Státní dluh - názor, z něhož by Kalousek rozhodně radost neměl

7.2.2011 15:53
Jakkoliv to může být finančníkům nepříjemné, nelze o penězích uvažovat pouze jako o jejich právoplatném záboru naplánované renty (jejíž možnost vyplacení je ovšem systematickou činností týchž aktérů ruku v ruce s neoliberálními neokonzervativními politiky erodována a podminovávána), pokud věci došly tak daleko, že monetární a bankovní systém devastuje ekonomiku a společnost až ... včetně její podstaty. Primární funkcí peněz je totiž rôle směnného prostředku a nic jiného. Shodou okolností vznikl rozkošný, konzistentní a ekonomicky naprosto realistický textík, který absurditu naší situace nádherně vystihuje a jenž si Vám dovoluji s vědomím vážnosti situace předložit. Jde o přepis rádiového vysílání.

 

«Názor poluchače Václava Pankráce čte Radovít Novák.

Nevěřím všem údajům z propagandy týkající se státního zadlužení. Odporuje to logice a zákonúm zachování hmoty a energie. Nejlépe je to vidět při pohledu na celou Evropu. Podle údajů Světové banky jde o zadlužení ve výši 27,5 biliionů amerických dollarů. Je to číslo celkem nepředstavitelné. Ale přepočteno na české koruny je to 825 000 na jednoho obyvatele Evropy.. Nám pak Kalousek poslal složenku na 121 000. Tato suma odpovídá hrubému domácímu produktu celé Evropy za 19,5 měsíce. Dluh však nevznikl tak, že by Evropané nakupovali v zahraničí energie, suroviny a zboží a nezaplatili to. Bilance zahraničního obchodu Evropy je zhruba vyrovnaná. Pokud si Evropané skutečně tuto horentní částku vypůjčili a utratili, pak ji utratili za to, co vyprodukovali. Je tedy paradoxem, že Evropané spotřebovali to, co vyprodukovali, ale jsou za to dlužni. Že se jedná v podstatě o hrátky finačních institucí, je vidět na případu Řecka. To je v míře zadlužení, vztaženo k míře hrubého produktu, až na 15. nebo16. místě. Nevím, proč bylo Řecko vybráno jako černá ovce. Nyní mu s jeho zadlužením pomáhají státy, které jsou mnohem zadluženější než Řecko. Protože dlužné peníze jsou vymyšlené a nereálné a také splácení těchto dluhů je nereálné. Představme si, že by se Evropané drasticky uskrovnili a každý rok by 30% svého HDP dali na splácení dluhu. Teoreticky by měli dluh za 5,5 roku splacen. Aby však mohli dluh splatit, museli by uspořenou produkci prodat. Trhy jsou však v podstatě nasycené a tuto produkci nikdo nekoupí. A tak dluh splatit nelze, pouze dojde k hospodářskému kolapsu celé Evropy. Kdyby se stal nějaký zázrak a Evropa získala těchto 27,5 billionů dollarů a dluh zaplatila, co by těmi penězi věřitel (kdo to je?) dělal. Peníze jsou jednak mírou hodnoty produkce zboží a jednak jsou také zbožím. V případě těchto dluhů jsou zbožím, jehož hodnota byla spekulacemi a podvody vyhnána do závratné míře. V momentě, kdy by byla tato částka jednorázově splacena, tak bublina splaskne a tyto peníze budou v podstatě bezcenné. Za naprostou většinu těchto peněz se nedá nic koupit a ani je nelze nikde investovat. Domnívám se tedy, že politika rozpočtové odpovědnosti, různé škrty, snižování platů., je dobrá k tomu, aby poklesl hospodářský rozvoj a zbylo dost peněz pro ty, kteří státní rozpočet rozkrádají. S pozdravem Václav Pankrác.»

 

Obšírnější vysvětlení psychologického peněžního podvodu zvaného seigniorage neboli panské, jenž tento dluh vyemitoval a je jeho podstatou, spočívá v tom, kdo je majitelem peněz ve Vaší peněžence (nápověda: Vy to nejste, jakkoliv byste si to rádi mysleli), podává otevřeně přístupný zdrojář, jehož vznik avizován v následujícím článku: http://www.vasevec.cz/blog/novy-zdrojar-alternativnich-ekonomickych-pristupu-na-facebooku/ Ale Lisabonská smlouva je důvod, proč musíme z EU, pokud chceme změnu:http://dokumentarni.tv/globalizace/konec-narodu-prevzeti-eu-a-lisabonska-dohoda-end-of-nations-eu-takeover-lisbon-treaty?fbclid=IwAR0R-JKyNZ3laMI26ziD97roVsKR-rtr0e-McRZkw27ErovJDcZlnb7OU5g

K detailům návrhů, jak stávající systém reformovat, se dostaneme v budoucnosti. Zejména proto, že jak mikroekonomické, tak obecné ekonomické vědění (ba i základní znalosti) doznaly značné degenerace činností (vůči panujícímu kurzu, vůči moci a té disfunkční doktríně, co se tu usadila, devotních) vzdělávacích a výzkumných institucí, vyznačujících se již jen naprostou podpůrměrností rozběhu myšlenek, to bude velmi těžké.

