Slovenská revolta a vření

obrazek
18.11.2013 14:41
Na Slovensku nastoupila před cca dvěma lety jednobarevná /opravte mne, jestli se mýlím/ středolevicová vláda Fica a strany Smer, jenže ovšem od té doby nemají Slováci vůbec pocit, že by se něco měnilo k lepšímu, vyšetřování kauzy Gorila jako by nebylo, ekonomická situace se nezměnila ze dne na den, to zásadní je ignorováno, a kdo ví, zda vůbec někdo tahá za ten správný konec, aby se situace zlepšit mohla, a vůbec - ceny jsou tam jako u nás či vyšší, ovšem platy o třetinu nižší. Aktivisti se aktivizují a především vládne velké rozčarování - kupodivu ale nikoliv občanstva z občanstva, nýbrž jen občanstva z politiků, o čemž já si nemyslím, že to je právě to dostačující k tomu, dát věcem veřejným postrk, by nabraly správný směr a opravdu mohly zlepšit situaci. Uvádím, co jsem nalezla na jedné Facebookové stránce jak požadavky slovenských občanů i s komentáři pod tím, jako ilustraci, jak to může vypadat u nás třeba dejme tomu za rok, dva. Slobodný vysielač vyhlásil informačnú vojnu a ve slovenském parlamentu je vůdkyní revolty Helena Mezenská, jež se postavila do čela těm, kdo požadují Ficovu rezignaci. Takto to dopadá vždy, když se politici vzdálí příliš od reality svých spoluobčanů a nedokáží si ani představit problémy a strasti jejich životů. Prezentovaný politický program a komentáře pocházejí od výboru a sympatizantů dvou či tří vzdorohnutí, ale na Slovensku je podobných hnutí mnohem více.

Hlavní národně emancipační proslov - Dopis slobodných občanov -  čte  Peter Bulla: 

https://www.youtube.com/watch?v=lRc4Dld-P-0

Začiatkom roku 2012 boli sformované na internete "požiadavky občanov" ktoré reagujú na najaktuálnejšie politické a spoločenské problémy v našej krajine. Ak sa z ich obsahom stotožňujete propagujte ich na svojich nástenkách, na stránkach skupín v ktorých ste a pozývajte na túto udalosť svojich priateľov.
Ďakujem
Zde tento dopis občanů čte ve slovenském parlamentu poslankyně revolty Helena Mezenská. http://www.youtube.com/watch?v=IOVx8wRyFyY&feature=youtu.be
zdroj: 6. volebné obdobie 24. schôdza bod programu 0: 18.09.2013 00:47 - 01:11 zdroj: http://mmserv2.nrsr.sk/NRSRInternet/Vystupenie/109004/Mezenska_Helena.html
 a toto je z hnutí sympatizantů paní Mezenské: 03.09.2013---------------------------------------------Ahoj, dovoľujem si Ťa osloviť, pretože si jedným z tých, čo nechcú sedieť len doma na zadku, ale chcú reálne prispieť k zmene a zlepšiť podmienky života na Slovensku. Rozhodli sme sa pre celoslovenskú akciu každý pondelok 2-3 hodiny, v každom meste, tam kde je okresný, či krajský súd, pred súdom vyjadriť nespokojnosť s ťažkým životom u nás. Vzhľadom k šikanovaniu zo strany polície sme sa rozhodli pre krycí manéver a to takým spôsobom, že sa budeme kryť petičným právom,(na podpisovanie petícií netreba podľa ústavy žiadne povolenie), chceme pred tými súdmi byť v každom meste,(ak v tom meste nie je súd, tak si zvoľte iné vhodné miesto), každý pondelok stačí 2-3 hodiny až do 9.11., tak ako sme už hovorili, vieš že sme policajný štát, tak budeme ľudí informovať a dáme im súčasne podpísať petíciu za p.Pavlíka, za p. Mezenskú (lebo má už problémy za tú nedeľu), za kandidáta do VUC. Zatiaľ o tom stále rozprávame a pripravujeme čo najlepšiu alternatívu, zajtra ideme znovu do BA, do TN...toto, čo som napísala bude tak a petičné hárky, ďalšie podrobnosti vo štvrtok a chystáme ešte niečo významnejšie, čo chceme do tých pondelkov zakomponovať, keď to bude dotiahnuté, tiež to pôjde celoslovensky. Na zbieranie podpisov do petícií netreba žiadne povolenie, takže stačia 2-3 ľudia, stolík, hárky, pero a ideme. Týmto dáme najavo všetkým, že už je národ jednotný, že ideme za svojím cieľom. Keď dáme dokopy všetko, na čom pracujeme, dosiahneme oslobodenie sa od tohto režimu dokonca zákonnou a nenásilnou cestou.... Prosím, oslov tiež touto výzvou svojich priateľov, ktorí by v tejto veci pomohli. Nemusia tam byť každý pondelok tí istí ľudia, ale zabezpečte, aby tam vždy niekto bol. Ďakujem, verím, že Ti na budúcnosti Slovenska záleží tak ako mne. Odporúčam robiť foto alebo videá z akcií a potom ich zverejniť na evente Dokončíme revolúciu....bude to motivácia pre ďalších aktivistov Matovičová Daniela

Požiadavky občanov

I. spoločensko- politické
1,Žiadame, aby proti politikom, ktorí spôsobili štátny dlh, bola vyvodená
politická a trestno právna zodpovednosť, a to bez ohľadu na ich stranícku príslušnosť.
Odmietame argument, že peniaze boli požičané pre občanov a v ich prospech. Je
to zavádzajúca lož. V prvom rade sme politikom na zadlžovanie nikdy nedali
mandát. A za druhé, požičané peniaze neposlúžili na zvýšenie životnej úrovne
väčšiny obyvateľov, ale práve naopak, na jej zníženie. Zároveň žiadame média,
aby neobťažovali spoločnosť s prepočtom dlhu štátu na obyvateľa. My sme si nič
nepožičali a tí, ktorí áno , svoje dlhy splácame. Nemienime niesť bremeno dlhu,
ktorý sme nespôsobili a z toho hľadiska odmietame všetky reštrikčné opatrenia
vlády, ktorá tvrdí, že treba šetriť. Nech šetria tí, ktorí tieto dlhy
spôsobili. Odmietame preto, v tomto prípade, princíp solidarity, aby sme sa
skladali na tých, ktorí dlhy spôsobili a sami na ich splatenie nevynaložili ani
cent.

2,
Žiadame
okamžité zastavenie financovania politických strán zo štátneho rozpočtu. Je
nemysliteľné, aby sme zo svojich peňazí platili politikov, ktorí zadlžili
krajinu a dlh, ktorý spôsobili, hodili na naše plecia, rozvrátili krajinu
ekonomicky i morálne. Treba uplatniť princíp „každý podľa svojich schopností –
každému podľa jeho zásluh.“ Ak bude politická strana robiť prospešnú politiku,
bude mať dostatok členov, a tým pádom aj dostatok financií na svoju činnosť z
členských príspevkov. Zároveň žiadame zastaviť financovanie politických strán
formou darov, ktoré sú v skutočnosti úplatkami a za každý obdŕžaný dar je
strana zaviazaná darcovi – čo je jednoznačne korupcia. Zároveň žiadame zrušenie
volebnej kaucie a odstránenie 5%ného kvóra pre vstup do NRSR aby nedochádzalo k
prepadnutiu hlasov. Žiadame úplné zrušenie volebnej kampane a miesto nej
zavedenie rovnakého priestoru vo verejnoprávnych médiách pre všetky kandidujúce
strany kde od prezentujú svoj volebný program. Žiadame zavedenie 8 volebných
obvodov ktoré budú totožné zo súčasnými krajmi a v každom kraji aby
bolo zvolených 18 poslancov. Čím by sa znížil počet poslancov NRSR na 144
a zároveň by v NRSR mal rovnomerné zastúpenie každý kraj.

II.hospodárske
1,
Žiadame
znárodnenie bánk, poisťovní a všetkých strategických podnikov.
Štát na to,
aby mohol financovať nielen svoje funkcie ale aj zabezpečiť bezplatné
poskytovanie služieb v zdravotníctve, v oblasti vzdelávania - školstve,
sociálneho zabezpečenia ako aj plnenia ostantných úloh, týkajúcich sa správy
štátu, musí byť nevyhnutne vlastníkom výrobných prostriedkov, aby sa vytvorené
zisky v týchto podnikoch nezhromažďovali na súkromných účtoch úzkej skupiny
vyvolených, ale aby slúžili v prospech celej spoločnosti. Odmietame v
pokračovaní súčasného stavu, keď štát nič nevlastní, je teda správcom cudzieho
majetku a preto je odkázaný na obmedzovanie sociálnych práv občanov a na sociálne práva ktoré nestihol orezať si požičiava peniaze a krajinu trvalo zadlžuje

Žiadame
zákaz akejkoľvek privatizácie štátneho majetku a prijatie zákona o
privatizačnej reštitúcii. Aj legalizovaná krádež je krádežou a preto majetok,
ktorý bol v nevýhodnej privatizácii pre štát ukradnutý, musí mu byť
bezpodmienečne navrátený. Majetok nepatril len štátu, ale všetkým občanom
Slovenskej Republiky. Štátne orgány majú podľa platných zákonov a vykonávacích
predpisov majetok spravovať, zveľaďovať v prospech občanov a nie sa ho zbavovať
nevýhodným rozpredajom. Poslanci národného parlament Slovenskej Republiky, ako
aj vláda, či štátne orgány na všetkých úrovniach, nemali a nemajú k takému nakladaniu
so spoločným majetkom, mandát.
Zároveň žiadame prijatie ústavného zákona o nepremlčateľnosti zločinov spojených z privatizáciu národného majetku po roku 89.

