Šikana zaměstnanců České pošty kvůli prodeji produktů obchodních partnerů

obrazek
20.3.2013 06:14
Vlastně nejde ani tak o situaci novou, ke službám Poštovní banky (jež ale nejprve byla "chytře" z České pošt\y vyvedena a nyní patří Obchodní bance) začali ve velké=m nabízet další a další úvěry již od počátku roku 2012 - jenže: tyto produkty mají svá ale - úvěry nejsou levné, nejsou bez kliček, nedostane je každý, nejméně ten, který již bez úvěru nevyžiíje - a jiný se zase nemá proč zadlužovat, tak je to s prodejem produktů, k nimž jsou zamjěstnanci pošty donucováni, jak zobrazuje fotka tiskopisu s rozpisem postihů. Následuje dopis některých zaměstnanců České pošty Praha 6 a 7 odborům, se žádostí o pomoc. Viděla jsem ČP nabízet nejrůznější produkty, ač se zaměstnanci snažili seč mohli, nedalo se to nezanalyzovat, zaměstnanci by především ČP a jejím obchodním partnerům měli tlumočit, že produkty vykazující ten druh profesionality při jejich návrhu, kdy všechny výhody má jen jedna strana, vlastně již vyšly z módy a moc profesionální tedy nejsou. Také připomínám, že byly zrušeny telegrafní a faxovací služby, což způsobuje neodhadnutelnou ztrátu českému hospodářství, protože ani v éře mobilních telefonbů a mailů se na jistých exotických místech obchodní partner jinak v případě urgence zkontaktovat nedá. (Proto si je měla ČP nechat od státu dotovat) A balíkovou službu převzaly některé firmy, které byly obratnější a nabídly lepší služby. Myslím si také, že ČP si neuvědomila, při dohodě s ČSOB (co není česká), že její přepážková místa jsou cenější, než jak to ČSOB vidí a nejsou rovna bankomatům. A vůbec si o možnostech ČP myslím, že nevyčerpala své možnosti a nevložila do svých aktivit ani kus kreativity. Alespoň jedním se mohla a měla vzhledem ke své klientele inspirovat -politikou refinancování Equabanky (jež zřejmě exekuční a splátkové vícenáklady likviduje právně). Také si ji dov edu představit jako stánek kultury a služeb, se stoélky telefonních seznamů a možností snadného objednání domů- všech krajů ČR a SR a na centrále obdobnou čítárnu seznamů z Evropy, případně světa, se službami odbvorných rešeršérů (kupříkladu handicapovaných, ovšem zacvičených do čtení jiíných znakových soustav, než je latinka a vybavených překladači a pomocníkem linguistou polyglotem důchodcem na telefonu)) kontaktů. Také čeští překladatelé mají nouzi o prácií a rádi by se ujali púravidelného vykonávání obchodní korespondence drobným českým exportérům, zřídili si pro takovéto komunitní projekty kupříkladu síť ebabylon.cz. (Jiným problémem však je, že už skoro nikdo nic nevyrábí, nemá na investice do výrobních prostředků - byla by Poštovní banka ochotna krýt podnikatelské úvěrování? Nějak jsem si nevšimla, že by banky v Čechách ještě podporovaly něco jiného, než své protežované a lačnost či naopak bídu spotřebitelů, normální a tím spíše začínající živnostník neobalený majetkem nemá v podstatě šanci. Nezbytné je však zmínit, že v tuto chvíli má Česká pošta naprosto nicotné až nijaké banklovní a bankéřské kompetence!!! /A u milců derivátů pořídí sice poklad, ale jiný než sií slibuje - totiž základní obranou linii, nikoliív základní filozofií svého počínání./ A jisté je, že má-li také soukromé vlastníky, ti by z dotovaných služeb po vytvopření profitu nárok na podíl mít neměli, nechť si to přeberou, že je dobré dělat mecenáše, a je to slušné a vyjitím vstříc, na rozdíl od jiných je to nemusí stát peníze. - druhotně na tom stejně ČP profituje jako taková celá, rozvojem exportu by vznikl přetlak v logistických a spedičních službách, který může podchytit, jsouce na ráně, velmi hrqavě!) Protože internet opraqvdu všemocný není. To jsou ovšem služby, které by měl stát částečně dotovat, protože podminoval celou diplomacii, kterou de fracto odmítá vykonávat, nevadí, s pomjécí ČP si můžeme pomoci i sami, ale opravdu nemůže ČP zprostředkovávat platby do zahraničí v cizích měnách? FVZ (Česká pošta) odborová organizace zatím vyzývá k podepisování petice, kterou přikládám, zkopírujte si ji a vytiskněte, prosím - a nechte mezi známými, ještě jednou prosím, kolovat. Nebo dejte do hledáčku serveru Vaše Věc "Petice FVZ - odborové organizace ČP" -. a najdete JPG. Ještě poizžnámčička, myslím, pozdě bycha honit, ale věčná škoda, že při zakládání Poštovní banky nepomohla impolůantrací kapitálu ČNB, málokdo ví, že MMF v roce 1994 část svých pravomocí ztratil, takže zákon o ČNB z roku 1990 je zastaralý! 2018: nedostatek doručovatelů, protože pošta málo platí - a o zřízení samostatné Veřejné poštovní banky také nikdo neuvažuje.
Dopis některých zaměstnanců České pošty odborům:

