Sbírka sociálně politickýcn podnětů pro ministryni Maláčovou

obrazek
3.8.2018 12:52
Přátelé z politckého uskupení Nevolím mne požádali, zda bych okomentovala jejich sociální program. A vnikl z toho podnět, který by bylo vhodné zaslat nové paní ministryni, kterou právě sprdla takéekonomka Šichtařová, za to, že chce přidávat. Jsem velmi ráda, že nejn já vidím otázku přidávání jako nutný fordismus, totiž zvedání koupěschopnosti obyvatelstva a dostane do oběhu do primární sféry další peníze. A tedy je to krok k lepšímu hospodaření. K větším výnosům pro stát. Jen si myslím, že začít by se mělo u těch opravdu nejchudších, a nejen proto, že právě to je obranou proti inflaci. Připomeńme si, že naši ekonomiku táhne spotřeba domácností, nebudou-li mít domácnosti peníze, nemohou spotřebovávat.

Takže tedy:

1.)zvýšení existenčního a životního minima, poslední nepatrné zvýšení se odhrálo v roce 2007, před tím také jen minimálně resp. dlouhodobě vůbec,  přičemž je třeba vědět, že celé ceny bydlení  se do inflace nepopčítají - třeba ubytovny, a potraviny většinou také ne! (z ovoce a zelleniny jen brambory.)  Od té doby podražil chléb třikrát. slušelo by se také nejméně třikrát zdvihnout tyto dávky. Ale ještě lepší by byl nepodmíněný základní příjem pro lidi, kteří by měli příliš nepatrný důchod, protože se jim nepodařilo odpracovat 35 let nebo zinvalidněli těsně po studiu, aniž se jim podařilo vymoci si invlaidní důchod navazující na studium, tedy mají přiznaný důchod v nulvé výši, Neo jiní, kteřý  do invalidity skloužávali příliš stratstiplně přes dlouhá období nez práce a pojištění a  tedy také s nulovým nebo nicotným invalidním  důchodem.  Základní nepodmíněný příjem by měl být  nejméně ve výši nizžšího než průměrného důchodu - viz dále. 

2) Protože máme již  zkušenost s tím, kolik zbyde plátců, když se prostě v 90. ketech nenarodí milion dětí, s nimiž se počítalo, doporučovala bych zvednout rodičovskou ne na 260 000, ale nejméně na 360 000.  A důstojný příspěvek pro mateřskou dovolenou.  Plus obnova pravidla z dobu komunismu, že pro potřeby mateřské je niřbí odpustit neutěšenou sociální historii a vyplatit dávku, jako kdyby žena byla celou dobu předtím pojištěná.

3.) Narovnání podpory v nezaměstnanosti, již ne po půl roce životní minimum a v případě neodpracováíní  veřejných prací existenční minimum, ale životní minimum až po roce a půl nejdříve. A pozvolnější jklesání dávek. 

4. Znovu zavedení daňového bonusu pro firmy zaměstnávající jednak lidi nejen postižené, ale i jen zdravotně znevýhodněné (to může být kuřpíkladu epileptik bez řidičáku, nebo siolnžý krátkozraký bez řidičáku) A totéž v případě zaměstnýávání  žen po rodičovské dovolené.  Za každý měsíc nad tři první měsíce. 

5) Valorizace penízí tak, aby to odpovídalo cenové hladině našeho zboží - totiž cenové hladině v USA - nejmenší přáíjem tam je 170 000 Kč. Tedy i náš nejnižší důchod po 35 letech práce by měl být 14 500.  Narovnání zásluhov osti - tedy větší procento  rovného důchodu, než toho zásluhového. Lidem s majetkem nad 25 milionů majetku žýádný důchod.  Valorizace navíc dříve než po 25 letech, a to i u invalidních důchodů. 

6.) Zvýšení  nezabavitelné částky na 14 500 - a více, platí, že částka, která by stačila někde v chudším regionu, nestačí v Praze, 14500 je spodní mez.  Bez tohoto navýšení nebudou exekuovaní normálně pracovt, protože nemohou bydlet!  Příspěvek a doplatek na bydlení se počítají před odečtením eekuované částky!.  Takže žít a bydlet lze jedině při přestupu do šedé ekonomiky. Na tom však tratí všichni! Nyní činí nanejvýš 9300.

