kteří s posvátným odevzdáním tyto lékaře poslouchají, jsou označováni rodiče jako "krkavčí matky" a "krkavčí otcové", kteří riskují zdraví a i život svých dětí, když si dovolí uspořádat "neštovicovou či spalničkovou party" pro své děti, aby jim zajistili celoživotní imunitu proti těmto dětským nemocem. Ovšem u těchto dětských nemocí, na které je cílena vakcína MMRV (spalničky, příušnice, zarděnky a plané neštovice) je přirozená imunizace touto formou více než namístě... Komu ovšem kazí plány, jsou výrobci vakcín. Oni se rozhodli rozšířit portfolio nemocí, proti kterým "vyrazí do boje" o další nemoce. Ale o tom trochu níže.. 

Asi u zhora vyjmenovaných nemocí Vás zcela oprávněně napadá, že to je velmi absurdní úvaha, nechat děti vystavit těmto závažným nemocem, jenom proto, aby získaly přirozeně protilátky. Ovšem do jisté míry ve skutečnosti je častokrát zcela absurdní imunizace proti běžným dětským nemocem, které děti mohou v pohodě zvládnout a získat tak díky prodělání těchto nemocí celoživotní imunitu bez dalšího a dalšího přeočkovávání, a stejně tak je často zcela absurdní imunizace také proti nemocem, kterými mají děti mizivou šanci se nakazit (Hepatitida B, v budoucnu mají být děti a dospělí imunizovány preventivně i proti AIDS, obezitě, vysokému krevnímu tlaku - to jsou tzv. vakcíny budoucnosti ... ). Stojí také za úvahu, zda má v tuto chvíli smysl umělá vakcinace proti dětské obrně. Připomenu, že pokud v západní Evropě v minulých deseti letech došlo k nákaze dětskou obrnou, nebylo to vůbec díky infekčnímu přenosu, ale nemoc byla přenesena na dítě a propukla z neúspěšné vakcinace očkováním (!)

Sami vidíte, že zde nastupuje spíše komerční zájem výrobců vakcín, při kterém jejich marketingová oddělení vymýšlí nové a další produkty, kdy se zaměřují na umělém vyvolávání poptávky, než na řešení skutečných zdravotních problémů v populaci ...

Opravdu doporučuji si znova přečíst alternativní leták k vakcíně proti spalničkám a MMR, který zde postupně překládám. Parafrázuji: Díky plošnému očkování vakcínou proti spalničkám, která se obohatila o další očkovací látky proti přiušnicím a zarděnkám, a díky mizivému kontaktu s divokými (původními) viry spalniček, došlo k tomu, že se spalničky již neobjevují ve vhodném dětském věku 2 - 12 let, při kterém je děti zvládaly nejlépe, ale jejich výskyt se přesunul do kojeneckého a teenagerovského či dospělého věku, kdy skutečně mohou mít pak spalničky i závažný průběh ... Těch informací je tam mnohem víc... další 8. kapitola bude velmi závažná, bude nás informovat o souvislosti mezi MMR vakcínou a regresním autismem, jako stavem, který nastává po prodělané postvakcinační encefalitídě, která je dnes stále častějším jevem po aplikaci MMR vakciny. 

O očkování též MUDr.Eleková: https://www.youtube.com/watch?v=4LYiljk95KE  

2. část: https://www.youtube.com/watch?v=_12ANri3IH8 

a do třetice všeho dobrého: https://www.youtube.com/watch?v=6m-8gyL8aII

A pro toho,komu nepřipadá očkování riskantn, doporučuji sérii článků o případu Audrey Ryburnové v RuckymountainNEws.  

