Robotizace a komoditizace - a role kreativity aj.

obrazek
1.5.2017 16:33
V neděli 30.4. 2017 v pořadu OVM věnovaném průmyslu 4.0 vystoupili čtyři panáčci, kteří sice ocitovali studii a na příkladu doložili, že v jistých odvětvích by o práci mohlo přijít až 80% lidí, ale jinak je ani nenapadlo si položit otázku, kdo by zboží kupoval, pokud tito lidé nebudou mít příjmy. Pro tyto pány bych měla tedy jasnou vizi: pojďme se starat o těch 27 000 dollarových milionářů, kteří zde žijí, po vzoru dvořanstva, komořanstva a komornictva Ludvíka XIV., vy stejně žádnou jinou alternativu nenabízíte! Zbozí bez kupní síly obyvatelstva nemá hodnotu. hodnotu mu dávají až kupci. Dokonce vznikla celá nová politická platforma, založená na idei inovací, resp. koncepci průmysliu 4.0 - tzv. SPIN neboli Spravedlnost a inovace. Jojo, společnost se podle všeho rozhodla, že opět udělá upgrade ať to stojí, co to stojí, a my se musíme nějak zařídit. Protože ke své obraně nedisponujeme z většiny ničím, než časem, doporučuji teď hned začít kmitat na koncepci budoucího uplatnění. Včera již bylo pozdě. Doufám, že je nyní každému již jasné, že je zhola nesmyslné prodlužovat za tohoto vývoje věk odchodu do důchodu.

Zmíněný   rozhovor v OVM je zde - je velmi poučný: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126672097-otazky-vaclava-moravce/217411030510430-otazky-vaclava-moravce-2-cast/ A  co je Manifest SPINU: http://denikreferendum.cz/clanek/24185-manifest-inovativniho-statu a že v době, kdy práce prostě není, může člověk svou užitečnost prokazovat pouze zodpovědným  utrácením peněz, které dostane bianco  v rámci základního nepodmíněného příjmu, to je také nenapadlo. O SPINu více: http://echo24.cz/a/wGHWn/marvanova-kocab-a-kalvoda-chteji-restartovat-demokracii člen SPINu Jan Kalvoda je právním zástupcem Diag Human.

Není to jediný podrat, který na pracujícího chystá moderní kapitál - dopoiručuji přečíst si poučný článek o Uberu  -  nejde, jak nám je namlouváno o "sdílenou ekonomiku" - nýbrž o ekonomiku platforem a o komodifikaci resp. komoditizaci, je do mrtě zneužito vaší bezbrannosti proti placení pokut živonostenského úřadu a berňáku. Je do mrtě zneužito vaší chudoby, nevlastníte-li auto.  Jen část příběhu: http://a2larm.cz/2017/04/uber-versus-taxikari-jen-cast-pribehu/

Jde o to, že moderní globální kapitalismus nepotřebuje živé lidi, jen jejich výkony, služby, jaksi to lidské, je navíc a nevyžádané.  A u nás je velkokapitál zahraniční - tam je výsledek ten, že naše vlastní kádry se v takovýcto podnicích nedostanou výše, než na úroveň malého a středního  managementu, kde iniciativa není až tak žádoucí, aniž by byla placená, inovaceš se pořitzují levně - počká se, až synergickým působením prostředí někde na světě vznikne něco dobrého a pak se to vezme en bloc, případně se tomu trošku pomůže nominováním nějakého snaživého studentíka na nejrůznější podnikatelská a vědecká fora. Nějaká  inovační iniciativa na našem území nepadá na váhu, protože zde není možné rozjíždět start upy, začínající podniky,  stávajícíhc je málo a k započetí s něčím novým potřebujete ještě o dost více kapitálu, než u existujícícho. Takové banky, jež by na toto půjčovaly, zde ale nejsou, nehledě na to, že je třeba za úvěry nščím ručit.  Takže se ptám: opět budeme inovativní, abychom pomohli zahraničnímu kapitálu k těžbě dividend a jejich odvodu z  našeho území? 

Jak se říká  éto technice kapitálu? Komodifikace! 

