Somálský hladomor, pirátství, toxické odpady a otázky půdy

obrazek
20.8.2011 17:24
Když byly vyloveny všechny ryby loďmi nadnárodních společností s těžkými vlečnými sítěmi, ničícími dno i s jeho florou a faunou a způsobujícími overfishing ("přelovení" = podstav, kdy není dostatek ryb, aby se mohly dostatečně rychle rozmnožovat), když bylo pobřeží a příbřežní vody zamořeny naveženými toxickými odpady - opět nadnárodními společnostmi, přišlo Somálsko o svoji nejvýznamnější potravinovou základnu.

Pirátství se poslední dobou znovu vzmáhá všude po světě, ale o tom somálském je nutné vypíchnout, že je zásadně nekrvavé. Je provozováno stylem akciových společností (kdy někdo vlastní infrastrukturu jako mola a lodi a zbraně a GPS a sonaray a radary a tipaře - a jiný - někdejší šetrní a ekologičtí rybáři - jsou pracovní námezdní silou) a je veřejným tajemstvím, že polovina z výkupného zůstává za drápy pokoutních advokátů londýnské City,  kteří tomu dělají zprostředkovatele, jak uvedl italský deník Liberazione před několika lety. Ten to měl od amerických filmařů, kteří v rámci honu na skutečné hrdiny vyrazbili na místo seznamovat se s tamními vyjednavači.(zde o tom přelovení, příčiny:http://www.presseurop.eu/cs/content/article/63781-evropsti-pirati-africkych-mori ).

 

Letošní hladomor je oficiálně deklarován jako následek sucha - ale Afrika je bohužel  předmětem  mnoha brutálně pochybných experimentů (zřejmě pod intelektuální supevizí humanitárních a neziskových organizací), jakým bylo například po pořízení studní německými geology ve východní  subsaharské Africe zavedení dobytkářství v témže místě,  takže bylo sežráno a uschlo i to zbývající zelené co tam rostlo a studny zase vyschly. Celé oblasti Afriky (Africký roh nevyjímaje)se staly předmětem obchodu s půdou ze strany zahraničních investorů /italský zdroj uvádí, že privatizace nejúropdnějších půd se děly masivně pod taktovkou světové banky a nazývá je loupežemi za bílého dne: http://www.vocidallastrada.com/2010/04/banca-mondiale-e-accaparramento-delle.html), takže země si ani nemohou navzájem pomáhat - všechny (tím myslím všechny nejen u nás prodávané) holandské růže (a asi nejen růže) například pocházejí z nejbonitnějších půd v Keni, v Zimbabwe není jediná farma, která by produkovala potraviny pro domácí trh, všechny potraviny jdou na trh anglický, a tak je to s produkcí potravin v mnoha zemích - jsou určeny pro globální trh. etc. A evropské země, které se zavázaly k pomoci Africe, pomáhají skrze svá Ministerstva zahraničí asi tak, aby na tom vydělaly politicky spřátelené firmy. V Čechách jsme onehdá kupříkladu pálili pšenici - a ačkoliv by mnohé země naše potraviny uvítaly, protože jsou potravinově nesoběstačné (chronickým příkladem ja kupř. cca 70 milionové Alžírsko bohaté na zemní plyn)- a měly by co nabídnout - minimálně škálu možností k nejrůznějím joint ventures, naše zemědělství jede jen na zlomek své kapacity. (Já totiž stále doufám, že alespoň někde v podzemí živoří fyzičtzí nositelé nějakého českého know how, ačkoliv Češi mezitím dospěli k stavu, kdy nejumějí vyrobit ani knoflíky)

Základní příčinou všech problémů s potravinami však jsou vlastnické listy - a dovolte mi vzpomenout na Henryho George, který požadoval model absolutní suvernity státu nad půdou a pro občany svobodu volby obdělávat přesně tolik, nač právě stačí. Bez bezzemků a bez velkostatkářů, bez trvalých a neměnných záborů - model, který by se mohl ukázat jako jediný udržitelný a moderní pro období po ropném zlomu i u nás. Vydání půdy cizincům schopným domácí obyvatelstvo bohatě přeplatit, je totiž schopno  nadělat z domácího obyvatelstva navěky jen nádeníky ve vlastní domovině. Henry George záhadně zemřel den před svou nominací na starostu New Yorku na počátku minulého stoleí, ale jeho model se dodnes uplatňuje v jistých částech Austrálie a Hongkongu a na několika dalších menších místech v limitovaném rozsahu. 

