Silvano Agosti: Rozprava typického otroka

Pěkné svátky
17.12.2012 19:30
Loni 18.12. jsem datum úmrtí Václava Havla prohlásila za (mezi)národní den bezdomovců a sebevrahů z insolvence, to jsem ale netušila, že 18.12. již památným dnem je - a sice Mezinárodním dnem za osvobození z otroctví, jak příznačné, převažující otroctví v soudobém světě je otroctví ekonomické, i proto dnes zveřejňuji článek italského autora z roku 2005. 10. října 1930 v Československu nabyla účinnost Úmluva o otroctví, čímž se zavázalo potlačovat otroctví ve všech jeho podobách.

Infografikon transatlantického obchodu s otroky: http://www.slate.com/articles/life/the_history_of_american_slavery/2015/06/animated_interactive_of_the_history_of_the_atlantic_slave_trade.html a http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti-zajimavosti/148852/cesky-stat-vznikl-diky-obchodu-s-otroky.html

 http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/novy-zdrojar-alternativnich-ekonomickych-pristupu-na-facebooku - proti dluhovému otrokářství

Rozšířený článek z minulého 18.12. http://www.vasevec.cz/blogy/stane-se-1812-mezinarodnim-dnem-bezdomovcu-sebevrahu-z-insolvence

Rozprava typického otroka

Silvano Agosti

Jeden z nejvražednějšíh aspektů současné kultury je, že vnuká pocit, že je jedinou možnou - přičemž je jednoduše jen tou nejhorší z možných.

Baže a názorné příklady toho nosí v srdci každý z nás... kupříkladu takuvá skutečnost, že spousta lidí chodí pracovat šest dní v týdnu nebo musí plnit bez nároku na odměnu nebo s odměnou malou přesčasy a často nemalé, je jednou z věcí, které člověka stravují více, než by si kdo jiný dovedl představit. Jak je to možné, krást život lidským bytostem výměnou za jídlo, postel, autíčko....

Zatímco jsem až do včerejška věřil, že mi prokazují laskavost, když mi dávají práci, od dnešního dne smýšlím jinak:
"Takže tihle bastardi mi kradou jediný život, který mám – a já jiný nemám – abych pro ně pracoval pět či šest dní v týdnu a nechávají mi jeden jediný den, abych co? Jak se to dělá, v jediném dni budovat svůj život??”

Takže jediné, co člověk může, je dát květiny na okénko cely, v níž je vězněn. A dělá tak proč: pokud by to neudělal, aby až se jednoho otevřou dveře ven, on nechtěl odejít pryč.

Je třeba si vždy s jasnou myslí uvědomovat toto:
"takže tito mi kradou život výměnou za obyčejný a často velmi nízký a nedostačující plat, zatímco já bych měl být mistr díla, jehož hodnota je nevypověditelná."

Nechápu, proč jeden obraz Van Gogha musí stát 77 miliard a dílo jiného člověka pár šupů měsíčně, jak se děje.

Podle mne, jestliže tedy určitý parametr říká, že s novými technologiemi se zisk zvýšil nejméně stokrát. tak by se práce měla zkrátit alespoň desetkrát! Pracovní doba však zůstává stále stejná. Dnes vím, že mi kradou nejcennnější statek, který mám, ten, který mi dala matka příroda. Pomyslete na statek, který příroda poskytuje, dejme tomu, schopnost milovat, že?!

Představte si, že žijete v systému, politickém, ekonomickém a sociálním, který vás povinnuje milovat se osm hodin denně, to by bylo opravdové mučení – a proč tedy neplatí totéž o práci, jež samozřejmě není příjemnější než milování?! Dejme tomu skutečnost, že lidé pracují přečasy nebo šest dní v týdnu- je v tom samozřejmě háček, činí tak, protože jsou nuceni si říkat: “je lepší nechat se sebou vytírat nebo umřít?”- “Je lepší nechat se sebou vytírat,” - ale to, co je na této kultuře hrozné je, že dopustila, aby “nechat se sebou vytírat” se stalo přímo aspirací, tím, oč mnozí usilují, chápete?

Ale nejmonstróznější je, že člověk se sebou musí nechávat vytírat, a ještě za to být vděčen tomu, kdo mu to “umožní”. Chápete?
A všechnon to, co je monstrózní objektivně, na úrovni, kde se produkuje vědomí, je monstrózní také účinně a skutečně,..