Evropská Unie získala nobelovu cenu za rok 2012 za nejlepší ekonomickou recesi.  

 Největší český dluh? Milion nenarozených dětí!   http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/penize/clanek.phtml?id=797016#utm_source=aktualne.centrum.cz&utm_medium=article-hint&utm_content=domaci  a: http://casodej.cz/deti_se.htm

Jak odbourat nelegitimní státní dluh popisuje zde Salvatore Tamburro (italsky): http://www.youtube.com/watch?v=UPCzy0CxBwA&feature=youtu.be  a jak vznikají perpetuální dluhy: http://www.youtube.com/watch?v=UiN1xHaNDJ0&feature=share

státní dluh

 

světový dluh

 Státní dluh je především nelegální krádeží peněz, vyčarovaných z ničeho centrální bankou zmermomocněnou soukromými osobami,  pokud ne zcela zcizenou. Stát s monetární suverenitou by dluh neměl, ale peníze by byly ve vlastnictví občanů a neemitovaly by se dluhem, nýbrž pouhým nastartováním tiskárny cenin (jako v Číně a od jistého nedávného roku i v Maďarsku  - pozn. z r. 2017, JENŽE: svěřili byste tu tiskárnu do rukou našich politiků? Já ne.) . Zcizení monetární suverenity je protiprávní, protože hodnotu tvoří kolektivita, tedy občané, občané jsou tak nyní nedobrovolnými kreditory bankéřů.  Stávající finanční systém je neudržitelný, na což ale v poslední době urgentně upozrňoval snad jen Unabomber, takto univezitní profesor matematiky Kaczynski. 

16.6.2015: http://zpravy.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/dluhy-ceskeho-statu-financuji-domaci-hraci-lezi-u-nich-dve-tretiny-z-bondu-1200083#utm_medium=selfpromo&utm_source=newsletter&utm_campaign=e15news 

Doporučuji přečíst: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/do-ktere-puli-lidstva-patris

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!
Klíčová slova: státní dluh

