Štědré Vánoce České kanceláře pojistitelů

9.11.2011 20:09
Od listonošky jsem převzala doporučené psaní – výzvu. Sdělila mně, že podobné zásilky rozdává v posledních dnech často, snad každému druhému, tak jsem ji objasnila obsah –výzvu k uhrazení dluhu za dobu nepojištěného vozidla v částce cca 5.000,-Kč. Jen jsem konstatovala: „Blbost, mám vše uhrazené!“ Perfektně zalepenou odpovědní zásilku s výzvou jsem otevřela, kde mimo výše uvedeného dluhu na mne vyjukl i jakýsi dotazník, který měl fakticky upozornit na majitele auta přede mnou a jiné důvěrné náležitosti o mne i předchozím majiteli, pojišťovně apod.

 

V průvodním dopisu byla rozepsána částka, kdy auto nebylo údajně  pojištěno a úhrada  50,- Kč za den  v období od-do za rok 2009 ve výši viz výše. Úhradu a vyplnění dotazníku, včetně kopií příslušných  dokladů za platbu ( jako doklad neberou výpis z účtu, ale přímo doklad o platbě! - zřejmě útržek složenky či jiný „papírek“, jež se snadno ztratí), kopii  TP apod., doklady nutně a ve vlastním zájmu k dotazníku připojit a odeslat do 30 dnů – pokud  byla pojistka zaplacena a pokud  doklady chybí? Provést raději úhradu  příslušné částky do 30 dnů!?

 Cit.: „pokud ve stanovené lhůtě neobdržíme platbu zákonného příspěvku nepojištěných nebo nám neprokážete neexistenci své povinnosti k jeho úhradě, bude se dlužná částka v souladu s § 24 c odst.2 zákona dále navyšovat o náklady vymáhání a o úroky z prodlení dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb.“

Poté, co jsem dohledala veškeré platby, smlouvy, upomínky apod. na auto, které je rok  a půl ve šrotu  - naštěstí – za chvíli si budeme raději schovávat i použitý toaleťák, zavolala jsem na zmiňovanou ČKP. Jsem ráda, že hovory nahrávají – snad! Protože to, co mi bylo sděleno, je nejen unikát nových podnikatelských praktik krytých zákonem, ale rovnou opravdová grázlovina!

Dotyčný úředník chtěl na mne pouze číslo pojistné smlouvy a název pojišťovny, u které bylo auto pojištěno a číslo výzvy, pod kterou jsem u ČKP vedena. S naivitou jsem mu začala předčítat data a částky zaplacené za období, které bylo uvedeno na výzvě k zaplacení za údajné nepojištění vozidla. Přerušil mne se slovy, že žádné platby  a jejich úhrada je  nezajímá, pokud se nespojí s pojišťovnou. Najednou? Na to jsem se zeptala, jak je možné, že mi poslali  vyúčtovanou částku a nezajímá je, zda je částka uhrazena a ani neví, zda bylo auto řádně přihlášeno k povinnému ručení.  Pokud je nezajímají platby a úhrada, z čeho tedy vycházejí a kde  berou podklady, protože před půlrokem se obdobná situace v naší rodině již s touto kanceláří řešila, jen s tím rozdílem, že jsem byla odkázána rovnou na příslušnou pojišťovnu, kde se zjistilo, že dokonce máme přeplatek, nikoli dluh a vše bylo vyřešeno dvěma telefony. Jednalo se o údajný dluh u pojišťovny, nikoli nepojištěné vozidlo.

Hladina adrenalinu mně začala stoupat při zjištění, že ČKP nemá žádné podklady a neznají ani pojišťovnu, u které jsem byla pojištěna a teprve po nahlášení  čísla smlouvy a názvu pojišťovny zjistí, zda je vše uhrazeno! Na otázku, z čeho tedy vycházela jimi předepsaná výše za určité období ve výši 50,- Kč za  den údajného nepojištění, mi bylo sděleno, že vychází ze zákona! Na to jsem odpověděla, že zákon mne v této chvíli nezajímá tolik, jako to, na jakém základě a  z jakých podkladů Česká kancelář pojistitelů při určení výše údajného dluhu a období údajného nepojištění vychází ? Že mně to vysvětlí  dle zákona a málem začal úředník místo  konkrétní odpovědi, citovat zákon. Zde jsem jej přerušila se slovy -  pokud nemáte žádné podklady k uvedené částce od příslušné pojišťovny, tak je suma „vycucaná z prstu“, což skutečně je. Tato stať rozhovoru se opakovala třikrát a já byla ráda, že se rozhovor nahrává.

