Stalinovy úžasně přesné předpovědi o Rusku

obrazek
16.12.2018 16:29
Mnohá z děl a budování našeho státu, strany i lidu budou překroucena, zkreslena a poplivána, zejména v zahraničí, ale rovněž tak v naší zemi. O světovou nadvládu nepokrytě usilující sionismus se nám za naše úspěchy bude krutě a nemilosrdně mstít. Nikdy nezapomeňte, že Západ stále považuje i považovat bude Rusko za barbarskou zemi a za svůj surovinový přívěšek. A mé jméno bude taktéž pomlouváno, očerňováno i špiněno. Nu a připíší mi mnoho, mnoho zvěrstev.

 

Stalin neodešel do minulosti, ale rozprostřel se v budoucnosti...

Překvapivě přesné předpovědi zanechal potomkům J. V. Stalin a některé z nich se již vyplnily. Prorocká predikce J. V. Stalina týkající se Ruska - SSSR, ruského lidu a Východu.(citováno podle článku R. Kosolapova, „Co vlastně znamená Stalin?“ (Noviny „PRAVDA“ ze dne 4. července 1998).Právě v předvečer války s Finskem pozval k proslovu J. V. Stalin k sobě do úřadu slavnou revolucionářku Alexandru Kollontajovou, dceru carského generála, která byla zplnomocněnou velvyslankyní ve Švédsku (1930 - 45). Rozhovor byl velmi důvěrným a na A. M. Kollontajové zapůsobil zcela mimořádně. „Když jsem vyšla z Kremlu, nešla jsem, nýbrž doslova běžela, stále si opakuje vůdcova slova, abych nezapomněla na to, co mi řekl Stalin. Jakmile jsem se dostala domů, usedla jsem a začala psát. Byla už hluboká noc a já si uvědomila, že věty J. V. Stalina ve mně zanechaly opravdu nesmazatelný dojem! A já se počala na svět kolem sebe dívat zcela jiným způsobem.(K tomuto rozhovoru) jsem se mnohokrát, skutečně mnohokrát již v letech války a po ní znovu vracela, znovu jsem o smyslu rozhovoru se Stalinem přemýšlela a vždy v něm našla něco nového ...A ještě teď, stejně jako ve skutečnosti, vidím Stalinovu kancelář v Kremlu, tam je dlouhý stůl a Stalin stojí u něj... říká:
- Buď odvážná. Nastávají těžké časy.  Musíme je všichni překonat … Společně je přemoci dokážeme. Musíme to zvládnout a my to určitě zvládneme! Přeji ti pevné zdraví a mnoho sil do přicházejících bojů!

Záznam tohoto rozhovoru s J. V Stalinem byl nalezen v denících A. M. Kollontajové, které si psala a vedla po dlouhou dobu.Poprvé tyto archivní výpisy publikoval ve spolupráci s prof. R. I. Kosolapovem v časopise „Dialog“ roku 1998 historik a životopisec A. M. Kollontajové, doktor historických věd M. I. Truš.

J. V. Stalin řekl:

„Mnohá z děl a budování našeho státu, strany i lidu budou překroucena, zkreslena a poplivána, zejména v zahraničí, ale rovněž tak v naší zemi. O světovou nadvládu nepokrytě usilující sionismus se nám za naše úspěchy bude krutě a nemilosrdně mstít.Nikdy nezapomeňte, že Západ stále považuje i považovat bude Rusko za barbarskou zemi a za svůj surovinový přívěšek.  A mé jméno bude taktéž pomlouváno, očerňováno i špiněno. Nu a připíší mi mnoho, mnoho zvěrstev.Světový sionismus se bude ze všech svých sil snažit o zničení našeho Svazu, aby již nikdy nemohlo Rusko znovu zvednout hlavu.Síla SSSR je v přátelství národů.Ostré boje budou proto v prvé řadě namířeny k rozervání solidarity mezi národy Sovětského svazu. Zde, musím přiznat, že jsme vše nezbytné neučinili. Ještě je před námi mnoho práce.

S nevídanou silou pozdvihne hlavu nacionalismus. Právě on na jistou dobu uzurpuje internacionalismus a vlastenectví, byť jen na chvíli.Vyvstanou národnostní konflikty mezi národy.Objeví se mnoho vůdců-pygmejů, zrádců uprostřed svých národů.Obecně platí, že v budoucnu budeme svědky daleko obtížnějších a podstatně zběsilejších strmých zvratů.Celá věc směřuje k tomu, že zvláště se probouzí Východ.Vzniknou tak ostré rozpory se Západem. A přesto, či snad bez ohledu na to, jak se věci budou vyvíjet, čas poplyne a oči nových generací se obrátí ke skutkům, dílu i vítězstvím naší socialistické vlasti.Rok za rokem přicházejí nové generace, jež opětovně pozvednou prapor svých otců a dědů a umožní nám tak plně dostát povinnosti realizace skutečné humanity. Svou budoucnost budou budovat na naší minulosti.

