Signoraggio, seigniorage, panské - o co jde

obrazek
17.1.2018 12:55
Překlad původního wikipedického hesla "Ražebné", jež bylo vytvořeno týmem pro italskou monetární reformu PRIMIT a zmařeno týmem Wikipedie. S dodatky na závěr.

 

"Seigniorage" je dominium, panství. Ve vztahu k feudalismu a feudálovi se pod tímto označením uvádějí všechny povinnosti vazala vůči pánovi a obráceně.

V ekonomii seigniorage označuje rozdíl mezi nominální legální (nebo obličejovou) hodnotou a vlastní (nebo produkční) hodnotou [[Měny] mince] ve prospěch vydávajícího orgánu (původně lord ).Je nutno vycházet z původu slova signoraggio - což je aggio del signore, čili pánova odměna. 

 

Podle některých ekonomů (zejména Giacinta Auritiho zakladatele rpvánické University Teramo,) ražebné, tedy zisk,  představuje rozdíl mezi výrobními náklady a nominální hodnoty měny, zejména s ohledem na výši tohoto rozdílu u  papírových peněz, jenž je v současné době výsadou centrální banky v každé zemi, a u eura Evropské centrální banky, se jedná o enormní, ba kolosální apanáž těchto institucí, jež jsou ve skutečnosti soukromými firmami. Poté, co  v roce 1971 president Richard Nixon prohlásil dollar za měnu fiat, skončila dohoda o zlatém standardu z Bretton Woods z roku 1944 a hodnota peněz již tedy není závislá na rezervách ve zlatě, které má banka, ale na přijímání měny občany, kteří ji používají ("indukovaná hodnota" podle teorie Auritiho). V důsledku toho by měly být zisky spojené se segniorage spíše přerozděleny mezi občany nebo by měly být konfiskovány státem za výdaje a investice.

 

Problém je přítomen po celém světě, včetně USA, kde vláda udělila  pravomoc vydávat dollar FEDu (Federal Reserve) ( a sice zákonem Reserve Act, 23/12/1913 „), ačkoli ´ústava Spojených států stanoví, že měnová suverenita patří mezi pravomoci Kongressu USA, Tato správa, přerušena krátkou dobu za prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, byla  některými  považována za ilegální (například Gertrude M. Cooganovou), přičemž naopak jiní prezidenti oponují a sice Abraham Lincoln, James Jefferson Garfield, Thomas Jefferson. (Pozn.: Licnece FEDu byla udělena na 100 let a nikdo neví, na jakou licenci FED funguje po 15.3.2013.)

V Itálii centrální banka, která má monopol na měnovou emisi bankovek [bankovek], Banca d Italia, není veřejnoprávní instituce ale akciová společnost, kterou vlastní jiné banky. Podle statutu Italské banky však většinu akcií musí vlastnit veřejný subjekt nebo společnost s veřejnou většinou. Guvernér Italské banky je volen samotnou radou banky, ale musí být nominován vyhláškou prezidenta na návrh vlády ]. Jinak správní rada navrhuje nové jméno.

 

Příjmy ze seigniorage z peněz či mincí vydaných přímo ministerstvem financí jsou místo toho přímo přijímány státem. Mince však představují pouze malé procento peněžní zásoby. O objemu těchto mincí, stejně jako o celkovém množství oběžné měny, rozhoduje vždy Italská banka. V USA jsou mince často sběratelskou hodnotou a proto bývá i seigniorage vysoké a významným zdrojem příjmů.

Itálie bohužel zavedla euro. Čili, může emitovat pouze kovové drobné, bankovky emituje ECB, čili jakousi plnější monetární suverenitu by měla, pokud by přešla na binarizaci a na národním území bylo možno platit a danit ještě v druhé měně. SIMEC (po vzrou Auritiho). Dokud nepřešla Itálie na EURO, byla cca 100 soukromou institucí s neznámými vlastníky, tlak polevil, když už nebylo o čem, protože hlavní díl seigniorage si přivlastila ECB. 

 

Giacinto Auriti je tprávě autorem ekonometrického experimentu "místní měny vlastněné občanem", který se konal v Guardiagrele. Jednalo se o tzv."SIMEC".

To je ale v úzkém slova smyslu, my jsme trošku roztáhli termín na zneužití dominantního postavení k aktům, k nimž proti strana nedala výslovný souhlas a jež jsou v příkrém rozporu s jejími vlastními zájmy.  Protože technika tohoto tzv. "ražebného" se okolo nás objevuje na každém rohu. V tomto blogu se již několikrát signioraggio, seigniorage objevilo. V Čechách se zatím používá v nejužším slova smyslu - ražebné, a jediná zpráva, která má váhu a  kterou lze o českém ražebném nalézt, byla noticka na CERGE -EI, že totiž se nepoužívá pro příjmy rozpočtu. https://cerge-ei.cz/advanced-search?q=seigniorage&Itemid=134

(Aktuálně zákon o ČNB z roku 1993: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-6 , "o ČNB" tamtéž: https://www.zakonyprolidi.cz/hledani?text=o%20ČNB, nechtějí se ukázat změny z let 200 a 2008., Dálle záon o Státní bance československé z 28.11.1989: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1989-130/zneni-19900101  Dějiny instituce ze stránek samotné ČNB: http://www.historie.cnb.cz/cs/dejiny_instituce/index.html ) nápadné je, že stáít ČNB zřizuje, ale nesmí do nií zasahovat - protože mu nepatří? 

