Štěpán Neuwirth: Otevřený dopis poslankyni Gabriele Peckové - rozšířeno

obrazek
13.5.2012 09:58
Občanův pokus vynutit si na své politické reprezentaci jinou morálku než tu právě platnou, kterou tak dobře všichni známe. Dorazil mailem, protože je to klenot a pro lepší šíření, jsem si jej dovolila přepublikovat. O paní poslankyni však nutno podotknout ještě něco, co je známo méně, a totiž, že:
 MUDr Gabriela Pecková, která proslula svým výrokem o důchodcích, co už jsou v sebeuskrovňování se zavičení ze svého válečného mládí a proto jim tedy nebude vadit, že masívní inflace nebude na jejich důchodech sanována žádnou valorizací,  sedí v dozorčí radě protiprávně založené společnosti a dozorujete tenhle tunel!!:
20mil.základního jmění je kde?? Kterému kmotrovi pronajali garáže,které se opravily za "NAŠICH" 35 mil.Kč a obratem ruky pronajaly za 10 000Kč/měs. ??? http://www.kauza3.cz/Kauza-parkovani/Kam-se-podela-Sedma-rota-alias-Prazska-parkovaci-as.html a jak si žije Gabriela PEcková jako poslankyně:http://www.scribd.com/fullscreen/86445963

a teď už vlastní vystoupení pní Peckové (druhé video): http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/duchodci-nepotrebuji-plnou-penezenku-skrtum-se-prizpusobi.html

a teď už vlastní dopis:

 

MUDr. Gabriela Pecková
Poslankyně (?)
Dolní sněmovna Parlamentu České republiky
Sněmovní ulice
PRAHA