III.
sociálne
1, zdravotníctvo
Žiadame
bezplatnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých občanov, hradenú priamo štátom
zo štátneho rozpočtu, Požadujeme aby štát hradil všetky úkony spojené s
liečením pacienta vrátane liekov a zdravotníckych pomôcok potrebných k liečbe.
Toto nech platí aj pre výkony poskytované občanom v stomatologických
zariadeniach. Žiadame zrušenie všetkých súkromných zdravotných poisťovní. Zo
systému zdravotníctva treba odstrániť všetky finančné skupiny, ktoré sa na
zdravotníctve priživujú a parazitujú. Z tohto dôvodu žiadame zrušiť priamu
nepriamu reklamu v zdravotníctve ktorá je zdrojom korupcie a príčinou vysokých
cien liekov a zdravotníckych pomôcok. Štát musí mať výrobu liekov a
zdravotníckych pomôcok výlučne vo svojom vlastníctve, aby nedochádzalo k tomu,
že na chorých ľuďoch bude niekto zarábať. Preto žiadame, aby tento systém
fungovania zdravotníctva bol schválený ústavným zákonom, aby ho nebolo možné
meniť po každých parlamentných voľbách

2,
školstvo
Žiadame
zaviesť:
- bezplatné
denné i externé štúdium na verejných školách
- usmernenie
počtu uchádzačov na stredné a vysoké školy v závislosti od plánu rozvoja obcí,
miest, priemyslu, poľnohospodárstva a požiadavok pracovného trhu.

3, poľnohospodárstvo
a cenovo dostupné potraviny
Žiadame
podporu poľnohospodárskej veľkovýroby , ktorá sa v minulosti osvedčila, s
cieľom zabezpečenia potravinovej sebestačnosti krajiny. Je hlúpe a veľmi
nezodpovedné dovážať potraviny, ktoré sa dajú vypestovať u nás, zatiaľ čo naše
polia zarastajú burinou a na najúrodnejšej zemi sa stavajú obytné ale aj
priemyselné objekty, najmä ľahké haly na splietanie káblikov do automobilov.

4, prácu pre každého
Žiadame o
praktické rešpektovanie práva na prácu.
Každý, kto chce
a môže pracovať, musí dostať prácu a za ňu dôstojnú mzdu. Odmietame
nespravodlivý stav a arogantné argumenty politikov, že každý sa má starať sám o
seba. Štátne inštitúcie poberajú od občanov dane, poplatky a nútia ich, nás,
rešpektovať a dodržiavať nezmyselné nariadenia, ale ak občan je sociálne
odkázaný a žiada - uchádza sa o prácu, štátna moc sa mu otáča chrbtom.
Odmietame štátne usporiadanie, kde občan má iba dávať, plniť, rešpektovať,
niesť ťarchu dlhov, ktoré nespôsobil. Ak chceme dôstojný život tak sa nám
predstavitelia výkonnej moci obracajú chrbtom. Toto žiadame zmeniť a zaviesť
rovnováhu do vzťahu občan - vláda - moc.

5, Dôstojnú
starobu
Žiadame
stanoviť vek odchodu do dôchodku, opäť na úroveň spred „dôchodkovej
reformy“, čo znamená pre mužov odchod do dôchodku vo veku 60 rokov a pre ženy
vo veku 55 rokov, resp. podľa počtu vychovaných detí.
Celé zvyšovanie veku odchodu do dôchodku je nemorálne, neľudské
a odsúdeniahodné. Človek, ktorý poctivo pracoval celý život má nárok, aby
starobu prežil dôstojne.

IV.
zahraničná politika1,
neutralita
Vystúpenie
z NATO a vyhlásenie štatútu trvalej neutrality.
Žiadame
o vystúpenie SR z tejto teroristickej, vojenskej organizácie ktorá
v záujme napĺňania fašistických záujmov USA rozpútava vojny po celej
planéte. Odmietame účasť Slovenska na vojnových dobrodružstvách USA a ich
spojencov. Je zarážajúce, že sa z našich vojakov sa stali žoldnieri a zabijaci
platení štátom, z daní všetkých občanov Slovenskej Republiky, slúžiaci hlavne
záujmom USA. Toto je treba zásadne odsúdiť a zastaviť!

2,
suverenita
Žiadame o
vystúpenie z Európskej únie.
Neprešlo ani
100 rokov odvtedy, keď naši predkovia s radosťou oslávili zánik
Rakúsko-Uhorskej monarchie, ktorú právom nazývali „žalár národov“. Bola to v
skutočnosti EÚ v menšom prevedení, kde tiež rozhodovali silnejší nad slabšími a
národy boli po dlhé roky uväznené v okovách otroctva. Dnes sme do takéhoto
otroctva vstúpili znovu. Brusel a administratíva EU nám diktuje, čo môžeme
vyrobiť, koľko čoho môžeme dopestovať, aký reaktor musíme odstaviť, atď.
Zoberme si príklad od našich predkov, ktorí sa dokázali vzoprieť a pochopili
pravdu. Zároveň žiadame znovuzavedenie vlastnej meny.
___________________
Komentářeuživatelů FB:
L.A.: Chliev a hry
Roky platila stará zásada, že na udržanie utláčaných más sú potrebné dve veci. Chlieb a hry. Predstavte si, už to neplatí. Dnes platí zásada dvojnásobných hier a palice. Dnes je vládnucej triede jedno, koľko ľudí pomrie od hladu. Nikoho netrápi, koľko je bezdomovcov, koľko je žobrákov. Raz do roka pred Vianocami, nechá režim bezdomovcom navariť trocha teplej kapustnice, aby sa zohriali a zabudli na to, že keby štát neorezávali gangy podvodníkov a podnikateľov, mali by nielen teplé jedlo ale aj strechu nad hlavou po celý rok. Čiže poskytovanie chleba už je nemoderné. Moderné sú dva druhy hier. Prvý druh hier sú tie zábavné, ktorých cieľom je nás učičíkať a zabaviť. Sú to rôzne nekonečné seriály, reality šou, hľadanie talentov, superstár a mnohé iné, ešte stupídnejšie produkty mediálnej manipulácie.
Druhá časť hier su tzv hry "náučné" ktorých cieľom je niečo nové nás naučiť. Ukázať nám problém, i spôsob jeho vyriešenia. Takto sa to aspoň javí na prvý pohľad. V skutočnosti ide o snahu zmanipulovať hladných a nahnevaných ľudí, presne tam kde ich režim chce mať. Treba nájsť vhodný problém a vhodného nepriateľa, aby ako hromozvod stiahol hnev spoločnosti na seba. Každý si možno bežne položí jednoduchú otázku. Čo je mojim najväčším problémom? Čo ma najviac trápi? Čo najviac ovplyvňuje môj život? Skúste si nezapnúť jeden týždeň rádio, televíziu a ani neprečítať žiadne noviny.
A potom si v kľude na tieto otázky odpovedzte. Potom týždeň sledujte televízne noviny, počúvajte rozhlas, čítajte noviny a skúste si na tie otázky znovu odpovedať. Som presvedčený, že odpovede sú diametrálne odlišné. Samozrejme tí, ktorým sa nechce skúšať tento pokus sa zákonite pýtajú, prečo by to tak malo byť? Prečo by tie odpovede nemali byť rovnaké?
Nuž je to veľmi jednoduché. Ak sa odpojíte od každodenného vymývania mozgov a manipulácií, pochopíte že Vás trápi to, ako s vami zaobchádza Váš zamestnávateľ. Ako Vám nedáva stravné lístky, aj keď máte na ne nárok, ako Vám aj pri každej malej sťažnosti dá najavo kto je tam pánom a odporučí Vám, že ak sa vám nepáči, dvere sú tamto. Trápi Vás to, či výplata bude načas a či Vám zamestnávateľ zaplatí všetky odpracované nadčasy a príplatky. A potom Vás trápi to, ako z tej výplaty prežiť do ďalšieho mesiaca. Teda 90% vecí, ktoré Vás trápia, súvisia so vzťahom zamestnávateľ-zamestnanec a to som napísal iba tie najbežnejšie veci. Podstatné je, či sa zamestnávateľ k zamestnancovi dokáže chovať aspoň slušne, alebo mu navyše ešte aj vulgárne nadáva.
Teda toto sú naše problémy. Kde zarobiť, ako tam budú so mnou jednať a či z tých peňazí dokážem vyžiť. No akonáhle si pustíme médiá, hneď vieme že najväčším problémom je pre nás nezvolený generálny prokurátor, nezvolený predseda NKÚ, tlačovka ľudovej platformy, či vážna otázka o tom či bude Fico kandidovať na prezidenta alebo nie.
No a ak by nám nestačilo, mediálne vysvetlenie toho čo nás má trápiť a kto je zato zodpovedný, v kúte je už pripravená palica na to aby nás presvedčila, že takto to je a takto to byť musí.
Mimochodom v prvom slove nadpisu nie je preklep. Chlieb už totiž dávno nedostávame.
Žijeme v dobe, v ktorej jeden chudák je schopný zavidieť inému chudákovi to, že ten našiel chleby s väčšou plesňou. Ale pritom si nedokáže všimnúť 20 ročnú dievčinku ktorá okolo neho prefrčí na luxusnom džípe na ktorý si zrejme zarobila "postivou" prácou. Ľudia skôr podľahnú teoriam o tom ako za ich biedu je zodpovedný ešte väčší chudák z chatrče, no tých čo si žijú v luxuse z práce obyčajných ľudí nik nevidí. Pre ľudí je lahšie prijať jednoduché riešenia a vysvetlenia. Stačí úkázať prstom na niekoho kto vraj nám berie prácu. Ale nikto sa nechce zamýšľať nad skutočným fungovaním ekonomiky, teda kde a ako vzniká zisk a kde tento zisk končí. Bohužiaľ takéto prostredie je vhodným podhubím z ktorého bude v najbližších rokoch ťažiť extrémna pravica. Pokiaľ nezačne každý sám rozmýšľať na tým prečo je táto spoločnosť tam kde je
I.Č:
Revolúcia alebo prevrat ? spoveď člena VZDOR – HNUTIE PRÁCE
A opäť si pripomíname udalosti zo 17. novembra 1989. Mocní tohoto sveta ho nazvali dňom boja za slobodu a demokraciu. Bol to naozaj taký deň? Nemyslím si to. Bol to praobyčajný prevrat.

