Štěch střelil kozla

klavesnice stroje
16.6.2017 10:13
Na olomouckém sjezdu odborového svazu Kovo, největšího svazu v rámci Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS), se Milan Štěch (ČSSD), nyní předseda Senátu, dříve předseda ČMKOS, dopustil názoru. Nekvalifikovaného.

K vyslovování názorů je potřebná odborná kvalifikace; kvalifikace toho, kdo je hlásá, nebo alespoň jeho poradců. Při absenci obojího dochází ke střelení kozla.

Milan Štěch se domnívá, že když se zvýší osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) pojistné, pak mnohé z nich přestanou samostatně podnikat a raději se nechají zaměstnat − a tak se prý vyřeší aktuální nedostatek pracovních sil.

Situaci, v níž se některé firmy v důsledku nízké nezaměstnanosti potýkají s nedostatkem pracovníků, však nelze řešit ekonomickým nátlakem, v tomto případě zvýšením pojistných odvodů pro OSVČ. Takový nátlak by patřil do jiného ekonomicko-politického systému a jiné doby.

„Myslím si, že je tu velká skupina lidí, kteří pracují jako OSVČ a nejsou z národohospodářského hlediska efektivně využiti. Mezi skutečnými živnostníky a skutečnými podnikateli je mnoho pseudo-, kteří tam jsou jenom proto, že mají trvale lepší odvodové podmínky. Platí pouze jednu třetinu pojištění zdravotního a sociálního a to je enormně velká výhoda oproti zaměstnancům,“ mj. řekl Štěch.

Pojistný odvodový systém (zdravotní pojištění a sociální zabezpečení) však není k tomu, aby řešil efektivní využití osob samostatně výdělečně činných z národohospodářského hlediska. Milan Štěch z neznalosti zaměnil aktuální problémy se strukturálním nedostatkem pracovníků a záležitost výše odvodů do pojistných systémů zaměstnanců a osob samostatně výdělečných.

Uvedené odvody by však měly být u OSVČ v obdobné výši jako u zaměstnanců; pro to však neexistuje jednoduché řešení – musel by se jinak definovat základ pro tyto odvody tak, aby platby pojistného byly obdobné, jako pro zaměstnance, a zároveň byly pro osoby samostatně výdělečně činné spravedlivé.

Milan Štěch střelil kozla; střelit kozla znamená trapas, v tomto případě z důvodu neznalosti problematiky, a ještě navíc na otevřené scéně.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

   V pozadí zmíněné zde střelby ťulpase na hňupa lze však zřít hrůzný příznak chtivosti zdejších mocipánů a jejich dravosti v úmyslu udržení se u koryt. Odedávna platí a i v současné době se osvědčuje zákonitost, že rozhádaným se lépe vládne. Za tímto účelem neuškodí občas popudit kupříkladu, mladé proti starým, pošťáky proti učitelům, nekuřáky proti kuřákům, abstinenty proti alkoholikům, neřku-li živnostníky proti zaměstnancům. Dotyčná střelba zde však jasně minula cíl, když popudila terč proti střelci.

vladimir-pelc

Dobrý den,

problém není tak jednoduchý, nelze prvoplánově říci, že narovnání pojistného je požadavkem doby; osoby samostatně výdělečné skutečně platí o 53 % nižší sociální pojištění a o 41 % zdravotní pojištění nižší než zaměstnanci, ale – nemají placenou dovolenou, nemají placené ošetřovné, nemocenské dostanou až po čtrnácti dnech nemoci, za škody způsobené svou živnostenskou činností ručí celým svým majetkem… Myslím, že je nutný komplexnější pohled na problém; domnívám se, že OSVČ by se měly na uvedených sociálních systémech podílet vyšší měrou, blížící se podílu zaměstnanců. Samozřejmě, že úpravy mohou být různé: zrušení tzv. superhrubé mzdy, snížení daňového a odvodového zatížení práce (a třeba naopak zvýšení daňového zatížení spotřeby atp.).

Avšak: Zvyšováním plateb do pojistných systémů nelze řešit zaměstnanost v hospodářství republiky – to je nesmysl. A to je téma článku! 

cernik

Kozlové střílejí na M. Štěcha!

Narovnání soc. a zdrav. pojištění je požadavek doby!