"NO DOBRÁ, ALE TA SITUACE JE V KAŽDÉM PŘÍPADĚ NEZVRATNÁ"

Ano, správně vedeš rozpravu tak, abys hájil toho, kdo tě utlačuje, protože to je typické pro otroka, ne??!l Opravdového otroka, protože pravý otrok svého pána brání, ba by se pro něj bil. Protože pravý otrok není ani tak ten, který má řetěz na noze, jako ten, kdo si nedovede představit svobodu.

Ale s ohledem na to, co říkáš, by se to v okamžiku, kdy Galileo ohlásil, že Země se točí okolo Slunce, odehrálo zcela jistě následovně, určitě by se našel někdo jako ty, kdo by řekl:” Ach, je to 22 století, co všichni říkají, že Slunce se otáčí okolo Země a teď si přijdeš ty a povídáš takové nesmysly....a vůbec, jak to chceš všem těm lidem vysvětlit?” A on by řekl:”To už není moje věc, pánové.”

"Tak tedy víš ty co, my tě uvrhneme do studny a donutíme tě prohlásit, že to není pravda a tak budou věci v nejlepším pořádku a vše se vrátí ke starému"... pochopil jsi? Protože celý Západ žije v oblasti výhod, protože krade 8/10 bohatství zbytku světa.. Tedy není tomu tak,. že žijeme v politickém režimu, který je schopen nám dát televizi a auto, absolutně ne.

Je to politický systém, který okrádá 3/4 zbývajícího světa o 8/10 jeho statků, aby dopřál blahobytu 1/4 světa, což jsme my. Tedy přátele moji, buď se probuďte, nebo předstírejte dále, že spíte, protože jinak je třeba vzít na zřetel, že jste již dávno mrtví. ..

převzato z: http://www.signoraggio.com/signoraggio_discorso_tipico_dello_schiavo.htm

zde autor hovoří sám: https://www.youtube.com/watch?v=CGQh2_RZvhU

širší vysvětlení Rozpravy z úst autora (it.): https://www.youtube.com/watch?v=t9uz7gZIqDY

____________________

V budoucnu plánuji článek jiného autora o aktivní nezaměstnanosti ze 70.let!

S článkem též souvisí i suma materiálů/jež se budou překládat) o základním nepodmíněném příjmu: http://www.vasevec.cz/blogy/prulomovy-okamzik-ve-svacarsku-pripravuji-referendum-o-zakladnim-nepodminenem-prijmu

a popis Lucca Mazzucy, kam až todotáhlaneoliberální doktrína ohledně pracovního práva: http://www.vasevec.cz/blogy/dopis-syna-jednoho-delnika

______________________

 

 

autorovy stránky jsou: http://silvanoagosti.it/ ,píše knihy,skládá poezii, věnuje se ilmu (kupř. filmy "Z lásky se žije",  "Pinocchiův návrat", jako režisér zastává filozofii filmů s nulovými náklady.)

toto video hovoří o klecích ideálních k tomu, abychom nejprve pomohli sami sobě, než začneme pomáhat druhým (it.): https://www.youtube.com/watch?v=vgFk4IFGpa8

a o manželství (it.): https://www.youtube.com/watch?v=lrKbPUrEq6U 

o dnešním světěa o tom,co znamená být člověkem (it.): https://www.youtube.com/watch?v=LKpaOZ8LnLs

o penězích (it.): https://www.youtube.com/watch?v=Q8-5fOlvIKI

o tom, jak ponižuje školu - převratné školství v Kyrgyzstáínu, jež zahanbuje celý Západ: https://www.youtube.com/watch?v=oCNTVzjYl6A

HLAVNÍM TÉMATEM SILVANA AGOSTIHO JE SKUTEČNOST, ŽE PROTOŽE JSME JISTÝM GENERACÍM NEPONECHALI ČAS NA RODIČOVSTVÍ A JEJICH DĚTEM NA MLÁDÍ V LÁSCE, VYTVOŘILI JSME SI ZE SPOLEČNOSTI POBYT NA MUČIDLECH.