Nie nezaradil som sa vtedy do davu, nepodľahol som davovej psychóze, snažil som sa riadiť vlastným rozumom. Neštrngal som kľúčmi. Bolo mi to odporné. Bolo mi to odporné už len preto, lebo som vedel, že na tribúnach stoja ľudia, ktorým som nikdy nedôveroval. Ich dovtedajšie skutky ma presvedčovali o tom, že za mikrofónmi na tribúnach hrajú s ľuďmi falošnú hru. Poznal som ich zo svojho blízkeho okolia. Boli takí, čo sa vďaka svojmu pôvodu usilovali o návrat pomerov pred rokom 1948, boli to ľudáci alebo ich potomkovia, boli to veriaci ľudia, ktorí sa nechali zmanipulovať cirkvou, kúpiť peniazmi cirkvi, peniazmi Vatikánu, boli to skrachovanci z roku 1968, ktorým nevyšiel vtedy pokus o prevrat a zaňuchali svoju ďalšiu šancu, boli to ale aj zradcovia z radov komunistickej strany, ktorí síce na straníckych schôdzach sedeli za predsedníckymi stolmi alebo v prvých radoch so straníckymi preukazmi vysoko nad hlavami, ale svojimi skutkami už dávno pred rokom 1989 zradili ideály skutočných komunistov. Nakoniec za zradu, za spoluprácu dostali od tých hlavných ocenenie v podobe práva podieľať sa na politickej moci, na rozkradnutí nášho spoločného majetku. To ale vtedy už boli v iných dresoch nie komunistických.

Čo to vlastne bola vtedy za doba v tom novembri 1989? Zneužili vtedy študentov. Ruku na srdce. Ktorý študent by nešiel radšej na námestie akoby sa mal učiť. Keď som sa v tej dobe pýtal kolegyne v práci, prečo chodí na námestie, jej odpoveď bola veľavravná. Odpovedala mi, vieš aký je to pre mňa fantastický zážitok keď na námestí všetci spoločne spievajú našu hymnu. Aj to dokázala s ľuďmi davová psychóza.
Mali to vtedy dobre premyslené tí “bojovníci za slobodu a demokraciu”. Dobre vedeli, že ak chcú ľudí pripraviť o politickú moc nesmú zabudnúť predovšetkým na to aby im zobrali moc ekonomickú. Zločinom menom privatizácia im ukradli ich spoločný majetok, ktorí oni alebo ich príbuzní svojou poctivou prácou nadobudli. Ktorý nadobudli svojou prácou všetci bez ohľadu na to či boli alebo neboli členmi komunistickej strany. Vytvorili priestor a podmienky pre nezamestnanosť, bezdomovectvo, samovraždy, násilie, drogy,priestor na propagáciu primitívnej západnej žumpovej kultúry, priestor na likvidáciu prosperujúcich fabrík, na likvidáciu poľnohospodárstva, zrušili bezplatné školstvo, zdravotníctvo a pod. Dobre vedeli, že potrebujú okradnutých ľudí, morálne rozloženú spoločnosť na upevnenie si svojej moci.

Áno naivní boli ľudia, naleteli im. Uverili ich klamstvám. Naivne si mysleli že im budú padať pečené holuby do huby ako ľuďom na západe. Neuvedomili si, že tam tie pečené holuby do huby síce ľuďom padajú ale nie všetkým ale len kapitalistom, vykorisťovaná väčšina tam tým kapitalistom na tie holuby dennodenne drie.

Dnes stojí pred ľuďmi veľmi ťažká úloha. Zobrať si späť do svojich rúk to, čo im bolo v novembri 1989 a po ňom “demokratmi” ukradnuté. Čaká ich reparát. Či chcú alebo nechcú ak chcú dôstojne žiť musia ho absolvovať a musí byť úspešný. Ako sa ale naň pripraviť. Netreba vymýšľať už vymyslené. Nepriateľ sa najlepšie poráža jeho vlastnými zbraňami. Jeden zásadný rozdiel je ale nevyhnutný. Kým bojovníkom za slobodu a demokraciu pri prevrate pomáhali špinavé peniaze zo západu, hlavnými zbraňami vykorisťovaných v revolúcii musí byť revolučnosť, odvaha, statočnosť, srdce na správno mieste a predovšetkým túžba po spravodlivej spoločnosti pre všetkých slušných ľudí. Členovia OZ VZDOR HNUTIE PRÁCE chcú slúžiť vykorisťovaným v ich boji, chcú slúžiť myšlienke spravodlivej spoločnosti.
TAKTO NIE, TADETO CESTA K ZMENÁM NEVEDIE!
9.11.2013 to bude v Bratislave zaujímavý protest. Organizátormi zástupcovia pravice, pravicových „myšlienok a hodnot“ a v dave množstvo tých, ktorí ani nepotrebujú protestovať. Majú sa dobre, nič im nechýba, ale radi bypoužili chrbáty nespokojného ale nič netušiaceho a sfanatizovaného davu predovšetkým mladých ľudí na to, aby sa pokúsili dostať kukorytám. Im totižto nejde o dobro pre všetkých poctivých ľudí , o odstránenie kapitalizmu, ktorý je príčinou všetkého zla, ale len a len o miesta pri korytách.
Nie nie, tadeto cesta k lepšiemu životu pre všetkých slušných ľudí nevedie. Protesty sú iba vtedy protestami a môžu byť úspešné iba vtedy, ak ich organizujú, na ich čele stoja a rozhodujúcu účasť na nich majú tí, ktorí na protesty majú dôvod, príčinu, teda kapitalistami a kapitalizmom vykorisťovaní, ponižovaní a okrádaní ľudia. Všetko ostatné je ďalším podvodom, rovnakým ako bol rok 1989.
TAK JE TO !
SOCIÁLNY ŠTÁT A SOCIALIZMUS NIE JE TO TO ISTÉ. PRE ĽAHŠIE POCHOPENIE. V SOCIÁLNOM ŠTÁTE, KEĎ STE VO VEĽKEJ NÚDZI, TAK VÁM NAVARIA A NA NÁMESTIACH PODÁVAJÚ POLIEVKU, KTORÚ STE NÚTENÍ JESŤ BEZ OHĽADU NA TO ČI VÁM CHUTÍ ALEBO NECHUTÍ, PRETOŽE INÚ MOŽNOSŤ NEMÁTE. NA ROZDIEL OD SOCIÁLNEHO ŠTÁTU SOCIALIZMUS VÁM DÁ PRÁCU A ZA ZAROBENÉ PENIAZE SI MOŽETE UVARIŤ POLIEVKU PODĽA VLASTNEJ CHUTI. ASI TAK NEJAK ZJEDNODUŠENE POVEDANÉ VYZERÁ ROZDIEL MEDZI SOCIÁLNYM ŠTÁTOM A SOCIALIZMOM.
NECHÁPEM...
PO MESTÁCH A POVEDĽA ŠTÁTNYCH CIEST SA NA BILBOARDOCH V NADMERNÝCH VEĽKOSTIACH NACHÁDZAJÚ FOTOGRAFIE ROZNYCH ĽUDÍ. NECHÁPEM, TÝCH ĽUDÍ HĽADAJÚ LEBO SA STRATILI, ALEBO TÍ ĽUDIA NIEČO UROBILI...? FAKT NECHÁPEM...
TAK JE TO !
V SÚČASNOM SLOVENSKOM PARLAMENE NIE JE ŽIADNA ĽAVICOVÁ STRANA. VŠETKO SÚ PRAVICOVÉ POLITICKÉ STRANY. PRÍČINY ROZPOROV, KTORÉ MEDZI NIMI VZNIKAJÚ NIE SÚ POLITICKÉHO ALE EKONOMICKÉHO CHARAKTERU. ZA KAŽDOU Z NICH JE TOTIŽ INÁ SILNÁ EKONOMICKÁ SKUPINA, KTORÁ SA PROSTREDNÍCTVOM „SVOJEJ“ POLITICKEJ STRANY USILUJE O OVLÁDNUTIE SLOVENSKEJ EKONOMIKY. TO NIE JE ŽIADNE NOVÉ ZISTENIE, TAK TO V KAPITALISTICKEJ SPOLOČNOSTI BEŽÍ.

 F.H.:

Prečo som proti NATO? Prečo som založil skupinu "Som za vystúpenie SR z NATO"? Lebo NATO sa z organizácie určenej na vzájomnú obranu členských krajín (je to zakladajúcom dokumente NATO) stalo agresívnou, antihumánnou, zločineckou organizáciou, ktorá vedie vojny na území iných štátov, ktoré vôbec neohrozili alebo neohrozujú členov NATO. NATO sa stalo ozbrojenou bandou slúžiacou zbohatlíkom tejto planéty, ktorí nikdy nemajú dosť- a v ich záujme nivočí iné krajiny- aby títo zbohatlíci sa mohli zmocniť prírodných zdrojov cudzích krajín.
__________________-_

dorazilo mailem:

Tento text sa nám vrátil nazad(ako nedoručiteľný ) zo všetkých adries ľudí, ktorí sú naši členovia, priaznivci a súhlasia s nami :

Vážení priatelia a aj nás sledujúci priatelia podsvetia.

V Banskobystrickom kraji sa nám podarilo prelomiť podvodné voľby do VUCky. Vo voľbách za poslanca dostal najviac hlasov Ing. Mgr. Ján Kotleba. Napriek tomu, že mu hlasy uberali politici a masmediálny podvodníci a zlodeji sústavným ohováraním.

Preto v Banskobystrickom kraji je mimoriadne horúco podvodníkom a zlodejom, ktorí spoločne zo Západom zorganizovali prevrat 17.11.1989.