Situace na České poště se stává neudržitelnou. Forma, jakou se tlačí na zaměstnance ke splnění produktového plánu, začíná hraničit, dle našich názorů, se šikanou, a to jak ze strany vedení , tak mezi samotnými zaměstnanci. Plně si uvědomujeme, že máme nabídku aliančních partnerů a podíl na plnění plánu v popisu práce, ale přestává být v našich možnostech, pracovních a také psychických, tento bod naplnit.

„Klasická poštovní práce“ ustupuje do pozadí před získáváním produktů, jež se staly hlavní prioritou České pošty. Pracovníci začínají být neúměrně přetěžováni, jednak zvládnutím samotné poštovní služby (tzn. listovních a peněžních služeb), ale především neustálým nabízením bankovních produktů. Každému klientovi musíme při práci u přepážky v minimálním čase nabídnout maximum informací o nějakém produktu, získat minimálně telefonický tip a nejlépe úspěšné založení nové smlouvy.

V této finanční krizí zmítající se době je to stále těžší, protože klienti nemají prostředky na další finanční zatížení, dochází tím k neustálému odmítání, a tím k neplnění plánu. Vedení to řeší tím, že pořádá každý den psychicky vyčerpávající porady, kde nás opakovaně informují, „jak jsme neschopní a opět jsme se na všechno vykašlali“, a poté pod výhružkou vytýkacích dopisů, srážkou ze mzdy a přesunem pracovníků na jiné pobočky nakonec donutí některé pracovníky, že si založí produkty na sebe a své příbuzné.

V opačném případě jsou přesunuti na jiné pracoviště, kde se potýkají například se začleněním do nového kolektivu. Pracovníci fungovali při plnění plánu nejprve sami za sebe, ale vzhledem k neuspokojujícím výsledkům se přistupuje k tvorbě jakýchsi tandemů, kdy je jedna skupina zodpovědná za úkol a při nesplnění, byť jediného plánovaného produktu skupiny, přichází o peníze i ti ze skupiny, kteří svůj úkol v rámci tandemu splnili. Toto samozřejmě vede k rozkládání vztahů mezi samotnými pracovníky a vzájemné nevraživosti.

Velké procento lidí toto jednání přestává snášet a řeší to neschopenkou u lékaře a ve velké míře využívá, kvůli svému psychickému stavu, služeb psychiatrů a užívání antidepresiv či jiných uklidňujících léků. Pro upřesnění, toto se děje v obvodu Prahy 6 a 7, zatím nejsme schopni získat informace z jiných pošt v jiných obvodech. Sami zaměstnanci trpí velikou nedůvěrou a strachem cokoliv udělat a někomu se postavit, neboť případnou ztrátou by jim nastaly velké existenční problémy, nemluvě o hledání nové práce, a to právě vedení zneužívá ke stále větší šikaně.