Celé pojednání - nejen však o Henry Georgeovi pak najdete zde:http://www.zvedavec.org/komentare/2009/05/3131-ekonomicke-zakony-etika-a-paradoxy-i-cast.htm a http://www.zvedavec.org/komentare/2009/05/3132-ekonomicke-zakony-etika-a-paradoxy-ii-cast.htm - server se stěhuje amá problém - záloha je zde:http://moje.hnonline.sk/node/1765

 

skutečné rozdělení Afriky

 

K sanaci a odmoření zničeného pobřeží a pobřežních vod Somálska se nikdo nechystá, natož k regulaci rybolovu v širším kolí,  ba V Evropě ani v jiných státech nepomýšlejí na to, že by sféru činnosti odpadového hospodářství znovu převzaly z rukou mafií a začaly ji spravovat, jak náleží s ohledem na životní prostředí. Italská televize nedávno odvysílala šot, v němž mafie - takto likvidátor radioaktivního odpadu - tento odpad naložila na starou loď, tu odvezla 20 km od pobřeží a následně vyhodila do vzduchu. A jeden pašák z pražských Vinohrad pro změnu  prodává do elektráren (nejen) -zamořeného Ostravska, německý odpad, za jehož likvidaci dostává peníze již od Němců, jenž je na lepší spalitelnost upraven nařezáním  a slisováním. Odpad je to nedotříděný a veškeré know-how  firmy spočívá v tom, že za symbolický poplatek má jako provozovnu  sběrný dvůr (v němž se kamiony ani neotočí), kde na viditelném místě visí důkladně vychytaný provozní řád. Kvůli tomu, že dýcháme karcinogenní polyaromáty se naposledy bouchalo do stolu těsně před Plyšákem, pak zrušili i výzkumnou observatoř v SZÚ, dnes se tomu věnuje několik málo lidí symbolicky v Rytířské,  a od té doby vyšel v mainstreamu jediný článeček 4x4 cm. Naši absolventi životního prostředí ovšem už celé roky nemají šanci ani zakopnout o místo v oboru, ovšem otázku ostravského ovzduší řeší sociolog Ivan Gabal, který k tomu uspořádal konferenci, na niž si ovšem pozval jako odborníky jen absolventy oboru regionálních studií. Těm, kteří tonou v domnění, že rakovina je nemocí kuřáků, připomínám, že 70% případů připadá na  nekuřáky.

Ještě si musíme povědět, jaký efekt má dlouho připravovaná agenda Evropské unie o nakládání s chemickými látkami - agenda REACH: jsme opět na Vinohradech (my jsme tzv. dobrá adresa) ve vile, tam dvě kanceláře pro dva šéfy a jedna kancelář pro dvě námezdní krysy, od nichž se očeká á, že z chemie umějí tolik, aby pod anglickým názvem, poznali správnou látku českého názvu a zvládli software. Tato firma si koupila  drahý software, který jistě bylo obtížné pořdit, ale výrobci se námaha vyplatila, prodal to do celé Evropy a kupcům se to také vyplatilo, protože kdyby stejnou práci dělal jedinec, tak by se zamotal ve směrnicích a datech a také vytváří vynikající nadhodnotu - šetří mzdové náklady - firmy si zadávají vypracování bezpečnostních listů  podle směrnic a ty se pak ukládají do šanonu. A co si kdo s chemickými látkami dělá nebo nedělá, záleží jednak na jeho morálce (a také ochotě a schopnosti najít někoho, kdo by likvidaci odpadů intelektuálně zvládl - což ovšem bez jistého chemického náhledu je vyloučené) , nebo případně, zda potřebuje certifikaci ISO a je nějaká hrozba, že by o ni mohl přijít - ano takový podnik by mohl případně nějakého absolventa oboru životního prostředí zaměstnávat (ale možná by mu stačilmu jakýkoliv laciný chemik) A vůbec nejsnazší cestou je péči o odpady outsourcovat -  čímž jsme se dostali k cestě, kterou odpady do rozvojových zemí putují.