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

amiourful
????
Jak Severní Dakota tak Normanské ostrovy díky bezzádlužnému systému vysoce prosperují.
rezjir10
To je jasné,že k přežití stačí hrstka rýže, a vše ostatní je nadbytečný luxus, který může být kdykoliv odbourán.
amiourful
...zas mi vypadlo kus slova "protože přecházíme na vlastní a nevydlužovaný systém" ...je samozřejmě eufemismus, když si nemůžeme být jisti, zda bychom vůbec dostali šnaci nakoupit ropu. Ale pro začátek není od věci vzít v úvahu, že sblížit se znovu z tohoto důvodu s Ruskem, by bylo ekonomicky racionální. :)
Ačkoliv se zdá, že takový přechod nelze realizovat jako ojedinělý subjekt, tj. bez reformy minimálně evropských rozměrů, podotýkám, že takový nezávislý a nedluhový systém existuje jak uvnitř UK tak uvnitř USA. V prvním případě to jsou Normanské ostrovy, ve druhém stát Dakota. Ale i nový mezinárodní směnný mechanismus byl teoreticky velmi kvalitně vypracován.
amiourful
A dodávýám, že to, co vy vydáváte jako výhodu, totiž že hodnoty ke komercionalizaci již byly vytvořeny, se při bližším pohledu ukazuje jen jako naprostá nevýhoda...v budoucnu totiž pro jejich vytovření nebude zapotřebí žádná práce a nebude tedy následovat rozdistribuovávání peněz. Jde o takzvanou výrobu nasklad, komunistům býval tento problémek známý. Přikročilo-li by se tedy k hledání nových produktů ke zkomercionalizování - nastává zase situace, že si v soutěži o peníze bude to skladové a nové konkurovat, A pokud by měly obě vyhrát, přesune se konkurenční handicap do jiné hospodářské oblasti. takže nám vychází jako jediná rozumná cesta, jedno z toho dát zadarmo a vrátit se ke koncepci Bretton - Woods vytváření hodnot pro užitek nikoliv pro zisk. Kdo ale spekulantům řekne, ať si své penízky vezmou a jdou si s nimi hrát na Bahamy, propřecházíme na vlastní a ne vydlužováaný systém, je otázka.
amiourful
oprava - ob jeden komentář mi vypadlo slůvko, správně má být "svádění všech postradatelných i nepostradatelných PENĚZ Do uměle vytoívřených koryt"....atd.
amiourful
A tak "moderní" ekonomické činnosti spočívající již jen ve spekulacích a prodejema nákupem peněz potírají archozákladna ekonomiky - tu prostě merkantilistickou, čímž se ovšem ničí strukturovanot činnností a stejně tak snižuje počet směnných operací na jeden cyklus - tj. ten násobič, který jediný vytváří příjmy státu je vyřazován a vyřazován.
A to vše vzešlo z té blbé a pitomé keynesiánnské představy, že ekonomii lze zredukovat jen na dobývání kapitálu vykopáváním uskladněných lahví, takto vymýšlením, jak věci, kteřé již vznikly dávno a tedy pro jejich nabytí není nutná další lidská práce (rozuměj, taková nicotná a zbytná externalita) a spekulaci s nimi.
amiourful
No a abych to doplnila - souběžně s tím, jak si hegemonie moci a kapitálu vynucuje svádění všech postradatelných i nepostrdatelných uměle vytvořených koryt (jejichž daňová přínosnost byla optimalizována až na naprosto nicotný či žádný odvod do státní pokladny), utichají také hospodářské aktivity ve všech ostatních oblastech, až do naprostého zastavení ekonomiky a kolapsu, ekonomicko-sociálního,
amiourful
Podotýkám, že ten produkt, o kterém vy tvrdíte, že byl již dávno vytvořen, se zhodnocuje až teprve tehdy, když ho někdo koupí, když za něj někdo může zaplatit. Ovšem vzhledem k tomu, že ekonomika ztratila samospádné mechanismy naprostým obrácením systému, kdy úprve se vytvářely "amenities" aby podniky a spotřebitelé racionálně ušetřily a měly podmínky pro rozvoj a nyní se naopak to všechno, co bylo podstatou samospádného prorozvojového mechanimu zpoplatnilo a stalo zátěží, může systém fungovat jen za situace, kdy si "neustále píchá" - nové a nové peníze. Protože však existují lichvářské úroky, v okamžiku, kdy samospádné mechanimy zadrhnou a není možné systém vytěžovat standardním způsobem, dojde k převaze uplatnění principu, že je nutno vrátit více perněz, než bylo vyemitováno a sociálnímu rozkladu - kdy ti, co jsou ve výhodnějších vyjednávacích pozicích škubou ty, kteří jsou v pozicích pro vyjednáváníé horších - konkrétně na ně přesunují finanční anémii. A tak koupěschopnost klesá, protože malý počet bohatých sní také jen malý počet vepřových kýttrhá se oblast primární výroby a obchodu, na uprázdněná místa se alokuje spekulativní kapitál vyrábějící za vyšší ceny pro stále menší počet lidí - hjyperinflace, kdy není možno - ze známých důvodů dostat dolů žádné peníze, dokud někdo nepraští do stolu a neřekne: "my chceme nový Bretton Woods". Je obvyklé, že politici nejprve zmrzačí své obyvatelstvo jeho masovým vyvlastňováním lichvářskými aktivitami, a ovšem žádný ekonomický systém není schopen unést takové popření základní humanistické morálky, protože to neunesou jednotlivci ani vztahy, na nichž jediných se zakládá opravdu produktivní spolupráce a kooperace.
Dodávám k dokreslení strašidelných kulis, že jak FED tak ECB přistoupily již k tvorbě peněz ze vzduchu, a Rusko a Čína opustily koncept cčlosvětové rezervní měny dollaru přechodem nákupu a prodeje ropy za jiné měny. Andreass Clauss důrazně upozorňuje, že vzhledem k převaze spekulativního kapitálu (cca 5x více, než ve sféře primární, zeměkoule by se za to dala celá koupit asi třikrát) a naprostému podrytí směnné role peněz, lze odhadnout riziko katastrfy na pětkrát větší než ve třicátých letech.
rezjir10
Vždy platí, že si někdo něco musí vypůjčit od někoho,který nemá pro ty své úspory právě na co použít, tedy o to sníží své útraty. Pokud si něco stát vypůjčí, tak si to vypůjčí koneckonců buď od občanů, přesněji jednotlivců, svého, a nebo cizího státu. A jako hlava moudrá a kolektivní ví ten stát lepe, zač to utratit, aby vytvořil zdroje na to splácení prostřednictvím získání vyšších veřejných příjmů. Jinak řečeno, ten produkt nutný pro splácení těch státních dluhů byl už dávno vytvořen. Není menší, ale spíše větší. Dlužné peníze nejsou vymyšlené, jsou kryté tím zvětšeným produktem. Pokud vám to nebude stačit uvést jako nominální produkt, zjistěte si třeba, kolik Evropa vyraběla elektrické energie v r. 1980 a kolik třeba dnes. Já to nevím, ale předpokládám, že kapánek víc než.
Konec konců státní dluh ČR je kryt majetkem dvou společností, ČEZ a Lesy, akc. spol. To nepočítm dalnice atd. No a právě ty dálnice třeba umožňují zvýšení produktivní síly jednotlivců i vyšší zhdonocení jejich aktivity. A o tom je.