Nejvydatnější český zdrojář signioraggia zde: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/novy-zdrojar-alternativnich-ekonomickych-pristupu-na-facebooku

další odkazy:http://www.signoraggio.com/ sbírka webových stránek o seigniorage

V posledních letech se podatilo změnit status Banky Italia, jejími akcionáři jsou již veřejné organizace, nebo organizace s většinoou účastí veřejnosti. Ale s eurem se změnilo, kdo bere seigniorage - Banka d Italia jen z drobných, kovových, s nimi  jsou velké náklady na obsluhu, ECB, Evropská centrální banka pak z banjkovek. 

Co je také signioraggio ve smyslu panské, i když se nikde na světě neoznačuje jako ražebné:

Všechny státy (s výjimkou Číny, jež vyšla z lincolnovského konceptu peněz,  a nově kupř. Maďarska, jež bezdluhových emisí zatím používá pouze k umořování svého státního  dluhu tempem 5% ročně, KLDR, v minulosti Libye a Sýrie, ale zdí se, že i některé další, je jich ale málo) používají stejnou metodu zadlužováníse. Vydávají kus papíru nazvaný "státní titul" namísto vydání KREDITU. Takže "státní titul" je dluh, DEBIT. Kdo nakupuje, drží KREDIT, ale stát má DEBIT. Všechny nesplacené státní dluhopisy tvoří veřejný dluh, DEBIT. Banky a bohatí občané mají odpovídající veřejný KREDIT (pozn a z něj berou parazitní rentu).

V ČR zřejmě, vzhledem ke zprávám o zadluženosti státu z minulého roku, došlo ke znásobení míry panského takto: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/nejstrasnejsi-podvod-lidstva-modernizoval 

 REFORMA FINANČNICTVÍ: 

NÁVRH ZÁKONA LIDOVÉ INICIATIVY O VYTVÁŘENÍ ÚVĚROVÝCH A BANKOVÝCH PENĚZ

návrh zákona z roku 2016

 Dále podepsaní italští občané - podle čl. 71, druhý odstavec ústavy - předkládají následující legislativní návrh:

 "USTANOVENÍ O VYTVÁŘENÍ ÚVĚROVÝCH A BANKOVÝCH PENĚZ»

Článek 1

 účel

 Tento zákon upravuje metody a orgány odpovědné za vytváření bankovních úvěrů a bankovní měny ve všech jejích formách. Cílem je zastavit proces vytváření bankovních úvěrů a bankovních peněz z ničeho, za účelem poskytování úvěrů občanům, podnikům a veřejným orgánům.

 Článek 2

 definice

 Termín "bankovní úvěr" je definován jako možnost institucí, které jsou v současnosti pověřeny poskytováním přístupu k ekonomickým a peněžním fondům třetím stranám. Termín "měna banky" je reprezentací nominální hodnoty kreditu soukromého bankovnictví ve všech svých papírových, digitálních, úvěrových, virtuálních nebo úvěrových formách. Termín "virtuální úvěr" je definován jako výpočet dodání a přijetí na běžných účtech neboli bankovní a finanční transakce, včetně obchodních transakcí.

 Článek 3

 Rozsah aplikace

 Ustanovení tohoto zákona se vztahují na jakoukoli úvěrovou instituci, bankovní, komerční nebo finanční věřitele, finanční instituci nebo peněžní instituci a jakýkoli jiný subjekt poskytující úvěr a peníze jakéhokoli druhu a formy, včetně elektronických peněz.

 Článek 4

 aplikace

 Aniž jsou dotčena všechna ustanovení platných právních předpisů a která upravují bankovní a úvěrový sektor, je zavedena povinnost a úplná dostupnost fondu před plněním financování, což znemožňuje platební agentuře, aby měnu vytvářela a definovala "zprostředkovatele mezi sběrem a použitím"  jak se to učí ve všech učebnicích platných na školách tohoto odvětví.

 Článek 5

 Ochrana občanů

 Občané, instituce a podniky budou moci využít bankovního úvěru, včetně tzv. "bankovních peněz" s normálními vztahy s úvěrovými institucemi působícími v Itálii, aniž by bylo dotčeno dodržování těchto článků zákona.

 Článek 6

 Ochrana podnikání

 Tento zákon se rovná průmyslovému plánu tzv. "bankovního podniku" vůči jiným soukromým společnostem, veřejným subjektům, jednotlivým společnostem a řemeslníkům působícím na volném trhu, a to jak z hlediska dodávek surovin, neboť v současné době bezúplatně platí pouze  úvěrové instituce, aťuž díky jejich ziskovosti nebo finančním výpočtům, jelikož v současné době je půjčený kapitál zničen při splátkovém splacení stejného, za předpokladu ponechání pouze úroku jako zisku banky.

 11.04.2016: návrh vypracovaný sdružením sociální propagace "PROGRAM TALIANSKÉ MĚNOVÉ REFORMY" PRIMIT.IT a prezentován v originále na odkazu: http://goo.gl/v6v7In

 První on-line petice:

Série přednášek  "Naše peníze, naše banky, naše země" jako příprava pro referendum, jež se nedávno uskutečnilo ve Švýcarsku, kde se ale hlasujícím podařilo nahnat strach ze státního bankrotu: https://www.youtube.com/playlist?list=PLqUdGWk835zPiNJbd9svNFy3iE4eBjE1l

Doporučená četba: Giacinto Auriti: L´ordinamento  internazionale del sisitem amonetario - Mezinárodní uspořádání monetárního systému. 

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes tlačítko Kateřina Amiourová - blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.