I za komunismu se s odpady nakládalo podle - a odborníci na odpady = zaměstnanci museli poslouchat šéfy stůj co stůj, - ale podniky byly pokutovány a hlavně v terénu a na kontrolách bylo zamětnáno mnohem více kontrolorů a hygieniků než dnes. (No i mezi nimi byli jistě úplatní, že - ale všebecně z  nich šel respekt a větší prohřešky si dovolovovaly jen velké strategické firmy - kterým se čas od času nevyhla nějaká ta havárie. Ale i to je i dnes. Co však tehdy  platilo: při zjištění podvodu či hedbalosti se šlo do vězení - a tak si nikdo nedovolil nemít odborníka - už proto, aby měl případný průšvih na koho hodit. za to dnes na inzeráty vyžadující tuto kvalifikaci v podstatě nenarazíte, takže z toho usuzuji že tomu tak již NENÍ! Jediné funkční bezpečnostní opatření, které jsem objevila, bylo, že stavaři věděli, že azbestové desky z domu typu Okál jim na obyčejné skládce nevezmou a měli za to, že budou muset někde (na stavebním úřadě) předložit, že je odvezli na specielní skládku nebezpečného odpadu pro azbest. Ale jinak obecně nefungují ani sběrny starých baterií a  těch již proslule jedovatých úsporných žárovek (alespoň v každé lékárně by měl být sběrný koš). Prostě je lid obecný hází do koše.A nezaměstnaní i zaměstnaní chemici zoifale mailují na všechny strany, ať někdo udělá něco s černými skládkami toxického odpadu, jakými jsou ostravské laguny a podobně -, jak si zanalyzova byli by schopni se do snanace pustit v rámci své odobrnosti i sami - ale jim nikdo není ochoten žádný grant či jakékoliv státní openíze uděit, na rozdíl od finančnické firmy PPF Petra Kellnrra, pro níž je zřejmě šit megaekotendr za 100 miliard - jak si zanalyzovaly i naše deníky (Kde firma odbornosti nabyla, se neví, zřejmě u bagristů a dost možná v Africe). V každém případě je megaekotendr způsob, jak náklady místo těm, kdo škody způsobili, naúčtovat obyvatelstvu. (Ony naše živnostenské úřady totiž nevědí, jaké firmy v jejich okrsku působí, víme...) A jak Ministerswtvo životnmího prostředí vydumalo částku 100 miliard bez tioho, že by průběžně zaměstnávalo a zaúkolovávalo týmy vedené odborníky státních institucí, vědeckých ústavů a škol, si ani netroufám hádat. Jo tak pardon: megaekotendr vypisovalo multidisciplinární Ministerstvo financí! (http://www.vasevec.cz/blogy/ekotendr-za-114-miliard) /Megaekotendr mezitím nakonec dopadl tak, že jej vyhrála firma, která nabídla cenu 59 miliard, ovšem z ekologických kruhů zazněla informace, že tyto práce by bylo možné provést za cenu do 20 miliard, bohužel zpravodajka ČT neuvedla svůj zdroj, abych mohla linkovat podklad pro tuto infomraci/. O tom, jak se část tohoto tendru vygenerovala "jaksi sama od sebe" v druhé půli tohoto odkazu - mailu: http://www.sinagl.cz/z-nasi-korespondence/podvod-stoleti-dokument-o-novych-podvodech-politiku-ktere-ma-zaplatit-stat.html