Wikipedi  o tom říká: https://en.wikipedia.org/wiki/Commodification

 z překladače:  Komodifikace je přeměna zboží, služeb, myšlenek a lidí na komodity nebo předměty obchodu. Komodita na svém nejzákladnějším, podle Arjuna Appaduraiho, je "každá věc určená k výměně" nebo jakýkoli předmět ekonomické hodnoty. [1] Lidé jsou komodifikováni - přeměňováni na předměty - když pracují, tím, že prodávají svou práci na trhu zaměstnavateli. [2] Jednou z jejích forem je otroctví. Jiné jsou obchodování se zvířaty a tělními částmi prostřednictvím formalizovaného nebo neformálního transplantace orgánů. [3]

Komodifikace je často kritizována na základě toho, že některé věci by neměly být považovány za komodity - například vzdělávání, údaje, informace a znalosti v digitálním věku.[4] Termín byl poprvé použit v roce 1975. Slovo komodifikace, které popisuje přidělování ekonomické hodnoty něčemu, co dříve nebylo z ekonomického hlediska zvažováno, se někdy používá také k popisu transformace trhu pro jedinečný značkový výrobek na trh založený na nediferencovaných výrobcích.

Tyto dvě koncepce jsou zásadně odlišné a podnikatelská komunita častěji používá komoditizaci k popisu transformace trhu na nediferencované produkty prostřednictvím zvýšené konkurence, která obvykle vede ke snižování cen. Z ekonomického hlediska je komoditizace úzce spjata a často plyne z fáze, kdy se trh mění od monopolní konkurence až po konkurenci, produkt se v podstatě stává komoditou, když zákazníci vnímají malý nebo žádný hodnotový rozdíl mezi značkami nebo verzemi. [Citace je zapotřebí]

Komoditizace může být požadovaným výsledkem subjektu na trhu, nebo může být neúmyslným výsledkem, který žádná strana aktivně usilovala o dosažení. (Například viz Xerox # Trademark.)

Spotřebitelé mohou využít komoditizace, protože dokonalá konkurence obvykle vede ke snížení cen. Značkoví výrobci často trpí při komoditizaci, neboť hodnota značky (a schopnost řídit cenové pojistné) může být oslabena. [Pochvalná zmínka potřebovaný]

Falešná komoditizace však může způsobit značné riziko, pokud mají přední produkty značnou hodnotu, zejména pokud jde o zdraví, bezpečnost a bezpečnost. Příklady jsou padělané drogy a obecné síťové služby (ztráta 911). [Pochvalná zmínka potřebovaný]

Komodifikace a komoditizace 

Výrazy komodifikace a komoditizace jsou někdy synonymem [7], zejména ve smyslu tohoto článku, popisovat proces výroby komodit z všeho, co dříve nebylo k dispozici pro obchod; Porovnat využití antropologie. [8] [9]

Jiní autoři je však odlišují (jak je to popsáno v tomto článku), přičemž komodifikace používané v sociálních kontextech znamená, že nekomerční dobro se stalo komerčním, obvykle s konotacemi "poškozeného obchodem", zatímco komoditizace se používá v obchodních kontextech Kdy se trh stávajícího produktu stane komoditním trhem, kde jsou výrobky zaměnitelné a existuje silná cenová konkurence. Ve zkratce: "Mikroprocesory jsou commoditized. Láska je commodified." [10]

Rozdíl mezi podmínkami komodifikace (marxistická politická teorie) a komoditizace (teorie podnikání) vytyčil James Surowiecki (1998) [10] a Douglas Rushkoff (2005). [11] Zvláště Rushkoff argumentoval tím, že slova "commodification and commoditization" se používají k popisu dvou různých procesů přiřazení hodnoty společenskému blahu a pohybu k nediferencované konkurenci, respektive:

Komodifikace (z roku 1975, původ Marxistické politické teorie) se používá k popisu procesu, kterým se něco, co nemá ekonomickou hodnotu, přiděluje hodnotě, a tedy jak mohou tržní hodnoty nahradit jiné společenské hodnoty. Popisuje změnu vztahů, které dříve nebyly obchodovány, do obchodních vztahů v každodenním užívání.

Komoditizace (počátek devadesátých let v teorii podnikání) je proces, při kterém zboží, které má ekonomickou hodnotu a je odlišitelné z hlediska atributů (jedinečnosti nebo značky), se stává jednoduchými komoditami v očích trhu nebo spotřebitelů. Jedná se o pohyb trhu od rozlišené na nediferencovanou cenovou soutěž a od monopolní až po dokonalou konkurenci.

Překladač Google pro firmy:Translator ToolkitPřekladač webových stránekNástroj pro hledání nových trhů

komodifikace má také svůj odraz v kultuře a Marx značně kritizoval sociální dopady komodifikace pod názvem komoditní fetišismus a odcizení. [15]

 

Kapitál má v každém případě pro Vás jako pro komoditu určité využití -  zhrošené uplatnění v původní profesi? Nevadí, půjdete níže s cenou své práce. Máte dospělé dět? Prima, budete pracovat přesčasy. Máte ještě malé děti?Prima, půjdete níže s cenou práce. Atd. do¨nekonečna. 

