Slabina obhajoby církevních restitucí

obrazek
13.11.2013 15:42
Různé politické a právní špičky obhajují rozsah církevních restitucí tvrzením, že to, co bylo ukradeno, má být i vráceno. Jsem přesvědčen, že ve světě, jehož historii tvoří válečně vřavy, kdy si silnější bral (nekupoval) majetek a území slabších, a kdy jsou i dnes tyto vítězné (zištné) bitvy a vítězní (zištní) vojevůdci oslavováni jako průlomové okamžiky státnosti, potažmo jako nejlepší synové národa, je trvání na tomto, jinak relevantním právním názoru, minimálně směšné. Zvlášť, když je z historie patrné, že už od Krista neprobíhala kumulace dnes církvemi poptávanému majetku pouze de iure...

Proto si myslím, že rozhodnutí o církevních restitucích nebylo učiněno na základě osobního přesvědčení těch, co ho schvalovali, že vše, co bylo ukradeno, má být vráceno okradeným, ale na principu prach obyčejného politicko - zištného rozhodnutí, kterým si z dějin vyzobli jen to, co se určité zájmové skupině u moci zrovna hodilo.

Mohu to dokázat i ukázáním na výši našeho státního dluhu, který nebyl stvořen legální spotřebou nezaměstnaných, nemocných či jinak sociálně potřebných, ale prach obyčejnou zlodějnou, notabene posvěcenou polistopadovými politickými rozhodnutími. Pokud mi chce někdo tvrdit, že "komunista" neměl nárok zestátňovat církevní majetek, ale polistopadový politik měl demokratické právo státní majetek vydat bezprecedentnímu rozkrádání, pak je to u mne licoměrný cynik, který by si zasloužil vyobcovat ze slušné společnosti. Tou bohužel nejsme a tak nám i tací lidé vládnou.

Jak je poznat? Jednoduše. Jsou to ti, co vykřikují, že zpětné - a bez jakýchkoliv limitů - prokazování legálnosti nabytí polistopadových majetků je obtěžováním slušných lidí. Bez zajímavosti není ani fakt, že k tomuto tipu restitucí (co bylo ukradeno, má být okradenému vráceno) nevybízí politiky ani kněží ze svých kazatelen. Evidentně tak kléru nevadí, když je beztrestně okrádán stát, potažmo jejich ovečky. To by mohlo naznačovat, že má pro církve stát hodnotu jen tehdy, pokud v jejich prospěch plní úlohu dojné krávy. 

"Pánbůh nám pomáhej"...

stvan
Není důležité co si o sobě myslím já, ale co si o mně myslí druzí.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

antoninsebek

Dostal jsem se k Vaší odpovědi až nyní, pardon.

1/Neomlouvám žádné rozhodnutí jiným, hodně špatným (slunečníky,větrníky), to dokonce nesnáším. Jako příklad toho:  někteří z obhájů jistého Hej-nece, kteří si myslí, že on věděl, že nenese vínko: Ale vždyť jiní toho sebrali daleko více... Nepochybně jsem nebyl pochopen. Porovnal jsem pouze "pozornost" jedné položce a "žádnou pozornost" druhé položce - což je nesmírně zajímavé. I tady platí z Bible, že leckomu vadí smítko v cizím oku, ale nevadí mu "břevno v oku jeho samého"

2/Já jsem asi jeden z mála na tomto webu, kdo si těch 45 stránek příslušného Rozhodnutí ÚS pročetl (nenastudoval). Tady jste zřejmě přehlédl, že ten termín "Rozhodnutí ÚS" jsem nevymyslel já a chápu, že je pro Vás zavádějící. Já tam potom už píšu pouze o závazných stanoviscích. Ústavní soud nevynáší rozsudky a nepředkládá návrhy zákonů. Ale když si to Rozhodnutí prolétnete, tak zjistíte, že přijatý zákon JE V SOULADU. Mimochodem - těch jednání u ÚS v dané věci bylo více. Ono se to v řadě případů uvádí nepřesně. (o tzv. výčtových položkách jednal ÚS dvakrát, zamítl i jinak formulovaný návrh skupiny poslanců na "odblokování pozemků") S týmž výsledkem.