___________________

Ostatně Bukowski dávno řekl něco podobného:)

Bukowského citát

"Jak k čertu může být člověk rozradostněn nad tím, když ho v 6:30proudí budík a vyžene z postele, násilím se musí najíst a obléknout, vyčisiti zuby a učesat, vymočit a vys.at a bojovat v hromadné dopravě, aby se dostal n amísto, kde svou prací v zásadě výdělává spoustu peněz pro někoho jiného a je žádán, aby za tuto příležitost ještě projevoval vděčnost? (Charles Bukowski, Factotum 1975)

______________________


..... POPIS OBČANSKÉ NEPOSLUŠNOSTI

*Prostředky a cíle*

Občanská neposlušnost může být prováděna například (ne)účastí na určitých shromážděních, (ne)vyjadřováním se k určitým tématům, odmítnutím emigrovat, odmítnutím amnestie (trvání na řádném dokončení trestního řízení), odmítnutím pracovat (například stávka), paralyzovat řízení lpěním na byrokratických detailech, nevyvíjet očekávané patřičné úsilí nebo invenci, zesměšňovat různé symboly, neuposlechnutím výzvy například policisty, jiným způsobem se z pohledu autorit chovat provokativně či vyjadřovat neloajalitu.

Cíle občanské neposlušnosti mohou být obranné (například při nevymahatelnosti práva), reformní nebo revoluční. Občanská neposlušnost může být prováděna individuálně nebo organizovaně. Občanská neposlušnost není výlučně vázána na konkrétní ideologii nebo region.

Občanská neposlušnost je primárně zaměřená proti právním ustanovením a praktikám vnímaných jako nesprávné. Později se může obrátit i proti neutrálním ustanovením, protože:
občan na základě averze k oficiální moci může začít vnímat aplikaci neutrálních ustanovení a následně samotných ustanovení úkorně,občan usiluje o celkové oslabení režimu.

*Legalita, legitimita a sankce*

V konkrétních případech může (ale nemusí) být občanská neposlušnost nelegální. Sankcemi za občanskou neposlušnost jsou primárně zákonné sankce a státní zvůle, sekundárně snížení míry společenského uplatnění a sociální exkluze. Nejvíc je občanská neposlušnost pronásledována v autoritativních režimech, společnostech založených na úctě k tradicím a konvencím, v období válečného nebo výjimečného stavu.

V mnoha jurisdikcích (například v České republice) může být porušení zákonů během občanské neposlušnosti legální, pokud tento odpor směřuje k ochraně práv, hodnot a principů zaručenými nebo chráněnými normami nadzákonné právní síly (Ústava, Listina, nálezy Ústavního soudu, mezinárodní smlouvy).
Někteří pravicoví myslitelé (F. A. Hayek, Václav Klaus) považují instituce moderních forem kapitalismu za natolik dokonalé a disponující tolika účinnými demokratickými mechanismy, že v těchto okolnostech vnímají občanskou neposlušnost jako nežádoucí.
Zdroj: Wikipedie.cz
Zde je deset řešení prostřednictvím nenásilného aktivismu:

http://www.freepub.cz/2012/10-novorocnich-predsevzeti-pro-nenasilnou-revoltu/

_________________________________

S tímto článkem souvisí i tento:

http://www.vasevec.cz/blogy/prulomovy-okamzik-ve-svacarsku-pripravuji-referendum-o-zakladnim-nepodminenem-prijmu

a vlastně i tento: http://www.vasevec.cz/blogy/stane-se-1812-mezinarodnim-dnem-bezdomovcu-sebevrahu-z-insolvence

René Jan Kolář: ten článek je dobrý. Až na jednu záležitost: Dlouho přemýšlím, jestli my těm otrokářům vlastně nekřivdíme, když je srovnáváme s kapitalisty. V 19.století se měl údajně černý otrok po hmotné stránce výrazně lépe než běžný svobodný dělník. On otrokář si nemůže k otrokovi dovolit cokoliv. Je to jeho majetek, když ho utahá k smrti, bude muset koupit jiného.Ale kapitalista?Vyždímat a odhodit! Jako citrón.

Další podobnou rozpraou typického otroka je film On modern servitude : https://www.youtube.com/watch?v=SdToaJtVNJg 

Doporučuji též zajímavý článek od archeologa narchisty Davida Graebera: http://a2larm.cz/2013/09/prace-na-hovno/

věnováno našim politikům: http://www.youtube.com/watch?v=-lKAFrVMsiY

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

otaznik

Silvano Agosti jakoby nevěděl, že všichni živí tvorové svůj život(ní čas) směňují za energii pro život. 
Jde snad jen o to jak moc a za jaký život. Něco o tom vědí třeba !Kungové na Kalahari.