SI VIS PACEM PARA BELLUM?

obrazek
28.3.2015 20:13
Projev zprostředkovaně přednesený na Václavském náměstí na manifestaci "Jsme proti demonstraci síly USA" dne 28.3. 2015.

Vážené dámy a pánové,

Shromáždili jsme se zde, abychom vyjádřili svůj nesouhlas s okázalým průjezdem a pobytem cizích vojsk na našem území. Žádná okupační vojska zde nechceme – byť by byla třebas i „spřátelená“!

V české historii pro někoho mohla být spřátelenými vojsky, křižáci lucemburského krále Zikmunda drancující naši zemi v roce 1420.

Pro někoho to mohla být vojska Habsburská, řadící své šiky k útoku proti českým stavům na Bílé hoře o 200 let později.

Pro někoho to mohla být vojska švédská snažící se dobýt Prahu 28 let poté. Nebo Francouzi o dalších 100 let později, v roce 1742. Nebo vojska Pruská ve válce sedmileté a sedmitýdenní (1757, resp. 1866). Po jejich ovoci, poznáte je!

Pro někoho mohla být spřátelenými vojsky Hitlerova Wehrmacht, doprovázená speciálními jednotkami SS, jejichž insignie jsou do dnes vídány na přilbách některých i českých vojáků, až v dálném Afghánistánu, či na praporech takzvaných vlastenců na Ukrajině.

A jsou to, mimo jiné, právě tyto zmíněné oblasti, které vykazují i další společné jmenovatele, totiž, že v nich operují ozbrojené síly Spojených států amerických, a že se jedná o významná tranzitní území zemního plynu. Není proto třeba domýšlet nějaké komplikované motivy pro přítomnost cizích vojáků právě na těchto místech, pomineme-li lukrativní obchod s afghánským opiem.

A tím se dostáváme k jádru věci: kořistnická filozofie a politika SSA, po rozpadu Sovětského svazu, nikým a ničím nerušeně rozšířila svůj koncept PAX AMERICANA na globální, tedy celosvětovou úroveň, a to zcela ambiciózně, velikášsky a nespoutaně, naprosto v duchu Monroeové doktríny.

Národ dobyvatelů a osadníků, okupující druhou největší část severoamerického kontinentu, totiž od dob genocidy původního obyvatelstva až dodnes, podléhá rafinované autosugesci nazývané MANIFEST DESTINY (zjevné předurčení) a sebeklamu doktríny o vlastní výjimečnosti zvané „americký exceptionalismus“ o kterém je řeč i v letošní národní bezpečnostní strategii prezidenta Obamy.

Tato autosugesce předurčení a tento sebeklam výjimečnosti ospravedlňuje zločiny proti lidskosti a zprošťuje viny kolektivní svědomí amerických kolonistů od výčitek za veškerá ta nepředstavitelná zvěrstva, napáchaná za tu krátkou dobu jejich existence coby národa, na lidech, skupinách a společnostech po celém světě. Počínaje onou genocidou indiánů, zavlečením Afričanů do otroctví na cizí kontinent, přes vypálení Drážďan a Tokia, atomový holokaust na Hirošimě a Nagasaki, podpory masových vražd ve východním Timoru, Kambodže a Vietnamu, až po dosazení krutých fašistických vojenských diktatur prakticky po celé latinské Americe a utrpení způsobené lidem v Iráku v důsledku embarga a následujících ropných válek, tak jako v Sýrii, skrze cílenou destabilizaci země a podporu mezinárodního terorizmu, v Libyi, v již zmiňovaném Afghánistánu, v Pakistánu, Jemenu a všude tam, kde mimosoudně likvidují lidi, bez řádného procesu a bez ohledu na přítomné civilisty, pomocí raket Hellfire, odpalovaných z dálkově ovládaných bezpilotníků.

Takže i kdybychom expediční jednotky ozbrojených sil této neokolonialistické velmoci, chtěli, nebo museli nazývat „spřátelenými vojsky“, či spojenci, nikdy našimi přáteli nebudou ani našimi skutečnými spojenci. A to z jednoho prostého důvodu: tak jako válka, násilí a ničení, jsou pro ně jen prostředkem posvěceným účelem prosazení a projekce své moci, s jasným cílem dostát svému megalomanskému ZJEVNÉMU PŘEDURČENÍ vládnout celému světu, je tímto prostředkem i účelové, pokrytecké a nerovné spojenectví a takzvané „přátelství“. Ve své krátké, leč krvavé historii SSA nikdy nikomu nebyly přítelem.

Pokud by tomu najednou tak mělo být nyní, proč by tato země vynaložila minulý rok o 33 miliard dolarů více, než celý zbytek světa dohromady, jenom za zbrojení? Na rok 2016 plánuje vydat 786,6 miliard dolarů. Zdroj.