Nutno podotknout, že pro odmoření půd a i podzemních vod (kormě řady fyzikálních metodaremediace) dnes existuje eleganmtní technika využívající primitivních hub ať už přirozených nebo geneticky upravených (lze ovšem spekulovat o bezpečnosti v případě geneticky upravených) a také baktérií. Ale naše výzkumné ústavy v tom zřejmě nevidí budoucnot, a tak se tomu věnuje tuším jen jeden člověk v celé ČR. (Ministerstvu životního prostředí jsem nabídla sestavení kompendia z rešerší o celé této probelmatice a technologiích, ale nebyl nejmenší zájem - přípravy na ekotendr již byly v běhu. Máte-li pocit, že tamní úředníci se chovají jako členovén scientologické sekty, jež svou moc,  postavení a odměny odvozuje od zajišťování kořisti svým politickým šéfům, tak se v názoru shodneme). Zapotřebí by tyto techniky byly, protože s našimi vopdami ndzemními i podzemními se to má velmi často nevalně:  http://www.blisty.cz/art/64355.html http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095913550-nedej-se/212562248420031/ komentáře: Předafón Kocour "Osobně vím o 5 případech, kdy kvalitní pitná voda ze zdroje podpovrchového, v jednom případě dokonce v kojenecké kvalitě, byla na dlouhé roky znehodnocena průsakem pesticidů, zejména z lesnictví a buď ji není možno jako pitnou používat vůbec, nebo se (!) dořeďuje na hygienické limity z jiných zdrojů.těch pár zemědělců, co zbylo, dostalo mohutnou podporu na bioplynky, které ládují hádejte čím – erozi podporující a kvanta pesticidů vyžadující kukuřice například, od koho jiného než od miláčka Monsanta, hned ten první acetochlor se používá právě na kukuřici" Oldřcih 'Syrovátka: ..."jediné řešení je - změnit management celých povodí," Michal Rusek >>Na vině je nadměrná intenzita a chemizace zemědělské výroby související s degradací půd. Eroze, absence organického hnojení, orientace na úzké spektrum lukrativních plodin a co nejvyšší produkci bez ohledu na ekologické škody – to vše je příčinou zvyšujícího se znečištění na jedné straně a klesající úrodnosti, neschopnosti půd vázat živiny a obecně se vyrovnávat s tlaky intenzívního hospodaření na straně druhé. Mezi pesticidy se zvyšujícím se výskytem jsou karcinogenní, mutagenní i endokrinně účinné látky. Obdobně dusičnany se mohou metabolicky přeměňovat na karcinogenní látky, které způsobují rakovinu. Závislost zvýšeného výskytu rakoviny jater, žaludku, tlustého střeva a močového měchýře na obsahu dusičnanů ve vodě byla již statisticky prokázána.<<související článek: http://www.vasevec.cz/blogy/zaplavy-povodne-financni-anemie-pauperizacea-reseni-sandra-pascucciho

