Současné události na Ukrajině mají svou historickou paralelu.

fjii
11.8.2014 12:08
Tou je krize habsburské monarchie na konci 19.století, krize její státnosti.

Co je za historickou paralelu? Tou je krize habsburské monarchie na konci 19.století, krize její státnosti.  Také tehdy vznikaly na její politické scéně různé vzájemně neslučitelné politické směry, například pangermanismus a  panslavismus. Tehdy, tak jako nyní na Ukrajině, nedbala rakouská monarchie svých historicky nahromaděných problémů a svým národům, až na Uhersko, neposkytla federalizační úpravu vztahů mezi nimi. Úprava svých vztahů s Uherskem, tzv. dualizmus, pouze rozdělil tuto říši národů ve dví. Jak to vše dopadlo – to víme dobře. Podle současného slovníku našich žurnalistů jsme vlastně byli separatisté a naše legie teroristé. Po první světové válce již nebylo možné toto soustátí žádným způsobem udržet a tak se rozpadlo na množství menších celků. A to tato monarchie měla za sebou staletí společného vývoje!  Na Ukrajině však kyjevská moc postupuje stejným způsobem – touto nešťastnou historickou paralelou.  A co navíc -  s nezměrným násilím, s občanskou válkou. Jako Čech jsem pobouřen, že to náš stát spolu s Evropskou unií takto nevidí. Podporujeme ústřední nelegální vládu Ukrajiny, vytvořenou za pomoci fašistické demagogie ukrajinského nacionalizmu. Na Ukrajině však nežijí pouze jen potomci banderovských nacionalistů (přesněji fašistů), je zde také i početná ruská a ruskojazyčná menšina a jsou zde i Rusíni s Maďary z Podkarpatské Rusi (celkem je jich skoro polovina veškerého obyvatelstva Ukrajiny). Vše je komplikováno výsledkem druhé světové války: tu snad nevyhráli ani banderovci ani němečtí fašističtí Evropané, ale protihitlerovská koalice, tj. celá Evropa.  Z tohoto pohledu je celý tento vývoj politické situace na Ukrajině dvojitou fackou naší státnosti a fackou i celé Evropské unii. Jistě, americký protektor celého současného vývoje má na vše jiný názor. Jemu však vůbec nejde o Evropu ani o Ukrajinu. Proto vítám integrální postoje našeho současného a i bývalého prezidenta. Bez federalizace Ukrajiny tam nebude nikdy klid, ledaže by tam současní banderovci přijali za své staré a „osvědčené“ pangermánské, konečné řešení. Byla by to však další tragedie 21. století.

 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.