Jsou jediné dva faktory,  s nimiž lze robotizaci a komodifikaci porazit - a těmi jsou kreativita a sebeorganizace. Stojím si za tím, že za krachem mnoha našich továren, ať už textilních nebo sklářských či porcelánek stojí to, že nedali včas volnou ruku designérům, kreativním kapacitám naší společnosti. A je tomu tak proto, že jim neuměli nabídnout  slušné smlouvy! Sluší sde a patří platit paušál po období přibližujíímu se nejméně práci na dobu neurčitou či alespoň trvalou - dejme tomu rok, kratší raději nikoliv, plus nabídnout provizi za úspěchy od určitého prodaného množství. OP Prostějov měl unikátní řadu neobvyklých velikostí, díky níž jeho konfekci kupovali lidé v Londýně i New Yorku, ale pokud si pamatuji, celá devadesátá létase u něj šil jak na mladé staré. Až po roce 2000 byly mödní přehláídky obvyklejší, ale podle mého gusta by to bylo jednu střední přehlídku každý týden a každý týden jiná parta designérů na molo. Přesvědčuje mne o tom příklad italské obce Martina Franca, jež trpí nedostatkem pracovních sil, ačkoliív v celém městě jediným průmyslem je právě průmysl textilní, ovšem na všechny způsoby. Jakési silicon Valley textilního průmyslu. A jednotlivé továrničky pozitivně stimulují dění v ostatních. Mezi výrobnami se to hemží a kmitá. Nevidím jinou možnost, než že by se tam mělo napsat,. aby se pomohlo těm 16 000 šiček z Prostějova, či kolik jich tam je právě volných! 

Podobn ou míru kreativity yykazuje tržík tvůrčích kádrů Fler, takto povětšinou matek na mateřské dovolené či jiných, kdo si výroou textilních a šperkařských či hračkářských a jiných rukodělných drobností přivdělávají: https://www.fler.cz Protože nemají odbyt zajišťěn, potřebují tito tvůrci krytí zad ze strany nositelů jedinečných zeměpisných poznatků, aby z jejích zboží vytvořiliá kompelty pro obchůdky a butiky - tu na Buranu a Muranu (kde se nedostává krajkářek a sklářů) , tu v Paříži atd. Dávejte si však pozor_ jen s některými komodistami můžete obchodovat v komisi, nebo jako zprostředkvoatelé, pro jiné potřebujete kapitál. A banka vám jej nebude ochotná dát dokonce ani za situace, kdy budete mít smluvně či jinak zajištěn odběr - jako se stalo mně, když jsem si všimla nádnerné bohatosti Gdaňsku na jantarové šperky a také na lokální levné výrobce margarínů, jež prodávali půlkulovky v místních obchodech ne za 40,- kč jako u nás,  nýbrž za 8,- Kč. 

Organizace je druihá věc, která nám může pomoci. Bývalo  dobrým zvykem u nás vydávat statistickou ročenku - a až do určité doby ležívala na pultu každé trafiky. To zmizelo. NYní si musíte solo zjistit, kdo ji vydává a toho požádat, aby vám ji zaslal. A ještě lépe - udělejte si vlastní statistické zjištěníá. Máte-li něco peněz, nebo chcete-li si trochu peněz přivydělat, zmapujte region - zmapujte pracující i nepracující, požádejte co nejvíce lidí, aby vám zodpověděli dotazník, v němž budete chtít vědět, kde pracovali - po jednotlivých destiletích, zda se v té době slušně uživili, či zda tobylo jen na přežívání - a čím ty podniky byly zláštní, resp. jaké byly nedostatky těch podniků§ a čím by je zlepšili oni, kdyby byli šéfové. A co za kvalifikaci potřebovali, aby mohli dělat svou práci.  Pak to s pomocí Ministerstva školství vydejte jako pomůcku pro vyučování "dospělosti" - čím být, až budu dospělý. Co dělají naše rodiče a jaký byl jejich osud. Je možné, že něikteré děti zjistí, že se musí více učit, ale někteér zjistí, že školy s potřebnou kvalifikací v§bec neexistují, ale každý chce certifikát!

Jo a danou statuistiku a informace využijte - založte si s dlšími lidmi nějaké družstvo! 