Vše počalo tehdy, kdy činnost Státního zdravotníckého ústavu byla brutálně zredukována, protože stát ztratil zájem o otázky zdraví svého obyvatelstva. A tento sešup začal v podstatě okamžitě v roce 90´, ještě při minulém sčítání obyvatelstva byla původní náplň činnost SZÚ nepříliš obratně kašírována několika nepříliš dobře sestavenými dotazy na to, jak  se jako občané ČR cítíme, a při posledním statistuickém sčítání obyvatelstva jsme se již nedočkali ani jediné otázečky ani na naše zdravotní rizika ať už pracovní či životním stylem, na nedoléčenost chorob, účinek nasazené terapie  nebo týkající se životního prostředí a možností k vedení zdravého životního stylu. Dalším důsledekm je to, že ústav není schopen plnit nijakou výzkumnou a vzdělávací činnnost - kupříkladu na poli krevních testů, které jsou již celá léta standardizované (podle parametrů automatů pro klinickou analýzu) - a naši lékaři již nejsou schopni ani odhadovat souvislosti určitých méně známých metabolických jevů se zdravotním stavem - a tedy nejsou schopni ani efektivně léčit) (Pozn. vedle - ani kniha Interference u nástrojů klinické analýzy u nás nevyšla, přes mé opakované pokusy a urgence ji do nějakého edičního plánu zařadit - takže o čem a s jakou spolehlivostí vlastně deklarované výsledky klinických testů vypovídají, je nejisté) A zcela se ztratilo sledování souvztažnosti kvality životního prostředí a zdraví populace. /Uvědomme si tedy, jak zelení byli i Zelení:/ Je nejvyšší čas se probudit z té rozšíené a usilovně rozšiřované urban legend, že by mohla existovat nějaká účinná ba dokonce univerzální metoda, jež by vaše tělo očistila od oněch 35-60 škodlivých látek, které byste v něm vůbec mít neměli, ale které tam prostě máte.

A dost možná, že vše počalo tehdy, kdy byla odložena občanská civilizovanost omná nenamyšlená slušnost jako nepotřená a v ničem nevynikající, proto, aby byla nahrazena kultem hédonistických celebrit veledůležitách rétorů s patentem na rozum, zakládajících si na své důležitosti tím více, čím méně toho uměli (čím méně se jim chtělo opravdu pracovat), přičemž  odborníci byli zároveň označeni za zlé a omezené technokraty. Bohužel ruku v ruce s tím přišlo i to, že nějaká mravenčí, systematická a soustředěná práce na věcech opravdu potřebných a užitečných se setsakra přestala vyplácet. (Protože: jak můžete na svou práci vztahovat požadavky všeobecné prospěšnoti, když má být vše privatizováno (urváno)a toho cena se má odvíjet od uměle vytvořené nedostupnosti?) ale o tom a o základních překážkách mechanismůl občanské spolupráce až někdy jindy  (...myslím, že článek nazvu Budeme žít v Dravěku?)

Ještě drobný příklad našeho hospodaření s toxickými odpady - hle, zde pláče jeden zamořený:

.tady u letiště těch úniků už bylo...jednou ..tedy dávněji se podařilo že jeden maník ve vedlejší obci vykopal studnu a hořela mu i voda...takový to mělo rozměr...chápu že to vše nejde hned podchytit ale vím jaký je bordel v celkové dokumentaci...ono se neví vlastně ani co kde vede...vše narychlo za komančů no a te´d nejsou pořádné plány jen zmatek a když se něco podělá tak se taktně mlčí a jen se potlačuje následek...ostatně takových případů myslím je dost a dost, jedná se o únik ropných složek do kanalizace...zamožení půdy v okolí letiště a zřejmě protržení či narušení nějaké nádrže...nikde se nic nepíše..ono by to asi stálo hodně lidí místa...

A smozřejmě pomoc pro lidi v Chropyni na kroměřížsku , kde nedávno vyhořela výrobna plastů a kde je to tedy celé promořerné kancerogenními dioxiny, se také nechystá - nikdo se o žádné pomoci s přestěhováním a následném odnoření nezmiňuje. Jejich osud je tedy zpečetěn - takový je vztah státu k jeho občanům a takové jsou postupy průmyslových pojišťoven. Začíná to tím, jak moc mu říkají i jiní lidé, třeba ti v Africe. Dokonce během požáru v Chropyni evakuovali pouze obyvatele tří ulic - a za to by měli sedět lidé z bezpečnostních složek. Databáze chemických látek (i podle ocbchodních názvů a jejich rizik, s detailními toxikologickými údaji, detaily, jak likvidovat a jak pomoci postiženému) zde totiž na počátku 90. let byla (ale po roce 2000 nikdo na vnitru či u hasičů o tom, že něco takového by mělo existovat nevěděl a zjevně nebyl ochoten - přes mou telefonickou výstrahu - to zajistit)  - a to tu prosím pěkně právě oni jsou od toho, aby obyvatelstvo před těmito riziky chránili. BIS speciální komisi pro otázky spojené se zdravotním ohrožením delegovala na Ministerstvo zdravotnictví - kde měl být na webovkáchj kontakt -ale nikdy nebyl, a tak se domnívám, že přímými pachaateli jsou Leoš  Heger a jeho předchůdci.