Povinná  nepovinná vakcinace - legena k obráku - červená - vakcinace povinná  každém řípadě, červeno bílá, někd není povinná modrá . vakcinace není povinná, modrobílá - někdy je povinná: 

povinná vakcinace
Záloha tohto videa je na uložto.sk (opravené preklepy a drobné chyby) odtiaľ si ho môžete aj stiahnuť: http://ulozto.sk/xtYDxHeW/vaccine-nation-sk-v-2-0-avi ...
YOUTUBE.COM
Není pochyb o tom, že převážná většina obyvatel České republiky si při vyslovení slova očkování, představuje ochranu zdraví. Ať už se jedná o děti, které jso...
YOUTUBE.COM

 http://ona.idnes.cz/sveho-syna-nenechavam-ockovat-rika-lekar-ffr-/zdravi.aspx?c=A100913_120844_zdravi_lf 

Autismus vyléčilo několik matek dietou - viz stránky Health Rangera , Natural News, ale toto je také možný postup: http://www.nwoo.org/2014/06/22/dr-andreas-kalcker-prednasi-o-autismu-a-fungovani-clo2mms/ 

http://procproto.cz/veda-a-technika/medicina/je-puvodcem-aids-vakcina-proti-detske-obrne/ 

http://zemejas.cz/ockovaci-skandal-soud-potichu-potvrdil-autismus-z-mmr-vakciny 

O vakcínách Gardasil Silgard vyšlo najevo, že jsou kontaminovány rekombinantem DNA: http://worldtruth.tv/gardasil-hpv-vaccines-found-contaminated-with-recombinant-dna-2/ 

Z knihy IMPFFRIEDHOF – HŘBITOV OČKOVANÝCH, vydané v r. 1912 v Německu ....

Posuďte sami, jestli jsme se od té doby .. za posledních více jak 100 let ...někam v otázce NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ OČKOVÁNÍ posunuli, či nikoliv ...Richard Herrmann

Albert Rolde z německého města Plettenberg uvádí, že jeho dítě onemocnělo dne 17.7.1911 bezprostředně po očkování proti záškrtu. Jeho dítěti se po očkování vytvořilo několik vřídků, které příšerně zhnisaly. Od paže, která byla očkována, se také vytvořil červený pruh táhnoucí se do středu prsou. Během 13 hodin po očkování dítě zemřelo. Lékař konstatoval, že dítě onemocnělo záškrtem. Zodpovědný lékař! Protože však dítě mělo před očkováním zdravou svěží barvu, kterou hned po očkování ztratilo, byl lékař toho názoru, že příčinou onemocnění a následné smrti dítěte bylo očkování. Takovýto názor má každý normálně uvažující člověk, pokud se ovšem nenachází ve službách státního zdravotnictví! .... debata o očkování v Máteslovo s Jílkovouna ČT, dne 11.9.2014: 

 Ačkoliv během debaty z publika zaznělo,že jisté éeské paní Bayerové,či Bajerové zemřela po očkovánípoencefalitiděobědvojčata,jetedyvyloučeno,aby zemřela naněcojiného,leda by seprokázalo podání jedu oboum, naši zástupci oficiálníé medicíny si mlelisvou, že totiž nebyl prokázán jediný případ úmrtípo očkování.)

 

http://m.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/jihomoravsky-kraj/112443-prvni-ceskou-matku-ktera-nechtela-ockovat-sve-deti-zprostil-soud-obzaloby/

 

 

 

https://www.google.ie/search?q=stahuje+se+hexavacina&oq=stahuje+se+hexavacina&aqs=chrome..69i57.9840j0j4&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8#q=stahuje+se+hexavakcina&spell=1 

 

Richard Herrmann
Podělím se s vámi o svůj názor, který jsem před chvílí sdělil v diskusi ve skupině "Neverím mýtom o škodlivosti očkovania", jejíž účastníci velmi rádi pro vysvětlení NU po očkování používají výraz KOINCIDENCE (dva na sobě nezávislé případy, byť ve stejném časovém období):