Vdeb atě na OVM se hovořilo také o školství. Inu - na větišnu toho, co používáme ve svém profením životě, jsme nemuseli studovat, nýbrž se otáčet  praxi, přesto není možné kvaliffikaci získat bez vícero let -  to je překážka!  Nedostatečné studium pak je ovšem překážkou ještě větí. Studium konzervárenství mne připrailo na funkci technologa konzervárny, ale když šel celý obor zu grunt na počátku devadesátých let, nebyla jsem připravena na to, abych  zkusila novou konezrvárnu založti. A stejně tak jsem nebla připravena na to, o své vůli a bez školy provést rekvalifikaci na čtyři jazyky, a ještě si tím vydělávat, aniž jsem měla databázi zákazníiků. Dnes bych do třiceti let a do získání databáze zákazníků  praxí u někoho jiného nikomu nedoporučovala. Být OSVČ má mnoho nevýhod,  jež jsou vykoupeny jen těmi výhodami, že si můžete přispívat na malý důchod tím, že si pomůžete finančně k lepšímu rodinému budgetu paušálními odpoisy. Jenže zde narážíme na komodifikaci - vaši donátoři práce s  tím počítají, že to budete dělat - a váš plat odvozují od toho, kdy jste se poškodil co do výše důchodových odvdoů,  "máte přeci  takto dost vysoký příjem ne? Tak co chcete více?" Dnes už ty čtyři jazyky mají smysl jen pro žurnalistiku,  sekretářské práce,  obchodní činosti či výuku jazyků, nikoliv pro překládání. Google Translator udělal upgrade.  Neuronové sítě vás sice neporazí, ale kdo váš výkon che za pěníze, když může mít nepoznatelně nižší zadarmo? (Nestěžuji si,  hůře dopadlo našich pět mladých českývh akademiků věnujících se umělým neuronovým sítím před 25 lety,když vyjeli na konci léta na konferenci do Švýcarska a zpět přivezli pět rakví, že prý lezli na Mont Blanc a zhoršilo se počaís. Cžbavz na lezení po horách si z Čech nevezlli. jo a - to jsou ty neuronové sítě, jež mne právě poráží v překladu.)

V každém případě je jisté, že bez kreaitvity a sebeorganizace těžko bude většina z nás mít práci ještě za pár let. Léípe jsou na tom ti, kteří již dnes místo trvání na tom, aby mkěli práci, důsledně trvají na tom, že kromě pracovního vytížení půjde ještě i o seberealizaci. 

A co osoba samostatně ýýdělečně činá také potřebuje , aby nebyla bezbranná vůči dominantnímu subjektu, tak je to uzákonění protiprávnosti seigniorage, jakožto nedovoleného zneužití dominantního postavení k aktům, k nimž protistrana nedala vědomý souhlas a jež jsou zprincipu proti jejím zájmům. Viz: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/nova-pravni-entita-seigniorage-jako-nedovolene-protipravni-zneuziti-dominantniho-postaveni 

Pamatujte si:  bez dobrých smluv nemůžete pracovat, nemáte nic jistého a uštvete se! Ovšem co se týká volby mezi kreativnějším uplatněním  a dobrou smlouvou, běžte vždy raději do té činnosti, kde máte lepší smlouvu, lepší - no, budete rádi, když bude alespoň trochu ucházející, na poli vlných pracovních sil postoupila komodifikace již dávno. Věřte tomu, že každý zná milion způsobů, jak to udělat, aby vám nemusel dát, co jste si zasloužili. za deešní krizí stojí pohrdání lidmi.http://a2larm.cz/2017/04/za-dnesni-krizi-stoji-pohrdani-lidmi/. A pak také za tuto krizi může to, že jsme dali přednost práci a jistým a snadným výdělkům před méně snadnou seberealizací v té bycom totiž byli nenahraditelní. Když ale nemáte, co do huby, tak na toto ale nemáte čas ani sílu! Stali jsme se redukovatelnými. Komoditizovatelými. 

A jestli sjte vpadli ze svéhoboru a nechcete ztratit šanci, že se jím budete ještě někd živit, nezapomínejte, že máte také spolužák, ti vás udržív  obraze, případně vám něco dohodí, budou-li moci! Nestačí-li spolužáci, postarejte se o vytvoření seberealizačního mužstva ze stávajících nových aboslventů! Máte dost zkušenéstí, abyste jim je mohl/a sdělit.  

O průmyslu 4.0 minulý blog: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/wertyz-report-mpo-podporuje-prumysl-40 dále viz blogy o základním příjmu. 