Rozhovor byl nakonec ukončen – zřejmě si dotyčný úředník i oddychl. Žádný dotazník  ani  příslušné podklady na mne již nebyly vymáhány, protože – „vše si již zjistí sami u příslušné pojišťovny a dají mně písemně vědět“. Jako perličku uvádím, že příslušný dotazník, mimo jiné , slouží skrytě i k udání předchozího majitele vozidla. Ke sdělení,  že žádný dotazník jim  určitě vyplňovat nebudu, jsem se nedostala, k tomu jsem zaujala vlastní postoj, protože nebudu donášet a ani makat za druhé a pomáhat jim vytvořit jejich databázi, kde mohou dále od boku střílet nahodile údajné částky za údajně nepojištěné vozidlo v částce 50,- Kč za den a poškozovat další lidi, na kterých se mohou  svévolně obohacovat.

Chápala bych, kdybych obdržela kupř. slušný dopis ve znění: „Vážená paní, prosím Vás, sdělte nám laskavě, u které pojišťovny bylo Vaše vozidlo  od - do pojištěno, abychom Vás nezařadili mezi nepojištěnce“, nebo něco podobného, zkrátka slušný dopis, kdy nevědí co a jak a tak zjišťují.

 Napsat však bez jakýchkoli dokladů a podkladů, bez znalosti jména pojišťovny a jejích podkladů rovnou  a svévolně, samotnou Českou kanceláří pojistitelů  -   vypočítaný a jen z „prstu vycucaný údajný dluh“ a zkoušet, zda se dotyčný dostatečně lekne ve lhůtě 30 dnů, počítat se strašením exekucí  a s tím, že mnozí si nejen nepamatují, zda platili nebo mají někde dluh a raději zaplatí, ale nemusí již mít žádné doklady, pokud auto  během tří let dotyčný prodal či zlikvidoval – protože, nač schovávat zbytečné papíry, když ani pojišťovna během tří let nevymáhala žádný dluh, je pro mnohé zbytečné – a s tím vším ČKP počítá.

Takže opravdu nové české podnikání, kryté zákonem (to jsem se dověděla při výše uvedeném rozhovoru), využívající a zneužívající situace, kdy si  ČKP sama určuje výši dluhu a čeká „kdo se chytí a zaplatí“ a ještě v dotazníku udá předchozího majitele, který také možná vystrašen nebo bez dokladů, raději zaplatí a navíc  úředníkům ČKP  pomůže rozšířit a vybudovat její  „dokonalou“ databázi potencionálních dlužníků !! Zda jde již o  možný podvod nebo nejde, to nechám na úvaze jiných,  rozhodně nejde o korektní, čisté, průhledné  a zejména slušné jednání – to minimálně. A co ohledně „udavačského“ dotazníku a akce, která se, dle sdělení listonošky, celkem plošně rozjela? Česká kancelář pojistitelů bude mít opravdu štědré Vánoce!


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

pudlikmaxik

no přátelé, jak tak vše pročítám a nejen na tomto serveru, tak se u nás totálně změnila prezumpce neviny na opak. Nemýlím se ? doufal bych, že se mýlím. Vždy má platit, že dokazuje žalující strana, takto jsem to zažil i coby přísedící u soudu. Ale doba se nám nějak během těch 5 let změnila a žaloba v podstatě nařkne - tak jako to dělají média - nařknou a nařčený - i když v mnoha případech je nevinen, má smůlu...........Stačí i denní propírání některých osob po internetu, státních a všeobecně veřejných menších, malých úředníků a úředníčků, kdy kvůli 10 či 30 tisícům je dehonestována celá rodina, zatímco vysocí žijí ve svých ulitých milionech. v nehorázném poklidu, že pane Drobile a další...... Ale když se vrátím k té prezumpci neviny, tak to plně platí i v tomto článku - oni z ČKP prostě něco pošlou, napíšou ptákoviny - v podstatě nařknou - a jsou v klidu, po nějaké době to dají zkorumpovanému soudci, ten zase rozhodne ve prospěch ještě zkorumpovanějšího exekutora a průšvih je na světě. A běda, jak se budete bránit - ano můžete zase jen soudně.........To prosím myslí tato společnost vážně ? kdy jsou stovky a tisíce případů omylem v exekuci ? a soudci se nic nestane, protože nezkoumá, exekturovi se nic nestane, protože to zase dostal od soudce........Jsem poučen vlastní auditorskou profesí, že si totiž nemohu dovolit někoho prostě jen tak nařknout, aniž bych měl více než 100%ní jistotu svého zjištění......Tato společnost je prostě totálně prohnilá. Je to smutný, je to fakt. Na jeho konci je bohužel vždy uštvaný, nasraný, znechucený, otrávený občan................a plně platí, co tady níže je již psáno, že stát je plný arogance, zastrašování a ždímání občanů. 