Nutno podotknout, že problémy s plněním plánů se týkají i jiného zboží, například novin, které si musíme při neúspěšném prodeji sami koupit, či nárazové prodejní akce telefonních karet. Ani směny nejsou naplánovány tak, abychom měli mezi prací dostatečný odpočinek a osobní volno. Ranní služby téměř neexistují, většinou se plánují šejdry, odpolední a celodenní směny. Rozpisy na nový pracovní týden se nepíší dva týdny v předstihu ( jak bylo deklarováno v jednom z věstníku za rok 2012), ale většinou ve čtvrtek často i v pátek před novým týdnem. Chtěli bychom touto cestou požádat o pomoc odbory, zda jsou schopny tuto situaci začít nějak řešit.

 

Česká pošta vydírá své zaměstnance

Kamarád, když toto viděl: "To už jsme v "nějakém" českém Gulagu,nebo co ?To je jak za dob otrokářů,to snad ani není možný - snad jen za vlády Nečase a Kalouse." A:Martina Palečková říká, že v pojišťově také šikana, mobbing, kvůli neprodaným produktům, zejména životnímu pojištěníá, jen kvetla.

Také:David VaňáčekBohužel je to naprostá pravda, moje matka pracuje na poště a tohle se tam děje několik let. Zaměstnanci nemají právo na přestávku, za splněné produkty nedostavájí témeř žádné peníze a musí na sebe uzavírat produkty, aby měli alespoň chvíli pokoj od šikany vedení pošty:-(( Nevím, co s tím, matka odejít z pošty nechce, těžko by hledala práci.

/No a  všeobecně - jak to tak chodí :DDD : "Budou nám principy penzijní reformy vysvětlovat brigádníci?" http://www.blisty.cz/art/67947.html /

 http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Ceska-posta-pry-sikanuje-zamestnance-ti-pak-konci-u-psychiatru-Vedeni-to-odmita-266545

Myslím, že odbory by se měly tomuto mobingu zaměstnanců postavit a poskytnout právní pomoc, resp. ji finančně pokrýt. Začínají se totiž objevovat právníci, kteří jsou ochoítnií občanswky jednat.

Petice FVZ - odborové organizace ČP

Výsledek petice bude předán NKÚ, ÚHOS, MPSV ČR, vládě ČR, GŘ ČP a médiím.
Současné špatné poměry v České poště, s. p. jsou důvodem k zveřejnění této petice. Vedení České pošty (ČP) zjevně porušuje řadu zákonů, obchodních a pracovních smluv. Celý tento proces má jediný význam, a to je příprava na přechod ČP ze státního podniku na akciovou společnost. Vedení ČP zvyšuje nepřiměřený tlak na řadové pracovníky v důsledku plnění plánu aliančních partnerů a „spřátelených firem“. Což vede k neúměrnému přetěžování, pracovníci u překážek a doručovatelé jsou nuceni pracovat desítky hodin měsíčně zcela zdarma, brát na sebe a rodinné příslušníky zbytečné pojistné smlouvy a zatěžovat tak zbytečně rodinný rozpočet, to vše ze strachu před propuštěním. Zatímco ČP vynaložila 26 milionů na sponzorování fotbalu, nechává své zaměstnance roky pracovat v rizikovém prostředí bez dostatečného zajištění bezpečnosti. Tyto déletrvající podmínky se výrazně odráží na kvalitě poskytovaných služeb Českou poštou.
Vážení zákazníci a uživatelé poštovních služeb, podpořte svým podpisem naše úsilí o zlepšení kvality poskytovaných služeb Českou poštou. Jsou vás miliony. Máte právo na kvalitní služby.
Vážení zaměstnanci České pošty, nenechte se zastrašovat a zneužívat při výkonu svého povolání a pomozte nám v boji o zlepšení vašich pracovních podmínek. Jsou vás tisíce. Nemohou vás ignorovat. Máte právo na solidní pracovní podmínky a slušné zacházení.
Děkujeme všem, kteří svým podpisem přispějí k záchraně České pošty. Věříme, že nás podpoříte i v následujících krocích.
Za petiční výbor
Miroslav Prokop
Federace výkonných zaměstnanců České pošty
prezident FVZ
Mgr. František Bártek
Občanská iniciativa Čech, Moravy a Slezska předseda OIČMS
Petice za záchranu České pošty a zavedení přiměřených pracovních podmínek
http://www.facebook.com/pages/FVZ-%C4%8Cesk%C3%A1-po%C5%A1ta-odborov%C3%A1-organizace/189461751148225?ref=hl