Lidi mají proti robotům mnoho nevýhod - trvá to dlouho, než je vhocávte - nevyrobíte je. Upgradovatelsnot je omezená, spíše  je můžeze pokazit.  Jediné jejicfh plus je, že nám jsou zatím milí. A i nad tím se vznáší otazník! 

ČT24 dne 4.5.2017 po 13:45 - relace věnovaná robotizaci a automatizaci - v ČR převažují činnosti, jež lze nahradit roboty,  během 40 let nahradíme až 50% dnešních lidských aktivit robotizací. 

Jedno je jisté, nebude-li dost peněz v oběhu, nebudou-li potenciální kupci, jsou vám veškerá kreativita a orgnizační schopnosti na houby. 

doporučuji: k tomu zodpovědnému utrácení základního  příjmu :) : http://a2larm.cz/2017/05/uvedomely-konzumerismus-je-lez/ 

hudbička:  https://www.youtube.com/watch?v=lpUi5ajracE

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

  I tento aktuální, plně inspirativní článek myslím poukazuje na to, že naši potomci nebudou mít lehký život a není jim vůbec co závidět.

    Lze pozorovat, že zpětně se pohybující spirála dějin na své pouti nekonečně konečným vesmírem, doputovala do období feudalismu. Samozřejmě na kvalitativně vyšší úrovni, kterou lze nazvat novo feudalismem. Vrchnost i podané máme. K dispozici jsou i novodobí robotníci , kteří odvádí  částečně zdarma práci svému ekonomickému panstvu. Všestranná robotizace dosahuje dalšího vrcholu. Robotníkům pak konkurují, v návazností na R.U.R slovní hříčku bratří Čapků, plně automatizované stroje se zpětnou vazbou roboty i roboti / tvarově podobní lidem/. Na světlo světa se pak nedočkavě derou kyborgové tedy kombinace lidského robotníka, se strojovým robotiotem.

          Člověčí arogance vůči okolní přírodě, již jsou lidé součástí, ale neúměrným způsobem se nad ní vyvyšují, co se jim s velkou pravděpodobností stane osudné. Soudobé lidstvo zcela zřejmě a vědomě parazituje na přírodě, když si od ní bere neúměrně víc prostředků k zajištění života než mu  dobově přísluší a katastrofálním způsobem přírodu devastuje.

         Jako příklad si lze vzít. Neúměrné plýtvání zemědělskou půdou v ČR v období od restaurace mafiánského kapitalismu v ČR. Na místo, aby se na ní pěstovaly, zemědělské komodity, se tato čím dále častěji komoditizuje. Naši novodobí zbohatlíci, včetně restituentů tuto půdu v rámci dosažení co nejbezprostřednějších svých zisků, zcela sobecky, nezohledňujíc ani zájmy svých potomků, tuto půdu zaprodala zájmům globálního kapitalismu, který si území Československa stanovil jako průvozní místo ke skladování svých mezi produktů, jejich částečnému zhodnocování drobnými i většími montážemi, levnou pracovní silou zdejších obyvatel, k jejichž výživě postačí chemizované, ale laciné potraviny a k vyžití postačí siť kasin, nevěstinců a jiných debilizujících jejich mysl vymožeností transatlantické provenience.  Zemědělská půda tedy již minimálně plní svůj pravý účel, ale slouží k zajišťování zisků našich novodobých zbohatlíků. Takže se na ní postavily, obchodní centra zahraničních společností, obří parkoviště, pro kamiony, skladiště, montovny popřípadě se na ní pěstují komodity zemědělské, které se zobchodovávají jako pohonné hmoty automobilů. Z půdy patřící všemu lidu ČR se tedy stal zdroj zisku, pro malou část jejich obyvatel, kteří ji zaprodali zájmům zahraničního kapitálu.

 

        Lidstvo se nemíní ani trošku poučit například od našich pozemských souputníků mravenců, jejichž mraveniště žijí v symbioze s okolní přírodou viz. kupříkladu takovou myrmekochorii, kdy mravenečci roznaší na svých tělíčcích semena rostlin, nyní například nyní petrklíčů, za což se jim od rostlinek dostane odměny v podobě zvláštního bílkovinné útvaru zvaného masíčko /elaizom/. Tato mraveniště tedy na přírodě neparazitují jako mraveniště lidská a příroda je nechá na zeměkouli dále žít než lidské parazity, které ve svém zájmu vyhubí, popřípadě je nechá vyhubit se navzájem.