Signioraggio, seigniorage, panské - o co jde

obrazek
17.1.2018 13:55
Překlad původního wikipedického hesla "Ražebné", jež bylo vytvořeno týmem PRIMIT a zmařeno týmem Wikipedie. S dodatky na závěr.

 

"Seigniorage" je dominium, panství. Ve vztahu k feudalismu a feudálovi se pod tímto označením uvádějí všechny povinnosti vazala vůči pánovi a obráceně.

V ekonomii seigniorage označuje rozdíl mezi nominální legální (nebo obličejovou) hodnotou a vlastní (nebo produkční) hodnotou [[Měny] mince] ve prospěch vydávajícího orgánu (původně lord ).

 

Podle některých ekonomů (zejména Giacinta Auritiho z University Teramo, ražebné, tedy zisk,  představuje rozdíl mezi výrobními náklady a nominální hodnoty měny, zejména s ohledem na výši tohoto rozdílu u  papírových peněz, jenž je v současné době výsadou centrální banky v každé zemi, a u eura Evropské centrální banky, se jedná o enormní, ba kolosální apanáž těchto institucí, jež jsou ve skutečnosti soukromými firmami. Poté, co  v roce 1971 president Richard Nixon prohlásil dollar za měnu fiat, skončila dohoda o zlatém standardu z Bretton Woods z roku 1944 a hodnota peněz již tedy není závislá na rezervách ve zlatě, které má banka, ale na přijímání měny občany, kteří ji používají ("indukovaná hodnota" podle teorie Auritiho). V důsledku toho by měly být zisky spojené se segniorage spíše přerozděleny mezi občany nebo by měly být konfiskovány státem za výdaje a investice.

 

Problém je přítomen po celém světě, včetně USA, kde vláda udělila  pravomoc vydávat dollar FEDu (Federal Reserve) ( a sice zákonem Reserve Act, 23/12/1913 „), ačkoli ´ústava Spojených států stanoví, že měnová suverenita patří mezi pravomoci Kongressu USA, Tato správa, přerušena krátkou dobu za prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, byla  některými  považována za ilegální (například Gertrude M. Cooganovou), přičemž naopak jiní prezidenti oponují a sice Abraham Lincoln, James Jefferson Garfield, Thomas Jefferson. (Pozn.: Licnece FEDu byla udělena na 100 let a nikdo neví, na jakou licenci FED funguje po 15.3.2013.)

V Itálii centrální banka, která má monopol na měnovou emisi bankovek [bankovek], Banca d Italia, není veřejnoprávní instituce ale akciová společnost, kterou vlastní jiné banky. Podle statutu Italské banky však většinu akcií musí vlastnit veřejný subjekt nebo společnost s veřejnou většinou. Guvernér Italské banky je volen samotnou radou banky, ale musí být nominován vyhláškou prezidenta na návrh vlády ]. Jinak správní rada navrhuje nové jméno.

 

Příjmy ze seigniorage z peněz či mincí vydaných přímo ministerstvem financí jsou místo toho přímo přijímány státem. Mince však představují pouze malé procento peněžní zásoby. O objemu těchto mincí, stejně jako o celkovém množství oběžné měny, rozhoduje vždy Italská banka. V USA jsou mince často sběratelskou hodnotou a proto bývá i seigniorage vysoké a významným zdrojem příjmů.

 

Giacinto Auriti je také autorem experimentu "místní měny vlastněné občanem", který se konal v Guardiagrele. Jednalo se o tzv."SIMEC".

To je ale v úzkém slova smyslu, my jsme trošku roztáhli termín na zneužití dominantního postavení k aktům, k nimž proti strana nedala výslovný souhlas a jež jsou v příkrém rozporu s jejími vlastními zájmy.  Protože technika tohoto tzv. "ražebného" se okolo nás objevuje na každém rohu. V tomto blogu se již několikrát signioraggio, seigniorage objevilo. V Čechách se zatím používá v nejužším slova smyslu - ražebné, a jediná zpráva, která má váhu a  kterou lze o českém ražebném nalézt, byla noticka na CERGE -EI, že totiž se nepoužívá pro příjmy rozpočtu. https://cerge-ei.cz/advanced-search?q=seigniorage&Itemid=134

(Aktuálně zákon o ČNB z roku 1993: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-6 , "o ČNB" tamtéž: https://www.zakonyprolidi.cz/hledani?text=o%20ČNB, nechtějí se ukázat změny z let 200 a 2008., Dálle záon o Státní bance československé z 28.11.1989: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1989-130/zneni-19900101  Dějiny instituce ze stránek samotné ČNB: http://www.historie.cnb.cz/cs/dejiny_instituce/index.html )

Nejvydatnější český zdrojář signioraggia zde: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/novy-zdrojar-alternativnich-ekonomickych-pristupu-na-facebooku

další odkazy:http://www.signoraggio.com/ sbírka webových stránek o seigniorage

V posledních letech se podatilo změnit status Banky Italia, jejími akcionáři jsou již veřejné organizace, nebo organizace s většinoou účastí veřejnosti. Ale s eurem se změnilo, kdo bere seigniorage - Banka d Italia jen z drobných, kovových, s nimi  jsou velké náklady na obsluhu, ECB, Evropská centrální banka pak z banjkovek. 

Co je také signioraggio ve smyslu panské, i když se nikde na světě neoznačuje jako ražebné:

Všechny státy (s výjimkou Číny, jež vyšla z lincolnovského konceptu peněz,  a nově kupř. Maďarska, jež bezdluhových emisí zatím používá pouze k umořování svého státního  dluhu tempem 5% ročně, KLDR, v minulosti Libye a Sýrie, ale zdí se, že i některé další, je jich ale málo) používají stejnou metodu zadlužováníse. Vydávají kus papíru nazvaný "státní titul" namísto vydání KREDITU. Takže "státní titul" je dluh, DEBIT. Kdo nakupuje, drží KREDIT, ale stát má DEBIT. Všechny nesplacené státní dluhopisy tvoří veřejný dluh, DEBIT. Banky a bohatí občané mají odpovídající veřejný KREDIT (pozn a z něj berou parazitní rentu).

V ČR zřejmě, vzhledem ke zprávám o zadluženosti státu z minulého roku, došlo ke znásobení míry panského takto: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/nejstrasnejsi-podvod-lidstva-modernizoval 

 

 

Hudbička: https://www.youtube.com/watch?v=aUhfgEDg-TI

amiourful
Bioranger, členka Rómské demokratické strany, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.