A co to ty dioxiny jsou: http://arnika.org/dioxiny

Je vskutku k podivení, že při tom počtu absolventů chemických oborů během havárie nikdop nezareagoval - vypovídá to nejvíce o společnoti, jakou jsm,e vytvořili, je tu jeden, bioranger, který si řekl, že do trhlin ve společesnké zodpovědnosti se bude vrhat celým tělem - ale trhlin již bylo více, bioranger se mnohokráte rozbil o vychcechtanou samolibou lhostejnost - a neochotou brát osobu, jež není  postavena výše než oni  jako partnera, vícekrát jej odvezli s atakou na psychiatrii - a protože to vždy odnesla dcera a manžel a ještě ho honí hodně nestydatí exekutoři, odmítá jít za lhostejné do jejich soubojů a přijal, že je vlastně nepřímý vrah, protože věděl, jak zachránit 100 lidí, co zemřelo na prasečí chřiúpku - (ale narazil na mazání mailů ze serveru Ministesrtva zdravotnictví a laxnost ze strany správců webzinů širší distribuce), když není nikde ani zdání rozhodnosti za významné otázky našeho života bojovat i tehdy když není jisté, zda je někdo, kdo by se přidal. V posledním facebookovém roce se již mnoho lidí anaží, aby se k jejich boji někdo přidalů - ale nejsou ochotni učinit ani první výkop. Měli bychom zavést opět institut koélektivní viny - protože lidé, kteří mají dané otáízky řživota a smrti na starosti z pověření státu, nejenže odmítaqjí tuto zodpovědnost zaujmout, oni odmítají reagovat i na dobrou radu a podloženou argumentaci.  Ne, opravdu - krize není to minimalistické, co jste si předtavovali, má to mnohem a mnohem hrůznější rozměr.

Co myslíte, mají ekologové a chemici společnosti pomáhat, když jim nadává do ekoteroristů, perzekuuje kopanci a zatčeními,  nadřazuje lidskýnm zájmům blud volného trhu "jenže vše vyřeší" a je ochotná je ackeptovat jen jako obchodnáí zástupce a burzovní makléře? Ano, mohli by - pokud se ovšem stabnou yesmeny. To totiž bude společnost bolet jedině tím způsobem, na nějž je ještě chopná reagovat: http://dokumentarni.tv/penize-ekonomika/yesmeni-opravuji-svet-the-yes-men-fix-the-world . Podávám zprávu, že přijmout pověření o takto závažných věcech jednat, dnes odmítl i významný člen české církve, chystající se právě do Vatikánu na kongres, ačkoliv pro Vatikán by bylo velmi snadné udělat velmi mnoho pro Somálsko i pro nápravu ve věci toxicxkých odpadů a ekologie, protože jeho hlas je vždy slyšet, když se rozhodne promluvit. Budiž tedy toto jednání vizitkou i církve, žijící ve smrtelném hříchu. (Protože i ona jen zavírá oči a každý den uzavírá zde citovaný kontrakt http://www.vasevec.cz/blogy/jeden-vyjimecny-ksaft-coby-kredo-pro-thinktank-cesta-centrum-pro-socialne-trzni-ekonomiku-otev )

 

..------------------- nyní je půlka ledna 2012, hladomor v Somálsku, Etiopii a Keni si vyžádal cca 100 000 mrtvých: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/256519-az-sto-tisic-obeti-hladomoru-v-africe-kvuli-pozdni-pomoci-vystrahy-nikdo-nebral-vazne.html ze čtenářů a sdílečů na facebooku se nerozhořičil nikdo tak, aby začal bombardovat média (ta mmj. psala o tom, jak humanitární pomoc škodí). Já odpadla, protože takových klád, co mám v plánu vyřešit, či alespoň řešit, mám moc. Příště bude třeba většího počtu lidí, kteří se na realizaci aktivně účastní, ale pro ty mrtvé, už žádné příště není, nezapomeňte.