sofie-chrtkova

Pane Štingle, já rovněž klíči necinkala, protože jsem nemohla, ale celému sametu" jsem nevěřila - bylo to příliš velké divadlo,které se muselo sehrát, aby si papaláši zachovali koryta a zdroje. Vždyť jeden z pvních zákonů, který byl odstraněn - bylo rozkrádání - tenkrát socialistického - majetku, údajně z důvodu, že tresty byly nepřiměřeně vysoké,vyšší, než za vraždu!  Výsledkem je rozkradený stát a zničená budoucnost pro mnohé občany. Díky zlodějnám a nenasytnosti, budou umírat - pokud ještě neumřeli, lidé pod mosty, důchodci v mrazu,těžce nemocní. V době i světové krize, která může kdykoli ovlivnit jakýkoli stát, je třeba, aby byl stát i občané zaopatřeni na "chudá léta" - s tím počítali i naši předkové v dávné minulosti. Majetek je totiž opět kladen nad lidský život - dnešní honorací zlodějů. Na druhou stranu konečně chápeme, proč byl dáván takový důraz na rozkrádání majetku státu-občanů.

Přes skutečnost, že jde o světový trend - položit bohatým polštář z chudiny, jak trefně popisujete, není nutné, aby se vlády takto skláněly a státy ztrácely suverenitu a občané svobodu, aby se z demokracie stal jen nic neříkající symbol v Ústavě. Na případu Řecka je skutečně názorně vidět, jak se to praktukuje a kam to vede - i u nich vlády mohou za svoji neschopnost a odnášejí to obyčejní lidé.

Děkuji za příspěvek, přeji krásný den, :-)

klokan

    Po přečtení otřesného případu, dokumentujícho arogantnost tentokráte jednoho z našich pojistitelů, se skýtá opět námět k zamyšlení. Tentokráte na téma jak ještě dlouho, si nechají občané, štípat dříví na zádech ? Nevzpomenu si přesné znění této jedné z lidových moudrostí, ale asi tak nějak zní. Podobných zkušeností má jistě každý řadový občan ČEZka několik do roka. Neschopnost, arogance, zastrašování a ždímání občanů za každou cenu. Jakkoliv jsem tento nynější režim nikdy nepřivolával cinkáním klíčů ani nijak jinak, nikdy mi nenapadlo ani ve skrytu duše jej někdy  oslavovat, myslím si, že nastal čas opět, se zde panujícím klientelistickým kapitalis(z)mem, vyjádřit veřejně občanskou nespokojenost. Již to bylo naznčeno na jedné z pozvánek na jednu z manifestací na 17. 11., že cinkat by se nyní mělo ne klíči na zamykání, ale těmi montážními. 

Vladimír Štingl

Příjemný podvečer, registruji, že je pro Vás také čas jednou z největších hodnot - viz jeho využívání -  čas Vaší relace...To, co se v naší zemi (a myslím, že ve valné části Evropy) odehrává je snaha srazit ty "dole" do polohy vleže.... Dostat psychiku lidí do autu a pracovní sílu s ohledem na  finanční náklady na lidskou práci na úroveň Číny, Indie apod., abychom byli tzv. "konkurenceschopní". A to se musí realizovat "systémově" - JEDEN Z "MALIČKÝCH" PŘÍKLADŮ, JSTE PŘESNĚ POPSALA. Já tomu říkám "Tlusťochu zaplať, časy jsou zlé" (Belmondo...). Peníze ze "zákazníků" vyrvat "viditelnou a krvavou" rukou "trhu" a když se "nedaří" tak zbytek dorazí exekutoří. Cílem je skutečně ZA KAŽDOU CENU OŽEBRAČIT A POSLAT  POD MOSTY CO NEJVĚTŠÍ POČET OBYVATEL. Pamětníci v této zemi nejsou, aby se něco podobného dělo "zákonnou cestou" a v takových rozměrech. A v 50. letech to nebyla selanka....Přece není normální, aby na 10 mil. obyvatel bylo v září evidováno přes 700.000 exekucí??!!