________________________

Je selháním manažementu, že nechává svou trafiku Era Group odrazovat klienjty vymáháním přemrštěného penále za nepovolené přečerpání (kdy se do 14 dnů 31 Kč v\yšplhá tuším na 1300), je selháním manažementu, že ve spolupráci s ČSOB připravila jen bankovní proudukty těžící nemravbně z  nevědomosti klientů o tom, že vůbec nemuseli dostat kreditní kartu a mohli rovnou dostat klasickou nízkoúročenou kartu debetní ( jak ji znají všude na západ od nás) A NEMUSELI SI ZŘIZOVAT TZV. KONTOKORENT SPOJENÝ S VYTVÁŘENÍM KREDITŮ, U KTERÉHO NÁKLADY VYCHÁZEJÍ TUŠÍM NA 16%, a je selháním manažemkentu, že i z těchto prouduktíků má pro Českou poštu jen ohlodané kosti. Je chyba manažementuz, že nabízí produkty, o které klienti nestojí  místro těch, op které by byl zájem.

Státní podnik Česká pošta ovšem v potravnbím řetě+zci stojí ještě níže než Poštovní banka, filiálka ČSOB,  jak už jsem zmínila. A je zřejmé, že o pět a půl bankovního produktu, navíc nanicovatého, se tři vrstvy manažerů a akcionářů nepodělí (resp. čtyři - s trafikantem Era, jež vydává i karty), takže Česká pošta, od níž to všechno závisí,l vychází z celé transakce v podstatě s prázdnou. Skoro by snad bylo lepší, aby poté, co byly zisky z ˇXCP vyváděny  ven, ČP založila NPB - Novou pošrovní banku, jejíž zisky by si nechávala, resp. odváděla je státu, tím by myslím bylo o zaměstnance postaráno.

__________________________

 S netrpělivostí očekáváme, že nastíněného problému ochrany zaměstnaneckých práv, prosperity České púošty a podpory profesí, jež by dokázala při troše snahy uživit také, chopí známá hudební skupina Duvenbeljt a její sólista Tommy Poser: http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/194162/posta-vymyslela-zlepsovak-postacky-budou-pri-roznaseni-mapovat-ceny-benzinu.html

Duvenblejt

 V průběhu volební kapaně 2013, někdy v září, navrhl předseda ČSSD Bohuslav sobotka zřízení nové banky z české pošty. Asi státní či polostátní.

1.10.2013 - o nepravostech v České Poště píšše starosta obce Vír, jenž provedl se spřátelenýmni organizacemi podrobné pátrání po smlouvách o odpadech - ano, skutečně to s naším zde pojednávným problémem ouvisí!!:http://blisty.cz/art/70329.html

 28-1-2014: http://www.ceskenovinky.eu/2014/01/28/ceska-posta-se-zbavuje-zkusenych-zamestnancu/ u nás na poště vyhazujou lidi jak na běžícím páse, snad jen tu jednou nejstarší jsem potkávala pravidelně, teď už ani tu. Jinak jsem nebyla dosud nikým obsluhovaná dvakrát a to jsem tam každý měsíc 2-3x.

Kdopak to byl v dozoročí radě ČP?: http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/personalie/jan-mladek-rezignoval-na-post-v-dozorci-rade-ceske-posty_296383.html#.Uu34b7RUApt 

5.3.2014 Kamil Ostrý

Líbí se mi, jaký boj vedou naše vlády proti kuřákům a nakonec nutí i poštu k prodeji cigaret a když neprodají dostatečný počet, tak jim krátí prémie. To je teda schíza! 

21.7.2014 HAHA: http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-62545570-posta-zacne-prodavat-leky-brzy-se-ma-stat-nejvetsim-distributorem-v-cesku 

4.7.2014 tady smrdí česká žurnalistika: http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/58168/ceska-posta-by-rada-vlastni-banku-meli-bychom-ji-spis-zprivatizovat.html David Vorovka: Trochu mě už to redukování veřejného zájmu na samospasitelný trh unavuje. 

