Šluknovský CzechTek

obrazek
12.9.2011 08:29
Jistě máte v paměti jak v roce 2005 CzechTek vyvolal značnou veřejnou diskuzi. U CzechTeku neexistoval oficiální pořadatel a neplatilo se vstupné; byl pořádán tak, že každý účastník spontánně přispíval k chodu festivalu. Příznivci poukazovali na svobodnost a nekomerční povahu takového přístupu, kritici naopak na to, že tak rozsáhlá akce nemůže bez organizovaného řízení splnit požadavky platných zákonů (hygienické limity, bezpečnost účastníků, lékařská služba, ochrana přírody a soukromého vlastnictví, autorská práva atd.).

 

Jistě si vzpomínáte na to, jak média psala o neadekvátním  zásahu, který tehdejší premiér Jiří Paroubek nařídil, aby zajistil průjezdnost na dálnici. Jistě si vzpomínáte jak nechal Jiří Paroubek, v zájmu občanů a vlastnického práva, vyvést cizince, kteří opilí a válející se na přístupových komunikacích a soukromých pozemcích, blokovali dopravu, nehledě na to, že na tomto území pobývali v rozporu s vlastnickým právem a někteří protizákonně. Mimochodem, Jiří Paroubek byl tehdy v Rakousku, ale média tímto propravicovým způsobem informovala. Proč média nežádají Nečasovu hlavu, jako tenkrát Paroubkovu? Proč média měří dvojím metrem? Spousta otázek, na které je jednoduchá odpověď. Nečas není trnem v oku bohatým, kmotrům a lobistům. Nečas zde dělá politiku, kterou si zde přeje deset procent bohatých a několik zájmových skupin, mezi které jistě patři mediální kartely.

Je až s podivem, že události posledních dnů nechávají média v klidu. Pozornost médií se obrátila proti občanům Šluknovského výběžku. Nikoliv proti vládě, nikoliv proti premiérovi této země! Proč média měří občanům této země dvojím metrem? Proč nevolají po zodpovědnosti vlády, která jediná může tento problém v zemi řešit? Občané se mezi sebou hádají a hledají řešení a vláda si v klidu mne ruce. Vláda se k problematické situaci na Šluknovsku postavila typicky po svém. Nechá tu situaci tzv. „vyhnit“

Vláda Petra Nečase o sobě tvrdí, že je rozpočtově odpovědná. Přitom se vládní kabinet chová právě opačně. Místo toho, aby sociální  problém této oblasti řešila, tak raději nemalé finanční prostředky investuje jen do policejních akcí, které jsou de facto posledním řešením. Sobotní akce stála policii přes tři miliony Kč. Vzhledem k tomu, že tyto zásahy budou opakované, lze předpokládat, že nás to, jako daňové poplatníky, bude stát nemalé peníze, které se mohly investovat na řešení problematiky nepřizpůsobivých jiným způsobem.

Občané Šluknovska by měli zanechat společného hašteření v této oblasti a naopak by měli svůj hněv obrátit proti vládě. Společně by se měli domluvit a společně vyjít před Strakovku, kde by měli požadovat buďto řešení, nebo odchod této vlády, která problémy svých občanů, řešit nechce!


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.