3/Co si (s prominutím) Vy myslíte o ohraničení zákona o referendu není relevantní. Referendum o trestu smrti, daních a proti Rozhodnutí ÚS prostě nebude. Tečka. Pokud by (jak Vy si myslíte) to zákon o referendu umožňoval, ÚS tato ustanovení zamítne. Vsadím poslední boty. Ale byť řada poslanců studovala právo v Plzni a na slovenských vesnicích, tak tohle určitě vědí. Nenechte se zmanipulovat intenzivním opakováním omylu v dané věci - p. Okamurou. To je jeho mantra.  Až se sejde rok s rokem (může to být na dlouhé lokte), tak se k tomu můžeme vrátit, kdo měl pravdu. 

heriot

Pane Šebku, jakékoliv nesprávné politické rozhodnutí čí špatné ekonomické rozhodnutí nemůže být argumentem k obhajování jiného špatného politického rozhodnutí, v tomto případě bezdůvodného daru církvím. Tedy Vaše argumentace v bodě 1 je opravdu irelevantní.

Co se týče rozhodnutí ústavního soud, ten církvím žádný konkrétní majetek nepřiřkl, ani neuložil jim cokoliv darovat, ale rozhodoval pouze  v obecné rovině.

Jinak já  osobně si třeba myslím, že referendum o trestu smrti či o daních je klidně možné a žádný právník mi to vyvracet nemůže, protože on také bude říkat pouze svůj osobní názor. I právník se může pohybovat ve svých výkladech pouze v rovině platného práva, tedy přijatých zákonů. A pokud zákon o referendu umožní hlasovat o "čemkoliv",  pak je to právně skutečně nenapadnutelné a i právník si může vykládat co chce...

 

antoninsebek

1/Poukazujete na výši státního dluhu. Ano, ta je opravdu nedobrá, pokud to řeknu velmi jemně.

Ale stejně jako kupa politických představitelů současnosti, jste neuvedl faktory, které způsobují růst onoho dluhu minimálně o 45 miliard Kč ročně. To je to nesmírně hloupé rozhodnutí o slunečních, větrných a bio-elektrárnách. Kdybych byl diverzant, tak účinnější sabotáž nevymyslím.  Už jsem tady psal, že  Josif Džugašvili by za to stavěl ke zdi. A právem.

Za rok a půl prolétne vzduchem více peněz než je celková hodnota Vámi kritizované SMLOUVY státu se 17-ti subjekty. Přičemž se za ty prostředky konečně bude opravovat, vyučovat a pečovat o těžce nemocné.  

Ale bohužel ta cifra energetické černé díry  není zdaleka konečná. Zbytečně zdraženou elektřinu musí platit i zahraniční podnikatelé, kteří sem náhodou zabloudí. A ta super-cena elektřiny se promítne do všech výrobků a služeb, nicht wahr?  Proč se o jednom mluví a o druhém nikoliv?

2/Potom jste si zřejmě nevzpomněl na OPAKOVANÉ rozhodnutí Ústavního soudu. Jistě také náhodou.  Na tomto webu jsem psal, kde si můžete tato závazná stanoviska přečíst, včetně velmi podrobného zdůvodnění. Zkuste si nechat vypravovat od nějakého právníka, co to je referendum a proč se nevypisuje například na otázku trestu smrti nebo daní.

3/Už jsem tady prohlašoval, že osobně bych nedal nikomu nic. A to včetně těch kuponových knížek. Jak by se nám to dnes hodilo na penzijních a zdravotních fondech. V Česku jsme se prostě zbláznili a trvá to dál. Teď nás ČNB dokonce nutí víc utrácet. A copak jsme těch 23 let dělali jiného? Proti tomu jsou ty peníze na opravu památek etc. hodně vzadu za desetinnou čárkou.