1. Poštovní služby byly všude zakládány státem jako výraz pokroku a zpřístupnění služeb široké veřejnosti.
2. Státní firma v oblasti služeb není žádný komunismus. Když aplikujeme na poštu čistě tržní hlediska zisku a konkurence, tak spousta nerentabilních poboček zanikne. Ve skutečnosti se liberalisticky vzývaná kvalita smrskne pro dominantní aglomerace, ale dostupnost se sníží. Pokládám za nadřazený veřejný zájem, aby poštovní služby byly široce dostupné. 
3. Tím, že Česká pošta provozuje v zájmu všech občanů širokou síť poboček, tak se i díky tomu dostává do ztráty. Ztráta tu tedy není primárně proto, že by šlo o státní firmu, ale proto, že zajišťuje veřejný zájem. V mém veřejném zájmu však je i ztrátová pošta než si platit jízdné, abych si mohl jet vyzvednout balík do vedlejšího města. Minimálně, můj čas je mi přednější než tři vypulírované haly konkurenčních "pošt" vedle sebe na Václaváku.
4. Stesky soukromých doručovacích firem jsou tak trochu falešné. Ať si vyberou, jestli chtějí vyzobávat bonitní klientelu jen v některých produktech nebo jestli chtějí produkty všechny, ale za cenu, že budou provozovat office i v horní dolní za cenu ztrát. Asi tak

Azde máme názor členky Strany svobodných občanů, partnerky Petra Macha, Andrey Holopové,  reprezentuje zde Mises institut: Česká pošta by se neměla pouštět do zakládání nové banky. Měla by naopak přijít o monopol, který si fakticky udržuje. Na trhu se najde řada společností, které dokážou doručovat zásilky levněji a lépe!

Kéž Pán Bůh nám pošu i v tomto tisíciletí zachovati ráčil!!! Andrea si neuvědomuje, že když pošta nebude fungovat všude, tak nejnomžře nemůže všude poslat, ale nemůže ani ode  všad dostat.  Budw ai najímar kueýe peo všechny lokality mimo hlavní aglomerace? Dát poště zelenou naftu by bylo přínosné více.

13.11.2014: http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/12840-disident-17-listopadu-jsem-dostal-pres-hubu-az-k-bezvedomi-havel-byl-figurka-putin-dal-rusko-dohromady-a-spoluprace-jaromira-stetiny-s-stb-.aspx

25.1.2016:    https://www.stream.cz/adost/10008878-a-dost-posta-pro-tebe

23.2.2016: z demonstrace: http://solidarita.socsol.cz/2016/akce/postak-neni-pojistovak-protest-zamestnancu-ceske-posty

24.4.2016:http://levaperspektiva.cz/clanky/otazniky-kolem-projektu-posta-partner/a na rozjetí vlastní poštovní banky ministr Covanec nemá koule, fakt, říkal to v parlamentu.

19. a 22.12.2016 pošťáci ve stávce, sice jen menší obory, ale za zvýšení mez všech, ne o 500 Kč, jak plánuje veení, nýbrž o 2,500 Kč. Uviíme, jak buou úspěšní,  veení označuje stávku za nezákonou, proto obory navrhly, že si poˇ3táci berou neplacené volno. 

Je únor 2017 a ministr Babiš tvrdí, že pošta si má úspory najít sama.  Vedení Pošty slibuje přidat cca 1.5 tisíce  až 2,5 tisíce. Rádo by však dostalo peníze od MVČR, pod které spadá. Nedořešeno.

2.3.2017 Události ČT - od července bude zaměstnancům pošty (a také celmíkům, policistům a hasičům) přidáno v průměru 10% k platu. Ministerstvo dinancí dá 1 mld, zbytek najde ve svých kapitolách Mnisterstvo vnitra.