Pane doktore K......, dovolím si ještě pár slov na téma korelace / kauzaliza / koincidence, které tu s oblibou skloňujete. Bohužel registruji u Vás naprosto zásadní nepochopení vhodnosti užití základních pojmů jako je právě "časová souvislost" dvou na sobě nezavislých případů - koincidence. Vy si asi vůbec neuvědomujete, kdy je namístě o koincidenci hovořit, a kdy je již třeba začít prověřovat možné kauzální souvislosti. Jste si vůbec vědomi, že o koincidenci byste mohli hovořit pouze v tom případě, kdy by po očkování nastal mentální regres pouze jednou a již se neopakoval? Ano, pak je možné, a i zcela legitimní, takovýto případ vyhodnotit jako koincidenci. I když už i zde je třeba vyhodnocovat takovýto případ jako určitý signál o možném problému a riziku, za nímž může stát právě aplikovaná vakcína. Pokud se ovšem tyto případy začnou opakovat (respektive doslova vršit), kdy PO očkování (ne PŘED) v krátkém časovém okně nastavá u dítěte mentální regres (na základě možné postvakcinační encefalopatie), je nezbytné tyto případy prověřit a již s nimi nakládat jako s potenciálním rizikem! (toto by byl zodpovědný a odborně správný přístup! Nic z toho se z vaší strany neděje!) Přičemž my zde máme co do činění s desítkami, ne-li stovkami případů, kdy po aplikaci vakcíny MMR v krátkém časovém sledu dochází k mentálnímu regresu u dětí. Takže diskusi o korelaci a koincidenci opravdu není na místě zde zavádět a rozvíjet! Obávám se, že tímto velmi povrchním a nevědeckým přístupem se zde pouze znevažujete. Zde je třeba hovořit už o možné kauzalitě a tu také prověřit se vší odpovědnosti a vědeckou erudicí! Ovšem díky vaší neochotě či lenosti tyto případy prověřovat, díky ignorování neustálého upozorňování na závažné nežádoucí účinky očkování, díky podhlášenosti postvakcinačních encefalopatií v ordinacích pediartů, díky neustálému znevažování rodičů (kteří marně na tyto skutečnosti upozorňují) ze strany odborníků, se nacházíme v této slepé uličce. Upozorňuji Vás, že na tomto tristním stavu se velmi aktivně podílíte, a to už tím, že neustále setrváváte u svých alibistických vysvětlení alá korelace a koincidence, které ovšem ani v nejmenším nemají žádnou logickou oporu ve vědě, na kterou se tak rádi odvoláváte, a kterou se - ke škodě vědy samé i daňových poplatníků - tak rádi zaštiťujete. Prosím toto si prověřte - nakolik v případě tak závažných indicíí o možných encefalpatiích po očkování - můžete nadále "beztrestně" hovořit o pouhých konincidencích, než mi tu zase budete psát již ohrané argumenty o korelaci, která není kauzalitou, či o koincidenci (dvou na sobě nezávislých případech probíhajících ve stejném časovém období), anebo posílat opravdu již trapné grafy korelace biopotravin s autismem, a tím považovat celou věc za vyřízenou.. Domníváte se opravdu, že je celá podhlášenost tak špatně uchopitelná? Pokud se někdo na celou problematiku dívá nejenom povrchně, nezodpovědně, ale i zcela neodborně, tak jste to vy. Jste permanetně upozorňováni na současný stav, víte, že existuje enormní podhlášenost právě těch nejzávažnější nežádoucích účinků očkování v podobě postvakcinačních encefalopatií, a přesto k celé problematice přistupujete zcela nezodpovědně, arogantně a nekompetetně. A pokud nemáte ani v nejmenším pocit, že zde něco zásadního přehlížíte, a ani nejste ochoten to připustit, pak opravdu nevím, jak se můžeme bavit dál. Nicméně pokud opravdu chcete Vy na rodiče klást neustálé požadavky dle zásad "dobré vědecké práce", na kterou tak rád apelujete, bude nejvyší čas opustit "bad science" v podobě salonních úvah, které se zcela míjí s realitou. Protože je každému trochu vnímavějšímu čtenáři jasné, že zde předvádíte pouhou "bad science" v podobě šlendriánské, respektive naprosto zkreslené vědecké práce a postojů, které nemají žádnou oporu v realitě. 

 

 

"Rodiče, kteří se nakonec rozhodnou dítě neočkovat, očkování odložit nebo dát pouze některá, mají většinou nastudovány čtyři a více knih, mnoho různých serverů od českých přes velké spektrum zahraničních, účastní se besed a studují příbalové letáky jednotlivých vakcín. Setkala jsem se dokonce s případem, kdy dotyčná prostudovala dopodrobna australský příbalový leták a porovnávala ho s letákem britským a českým. (Výrobci vakcín nejsou povinni psát do letáků obsah všech přídatných látek, proto je z pohledu alternativně očkujících či neočkujících rodičů bezpečnější prostudovat a porovnat příbalové letáky různých států, někdy může být rozdíl v délce až dvojnásobný.) Rodiče, kteří si nezjišťují nic, ale udělají, co se jim řekne, jsou v očích společnosti zodpovědní." http://denikreferendum.cz/clanek/19444-k-ockovani-s-miliony