Kampaňou "volte iba tých kandidátov do BB žumpy, ktorých politický režim podvodníkov a zlodejov a ich média najviac ohovára a špiní" sme vystrašili domácich a zahraničných vykrádačov Slovenska. Ing. Mgr. Ján Kotleba dostal najviac preferenčných hlasov na poslanca VUCky. V sobotu pán Kotleba kandiduje za predsedu VUCky. Z druhého miesta v 1.kole volieb. Mal by si vidieť, ako je od roku 1989 vládnuca spodina vydesená úspechom Kotlebu.

Teraz poriadajú všetky politické média a podsvetie(prevážne ovládané zo Západu) štvavú kampaň proti kandidátovi M. Kotlebovi. Kampaň za občanom ukradnuté peniaze. Napr. Západom riadený denník SME, ktorého redaktori šíria už od prevratu propagáciu fašizmu a iných deviácií, ohovára a špiní pána Kotlebu sústavne. A vplachuje ľuďom do hláv kandidáta podsvetia.

Dúfam, že ľudia nás pochopia a príjemne prekvapia aj v II. kole volieb do VUC. Potom bude zaujímavé pozerať, ako Slovensku 24.rokov vládnuce podsvetie odstráni Kotlebu. Silne pochybujem, že sa ho podarí získať úplatkom za člena podsvetia. Predpokladám, že zomrie "prirodzenou" smrťou. To je ako Jásir Arafat, ktorý žiari polóniom ešte aj desať rokov po smrti. No nevylučujem, že bude odstránený tak ako Kenedy a všetci jeho súrodenci. Ak pána Kotlebu napríklad zastrelia, zvalia to na nejakého tmavšieho občana, ktorého označia za pomätenca - aby tomu ovčania uverili :-).

Naše mimovládne organizácie v tomto prípade v Banskobystrickom kraji odporúčajú ísť voliť a voliť toho kandidáta, ktorého sa bábkový politický režim najviac bojí. My budeme voliť toho kandidáta, koho Západom ovládané masmédia nechcú a celé roky ohovárajú.

Žiadame Vás týmto o pomoc pri obrane kandidáta M. Kotlebu pred mediálnymi, politickými a tajnými ohováračmi. Chcete aj vy poriadne zavariť 23.rokov vládnucim podvodníkom a zlodejom? Máte príležitosť v Banskobystrickom kraji v sobotu 23. 11. 2013.

Marian Kotleba na čské Wikipedii: http://cs.wikipedia.org/wiki/Marian_Kotleba a šířeji na Vaševěc -xpost, už po volbách: http://www.vasevec.cz/clanky/marian-kotleba-katalyzator-frustrovanych

související článek: http://www.vasevec.cz/blogy/ludak-marian-kotleba-typicky-narodne-socialisticka-koncepce-zamestnanosti-silnicarstvi-stavebn 

osudy: 
 
____________________

Související článek: "O stavu duše československé -přišlo mailem": http://www.vasevec.cz/blogy/prislo-mailem

a z loňského 17.11., s komentáři z letošního: http://www.vasevec.cz/blogy/pozvanky-na-akce-inicitiv-k-1711-dodatecne-i-zaznamy-vystoupeni

 

A toto je volební spot toho hnusu, co si říká levicová strana Smer, zde teprve doceníte jeho vůdce Fica: 

 
Volebne spoty 2002 - SMER #1
www.youtube.com
Volebne spoty 2002 - SMER #1 - zapadá do kontextu takto:

Fico náš, 
ktorý si vo funkciách, 
poteš asistentky svoje, 
prines istoty tvoje, 
buď Cola tvoja ako v byte, tak i na vláde. 
Sľuby každodenné daj nám dnes
a dopraj oligarchom ich vplyvy, 
ako aj Harabin dbá na Gorily
a nevšímaj si tlaku opozície, ale veď nás silou ľavice.

Verím vo Fica, Premiéra všemohúceho, 
Stvoriteľa raja i zeme
i v Róberta Kaliňáka, jeho komplica, nášho ministra, 
ktorý sa počal z čistého kapitalizmu, 
narodil sa z J&T, 
trpel za vlády Mikuláša Dzurindu, 
bol kritizovaný, nezomrel a bol znovu dosadený k vyvoleným, 
tretieho roka vstal a prehovoril na Markíze, 
sedí po pravici Mečiara, Otca slovenského, 
odtiaľ príde súdiť chudobných i pravičiarov.

Verím v Jána Počiatka, v svätú smotánku slovenskú, 
v spoločenstvo bohatých, 
v odpustenie daní, 
vo vytriezvenie z demokracie a vo vládu červenú – večnú. 
Amen..

___________________________
Videa ze 17.11.2013,  jež se nedostala do médií: http://panobcan.sk/obciansky-odpor-17-11-2013-videa/
Banas Peter 18.11.2013
Dnesní večer byl docela plodny, snad prinesl jednou strucnu vetu pro nasi generaci snad ji pochopil kazdy clovek na svete.... "Zbavme se zmrdu a zmrdutosti" pokud tady nebudeme jeden pre druheho a pre nas jako spolek lidi co zijem spolecne na naši planete sme odsouzeny k zahube a odstrartovani cilku pro zotrocovani lidstva najdele v jine podobe, sme vezni medii a informaci cerpajuc z okoli co nas demamogujou s nasi skutecni podstatou, a miname nase duse nas cas straveny na tihle planete spoliehajuc ze to co koname je pre nase dobro a pre dobro nasim potomkom, jenze v skutocnoti ich pripravujem jedne velke peklo kde pokial tomu nazabranime, caka ju obrovska genocida a nasa rasa bude restartovana kde zacneme od znova, ........ Preco to vzdat.. podme a ukoncime tuto divadelnu hru a nastolme novy zmysel zivota pre vsetkych kde budeme zit jeden pre druheho , proste zit pre nas vsetkych..... Podajte to dalej je to pre nas pre ludi co maju dusu a chcu byt volny a uzitocny pre svoju splocnsto co ty, padom nastoluje krasny zivot pe vsetkcych nas na zemi co tu spolu pre seba zijeme....

snad to autor opraví.

slovenké domácnosti  problémy platit účty

25.1.2014: Kamil Kandalaft

Este stale niekto veri tomu ze tento ujo ocisti slovensku politiku od spiny? Za krajske peniaze plati nackov ako ochranku a zmluvu s SBS.kou nezverejnil na internete, teda ani nie je ucinna. Niekto pred volbami obhajoval Kotlebu slovami: "On ma este neokradol". Tak... uz ta "okradol". 

http://www.bystricoviny.sk/spravy/upodozrieval-kraj-z-utajovania-zmluv-teraz-to-robi-sam-s-ochrankou-bbsk/ 
 
 
Fico 2014 - za prachy ma podporí hocikto
youtube.com
Kto a prečo podporuje Roberta Fica v prezidentských voľbách 2014? Pozrite si vyjadrenia jednotlivcov v tejto prapodivnej kompilácii rektálnych alpinistov.
 
