Rudimentární tvorba populismu

pelc vladimír
6.8.2019 10:04
Po vzoru spisovatele Zdeňka Jirotky a jeho humoristického románu Saturnin jsem si zavedl kancelář na uvádění románových příběhů na pravou míru; současnými slovy řečeno na odhalování fake news a populistických tvrzení, a jejich uvádění na pravou míru.

Známým populistou je herec Pavel Nový. Jeho argumentaci lze s úspěchem charakterizovat jako intelektuálně zakrnělou. Na jeho politizujících prohlášeních do veřejného prostoru lze demonstrovat některé konkrétní rysy populismu. Pokud bychom charakterizovali obsahy pojmu populismus, pak jsou jeho úvahy pro to ilustrativní.

Jedním z rysů populismu je absence logiky, dokonce i té elementární. Dalším pak je zpolitizování věcným problémů, tak, že je nalézán pachatel v politické straně (osobě, politickém názoru), vůči níž je populista nepřátelský. Pan P. Nový tyto zmiňované obsahy populismu předvedl v rozhovoru pro Parlamentní listy z 5. 8. 2019 (viz).

P. Nový v rozhovoru mj. řekl: Myslím si, že vládní nestabilita je taková hra, aby se řešilo něco jiného než důležité věci. Pro mě je důležitý problém, který by se měl opravdu řešit, voda. Jak jsem se dozvěděl od odborníků, ten ústavní návrh, který ohledně ochrany vody vymysleli komunisti, je krávovina první třídy. Jestli do toho můžu trošku kecat, tak bych navrhoval, podívat se, jak zachází s vodou Izrael. Izrael je jediná země, v poušti, která vyváží pitnou vodu. A je to majetek státu. Není to majetek žádné Veolie, žádných jiných cizích firem. Bylo by asi dobré tu vodu zpátky vykoupit… Voda je nedotknutelná…

Podívejme se na text navrhovaného zákona, který P. Nový označil za krávovinu první třídy (poslanecký návrh ústavního zákona, PSP ČR, VIII. volební období, r. 2019, tisk č. 508; viz):

 „Čl. 7 (1) Voda, jakož i ostatní přírodní zdroje a přírodní bohatství je ve vlastnictví České republiky. Česká republika chrání a zvelebuje toto bohatství a je povinna zajistit ochranu a šetrné využívání vody jako základní životní potřeby i ostatních přírodních zdrojů a přírodního bohatství ve prospěch svých občanů a následujících generací. (2) Způsob využívání a ochrany stanoví zákon.“

Návrh, označený P. Novým za krávovinu, nechce nic jiného, než co o pár řádků dále P. Nový blahořečí jako rozumné, a to, čím bychom se měli řídit; totiž že v Izraeli je voda majetkem státu. Návrh poslanců nechce nic jiného, než aby byla voda v majetku našeho státu − ale když to předložili poslanci za KSČM, tak to přece musí být krávovina, že. P. Nový chválí to (voda jako majetek státu Izrael), co o pár řádek dále haní (voda jako majetek státu Česká republika), a to jenom z důvodu politického fanatismu a formou demagogie; redaktor David Hora měl jeho a na jeho hloupé, demagogické a politickým fanatismem determinované tvrzení, upozornit. Dalším rysem populismu je tedy politický fanatismus a demagogie.

Obsahem populismu je též nekvalifikovanost. Herec P. Nový se rád vyjadřuje k odborným záležitostem (kupř. viz); vzhledem k jeho vzdělání (s jedenáctiletkou, výučním listem soustružníka a třemi neúspěšnými pokusy o přijetí na DAMU) mohou být jeho úvahy v odborných věcech – velmi mírně řečeno – jenom nekvalifikované. Jeho tvrzení jsou následkem toho, že intelektuální potenciál nevytváří možnost pochopení složitějších skutečností, úvah, teorií. Je tomu tak např. v případě jeho hodnocení české měny: Chtělo by to na leccos se podívat třeba ke Slovákům. Protože ti už jsou v některých věcech fakt dál. Mimo jiné mají i euro.

Přijetí eura v ČR, kdy se parita pohybuje kolem 26 korun za jedno euro, by nebylo hospodářsky dobré; nebyli bychom dál. Pokud by si P. Nový přečetl kvalifikované analýzy, nebo se zeptal odborníků, jejichž názory se ohání, pak by zjistil, že přechod od slovenské koruny na euro při paritě více než třiceti slovenských korun za jedno euro byl pro SR velmi nepříznivý, s negativními důsledky na jejich hospodářství. Ale tím se P. Nový určitě zabývat nebude. ČR by měla na euro přejít tehdy, až bude existovat reálná parita, tedy asi devatenáct dvacet českých korun za jedno euro.

Posledním obsahem populismu, na který je možné v souvislosti s prezentací názorů P. Nového upozornit, je zdánlivá lidovost projevu, o níž se její uživatelé domnívají, že je více k lidem přiblíží a tím ovlivní; u P. Nového není nouze o vyjádření slovy krávovina, blbec, hovno, sračky (viz citovaný rozhovor). Nejde o lidovost projevu, nýbrž o jeho primitivnost. U herce, jenž by měl mít svůj (nejen) jazykový projev mimořádně kultivovaný, o to více zarážející.

Proč existuje zdánlivý rozpor mezi myšlenkovou úrovní projevů herce třeba na prknech znamenajících svět a projevy stejného člověka jako politizujícího kováře? Není to rozpor – v případě plnění role herce nejsou projevy jeho, nýbrž autorů textů, které herec tak či onak reprodukuje; takové projevy do veřejného prostoru (divadelního apod.) intelektuálně kultivované jsou. Pokud však herec reprodukovat přestane a produkuje pouze svoje myšlenky, pak jejich úroveň je dána jeho vlastní intelektuální úrovní. Jestliže se k tomu přiřadí samolibá představa o vlastní výlučnosti, nadřazenosti apod., pak herec produkuje nesmysly.

Dovolte shrnutí: Populismus je charakterizován rudimentárností (intelektuální zakrnělostí), absencí logiky, zpolitizováním věcných problémů, politickým fanatismem, demagogií, nekvalifikovaností a vulgaritou.

Poznámka: Rudimentární – zde ve smyslu zakrnělý, nevyvinutý.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.