 

 

 

21 otázek o očkování, na něž jste se báli vždy zeptat:  http://www.naturalnews.com/048467_vaccine_industry_intelligent_questions_scientific_principles.html

 

 

 

Očkované děti mají 500krát více nemocí než neočkované: http://worldtruth.tv/vaccinated-children-have-up-to-500-more-disease-than-unvaccinated-children/

 

Soudy diskrétně sdělují, že vakcína MMR způsobuje autismus: http://worldtruth.tv/courts-discreetly-confirm-mmr-vaccine-causes-autism/ 

 

 

Dr. Philip Incao během 23 let praxe pozoroval, že neočkované děti byly zdravější, silnější a odolnější než očkované. Alergie, astma, poruchy chování a pozornosti byly zcela zřejmě častější u očkovaných dětí. Na druhou stranu neočkovaní netrpěli nijak častěji ani vážněji infekcemi. (citace z textu) 

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Sokujici-slova-lekarky-Desiva-neznalost-zamlcovani-negativnich-ucinku-vakcin-tlak-farmaceutickych-firem-379433
 
říjen 2016: http://vitalitis.cz/2016/10/20/sdruzeni-pediatru-pripousti-ze-hpv-vakcina-zpusobuje-selhani-vajecniku/co dodat,  člověk, který na vakcíně  proti  HPV pracoval  a Human Papiloma Viry dal do sovislosti s  rakovinou, proti čehož jednoznačosti má námitky kupříkladu Mike Adams z Natural News. byl oceněn  Nobelovou cenou. 
 
14.11.2016 FDA potvrzuje, že vakcína DTap způsobuje autismus: http://yournewswire.com/fda-announce-that-dtap-vaccine-causes-autism/
1.4.2017 autismus a GAAD - Glyphosat Aluminimum Adjuvans Disorder: http://drbogner.com/vaccine-mechanisms-in-autism/
7.5.2017: Nejpoužívanější dětská vakcína Infanrix Hexa, která kombinuje 6 různých vakcín v jedné, má deklarovaný obsah hliníku až 820μg. Podává se souběžně s vakcínou Prevenar 13, která přidá dalších 125μg hliníku, nebo Synflorix, který přidá až 500μg hliníku. Takže celkově dostane kojenec do svalu 945-1320 mikrogramů hliníku v jeden den.

Hranice otravy hliníkem pro 5 kg vážící miminko je na úrovni 35 až 50 mikrogramů hliníku v krvi. https://www.lajkit.cz/zpravy/item/366-po-precteni-clanku-zjistite-jakou-davku-hliniku-dostane-vase-dite-z-vakciny a kdo je zdravější   očkované nebo neočkované děti? : http://info.cmsri.org/the-driven-researcher-blog/vaccinated-vs.-unvaccinated-guess-who-is-sicker

 

Po hříchu se šíření onemocnění mezi zdravou populací nepřipisuje na trko neúčinných vakcín, ale neočkovaných. Zde je však popsán případ, kdy čtyři očkovaní proti neštovicím onemocněli neštovicemi: http://www.fresnobee.com/news/local/article149719654.html

 

 

Samoa zakázala vakcínu MMR po úmrtí dvou dětí: https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=12086295

 

2.8.2018 Vakcína MMR zabila Alinu Poppy Murtagh: http://www.stopmandatoryvaccination.com/parent/vaccine-injury/mmr-vaccine-causes-loss-of-speech-appetite-horrendous-seizures-and-then-her-death/

 

16.12.2018 

Australský výzkum zjistil, že za propuknutí epidemií spalniček mohou očkovaní: https://www.collective-evolution.com/2018/10/31/government-research-confirms-measles-outbreaks-are-transmitted-by-the-vaccinated/

31.1.2019 Bývalý vědec u Mercku se soudí s firmou o podvod v účinnosti vakcín: http://ahrp.org/former-merck-scientists-sue-merck-alleging-mmr-vaccine-efficacy-fraud/?fbclid=IwAR3qqK6V-OetMSOmIIqrATVkmAd1il1DBkGi_jE_M6fCyO3WhZFqEca4768

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.