Dále si do svého deníku zapsal:

„To všechno padne na bedra ruského národa. Neboť ruský lid  — to je lid dobrý.Rusové jsou laskaví lidé! Ze všech národů proslul ten ruský největší trpělivostí. Ruský lid má jasnou mysl. Narodil se, aby pomáhal jiným národům! Ruský lid má velkou odvahu, obzvláště pak v těžkých časech a v nebezpečných dobách. Je iniciativní.Je povahy stoické. Je lidem snílkovským. Má cíl.Je mu proto tíže než jiným národům.  Můžete se na něj plně spolehnout v jakékoli potíži. Ruský lid je nezdolný, nevyčerpatelný!“

Podle článku Удивительно точные предсказания Сталина о России z webu https://novorossia.su/news/udivitelno-tochnye-predskazaniya-stalina-o-rossii přeložil Lukáš Sluka

 

Lukas Sluka
Vietnamista, politolog (FFUK-1998-2003), člen KSČM, SMKČ a Společnosti Česko-vietnamského přátelství, po úrazu invalidní důchodce na vozíku.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

 ,, Tak to chodí na tom světě,

každou chvíli jinak ..."

                   K. Havlíček Borovský

     Nechci nosit sovy do Athén, ale nedá mi to. Takže dnes před 140-ti lety v gruzínském Gori i když sám prý tento svým způsobem rozporuplně geniální státník, jakož i blízký spolupracovník, měl tvrdit, že se narodil až o tři dny později. To, že lidé na svět přicházejí a z něj odcházejí i 18. prosince, zajisté víme. Také již to, že škodí kult každé osobnosti a nejen  J. V. Stalina. Nelze tedy jen buď nekriticky chválit a posléze zatracovat, ale objektivně v historických souvislostech hodnotit,  se všemi klady i zápory. Nechtěje do takového uvažování zatahovat ještě naši nejmenovanou nejslavnější naši spisovatelku a vlastenku z největších, z hlediska historických zajímavostí zase přichází opět pokušení zmínit, že jest známo, že jisté pochybnosti o přesném dnu jejího narození a snad i  o  jejich rodičích doposud přetrvávají. Něco lze vysvětlit snad nepřesností matričního záznamu o dnu narození a dnech pokřtění ?

 

Dona

To, čo písal Stalin o svojom národe, bola pravda dovtedy, kým sa Rusko neotvorilo Západu. Dekadentná kultúra Západu a drogy v súčasnosti dokončievajú dielo skazy na ruskej mládeži ( viď Pussy Riot, TATU, repáci....). To isté postihlo aj bývalé satelity ZSSR.

Dnes za slobodu slova, za slobodu cestovania, za slobodu pohybu  a za blahobyt - platíme privysokú daň v podobe drogovo závislých, bezdomovcov, nezamestnaných, prílivom migrantov, zníženou pôrodnosťou, rastúcim počtom zadĺžených, rastúcou chudobou v blahobytnom Západe, rastom počtu deprivovaných, stresovaných a inak psychicky labilných ľudí....

Opakom tejto biedy Západu je rastúci počet miliardárov,  zvyšovanie počtu apatických, bezcitných bezcharakterných, nemorálnych, zákerných, vypočítavých, falošných,  agresívnych a vojnychtivých jedincov, kariéristov a konšpirátorov...

Ruský národ sa zmenil, lebo vychoval mládež naklonenú západnému štýlu života. O jeho zmenu urputne usiluje Západ so svojou " demokraciou ", liberalizmom, tvrdým kapitalizmom a dekadentnou kultúrou.

A o to v tej  slobode= liberalizme , predovšetkým ide : mať hlúpych a závislých ľudí, ktorí nebudú prekážať vládcom sveta pri vládnutí.

jiri-vyvadil

Když před bezmála 30 lety se lámal minulý režim, mnozí věřili, že přijde pluralita názorů. V dnešním mainstreamovém světě  je naopak silně potlačena. To, že redakce našla odvahu necenzurovat tento článek, jakkoliv  jej částečně beru jako bizarnost, vysoce oceňuji, protože zejména v dnešní době, kdy se cosi nového a zatím neukotveného a nejasného rodí, je možnost vyjadřovat i extrémně menšinové názory nesmírnou hodnotou.