___________________

    • Jirka Šofík somálci???? já bych na hladomor měl recept, dát jim najíst...
    • Kateřina Amiourová vzhledem k tomu, kolik ploch je v EU dotovaných za to, že se neobdělávsají, by to bylo snadno řešitelné.
       
 Jom Kenyotta - keňský politik a před rokem 1976 na čas prezident: "Když přišli, měli Bibli a my měli půdu. Pak nás naučili modlit se se zavřenýma očima. Když jsme je otevřeli, my měli Bibli a oni měli půdu."
22.9.2013:
 
Má niekto informácie o situácii v Keni? Podla informácií malo dôjsť k teroristickému útoku na nákupné centrum, islamisti rozhadzovali granáty a pripravili krvavý kúpeľ. Teraz tam majú byť špeciálne izraelské jednotky. Pripomínam, že Keňu bude treba demokratizovať, nakoľko sa tam našli obrovské zásoby pitnej vody.Výbuch v Keni je vraj dielo Európanov. Skupine alkajďákov velila biela žena.http://nikolaysolo.livejournal.com/1341191.html 
 
Afrika dříve a nyní

A takhle vypadaají evropské skláy odpadu v Africe: http://www.rozvojovka.cz/clanky/1446-sodoma-a-gomora-existuji-v-ghane.htm

http://citarny.cz/index.php/aktuality-knihy/4674-midway-kratky-alarmujici-film-chrise-jordana

Malence z nejbohatší země na světě vysv ětluje, proč tam žijí tak chudí lidé:https://www.youtube.com/watch?v=7ytofBMesEc

2.3.2017 Mirko Amage Honcovič: "Zprávy z posledního týdne:-V Jižním Súdánu a Somálsku propukl hladomor kvůli špatné úrodě. Hladomorem je vážně ohrožena i Nigérie

-Prezident USA Donald Trump chce snížit rozpočet amerického ministerstva zahraničí a Americké agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID) o 37 procent."

 

 

11.3.2017: https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/431813-osn-bije-na-poplach-svet-se-nachazi-v-nejhorsi-humanitarni-krizi-od-druhe-svetove-valky.html?source=FBS silně se týká Somálska, Súdánu a Nigérie. V Somálsku za hladomoru 2011 zemřelo až 260 000 osob, zejména dětí!!! 

 

 

1.6.2017: http://www.kvonline.sk/mimoriadna-sprava-europsky-parlament-rozhodol-o-prijati-250-000-somalcanov-z-kenskeho-tabora-dadaab/

 

 

 

14.10.2017 Novinářka Lenka klicperová v Objektivu o Somálsku a Mogadišu: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11747169226-objektiv-ct24/217411030410037/

 

 

 

 

 

 

9. a 26.4.2018 Kaly z ostravského Ostrama likviduje  na Sokolovsku Mostecká uhelná v plynárně ve Vřesové, kde se -zavápněné z Ostravy - přidávají k hnědému uhlí a spaluje se plyn.. . Před tím se spalovaly  cementárně v Čížkovicích na severu Čech, kde proti tomu protestovaly ekologické organizace. Definitně zlikvidovány mají být v průběhu roku  2019. Metodu odbourání ropných reziduí pomocí mikroorganismů lze pak použítprozbývajícízeminu, o které se zatím uvžuje bjnvintencícha)odtěžit, b) zakonzervovat. 

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

amiourful

Pokorně se omlouvám čtenárům prvních verzí, já na to se 17 dioptriemi fakt špatně vidím a tenhle server vždy text přepne na neuvěřitelně drobounké blechy.