Faktem zůstává, že jsme poznali, co je "spotřební společnost". Bohužel morálka, solidarita, přirozená lidská slušnost, čestnost  a hlavně vzdělanost, v rozsahu jaký byl pro téměř všechny i za minulého režimu k dispozici, to bere v souboji s plnými regály za své. Společnost je tvrdě rozdělována na "vrstvy" (polštář pro novodobé panstvo) a nikdo se neptá na důsledky. Říkalo se (ono je to vlastně správně i dnes) třídy. A když čtu perfektně, bez emocí zpracované blogy pana Fialy o Řecku je mi naprosto jasné, že je to evropský, nejen náš problém. Vždy jsem věřil na VŮDCE (není to pejorativní...), protože "někdo" je potřebný ke stmelování a soustřeďování síly. Naši "panáčci" jsou vychechtaní a jsme jim ukradení. Neuvěřitelné, kolik je mezi nimi např. lékařů...!!! Moje velice oblíbené přísloví: "Slepý říká hluchému, hluchý ukazuje slepému....". Velikou naději, než velký střet, a krvavý, do kterého naženou "dav", nemám. Jak jsem se vyjádřil panu Schlimbachovi, když jste komunikovali občanskou společnost bez "levic" a "pravic", kéž by jeho vize byla správná, kéž bych "stihl" alespoň začátek..... Příjemný a klidný večer.

sofie-chrtkova

Pane  Štingle, děkuji. Já mám také "archiv" starý pár desítek let a vše zaplacené i viz výše - naštěstí. Kolik však tímto způsobem neoprávněně vyberou a takto sprostým způsobem a kolik lidí se nebude moci ani bránit? Lze věřit i pojišťovnám, že budou mít všechny záznamy? Mimochodem, částka 50,- Kč za den, místo penále, je také silná káva. Nedávno pozdě vyplácely některé úřady sociální dávky, mají  snad vysoké pokuty či penále ze zpoždění, kdy mohdy ohrozí i samoživitelku na mateřské? Od minulého roku ČEZ přestal posílat složenky - alespoň zasílá upomínky. Pokouším se  na tyto praktiky upozornit i ve svém okolí. Ostatně, proč by si tento přístup určité firmy nedovolily, když se stačí podívat, jaký přístup má naše vláda prolezlá skandály k lidem. Jak je možné, že firma či její  majitel má několik trestných činů a podvodů na krku a koná další podvody a  může si založit klidně novou firmu? Podvodníci budou, ale zde je systém, který je na podvodech přímo založen. Já bych doporučila Dobešovi, aby místo nápadů na selektování, kdo je vhodný a kdo ne na střední školu v pátém ročníku,  dostal  nápad a  školy vdělávaly již děti od mala v právu, aby se mohly, až budou mít občanku bránit a vyhnout různým novodobým praktikám, trikům a  podvodům, protože se převážně využívá neznalosti lidí v právu. Též, dobrou noc.

Vladimír Štingl

Dobrý večer, paní Chrtková, bude hůře. Od 89. roku min. století mám založeny všechny doklady a z toho vyplývající platby, daně, poplatky atd, které probíhaly v rámci platných zákonů mezi mojí osobou (resp. všemi členy nejužší rodiny) a tzv. věřiteli. Již 2x jsem unikl podvodu ze strany velké firmy a "zachránil" mě můj archiv a založené doklady...... Je to neskutečné zvěrstvo, že dodavatel nemusí urgovat neuhrazenou platbu, "schová" si Vás 3-5 let a pak Vás, DLE ZÁKONA, zničí - exekuce, jak jste je sama popsala je jeden z nejotřesnějších systémových obludných gauneřin, které se zde díky "demokratům" narodily. A jaké "kapacity" - bývalí ministři vnitra, spravedlnosti a další se na tom "pakují" - DOUFÁM, ŽE JEDNOU ZAPLATÍ - A TVRDĚ....Dobrou noc. Držte se.