7.) Zvýšení miníimální mzdy na 14 500a  u prací na dohodu a hodinové na 145 Kč za hodinu (7 dolarů za hodinu je nejnižší americká hodinová mzda). Ale varovala bych u tohoto sez  zastavit, američtí zaměstnanci amazonu, pracující za 13 dolarů a kousek bydlí v autě n prakovišti u svého pracoviště. To nejde. (Hlavně, že Jeff Bazos plánuje lety do vesmíru!)

8.) Podpora vzniku odborů pro OSVČ. 

9.)  Náprava Drábkových  zhovadilostí při vyměřogvání invalidních důchodů. http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/zlocinne-vymerovani-invalidnich-duchodu-z-drabkovy-ery-trva-dodnes

a ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj: 

10.) ubytování pro bezdomovce, ať už  vyčleněním pozemků, dodávce materiálů ze skládky, přistavěním stavbyvedoucího pro stavby z hlíny a slámy nebo jiných alternativních materiálů, nebo kontejnerové, nejméně!   Zákaz obchodování s nájemními smlouvami v obecních bytech a konec  prodeje obecních bytů!  a nová regulace pro všechny nově se nastěhovavší, žádné aukce o nejvyšší nájem v obecnícjh bytech!  Rozvoj udržitelného bydlení (stavěného z obecních výroben cihel, betonu atd.)  pro lidi žijícíc v azylech a na ubytovnách.  Posléze  jako podprné stavění pro udržiteln ost cen.  Udržení dávek na bydlení pro všechny, kterým by nezbylo  po zaplacení nocé existenční minimuzm na osobu.  Mimořádné okamžitě vyplácené dávky na sanace bytových  havárií. (Ttto je z obří 3D tiskárny The volcano  třípokojový betonový dům za 4000 dollarů: https://www.nbcnews.com/mach/science/could-3d-printed-houses-help-solve-homelessness-problem-ncna860791 a zde ještě jednou Vulcan od firmy ICON: https://www.youtube.com/watch?v=wCzS2FZoB-I A jeden za 5000 dolarů od Contour Crafting   https://www.youtube.com/watch?v=k74rb7xl3aY a domek za 30 000:  http://www.tarak.cz/jak-postavit-domek/)

A ve spolupráci s tripartitou:

11.)  Podpora zaměstnaneckého družstevnictví u zkrachovalých firem.  

12.)  Odbory  nejen do dozorčích, ale i do správních rad akciovek. 

a ve spolupráci s ministerstvem školství:

13.) Možnost dozkouškovat  neukončené základní vzděláníé i maturity nesložené v obvyklých tgermínech.  možnost rekvalifikací i pro lidi bez ukončeného základního vzdělání. 

Kd ena to zvít peníze? Ale vždyť průbězžný systém, o co více ti lidé utratí, tím více se do eráru dostane, protože peníze za jeden cyklus obrátí edvacetinásobek své hodnoty. A mně se zdá, že takovéto čerpání erárních peněz  je mnohem efektivnější, než běžné české státní investice do cyklověží za 15 milionů, 14 stání pro lodě za 300milionů, vysázení aleje stromů s překládkou potrubí  půl milionu strom atd.  Kromě toho tu máme jeden nesplacený dluh, kdy si Klaus půjčil od důchodců 300 miliard, to by to mohlo docela dobře pokrýt! A nahodit znovu ekonomikuá!  A pokud ne, co změnit zákon o ČNB, aby emise mohla být zcela bezdluhová, jako to mají v čně a nově i v Maďarsku? Vynaložené prostřekd  se pak již budou obracet samy,  zvýší se HDP a prostřednictví daní a odvodů se  budou vracet do eráru. 

Někomu se může zdít nemravné sypat do žlabu těm, kdo neodpracovali 35 let - ale máte snad lepší náopad, jak je odškodnit za abolici práva na práci?  Za dlouholetou nezaměstnanosti?

Také je nutno zajisti, aby lidé bez domova si opravdu mohli své dávky vyzvedávat, a to buď na dohodnutém ´řadě práce, nebo lépe na poště poste restante podle své volby. 

Koncept předpokládá, že jako částka na děti se bude počítat v každém věku životní minimum a po odečtu nákladů na bydlení nejméně existenční minimum jako na dospělého.  Tímto pádem ubyde i lidí na ubytovnách, protože budou moci s pevně přiklepnutými penězi lépe hospodařit, takže je větší prčavděpodobnostg, že se dostanou do normálních bytů. 