Takže revolucionári nám budujú krajší zajtrajšok. Len ešte nenašli recept, ako to urobiť. Máme tu niekoľkoprúdovú alternatívu, keď jeden úspešný prúd už zastrešujú Laurincovci, za výdatnej pomoci nášho drahého Slobodného vysielača, v ktorom majú títo vodcovia a akože zástupcovia nás občanov viac priestoru, ako ja v mojej kuchyni. Sú ale aj takí, ktorí veci verejné riešia vcelku konštruktívne, akonapríklad Martin Perduk voči štátnym úradom, vo svojej často osamelosti však nezmôže vôbec nič. 
V tejto absolútne zdevastovanej spoločnosti je rozdiel medzi snahou chcieť sa dopátrať pravdy a môcť sa dopátrať pravdy priepastný. Prečo? Lebo tu je nebývalý bordel na všetkých úrovniach štátnej správy a štátnej moci, slovami nášho veľkého premiéra sa to volá -BEZPRÁVIE!
Keď som zastupovala v konaní o výživnom môjho vnuka, protistrana nepredložila sudcovi nič dôveryhodné, žiadne podklady firiem, lebo protistrana si robila čo chcela, veď si to vzahľadom na svoje prepojenie na tých najvyšších predstaviteľov štátu a oligarchov mohla dovoliť.
Podklady som musela obstarať ja, a preukazovať, že údaje o firmách v likvidácii, či existujúcich sú nepravdivé, že účtovníctvo je falšované. Mohla som si to dovoliť len na základe dokumentov, ktoré som vlastnila.
Medzi inými firmami, a boli to desiatky firiem bola af firma Bonis s.r.o,s celkom slušnou osádkou - JUDr. Zoroslav Kollár, Peter Sýkora, Ing. Miroslav Líška, etc....prepojenia osôb a reťazenia firiem s miliónovými nedoplatkami teraz neriešim.
A tak som začala na OR SR, celkom zbytočne, lebo v Zbierke listín nebolo vôbec nič. Kompetentné osoby z firmy so mnou odmietli komunikovať, a tie, čo komunikovali sa obávali o svoj život. Keďže na moju osobu bol vyvíjaný neustály tlak, obrátila som sa na políciu v Galante, kde končia firmy gaunerov na smetisku podobnom ako v Modre a u bielych koňov s tým, že sa jedná o ľudí nebezpečných, aby mi tie firmy preverili. Ctihodný pomáhač a chránič mi povedal, že je to tak, že sú to ľudia monitorovaní, a z toho dôvodu nebudeme o našom sedení robiť žiaden zápis pre moju bezpečnosť. Zobral si moje číslo telefónu, prisľúbil spoluprácu s daňovým úradom a že sa mi ozve. Za takmer dva roky to nestihol. Následne som teda požiadala vo februári 2013 príslušný daňový úrad o preverenie hospodárskej činnosti tejto firmy a iných. Odpoveď z daňového úradu bola v tom zmysel, že môj podnet preveria, ale nemám nárok na informáciu o výsledku šetrenia. Takže daňový úrad absolútne nezaujímalo, či mám ja osobne nejaké hodnoverné údaje, na základe ktorých by som sa mohla stať účastníčkou daňového konania. Ak by ma boli kontaktovali, mohli si ušetriť cestu ak nejakú absolvovali, lebo takéto firmy totiž žiadne účtovníctvá nemajú. No a postupne občas zmizli na tejto ceste mojich skúmaní aj ľudia. Teda sa zdá, že máme veľa spoločného. Že sme pre niekoho nebezpeční. Či boli nebezpeční. Mizli v rámci čistiacich procesov? To ja netuším. 
Takže suma sumárum? OR SR inštitúcia o ničom, polícia o ničom, daňový úrad o ničom, všetci platení z našich daní, a občan v ofsajde. A bolo by také jednoduché, aby to tak nebolo..... Keby nás bolo viac, čo by nás to zaujímalo.Kto chce, hľadá riešenie, kto nechce tára napríklad na námestí. V nefunkčnom štáte nefunkční revolucionári, tak až to je des.... Poďme spolu riešiť to, čo sa riešiť dá. Požadovať od kompetentných dodržiavanie zákonov....Také jednoduché.
Vraj Lipšic a Kýbel sa poznali? No a čo? Však každý politik sa pozná s nejakým vraj mafiánom, či zločincom z organizovanej skupiny, ako ich nazývajú. Moja otázka je vždy ale taká, že ktorá strana jednej mince je nebezpečnejšia. Aj Glvač, Borec,Kaliňák či Počiatek sa poznajú s tými, ktorých dlhodobo nazývali kmepetentní členmi organizovanej zločineckej skupiny. Teda tej okolo konkurznej mafie JUDr. Zoroslava Kollára, v ktorej bol aj Peter Sýkora, Miroslav Líška, Jozef Dúcz, či celý rad bielych koňov portálskych, bratislavských a iných, používaných ako pracovný nástroj odborníkov na likvidáciu firiem.
O tom sa píše pramálo, lebo je to prepojenie súčasnej vládnej garnitúry, teda garnitúry Róberta Fica a je pre mnohých lepšie byť ticho. Lebo nebyť ticho je už cesta na hrane života a smrti.
Počas vládnej moci Róberta Fica som v rámci ISTOTY, ktorá bola jeho ponukou pre občana chcela dosiahnúť spravodlivosť. Za tri roky som však dosiahla sklamanie, a jedinú istotu, že žijem v štáte korupcie, bezprávia a mafiánskej svojvôle.
Mafián keď berie, berie všetko. Keď treba aj životy tých, čo sú pre neho nebezpežným svedectom jeho praktík. A tak keď už možno mnohí tušia, čo je asi mafiánska zberba, ukážem na konkrétnom príklade, ako sa dáva celkom dole, na samé existenčné dno protistrana mafiána a zločinca. A akým spôsobom.
Vymožiteľnosť práva na Slovensku je nemožná, lebo tu vládne všeobecný chaos a bordel vo všetkom. O tom som napísala včera. A tak sa strana oprávnená vydá cestou vlastného skúmania reality. A aký je môj výsledok skúmania reality? Desivý. A môžete ho posúdiť.
Nielenže moja dcéra, ktorá si dovolila brániť sa, prišla o strechu nad hlavou, o každodenný kľud svoj a svojho syna v súboji s mafiánskou zberbou, o všetko, čo nadobudla aj ona počas manželstva s týmto mafiánskym poskokom oligarchov a predstaviteľov tohoto štátu, sponzorom politických strán, ale prišla aj o svoju firmu, ktorú nadobudol tento mafián podobným spôsobom, ako všetko ostatné. Podvodom. 
Spoločnosť mojej dcéry, keď už si môj ex zať, privlastnil aj všetok majetok z nej skončila nakoniec v smetnom galantskom koši "likvidovaných" firiem a u bielej konice, ktorá sa stala bielou konicou aj inej spoločnosti IN FLUVAL, a vystriedala v nej likvidátora Martina Neštráka, úzko spolupracujúcej osoby s konkurznou mafiou. Až vtedy som si vlastne uvedomila, proti komu som si dovolila zastupovať v súdnych konaniach moje deti. Vedela som, že je zle. Veľmi zle. Pochopila som, ako veľmi nebezpeční sú tí gauneri na opačnej strane môjho súdneho sporu o výživnom.
Rozpisovať sa veľmi nebudem, naznačím len, ako to celé dopadlo a dopadnúť nemuselo. Orgány činné v trestnom konaní ignorovali všetky moje podania, smerujúce voči týmto gaunerom a dodnes ignorujú. 
Prvý môj záver? V sporných spoločnostiach preberie "biely kôň" firmu bez účtovníctva.
To je prvé opatrenie zákonodárcov pre zbavenie beztrestnosti tunelárov.
Druhý môj záver? Desivý.
Osoby blízke tejto firme IN FLUVAL s.r.o. v likvidácii, ktoré by mohli veľa preukázať aj bez účtovníctva skončili takto:
Salmonovovci sú za mrežami
Pavol Miko je od marca 2013 " nezvestný "
Ľubica Kolesárová od apríla 2014 zavraždená
Daniel Duchoň sedí pokojne v parlamente
Peter Sýkora, " majiteľ " bielej konice je nezastihnuteľný napriek vydanému zatykaču za porušovanie zákonov, veď ho ochraňujú vladári,
no a po mojom krku zatúžil bieloskvúci Zoroslav Kollár.
Suma sumárum, všetko mohlo byť inak, keby som žila v právnom, neskorumpovanom štáte. A aby som v ňom raz nežila, je treba pomenúvať veci pravým menom. Mafia ! 
Danka Bobeková Pani Amiourová, môžete všetko, len prosím, aby ste zobrali na vedomie, že Helena Mezenská nie je žiadna vodkyňa revolty, ale primabalerína svojich mecenášov, ktorá zďaleka nezastupuje väčšinu občanov Slovenska. Tí tárajovia na ulici, čo tu vyhlásili vojnový stav, zrušili štát, a pasujú sa za nový zákonodárny zbor sú len jej predskokani. Táto hviezdička ako vyšla, tak onedlho zhasne. Ďakujem, že ste zobrali na vedomie môj názor U nás je nebývalý bordel, pani Kateřina, a chaos v bordeli robia samozvanci okolo Mezenskej a Laurinca, aby sme veci nazvali pravým menom. Pokojne sa prizeráme ako pred parlamentom schvaľujú " ICH " zákony, ako zrušili štát, vyhlásili vojnový stav, schválili trest smrti a etablujú sa úspešne v zahraničí. Majú už SVOJ tribunál. Stavajú už aj šibenice, alebo to bude priamo guľkou do čela? A kto bude prvý, druhý...? Tak sa prizerajme, ešte pokiaľ námm dovolia sa prizerať. 

Zákony, dočasného štátneho zriadenia Slovenska, publikované v zbierke zákonov na webovej stránke Občianskeho tribunálu. http://www.obcianskytribunal.sk

 

 

 Helena Schmidtová neviem, mám sa smiať, plakať alebo si trhať vlasy nad prefíkanosťou jedných a naivitou druhých? Ak by mi povaha dovolila, tak by som zaliezla do kúta a povedala dej sa vôľa božia, ľuďom niet pomoci. Čím ľudia rozmýšľajú, ak vôbec rozmýšľajú! Egoistická a po peniazoch bažiaca Matovičová zneužíva hŕstku napoly šialených mužov aby dosiahla svoj cieľ a zároveň s ich pomocou manipuluje nemysliacim davom. Všimli ste si, že medzi nimi je minimum žien? A tie sú sfanatizované? Konečne som pochopila, prečo EÚ presadzuje do vysokých funkcií ženy. Vyznieva to tak ako keby so bola zaujatá voči mužom. Nie som, len možno pozerám na svet trochu inými očami. Ono asi nakoniec bude pravda, že za všetkým hľadaj ženu, alebo muž je hlava, ale žena krk, ktorý tou hlavou krúti. Na prvý pohľad sa zdá, že som odbočila od témy, ale ak sa zamyslíme, tak kto predkladá tie najšialenejšie zákony v EÚ? Ženy! Kto udržiava oheň pseudovzbury na Slovensku? Tonková, Matovičová, Mezenská! /pozn. Mezenská kaniduje na prezidenta, Matovičová do EP/

 

 2.3.2014 zanelouho budou na Slovensku prezidentské volby. Tak kupříkladu Andrej Kiska, proč chce být prezidentem on:http://marthy.blog.pravda.sk/2013/03/24/preco-„dobry-anjel“-chce-byt-prezidentom/ ( http://perduk.blog.sme.sk/c/324188/Preco-Dobry-anjel-chce-byt-prezidentom.html) a zde Kiska a píběhy kutečných lidí: https://www.youtube.com/watch?v=oriH57vB3yg . vyhrál volby,,

Že čo má Martin Daňo spoločné s Tomom Nicholsonom. Pýtate sa ma v súkromných správach. Je to vcelku jednoduché. Stačilo zložiť ružové okuliare, popremýšľať a neovčiť sa. Vtedy by ste na to prišli jednoduchou cestou analýzy ...
Tom Nicholson poslal do parlamentu smerácku osemdesiattrojku, lebo ho sklamalo SDKÚ. To nás ale potrebovali nahnať do ulíc cez Gorilu. 
Martin Daňo poslal do prezidentského kresla nového pána prezidenta a prevalcovali súmračnú. Oko za oko, zub za zub. A postačila mu k tomu sociálna sieť a know-how dramaturga.
Keďže svojich "vodcov" každá revolúcia zožerie, konečne, a v to dúfam, nastane zmena k lepšiemu už v blízkej budúcnosti. Cez tých, čo nezosmrádli v slovenskej politickej žumpe. 
Ńo a ako to celé mohlo byť, či bolo, napíšem na novom webe Pavla Vargu.
Tam sa pravda hľadá objektívne. Tak môžeme začat....