3.7.2018 Pošta už nemá ani dost doručovatelů - a ve všech menších obcích se snaží prosadit model "pošta partner"- kdy jíslužby odbavuje někdo jiný: https://infografiky.ihned.cz/hledame-postaky-zn-specha/r~761862c87df711e8aa390cc47ab5f122/

14.11.2018 česká pošta už měří i to, jak se její zaměstnanci potí: https://ekonomika.idnes.cz/posta-poceni-lekar-nemoc-dorucovatel-ds7-/ekonomika.aspx?c=A181113_183026_ekonomika_mato

Hudbička: Jo, pošťák se má, za známky neplatí.....:-Dhttps://www.youtube.com/watch?v=yPA8L8xr2Jw 

3.12.2018 Darius Nosreti: "Česká pošta - nekonečný příběh

Jedna zásilka šla čtrnáct dní, z druhé, expresní, došla včas jen část (a zbytek - kdo ví, zda vůbec někdy dojde) a když na poště došel toner (potřebný ke kopírování ověřovaných dokumentů), zjistilo se, že nikoho nenapadlo mít druhý v zásobě, že navíc nikdo nemůže skočit za roh po nový, ba dokonce ani zavolat servisáka, protože České poště může dělat servis jen smluvní firma, která má toho ale nad hlavu. Když jsem chtěl před rokem zaplatit daň složenkou, musel jsem kvůli tomu přijít na poštu 4x, než mi došlo, proč složenku systém nechce, přesluhující důchodkyně u okýnka, co to spískala, podstatu problému nepochopila nikdy, ani po mém vysvětlování. Jak to bylo se složenkou: Paní vsugerovala sama sobě, že chci složenku, za níž se neplatí a na kterou jsem neměl nárok. Ministerstvo financí zas cosi vymyslelo... předplacené složenky; jenže pošťačky (Ostrava - Mariánské Hory) tomu nerozumějí a posílají klienty domů ověřovat předčíslí aj. Pošťačka mi tvrdila, že mám špatně předčíslí účtu: "Systém mě stejně nepustí!" Tak jsem dvakrát šel domů to ověřovat - a měl jsem to správně! Až při třetí návštěvě pošty mi to došlo - (pošťačce ne) - číslo není špatně, špatná je složenka - protože některé typy daní jdou přes složenku bez poplatku a některé např. DPH, kterou jsem chtěl zaplatit) přes složenku s poplatkem. Takže stačilo, kdyby poštovní úřednice řekla: Přepište si to na složenku s jiným kódem nebo na obyčejnou složenku "na účet". Ministerstvo financí udělalo nejméně dvě chyby - 1) Na složenku předplacenou paušálně nenapsalo slůvko JEN (tato složenka slouží JEN pro placení daní s těmito předčíslími účtu... (ještě lepší by bylo paušalizovat všechny poplatky za platby daní). 2) Nedalo (podle všeho) poštám noty, jak vyškolit zaměstnance" 

Karel Panuška: 

VÁM, POŠŤAČKY A POŠŤÁCI,
VŠEM PATŘÍ ÚCTA ZA PRÁCI

Všichni lidé asi stejně,
bereme teď samozřejmě,
už naší schránku poštovní,
a vyndáme vždy to, co v ní.
A práci lidskou, mravenčí,
už nevnímáme na venčí.

Doručovat rekomanda,
práce dost i pro komanda.
S nemohoucím adresátem,
sraz je v patře, na desátém,
do schránky ať dopis hodí,
kilometry pošťák chodí.

Příliš často tíhu strašnou,
vozí kárku, chodí s brašnou.
Špatné zvyky jsou tuzemské,
poštu hlavně dřou tu ženské.
A s výškou platů dost dole,
je práce pro stát řehole.

Ovšem ani u přepážky,
není práce bez překážky.
Mnohý pán i mnohá paní,
zaměstnance hrubě haní.
Vulgarismy, div né válka,
když nepříjde sociálka.

Odchází moc z pošty lidí,
že almužnu, nevděk sklidí.
S tímto platem není šance,
mít na poště zaměstnance.
Není možné chybou vlády,
běhat z práce na brigády.

 

ZA TY DROBNÉ NA KOŠTĚ,
AŤ DŘE VLÁDA NA POŠTĚ.

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes tlačítko Kateřina Amiourová - blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.