Souhlasím s ministryní, že sociálním pracovníkům a učitelům je třeba přidat, u policistů si tím tak jistá nejsem, možnáby pomohlo umožnit alespoň k státní nebo jen městské plicii nastouzpit cizincům (pold estupně znalosti jazyka) nebo lidem bez maturity. Zrovna tqk jsem pro zálohové výživné i proplácení i prvních tří dnů nemoci. 

Problémem jakéhokolv systému je, když peníze unikají mimo - a pro ten případ tu máme toto opatření: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/chytra-dan-vratit-imperiu-uder

Pro ilustraci:čtvrtina domácností má problém se svými příjmy vyjít: https://infografiky.ihned.cz/domacnosti-a-prijmy/r~f3cc15d68f3911e8b0fbac1f6b220ee8/ a jsou tu i moderní  otroci:https://zpravy.idnes.cz/moderni-otroctvi-index-cesko-daniel-hule-ffy-/zahranicni.aspx?c=A180724_094338_zahranicni_kuce&utm_source=facebook&utm_medium=sharecd&utm_campaign=desktop

14.8.2018  Plány ministryně: http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/559145/smele-plany-malacove-rovne-duchody-minimalni-mzda-50-prumerneho-vydelku.html

19.8.2018 Ministryně hce zvýšit životní a existenční minimum o pár stovek s tím, že komplikovaný validašční mechanismus víc ebnpřipouští. Pro jsou kromě socanů komunisté a piráti. https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2569843-ministryne-malacova-chce-zvysit-zivotni-minimum-ano-i-opozice-jsou-proti

Maláčová navrhuje minimální mzdru 17400: https://www.novinky.cz/domaci/481023-malacova-navrhuje-minimalni-mzdu-17-400-odborum-na-ruku-nejdeme-tvrdi.html?source=FBS

Tak od 2019 stoupne minimáíní mzda na 13700: https://byznys.lidovky.cz/ministerstvo-prace-predlozilo-navrh-na-rust-minimalni-mzdy-stoupla-by-na-13-700-korun-gzg-/moje-penize.aspx?c=A180828_180803_moje-penize_seb

26.11.2018 Senechala slyšet ministryně financí Schillerová, že plánované zvýšení životního a eistenčníího minima o 10=od ledna se nestihne a je dost možná nesmyslné, protože je třeba znovu stanovit spotřební koš, do nějž nově patří i mobily.Pak chce slyšet, jaké další dávky z minim vycházejí a navýšení by se pak stihlo od roku 2020. Vjedné z následujícíh TV relací se pak vyjádřila ministryně Maláčová, že zatímní navýšení  o 11%od počátku příštího roku zvládne ministertsvo z vlastních zdrojů. 

23.12.2018 Ministrně Maláčová v podstatě ihned po nástupu do funkce nahnala policii na honění nelegálního zaměstnávání načerno : https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/prace-nacerno-pribyva-stat-chysta-mimoradne-celostatni-kontroly.A180830_191022_firmy-trhy_Ceh?fbclid=IwAR1oy1sWmSl0v6cSu7bcoWm1GdEoevS8wDA0P12rarXndPWlHHvKfE5-KM4

Hudbička: https://www.youtube.com/watch?v=JGwWNGJdvx8

 

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com
Klíčová slova: Maláčová, sociální politika

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

   Jedním z výdobytků restaurace kapitalismu v ČR se stala postupně vzrůstající chudoba nemalé části populace. Ovčané byli vládnoucími papaláši ukolébáváni smyšlenkami o jakémsi budování kapitalismu volné soutěže, v němž působení volně tržních mechanismů vyřeší vše. Ještě si pamatujeme, že slova jako kapitalismus, imperialismus a buržoazie byla tehdy málem tabu. Samozřejmě, že zde máme dobudováván kapitalismus  veskrze monopolní, vyznačující se i mnohými mafiánskýmmi rysy. Na vybudování takovéto zrůdnosti byla promrhána větší část našeho národního bohatství, přičemž nás má uspokojit ta okolnost, že jedná o daň za vybudování demokracie. Nějaké drobty smetené plebsu z hojného stolu našich přežraných bohatců, jsou pak vydávány za nějaké milosrdenství. Quo usquam tandem ?