Rusko-ukrajinský konflikt odhaluje krizi západní civilizace

planeta opic
22.5.2022 08:38
Pokračující rusko-ukrajinský konflikt se zdá být konfrontací mezi Ruskem a Ukrajinou, ale odráží krizi expanze západní civilizace. Tato krize pramení z její neodmyslitelné duality – Západ může pouze akceptovat existenci své homogenity a nehomogenní entita je buď asimilována, nebo posuzována jako nepřítel, kterého je třeba odstranit.

Rusko bylo do značné míry formováno jako protivník ze strany USA a Západu prostřednictvím expanze NATO na východ. Důvod, proč je Rusko zobrazováno jako rival, lze částečně přičíst ruské pravoslavné víře, předchozí komunistické ideologii, multietnické jednotě a rozsáhlému geografickému území. To vše dává Západu pocit, že Rusko nelze asimilovat. V důsledku toho se domnívá, že s Ruskem může zacházet pouze jako s nepřítelem.

Absurdita duality západní civilizace spočívá v tom, že standard homogenity je proměnlivý, ale podstata potřeby protivníků je konstantní. Tato vlastnost vede k tomu, že konflikt je nutností. NATO je vojenská organizace vytvořená původně pro boj proti SSSR s cílem „udržet Sovětský svaz mimo Evropu, Američany v Evropě a Německo při zemi.“ Ale po rozpadu Sovětského svazu NATO, které ztratilo svůj smysl existence, nadále absorbovalo členské země, které byly kdysi součástí sovětského bloku (střední a jihovýchodní Evropa) i svazu (Pobaltské státy). Taková praxe byla považována za provokaci Ruska.

Po rozpadu SSSR provedlo Rusko odpovídající demokratické reformy a zároveň se snažilo zlepšit svůj obraz na globální scéně, čímž zabránilo NATO, aby s ním otevřeně zacházelo jako s nepřítelem. Blok, zbavený svého největšího imaginárního nepřítele, se tak zaměřil na otázky jako terorismus, energetická bezpečnost, kybernetické útoky a šíření zbraní hromadného ničení. Ale bez pevného imaginárního nepřítele je těžké pakt sjednotit a jeho vliv upadá. Rusko-ukrajinský konflikt nepochybně vlije novou krev do žil NATO a stane se argumentem pro smysl jeho existence, protože pouze Severoatlantická aliance dokáže zabránit „expanzi Ruska“.  

Po skončení studené války předložil americký učenec Samuel Huntington tezi o „střetu civilizací“ vycházející z hrozby, kterou pro křesťanskou civilizaci představuje oživení konfuciánské a islámské civilizace. Je možné, že Západ hodlá v budoucnu vytvářet konflikt za konfliktem, protože neustále potřebuje nepřátele a využívat k tomu bude narativ „demokracie versus autokracie“. Rusko chce zbavit velmocenského statusu a přeje si, aby bylo v ekonomickém a politickém rozkladu v čele se slabým, neschopným lídrem, jakými byli Gorbačov nebo Jelcin.

Mainstreamová média interpretují příčinu konfliktu na Ukrajině jasně – Rusko jako zlo a agresor na straně jedné a Ukrajina jako dobro a nevinná oběť na straně druhé. Podíváme-li se na tuto válku ze širší perspektivy, je potřeba uvést, že před napadením Ukrajiny Moskva dlouhodobě usilovala o dialog a garanci svých bezpečnostních zájmů, které byly ignorovány. Západ naopak povzbuzoval Kyjev k neústupnosti, ačkoliv si uvědomoval, že může dojít k válce. Na Ukrajině se tak odehrává zástupný boj mezi USA a Ruskem, který má posílit životaschopnost NATO a jeho další expanzi. Výsledkem bude zničená Ukrajina, oslabené Rusko, ekonomicky zruinovaná Evropa odstřižená od ruských surovin a posílené Spojené státy americké jako exportér zkapalněného plynu a zbraní do Evropy.   

 

 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Standa

Přechodné oslabení Ruska je nasnadě, ale plán B je v posílení Ruska a vyvázání se z pod nadvlády Anglosasů -  plán B úspěšně pokračuje, protože má podporu, nechtěnou avšak nutnou pro stabilitu, Globálního Prediktora, který určil dopředu vytvářením podmínek, vedoucí sílu ČLR tvořící BRICKS. Anglosasové to mají spočítano,protože planeta se nemůže pod jejich vedením rozvíjet, nýbrž je na pokraji kolapsu. Proto jsou Anglosasové odstavování od světové moci a proto jsou konflikty. Rusko, jak vidno má roli stabilizátoru proti USA. Deep State of USA by rád 3.ww i jadernou a jen Rusko ho od toho odrazuje, proto vyvíjeli A-hlavice s tzv. malou ráži, aby se mohly upotřebit na evropském bojišti. V r. 2012 se právě Obama (Nobelovka míru za rozpoutání 7 válek) divil, že v Evropě se nebojuje a proto nám USA zařídily proxy válku na Ukrajině. Kde jinde se dá zničit tak obrovská množství zbraní a nahrazovat je modernějšími ? Jedině v evropském konfliktu zařízeném USA ! To jen abychom věděli komu můžeme děkovat za válku v Evropě. Na Čínu s podporou RF USA již nemají.