****

http://www.youtube.com/watch?v=OVxq-xhBmDw

 
WADDA - Nahlas ako sa dá (Prišiel čas!)
youtube.com
Komentujte, zdieľajte a hovorte o tom ... lebo prišiel čas!

 

 

 http://axon.blog.pravda.sk/2014/04/01/volba-prezidenta-sr-je-neplatna/ 

 

> Dátum: 03.04.2014 22:52
> Predmet: Kiska
>


Tento mail je určený všetkým idiotom, ktorí volili Kisku a všetkým, ktorí ho považujú za občianskeho a nezávislého prezidenta... Rozpošlite ho, vďaka.
Okrem iného je to zároveň dôkaz, že Kiska je psychopat.


Dobry anjel
http://www.dobryanjel.sk/files/vyrocna-sprava/DOBRYANJEL-vyrocna-sprava-2012.pdf

OR -Kiska
Prešov:
1.
Andrej Kiska
Consumer Finance Holding, a.s.
Aktuálny Úplný
Zbierka listín
2.
Andrej Kiska
Q - BROKER, a.s.
Aktuálny Úplný
Zbierka listín
3.
Andrej Kiska
Q - CAR, a.s.
Aktuálny Úplný
Zbierka listín
4.
Andrej Kiska
QUATRO, a.s.
Aktuálny Úplný
Zbierka listín
5.
Andrej Kiska
SLOVENSKÁ POŽIČOVŇA, a.s.
Aktuálny Úplný
Zbierka listín
6.
Andrej Kiska
Slovenské kreditné karty, a.s.
Aktuálny Úplný
Zbierka listín
7.
Ing. Andrej Kiska
Andrej Kiska - KISKA TRAVEL AGENCY
Aktuálny Úplný
Zbierka listín
8.
Ing. Andrej Kiska
CENTRAL GOLD, s.r.o.
Aktuálny Úplný
Zbierka listín
9.
Ing. Andrej Kiska
Finančná Hitparáda, s.r.o.
Aktuálny Úplný
Zbierka listín
10.
Ing. Andrej Kiska
KTAG, s.r.o.
Aktuálny Úplný
Zbierka listín
11.
Ing. Andrej Kiska
LEVOČSKÉ STROJÁRNE a.s.
Aktuálny Úplný
Zbierka listín
12.
Ing. Andrej Kiska
MH Orient, s.r.o.
Aktuálny Úplný
Zbierka listín
13.
Ing. Andrej Kiska
Q - CAR, a.s.
Aktuálny Úplný
Zbierka listín
14.
Ing. Andrej Kiska
QUATRO, a.s.
Aktuálny Úplný
Zbierka listín
15.
Ing. Andrej Kiska
Real - KP, spol. s r.o.
Aktuálny Úplný
Zbierka listín
16.
Ing. Andrej Kiska
Slovenské kreditné karty, a.s.
Aktuálny Úplný
Zbierka listín
17.
Ing. Andrej Kiska
SLOVPOS, a.s.
Aktuálny Úplný
Zbierka listín
18.
Ing. Andrej Kiska
Správa kreditných kariet, a.s.
Aktuálny Úplný
Zbierka listín
19.
Ing. Andrej Kiska
T SILVER, a. s.
Aktuálny Úplný
Zbierka listín
20.
Ing. Andrej Kiska
T SILVER, a. s.
Aktuálny Úplný
Zbierka listín

 

 

21.
Ing. Andrej Kiska
TATRABROKER, s.r.o.
Aktuálny Úplný
Zbierka listín
22.
Ing. Andrej Kiska
TatraCredit, a.s.
Aktuálny Úplný
Zbierka listín
23.
Ing. Andrej Kiska
TatraCredit, s.r.o. Kežmarok
Aktuálny Úplný
Zbierka listín
24.
Ing. Andrej Kiska
TGI GOLD s.r.o. Kežmarok
Aktuálny Úplný
Zbierka listín
25.
Ing. Andrej Kiska
TPKM, spol. s r.o.
Aktuálny Úplný
Zbierka listín
26.
Ing. Andrej Kiska
TRIANGLE GROUP INTERNATIONAL, s.r.o.; sk...
Aktuálny Úplný
Zbierka listín
27.
PhDr. Andrej Kiska CSc.
KTAG, s.r.o.
Aktuálny Úplný
Zbierka listín
Košice:

Meno
Obchodné meno subjektu
Výpis
Zbierka listín
1.
Ing. Andrej Kiska
LEVOČSKÉ STROJÁRNE a.s.
Aktuálny Úplný
Zbierka listín
2.
Ing. Andrej Kiska
T SILVER, a. s.
Aktuálny Úplný
Zbierka listín

Bratislava:

Meno
Obchodné meno subjektu
Výpis
Zbierka listín
1.
Andrej Kiska
Consumer Finance Holding, a.s.
Aktuálny Úplný
Zbierka listín
2.
Ing. Andrej Kiska
ATRIA a.s.
Aktuálny Úplný
Zbierka listín
3.
Ing. Andrej Kiska
TGM - PM, a.s.
Aktuálny Úplný
Zbierka listín
Banská Bystrica.

Meno
Obchodné meno subjektu
Výpis
Zbierka listín
1.
Ing. Andrej Kiska
TGM - PM, a.s.
Aktuálny Úplný
Zbierka listín
Trenčín:

Meno
Obchodné meno subjektu
Výpis
Zbierka listín
1.
Ing. Andrej Kiska
SLOVPOS, a.s.
Aktuálny Úplný
Zbierka listín
Žilina:

Meno
Obchodné meno subjektu
Výpis
Zbierka listín
1.
Ing. Andrej Kiska
MH Orient, s.r.o.
Aktuálny Úplný
Zbierka listín


Čechy:
1/8
Jméno:
Andrej Kiska
Datum narození:
18.10.1986
Adresa:
05801 Poprad, Ústecko-Orlická 3300/25
Slovenská republika
Angažmá:
Dozorčí rada


Název subjektu:
BOCHEMIE a.s.
Identifikační číslo:
27654087
Spisová značka:
B 3976 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Den zápisu:
05.02.2007
Výpis platných
Úplný výpis
Sbírka listin
2/8
Jméno:
Ing. Andrej Kiska
Datum narození:
02.02.1963
Adresa:
05801 Poprad, Staré ihrisko 2489/6
Slovenská republika
Angažmá:
Společníci
neplatná osoba


Název subjektu:
42 Financial Services a.s.
Identifikační číslo:
28492722
Spisová značka:
B 19423 vedená u Městského soudu v Praze
Den zápisu:
28.11.2008
Výpis platných
Úplný výpis
Sbírka listin
3/8
Jméno:
Ing. Andrej Kiska
Datum narození:
02.02.1963
Adresa:
05801 Poprad, Staré ihrisko 2489/6
Slovenská republika
Angažmá:
Statutární orgán
neplatná osoba


Název subjektu:
42 Financial Services a.s.
Identifikační číslo:
28492722
Spisová značka:
B 19423 vedená u Městského soudu v Praze
Den zápisu:
28.11.2008
Výpis platných
Úplný výpis
Sbírka listin
4/8
Jméno:
ANDREJ KISKA
Datum narození:
02.02.1963
Adresa:
05801 Poprad, Staré ihrisko 2489/6
Slovenská republika
Angažmá:
Jediný akcionář


Název subjektu:
42 Financial Services a.s.
Identifikační číslo:
28492722
Spisová značka:
B 19423 vedená u Městského soudu v Praze
Den zápisu:
28.11.2008
Výpis platných
Úplný výpis
Sbírka listin
5/8
Jméno:
Ing. Andrej Kiska
Datum narození:
02.02.1963
Adresa:
05801 Poprad, Staré ihrisko 2489/6
Slovenská republika
Angažmá:
Správní rada


Název subjektu:
DOBRÝ ANDĚL, nadační fond
Identifikační číslo:
24161501
Spisová značka:
N 861 vedená u Městského soudu v Praze
Den zápisu:
15.09.2011
Výpis platných
Úplný výpis
Sbírka listin
6/8
Jméno:
Ing. Andrej Kiska
Datum narození:
02.02.1963
Adresa:
05801 Poprad, Staré ihrisko 2489/6
Slovenská republika
Angažmá:
Zakladatel


Název subjektu:
DOBRÝ ANDĚL, nadační fond
Identifikační číslo:
24161501
Spisová značka:
N 861 vedená u Městského soudu v Praze
Den zápisu:
15.09.2011
Výpis platných
Úplný výpis
Sbírka listin
7/8
Jméno:
Ing. Andrej Kiska
Datum narození:
02.02.1963
Adresa:
Slovenská republika, Poprad, Ústecko-Orlická 3300/25
Angažmá:
Společníci
neplatná osoba


Název subjektu:
TGI Management, s.r.o.
Vymazáno
Identifikační číslo:
48390321
Spisová značka:
C 6068 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Den zápisu:
10.06.1993
Úplný výpis
Sbírka listin
8/8
Jméno:
Ing. Andrej Kiska
Datum narození:
02.02.1963
Adresa:
Poprad, ul. Ústecko-Orlická 3300/25
Slovenská republika
Angažmá:
Dozorčí rada
neplatná osoba


Název subjektu:
Český Triangl, a.s.
Identifikační číslo:
25864106
Spisová značka:
B 6712 vedená u Krajského soudu v Brně
Den zápisu:
04.10.2000
Výpis platných
Úplný výpis
Sbírka listin

 

DOBRÝ ANDĚL :
https://www.dobryandel.cz/wp-content/uploads/2011/10/DOBRY_ANDEL_Vyrocni_zprava_2012.pdf