Ne, vážené dámy a pánové. Tyto jednotky nejsou našimi přáteli. Jsou přáteli útlaku, vydírání, vyhrožování, války, ničení a smrti. My jsme zato přáteli míru, svobody, nezávislosti a suverénního určení svého vlastního osudu. Uchopme proto náš osud do vlastních rukou a přestaňme se schovávat pod sukní nějakých spřátelených vojsk, které určitě nepřišly prolévat za nás svou krev, ale naopak, vysát tu naší, tak, jak to vždy bylo a je stále dokola. Vystupme proto z tohoto začarovaného kruhu, a řekněme jasně a hlasitě své NE okupačním spojeneckým vojskům, NE cizím vojenským ZÁKLADNÁM!

solis
vystudoval sociologii a politologii na belgické Vrije Universiteit Brussel (1992). Tamtéž získal postgraduální diplom (LL.M.) mezinárodního a evropského práva (1993). Absolvent letní akademie na Evropském Univerzitním Institutu ve Florencii (1992). Stážista na Evropské komisi (GŘ I.) Někdejší člen Strany zelených, aktivní v řídících orgánech základní organizace Praha 1 a Zahraniční Odborné Sekci strany. Později zakladatel a předseda základní organizace SZ Praha Suchdol, prominentní kritik politiky někdejšího předsedy SZ Bursíka, v okruhu stranické opozice. Odpůrce plánované radarové základny SSA v Brdech a účasti AČ na expedičních misích a okupaci Afghánistánu. Svého času parlamentní asistent poslankyně Olgy Zubové. Zastupitel MČ Praha 1, předseda finančního výboru MČ P1, lídr kandidátky DSZ ve volbách do EP, kandidát do Senátu za Prahu 6. Lektor na VŠMVV, přednášel komparativní politologii a konspirační teorie. Vede zde diplomové a bakalářské práce na zahraničně politická témata. Poradce místostarosty Prahy 5. Kandidát v květnových Evropských volbách 2014 za iniciativu "Ne Bruselu"

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Vladimír Štingl

Pane Solisi, zdravím Vás. Dle mého názoru jde o JEDNOZNAČNÝ ZÁMĚR...... Stačí 1 "škůdce" a našeptávač a evidentně rozloží jakoukoliv koncentraci, konsolidaci a propojování těch, které tato země potřebuje jako sůl. Ale jak toho dosáhnout, to nedokáži domýšlet, protože nápor žumpoidní propagandy a osobních ambicí, zájmů a možná holé existence je u naprosté většiny dnešních potenciálních vůdců převažující..... Navíc, valná většina obyvatelstva má "jiné starosti" a po 25 letech děsivé propagandy kapitálu, egoismu a sobectví je značná část i slušných a myslících lidí "nevděčná" a netečná..... Není žádná strategie, koncepce, která by dávala nejen vize, ale současně i ukazovala na PRAKTICKÉ KROKY nutné k tomu, aby se božstvo dolaru opět trochu změnilo na lidství a budoucnost bez hromadného vraždění a likvidaci nepohodlných v rozsahu celých států, národů. Bohužel, přispívá a nahrává tomu i demografický vývoj .....

Díky. Vyjadřujete i mé pocity a názor obdivuhodně přesně.

solis

Děkuji. Trochu zamrzí, že si určitá skupina privatizuje nárok na "odpor proti pobytu cizích vojsk" a diskriminuje, kdo může vystoupit s projevem a kdo ne. Pravda, tato skupina v tom má dlouholetou praxi. Zatím co systém všechny nadšence stmeluje, opozice si sama hází klacky pod nohy a štěpí se na atomární hloučky odpůrců. Hloupost, nebo záměr?

Nutno dodat, že mne nikterak nemrzí veřejně nevyvystoupit po ideologickém spolupracovníkovi StB Falmerovi...

Vladimír Štingl

Vážený pane Solisi, ať tento projev přednesl kdokoliv, jde o naprosto dokonalé vyjádření pocitů a myšlenek, které člověku musí proběhnout v hlavě, pokud má zkušenosti s událostmi posledních cca 45-50 let. Velice dlouhou dobu jsem nezaznamenal tak dokonale souznějící vyjádření, text, názor s tím co cítím, jak vidím svět v průběhu svého života a dnešních zkušeností a znalostí.

DĚKUJI. Na VaVě se stává diskuze spíše mrtvolnou a alibistickou selankou, ani ryba ani rak, ale jsou zde blogeři a komentátoři, kteří svými názory a příspěvky jsou v současné době nenahraditelní. Patříte mezi ně a proto zde ještě zůstávám a dokonce dnes využiji možnosti sdělit svůj názor na průjezd kolony hrdlořezů, vrahů (v přeneseném slova smyslu), vyslaných od fašounů z pobaltských americkoněmeckých kolonií přes Polsko a naši "kolonii" k manifestaci "síly" a "přátelství"........ Ti obyčejní "vojclové" obsluhující techniku nejsou viníky a nezaslouží si žádná vajíčka, kameny ani nepřátelství. Bohužel, plní pouze rozkazy bandy supergrázlů, čmoudů a skutečných mutantů a vražedných hybridů, kteří jsou v pozici tzv. "mocných", "vládnoucích" - z SSA... Nikdy nás nebudou ani chránit ani "bránit". To si může myslet snad jen naprosto primitivní idiot.... Smyslem je naprosto něco jiného a to vždy v zájmu amerického hyperkapitálu... Ale propaganda ala hamburger a coca-loca je ověřená a funkční a blbů i v naší kultivované a kulturní zemičce je stále dostatek...

SKVĚLÝ BLOG, SKVĚLÝ PROJEV, SKVĚLÝ NÁZOR. DÍKY a zdravím Vás.