Rumunsko zakázalo přelet civilního letadla z Ruska do Moldavska

nadpis_vv
29.7.2017 18:05
V pátek 28.7.2017 rumunské úřady pod záminkou „sankční osoby" na palubě letadla neumožnily přelet přes své území letounu ruské společnosti S7 linky Moskva-Kišiněv, na jehož palubě bylo 160 cestujících včetně 11 dětí. Na palubě letadla byla i ruská delegace v čele s vicepremiérem Dmitrijem Rogozinem, který rovněž zastává funkci zvláštního zmocněnce prezidenta pro Podněstří a spolupředsedy rusko-moldavské mezivládní komise. Letadlo muselo přistát na náhradním letišti v Minsku.

Obecně pro mezinárodní leteckou dopravu platí pravidla, která dodržují všechny civilizované země. Ne tak Rumunsko. Tam si výklad přizpůsobili své paranoii, která má původ v USA.

V ČR je režim přeletů vyhlášen dokumentem dostupným na stránkách MZV ČR:

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Diplomatický protokol

září 2015

www.mzv.cz/protokol

 http://www.mzv.cz/file/1518284/povoleni_pro_lety_cizich_statnich_letadel.pdf

Přelety a přistání cizích letadel přes/na území České republiky:

II. Přelet a přistání přes/na území ČR CIVILNÍHO letadla s VIP osobami na palubě 2.1. Přelet a přistání přes/na území ČR CIVILNÍHO letadla registrovaného v členském státě ICAO s VIP osobami na palubě nepodléhá předchozímu povolení v souladu s článkem 5 Mezinárodní úmluvy o civilním letectví (Chicagská úmluva) za předpokladu, že let bude proveden podle pravidel ICAO, předpisů EU a České republiky a trasa letu bude v souladu s RAD (Route Availability Document). Provozovatel letu je pouze povinen nahlásit let shodně s mezinárodními pravidly letecké přepravy českým orgánům řízení letového provozu zasláním ICAO letového plánu a uvedením statutu letu v poli 18.

Obdobná pravidla platí i v Rumunsku. Tedy tato země porušuje  závazné mezinárodní předpisy o letecké dopravě ICAO a předpisy EU hrubým způsobem.

 

 Jestliže nějaká osoba je na nějakém sankčním seznamu USA a EU, tak pokud nevstupuje na území těchto států, tak není v jejich kompetenci zasahovat do odbavení cestujících, kteří  cestují ze státu mimo EU do státu mimo EU. Nebo by snad mohlo Rumunsko zasáhnout do odbavení kosmické lodi z Ruska do Moldavska?


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

jan-vysocina

Odhlédneme-li od faktu, že se tímto postupem vyostřily vztahy mezi Ruskem a Rumunskem, tak ruské společnosti S7 vznikla nezanedbatelná škoda na provozních nákladech. Ta byla způsobena protiprávním postupem řízení letového dozoru Rumunska. Nyní bude pravděpodobné, že společnost S7 zažaluje rumunskou organizaci, která zodpovídá za řízení letového provozu o náhradu škody. Pokud se ukáže, že jednala na přímý pokyn vlády Rumunska, tak žalovanou stranou bude stát.