Datum zápisu:
15. září 2011


Spisová značka:
N 861 vedená u Městského soudu v Praze
zapsáno 15. září 2011

Název:
DOBRÝ ANDĚL, nadační fond
zapsáno 15. září 2011

Sídlo:
Praha 5 - Smíchov, Švédská 1010, PSČ 150 00
zapsáno 15. září 2011

Identifikační číslo:
24161501
zapsáno 15. září 2011

Právní forma:
Nadační fond
zapsáno 15. září 2011

Účel nadačního fondu:
Přispívat k zlepšování a rozvoji kvality života jednotlivce i společnosti jako takové. V této souvislosti a za tímto účelem nadační fond uskutečňuje zejména činnost směřující k zabezpečení pravidelné finanční, materiální a jiné podpory nezaopatřeným dětem a rodinám s nezaopatřenými dětmi, kde dítě nebo rodič trpí rakovinou nebo dítě trpí jinou závažnou chorobou, například dětskou mozkovou obrnou, cystickou fibrózou, Downovým syndromem nebo svalovou dystrofií, a které se dostaly vlivem zákeřné nemoci do finanční tísně.
zapsáno 15. září 2011

Správní rada:

 

 

 


předseda správní rady:
PETR SÝKORA, dat. nar. 9. května 1974
Sokolovská 2170/161, Libeň, 180 00 Praha 8
den vzniku funkce: 10. října 2011
den vzniku členství: 15. září 2011
zapsáno 2. srpna 2013


člen správní rady:
Ing. Andrej Kiska, dat. nar. 2. února 1963
05801 Poprad, Staré ihrisko 2489/6
Slovenská republika
den vzniku členství: 15. září 2011
zapsáno 15. září 2011


člen správní rady:
Jan Černý, dat. nar. 15. října 1972
Praha 6 - Bubeneč, Rooseveltova 166/10, PSČ 160 00
den vzniku členství: 15. září 2011
zapsáno 15. září 2011

Způsob jednání:
Jménem nadačního fondu jedná správní rada navenek tak, že jedná samostatně každý člen správní rady. Podepisování za nadační fond se děje tak, že k názvu nadačního fondu připojí svůj podpis osoba oprávněná jednat jménem nadačního fondu.
zapsáno 15. září 2011

Dozorčí rada:

 


člen dozorčí rady:
Mgr. LUBOR ŽALMAN, dat. nar. 22. ledna 1966
Pod Šibeničkami 778, 251 64 Mnichovice
den vzniku členství: 15. září 2011
zapsáno 14. června 2013

 

 


předseda dozorčí rady:
Ing. Milan Vašina, dat. nar. 11. února 1969
Praha 6 - Bubeneč, Českomalínská 528/13, PSČ 160 00
den vzniku funkce: 18. září 2012
den vzniku členství: 15. září 2011
zapsáno 7. prosince 2012


člen dozorčí rady:
Tania le Moigne, dat. nar. 4. dubna 1967
Praha 9 - Klánovice, Šlechtitelská 157, PSČ 190 14
den vzniku členství: 15. září 2011
zapsáno 15. září 2011

Zakladatel:

 


PETR SÝKORA, dat. nar. 9. května 1974
Sokolovská 2170/161, Libeň, 180 00 Praha 8
zapsáno 2. srpna 2013


Ing. Andrej Kiska, dat. nar. 2. února 1963
05801 Poprad, Staré ihrisko 2489/6
Slovenská republika
zapsáno 15. září 2011


Jan Černý, dat. nar. 15. října 1972
Praha 6 - Bubeneč, Rooseveltova 166/10, PSČ 160 00
zapsáno 15. září 2011

Nadační kapitál:
1 000 000,- Kč
zapsáno 15. září 2011

Výčet majetku:
peněžitý vklad ve výši 1.000.000,-Kč
zapsáno 15. září 2011
Stáhnout PDF verzi výpisu
Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
Dne: 20.03.2014 08:46:45
Údaje platné ke dni 20.03.2014 06:00:00

 

 

Odpovedať
Odp. všetkým
Preposlať
Zmazať
Nahlásiť spam
Ďalšie akcie
Rýchla odpoveď

Odoslať
© 1999 - 2014 Centrum HoldingsO nás Volné miesta Reklama Všeobecné podmienky Pomoc

Kiska - srdce, rozum, charakter

 

Danka Bobeková: Róbert Fico v rozhovore pre Aktuality.sk 1.4.2010 povedal toto :

„V súvislosti s bojom proti korupcii premiér prítomným podnikateľom pripomenul nedávno prijatý zákon o preukazovaní pôvodu majetku, ktorý v parlamente presadil Smer-SD s podporou opozície. Nedostatky, ktoré tejto právnej norme vyčítajú novinári, pritom označil za "bludy". "Zákon je veľmi prísny a záleží len od orgánov činných v 
trestnom konaní, ako sa k nemu postavia. Ak ho budú aplikovať správne, môže pôsobiť veľmi preventívne do budúcnosti," zdôraznil Fico.“ Koniec citátu.

A ja Róbertovi Ficovi poviem toto:
Od tej doby uplynuli štyri roky a naša krajina sa zmieta v chaose. Žiaden zákon z dielne parlamentných prisluhovačov oligarchov, ktorí sú odvrátení od občanov a zradili ich mandát ešte neprijali prísny zákon pre tunelárov. A preukazovať majetok musia len tí, ktorých dnes zdierajú exekútori, teda tí okradnutí a nemajetní. Nemôže nič pozitívne záležať od orgánov činných v trestnom konaní, ak podliehajú ministrovi, ktorý je v predklone oligarchom a mafiánom, teda je súčasťou štátnomafiánskej chobotnice. 
Preto by bolo vhodné, aby sa ustanovil do príslušných učebných plánov odborných škôl predmet vedľa politológie – MAFIOLÓGIA ! A vtedy by to bol možno jeden z predpokladov pozitívnej zmeny na Slovensku. Božie mlyny melú pomaly, a je najvyšší čas, aby začali mlieť smerom na Panské....

nový prezident Kiska chce na oslavy Slovenského národního povstání pozvat ukrajinského prezidenta Porošenka:    viz jiné mé blogy o Ukrajině.  Zde je odpověĎ: http://vzdor.org/?p=641#more-641 a 15.8.2014: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/udajni-scientologove-kiska-jacenuk-na-spolecne-sankcni-lodi 

 

 

 

 7.5.2015: 

Ak som požiadala generálneho prokurátora aby ma prijal, urobila som to len a len na základe mojich mafiánskych dokumentov a aj iných veľmi dôležitých informácií. Neprijal ma. NIKTO ma doteraz neprijal z oslovených a ja som chcela hovoriť o najväčších zločinoch v ponovembrovom Gorilistane. Keď sme už mohli spojiť moje a Danielkine informácie, po prvý raz som poznala pocit zimnice. A tú mám každý deň. Už by som ale o prijatie nepožiadala žiadneho chobotničiara. UŽ SOM CELKOM V OBRAZE ! VY nemáte poňatia, čo sa deje v tejto krajine. Ak by ste mali, VY väčšina, pre ktorej ľahostajnosť a mlčanie sa tuneluje krajina, aj vraždia ľudia, či sa zneužívajú ľudia k tým najväčším ohavnostiam biznisu, keby sa to nedajbože dotýkalo niekoho z vašich blízkych, by ste možno už ani nevyliezli z kúta od strachu. A žiť s takými informáciami, otvoriť ráno oči a prebudiť sa opäť do tejto mafiánskej džungle by mnohí z vás nezvládli. Vy tárajovia a infiltrovaní poskokovia, keby ste radšej nezavadzali. Ste horší, ako bol Judáš. Vy zradíte aj za pohár vody !
A ešte mám jedno foto na pamiatku Stretla som u Daniely úžasných ľudí, akých už dávno nie.A vždy keď bude treba sa tam rada vrátim. Varehovcom !

A 1+1 = 2 ! A to je dosť..

březen 2016 - na stojáka nad volebními billboardy: https://www.youtube.com/watch?v=h0medi_Jstg 
amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes tlačítko Kateřina Amiourová - blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

amiourful

:) Když si pustíte ta videa, kde Kotleba hovoří o svých koncepcích, tak to je jasný národní socialismus i se vší svojí prašivinou. :)

 

Toto je pěkné: 

https://www.youtube.com/watch?v=jnFyT7l6DLg
 
Poslankyňa Ritomská už prekukla fašistickú hru na demokraciu v NR SR
www.youtube.com
klokan

    Povolební situace se značně komplikuje v ČR a v  SR určitě nebude jinak. Voda na mlýn českým neonacistům poteče i od Brezna. Tam i zde situaci tedy komplikuji tzv. lidovci. V našich končinách bývají pejorativně titulování jako ,, černo..delníci a potomky hlinkových gard lze nazvat černokabátníky. Snad nebudou na Slovensku blahoslavit Jozefa Tisa. Za zajímavost lze považovat, že dotyčný pacházel řeznické rodiny, mäsiar pak šéfuje našim. Každopádně se vyplatí bedlivě dledovat vývoj vnitroplitické situace i u našich východních sousedů. Další vývoj vůbec nemůže svádět k optimismu. V mysli se vybavují i neveselé myšlenky na možnou renesanci klerofašismu.

amiourful

Pane  Moskalíku, jde o tohle? 

Ján Segeč Mňa len zaujíma akú vyvodí Fico politickú zodpovednosť voči porazeným europoslancom Maňkovi a Beňovej? 
Taktiež aj krajským predsedom Smeru Laššákovej a Glvačovi, ktorí odflákli predvolebnú kampaň a mobilizáciu voličov?

Vyhlásenie Fica v RTVS (Sro), že za 14.000 hlasov, ktoré získal Marián Kotleba navyše a porazil drtivo Maňku môžu SDKÚ a SaS je sprostosť kolosálnych rozmerov!     

http://moje.hnonline.sk/node/14420
Tajomstvo odhalené - Marián Kotleba vyhral preto lebo počúval čo mu Rudolf Vasky odkázal ! |...

 

 

 

Pak je bud tento nadpis zavádějící nebo pomlouvačný: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/320142-slovensko-v-soku-banskou-bystrici-ovladl-ve-volbach-pravicovy-radikal.html xenofobii resp. romofobii nicméně Romea hlásí: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/zahranicni/slovaci-zvolili-do-cela-banskobystrickeho-kraje-fasistu-mariana-kotlebu - proti Ficovi to ale není změna. 