Paní doktorko,
po Vašem vystoupení ve sněmovně dne 4. května 2012 jsem si položil otázku, zda člověk Vašich morálních kvalit má právo na tak vysokou funkci. Proto ten otazník v adrese. Žena, lékařka, poslankyně prezentuje názor, který by nebyl akceptovatelný ani v případě nevzdělaného primitiva, jemuž jsou zcela cizí pojmy humanita, empatie, ohleduplnost - a především schopnost prokázat úctu stáří.
Je mi osmašedesát let. Nikdy jsem nebyl v žádné politické straně. Po roce 1989 jsem vykonával funkci tiskového mluvčího v takových institucích jako je Fakultní nemocnice Ostrava (11 let) a Fakulta zdravotnických studií (dnes Fakulta lékařská) Ostravské univerzity v Ostravě. Díky tomu jsem poznal řadu skvělých lékařů, ale rovněž lékařů, kteří etiku tohoto výsostně humánního povolání svým chováním a přístupem k nemocným deklasovali na úroveň těch, kdo byli schopni zabíjet v koncentračních táborech za Druhé světové války. Jeden můj příbuzný, MUDr. Vladimír Neuwirth, svého času primář interny Vítkovické nemocnice, mi řekl: „Hochu, doktorů s titulem MUDr. je hodně, ale lékařů žalostně málo!“ Konec citace. Netušíte, jak často jsem si na jeho slova vzpomenul, naposledy ihned po Vašem vystoupení ve Sněmovně. Jako novinář a publicista si zachovávám odstup od politiků, v programových prohlášeních hledám logiku, odpovědnost a realistický pohled na možnosti. Nikdy však nevolím strany, které mají na svědomí prorůstání mafie do státní moci a korupci.
Patřím rovněž do kategorie důchodců, které zejména poválečná léta poznamenala. Ke konci války mi byl jeden rok, takže z toho si mnoho nepamatuji. Ovšem pak jsem zažil hlad, nedostatek obuvi, oblečení, protože vše bylo „na lístky“. A Vy si dovolíte urážet staré lidi, z nichž velká většina bojuje dnes o přežití, aniž byste měla osobní zkušenost?! Jako lékařka patříte k sociální skupině finančně dostatečně zabezpečené. Jako členka Dolní sněmovny PČR rovněž pobíráte nadstandardní příjmy a navíc máte požitky, o jejichž výši lidé většinou mají pouze mlhavé tušení. Pokud chcete, respektive se vůbec odvážíte namítnout, že děti se mají postarat o rodiče, pak Vám musím zdůraznit a připomenout, že složité existenční problémy má rovněž velká řada mladých rodin. Zřejmě dnes platí to, co řekl jeden z velkých filozofů: „Dvacáté století ještě patřilo k období jaguárů a pardálů, století jedenadvacáté bude patřit hyenám a šakalům.“ Konec citace.
Divoká privatizace, rozprodávání majetku státu hluboko pod cenou (např. těžební pole na Karvinsku v hodnotě 200 miliard korun, jež bylo státem prodáno za 4 miliardy Kč!!! Zdroj: Veřejné prohlášení RNDr. Radoslava Štědroně v průběhu akce Holešovská výzva.), nekončící korupce, jejíž výše se ročně odhaduje mezi 100-200 miliardy korun, nehorázné plýtvání ministerstev – nákup pandurů, padáků, kauza PROMOPRO, Lesy České republiky, ČEZ, MUS, etc., etc. To vše stálo Českou republiku a občany ohromný objem financí, jež se odhaduje v řádu bilionů!!! Tyto ztráty jdou na konto politiků – jich především! A Vy máte tu drzost poslat ještě do větší chudoby ty nejpotřebnější, z nichž mnozí zaplatili zdravím výkon povolání horníků, hutníků, stavbařů, zemědělců, lesníků a dalších zaměstnání, bez nichž byste neměla k dispozici ten komfort, na nějž jste zvyklá – stejně jako ostatní politici, kteří k tomuto stavu přispěli po roce 1989.
Zdá se, že morální pokles, k němuž jste vy, politici, převážnou mírou přispěli, vůbec nevnímáte. Hluboce pohrdáte řadovými občany, hluboce deklasujete etiku, k níž lidstvo spělo a o kterou usilovalo zejména v posledních dvou stoletích. Tato etika byla tkaná díky zkušenostem obou světových válek, těch zejména. A je, jak je vidět, velice křehká! Nebylo snad už dost barbarství? Jako lékařka byste měla mít na paměti, že jste jen a jen shluk biologických vlastností živého organizmu, který – jako každý jiný - podléhá fyziologickým změnám, nemocem a stárnutí. Vaše dnešní privilegované postavení je pouze dočasné, nevíte dne ani hodiny. Tak prosím nezvedejte svou hlavu tak vysoko a třeba si znovu pročtěte řecké filozofy. A začtěte se i do filozofů moderních. Rozhodně byste mohla priority svých životních hodnot znovu zvážit.
Hluboce Vámi pohrdám, jsem zhnusen, když si uvědomím, jací lidé ovládají tento stát. Rok 1989 jsem uvítal, očekával jsem změnu nejen režimu, ale především obrození morálních hodnot. Přestože nemíním všechny politiky dávat do jednoho pytle, jsem přesvědčen, že těch, kdo chtěli skutečně sloužit národu (Podle hesla Jana Lucemburského – „Ich dien! Sloužím!), je tak pramálo, že jejich snaha je v zárodku udušena karikaturami bytostí, jež se snaží navenek vypadat jako lidé. Pokud ventiluji svůj názor, pak tak činím v zájmu mladé generace, která začíná tušit, co ji - díky lidem Vám podobným - v budoucnu čeká.
S pozdravem

Štěpán Neuwirth
spisovatel
J. Seiferta 1043
Ostrava 25, 725 25

a abyste se trochu rozveselili, přikládám odpověď, kterou pán  z Ostravy dostal:

Milý pane
dostal jsem Váš otevřený dopis paní oslankyni MUDr Peckové. Sám jsem chtěl také napsat.Protože ta dáma nemá o Protektorátu Čechy a Morava ani ponětí. Žádný hlad a nedostatek tu nebyl, na všechno byly lístky, na každý týden se přihlašovalo v příslušné prodejně, takže prodejna dostala tolik potravin, aby byla schopna pokrýt spoptřebu. Kromě toho tu byla kontrola respektive řízení prodeje. Žádný bordel, plynulé zásobování, neříkám, že toho byly nějaké metráky, ale byly ryby, maso, tuky, byly lístky na textil, nebyly v lístkách žádné sociální rozdíly. A to všechno fungovalo za bombardování, transporty sledovali "kotláři". Otec obchodoval se zahraničím, bankovnictví fungovalo. Samozřejmě, že byl černý trh, z Prahy směrem na Kolín vyjížděly před svítáním různé babky, no byl to trh, zadarmo to nebylo, ale ty babky vlastně riskovaly život. Ano na Wilsoňáku byla u východu kontrola, otec  jednou vezl kufr jablek  z naší zahrady v Plzni, musel nasednout do osobáku, jet do Chuchle, kde kontrola nebyla žádná, a odtamtud ten kufr dotáhnout na konečnou pětky. Tehdy také vzniklo slovo pro tento černý obchod: keťas. Ale oni si ti vesničané moc toho nenakeťasili, pak z toho byl "vázaný vklad", ktreý prostě demokratický stát  lidem ukradl. Sociální případy z toho něco mohly dostat, moje babička například, která si nahospodařila prodejem nábytku a podobně, dostávala uvolněných 60,00 Kčs měsíčně (ten útržek mám ještě schovaný). Chtěl bych jen říci, že kudy se ta zvířata pronášela na tom Wilsoňáku, to nevím, ale v paměti mám to nádraží neustále plné husího kejhání. Prostě ta dáma je tam na krmníku a nenechal bych si od ní napsat ani černé uhlí. Oni si totiž (m)lékaři řežou hlupáci, větev, na které visí, až budou všechny šemikálie ve volném prodeji, tak k doktorovi nepáchne ani noha. Víte, ono je to jako s muzikou. Víte, ona je ten primitivizmus té pseudošlechty nakonec supersměšný, kdyby se těm dámám,  které na koncert přišly ukázat své roby, šperky, účesy a protáhlé ksichty celé ty dvě hodiny hráli "U kanónu stál a pořád ládo ládo" tak to nepoznají. Vím o čem mluvím. Jako kluk jsem měl legitku studujícího konservatoře a chodil jsem na koncerty skoro denně ... a mančestrákách, protože, již za "středního režimu" jsem na nic jiného neměl. A to jsem si platil hodiny hudební skladby ze svého, protože tátu onen stát jako prašivý přežitek dob minulých posílal do dolů a jako inženýrovi mu platil 14 stováků.  Taky jsem chtěl napsat "otevřený dopis" do BL té milostivé paní, ale té nepomůže ani svěcená voda. Spíš by ji prospělo, ad a) vykopnout ji z padlamentu, b) stáhnout ji kalhoty a normálně ji nalískat na holou, možná že by se jí v mozku zajiskřilo. Víte, můj otec byl sice jen "inženýr", ale vždy se podivoval "jak tohle může udělat akademicky vzdělanej člověk", zřejmě nejen "noblesse obližé" ale také "intelligence oblige" To není lékařka, ale hokyně.

Jaromír Amadeus Máša

 

Slova těch nejpovolanějších: https://www.youtube.com/watch?v=H0-YYi-NDLU

_____________________

17.5.2013 A opět kontroverze s pravicovou političkou, ženou, kupodivu:

http://beta.parlamentnilisty.cz/parlament/poslanecka-snemovna/Nevidi-si-do-pusy-Sef-senioru-setrel-politicku-za-jeji-slova-o-penzistech-272232

Myslím, že tentokrát jde o tuto paní: - Věru Kovářovou: http://beta.parlamentnilisty.cz/arena/tema/Politicka-od-Gazdika-Duchodci-si-zvykli-na-pomoc-statu-To-se-musi-zmenit-272051/

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

rku

´Paní Animourová,

když exot jako je Štědroň něco prohlásí o prodeji státního majetku, myslíte že to lze považovat za důvěryhodný zdroj. A pokud se jedná o OKD, tak to prodali socdemáci.