 

Kotleba osobně: http://www.youtube.com/watch?v=Feeyj4g95lM

http://www.youtube.com/watch?v=WVlV0GiZfiE 

http://www.youtube.com/watch?v=ARobuBvEqYM 

http://www.youtube.com/watch?v=py9ue6vKXa8 too j  debata s ostatními uchazeči (dohromady eset) o místo župana v Bankobystrickém kraji. 

http://www.youtube.com/watch?v=DsI3mN43HGw 

http://www.youtube.com/watch?v=w0LubiWc4MY

 

 

 

 

 

klokan

Sakrakopec. Den 24. listopadu se asi nedá prohlásit za den slovanské vzájemnosti, viz. např. peripetie při vyšetřování doposud největší letecké nehody na území Československa v roce 1966, kdy narazil krátce po startu z bratislavského letiště, letoun Bulharsko- sovětských aerolinií do výše zde zmíněného vršku nad Bratislavou. Zároveň si bylo lze přečíst již hned ráno pro někoho překvapivé výsledky včerejšího druhého kola župních voleb v BB.

amiourful

Omlouvm se, s broukem Pytlíkem, který nerozezná pravici od levice se však vedou rozhovory opravdu špatně. 

heriot

Souhlasím paní Amiourová, u jakékoli četby čehokoliv by bylo lépe než u Vašich  blogů. Na druhou stranu když už je uveřejňujete musíte se smířit s reakcemi....:-)

amiourful

pTOMIˇˇNTE, ALE MÁTE V TOM GULÁŠ, NEUREKOM PODOBNÝCH TEORIÍ A DOBŘE PLACENÍ AKTIVISTI NEJDE DOHROMADY. 

bĚŽTE SI ČÍST  NEUREKOM TEORIÍ NERVU NEBO STRANÍKU LVA, BUDE VÁM LÉPE, NEŽ U MÝCH BLOGŮ. 

heriot

Paní Amiourová, takových konceptů tvářících se jako řešení jsme i u nás už viděli "neurekom". Účelem je oblbnout lidi, nic jiného.

No, a vaše zmínky o Ficovi coby o fašounovi ponechávám bez komentáře, tam by byl vskutku zhola zbytečný. Ovšem naprosto potvrzuje moji teorii o těch, kdo se k těm dobře placeným "aktivistům" tak spontánně přidávají...

amiourful

:D moc mne pobavilo, že považujete ty koncepty, jimiž jse zvěčnila slovenské aktivisty na českém, blogu,  za pravicové. a vůbec mne nepobavilo, že fašouna Fica považujetze za levicového. Jeho kvality ás měly přesvědčit, v jakých s..čkách Slovensko je. 

heriot

Paní Amiuourová, pár stovek pravicových křiklounů k nimž se pak nadšeně přidá pár užitečných idiotů ochotných protestovat vždy a proti všemu lze v Bratislavě snadno obstarat stejně jako v Praze. O sociálních sítích nemluvě, tam operují placení organizátoři a oblbují především mládež, o jejíž intelektuální úrovni si v současnosti netřeba dělat velké iluze...

Jen absolutní naiva v tom může shledávat spontánní lidový odpor. To si opravdu myslíte, že pravice po své drtivé porážce pokorně složí hlavu a nebude neustále využívat každé příležitosti k těmto akcím ? Je ovšem třeba myslet hlavou a hledat co je za nimi.

Lidový odpor určitě ne..:-)

amiourful

Pane Waltere, značná neprofesionalita Vám měla prozradit, že v tomto přípdě o oranžovou revolui nejde ani náhodou, a: pustte si ten Ficův spot. A MER je ta oranžová revoluce, nejdříve musíte něco vědět o podstatě a až pak soudit. 

klokan

Pane Waltere, v ČR pochopitelně můžeme toliko litovat, že se nám přečasné  parlamentní volby  zase poněkud opozdily, jakož i absence sjednotitele levice, když samosjednocovací procesy se poněkud zadrhly. Ještě upřesňuji, že v prvním komentáři se mi jednalo o zhodnocení přinosnosti taktéž zveřejňovaní zde informací o alternativách vývoje v SR, kde  například výsledky v tamních termínově řádných ,,županských volbách",(konkretně  ,,župě" BB) signalizuji nastávající problémy s přílišným národovectvím. Uvidíme však po II. kole. Jinak děkuji za Vaší připomínku.

heriot

Pane Moskalíku, já přece netvrdím, že Slovensko není v problémech a že se tam zlato třpytí. Taky za rok a půl nelze dát dohromady stát zdevastovaný pravicí. Nícméně je tam znatelný posun vpřed a tento posun samozřejmě vyvolává u někoho značnou nevůli. nikoliv ovšem u běžných občanů.

Co se týče občasné návštěvy Slovenska, to bych doporučil spíše paní Amiourové. U mne je to pláč na špatném hrobě,  pobývám tam velice často, mám tam část rodiny, takže deficitem informací opravdu netrpím a myslím, že za Slováky začínáme zaostávat ve všech oblastech čím dále více....

heriot

To mi velice lichotíte paní Amiourová,když mě považujete za člověka, kvůli kterému by se revoltovalo...:-)). Na druhou stranu ovšem velice podceňujete čtenáře VV, když si myslíte, že bez Vašich téměř nečitelných a značně zmatených příspěvků by zůstali nevědoucí jako mimina...

Ale vážně, tyto "revolty", spíše druhy dobře organizovaných a placených malých "oranžových revolucí" známe přece i od nás. Zde probíhají permanentně kdykoliv náš prezident cokoliv o čemkoliv řekne. Nebo když se stane řádně zvoleným krajským radním někdo, kdo jistým kruhům nevoní. Na Slovensku je to obdobné vůči Ficovi.

Je jistě na každém, zda těmto akcím věří či si zachová zdravý rozum  a pohled...

klokan

„Po diaĺnici beží koň.

Chceš mať volnosť jako on.

Len pomaly.

Len pomaly…pomaly.“ 

Pozn.: Ve slově koň přísluší dodat nad o – obrácenou stříšku.

 

    Přes ČR se mezi jinými, valí mediální tsunami kauzy p.Nagyové (nyní provdané Nečasové). Toliko někdy v rozhlasu zahrají velice pěkné písničky ,,frontmana“ slovenské hudební skupiny Indigo Petera Nagyho.

     Soudy  komentátora pana Waltera ohledně informačně velmi přínosného článku paní Kateřiny, považuji za poněkud unáhlené. Neuškodí si občas zajet na Slovensko a kromě kochání se tamními přírodními krásami, pohovořit si s tamními běžnými občany. Například o míře tamní nezaměstnanosti. Zkrátka není všecko zlato co se třpytí.  V listopadu 1989, se na  za západním straně od  břehu řeky Moravy klíči cinkalo a východním štrngalo. Naši bratři neslavili tedy revoluci cinknutou, ale štrngnutou.  Uvítal jsem tedy, že paní Kateřina po několika týdenní opět na zdejším i – portálu, zveřejnila inspirativní článek.Každý si ze Slovenska převezme to co uzná za vhodné. Dost zmanipulovaných občanů v ČR, si nechalo vsugerovat,, prefikaná“ mudrosloví nenasytného miliardáře Andreje a jím zde zakoupených nohsledů, druzí pak například pěkné slovenské písničky. Paní Kateřině tedy děkuji za zveřejnění informačně přínosného článku.

PS: Předevčírem odpoledne se nad střední Moravou po rozplynutí mlhy vyjasnila, která by jinak zářila blankytně modře, ovšem byla značně přeškrtána zozplývajícími se v ovzduší bílými čarami po přelítávajících super jetech. V hlavě se mi uhnízdilo tušení o souvislostech, například těch o chemotrails.

 

 

amiourful

Dost možná je na Slovensku hodně takových, jako  vy, právě proto se revoltuje, chtěl byste, aby čtenáři Vaševěc zůstali nevědoucí jako ra mimina?

Troufám si tvrdit, že kyž sporné video získalo za měíc přes 340 000 shlédnutí na jedné adrese (a to nebylo jn na jené adrese) značí jistou rezonanci ideí revoltujících ve společnosti.

heriot

Samozřejmě paní Amiourová, Vy si myslet svoje, ovšem když Vy psát nesmysly, tak já na to reagovat.....

Podporovat jakékoliv aktivity revoltujících bez ohledu na to proti čemu jsou zaměřeny a proč existují, jen proto že to jsou revolty, nemá se zdravým rozumem nic společného. To už není ani obyčejná anarchie.

amiourful

Vy si myslet soje a já si také budu mslet soje, ano?

Můj je jen púerex, vše ostzatnéí jsou materiály dodané Slováky.

Mám za to, že to byla většina českých politických stran, které nepohopily onu "novou nespokojenost" o které hovořil Miloš Zeman a kterou zde máte možnost vidět in natura - samozřejmě ne celou, jsem proto, zachoávvat aktivity revoltujících.

heriot

Jauvejs, dlouho jsem nečetl  takové bláboly, jako tento Váš pani Amiourová.

Převším Fico není žádný levostředový politik. Jestli se v naší blízkosti najde politik, kterého je možno označit za levicového, je to právě Fico. Porazil na hlavu pravici, vzdor stejné pravičácké umělecké a mediální frontě jako je u nás....Fico pomalu ale jistě realizuje svůj program  a na Slovensku je stále extrémně populární. Blábol o třetinových platech a stejných cenách je zcela mimo realitu.  Nikdo soudný nemůže také čekat, že za necelé dva roky napraví devastaci státu po pravicové vládě Radičové...

 O nějaké revoltě (patrně Vás to slovo fascinuje a jste ochotná revoltovat vždy a proti všemu..) není na Slovensku absolutně možno hovořit, pár dobře placených křiklounů v Bratislavě, kterým samozřejmě dávají média extrémní protor není žádná revolta...:-)