Stokrát opakovaná lež se stává pravdou?

xinjiang
27.10.2021 12:46
Západní média se snaží vytvořit dojem, že ve zlé, komunistické Číně probíhá genocida nebohých menšinových Ujgurů, kteří jsou utiskováni, pronásledováni a dokonce vyvražďováni. Čínské straně není poskytován prostor, aby se k věci vyjádřila, tudíž se jedná o čirou dehonestační kampaň. Uveďme ve stručnosti na pravou míru ty nejčastější dezinformace.

O tzv. útlaku etnických menšin

Sin-ťiang je v popředí zájmu boje ČLR proti islamistickému terorismu a radikalismu. Tato autonomní oblast se v minulých desetiletích stala základnou separatistů, náboženských extremistů a teroristů. Teroristické útoky radikálních muslimů, jak je známe ze západní Evropy, zde byly velmi častým jevem. Vláda autonomní oblasti přijala veškerá nezbytná opatření v souladu se zákony, aby zlikvidovala teroristické buňky a ochránila tak životy a práva mírumilovné většiny obyvatel před těmito kriminálními živly. Mezinárodní společenství uznává, že čínské vypořádání se s islamistickým terorismem a politika deradikalizace dosáhla významných úspěchů a může posloužit jako model hodný následování i v jiných zemích světa, které čelí podobným problémům.

O tzv. genocidě

Je třeba zdůraznit, že existují velmi striktní pravidla pro posuzování a definování genocidy, která Západ nemůže prvoplánově využívat v geopolitickém boji k dehonestaci konkurenčních velmocí. Na základě subjektivních dojmů, emocí a nepodložených drbů nelze obvinit nějaký stát z páchání genocidy. Data hovoří jasně – podle sedmého národního sčítání lidu populace Sin-ťiangu a konkrétně etnických menšin včetně Ujgurů v posledních deseti letech vykázala kontinuální růst. Existuje na světě genocida, kde dochází k nárůstu populace údajně vyvražďované minority?

O tzv. nucené práci v továrnách

Politika zaměstnanosti je nejefektivnější způsob jak řešit problém chudoby. Stačí jeden pracující člen rodiny, který dokáže ostatní členy vytáhnout z bídy. V posledních letech v důsledku nadbytku pracovních sil v zemědělství, nedostatku pracovních míst a obtížné životní situaci chudých lidí, vláda Sin-ťiangu stanovila jako prioritu důslednou politiku zaměstnanosti, aby pomohla všem etnickým skupinám zvýšit příjmy. Transfer městských i venkovských nadbytečných pracovních sil do vnitrozemských provincií se vždy uskutečňuje na bázi dobrovolnosti a v souladu s potřebami trhu. Každý občan se může svobodně rozhodnout, kam půjde pracovat a jakou práci bude vykonávat. Ve vnitrozemských městech je mnoho podniků, kde jsou pracovní příležitosti a relativně dobré mzdy. Vláda navíc podporuje rekvalifikace a možnost získat nové znalosti a dovednosti za účelem uplatnění na trhu práce. Všechny etnické skupiny v Sin-ťiangu pracují důstojně, aby mohly žít spokojený život.

O tzv. masivním porušování lidských práv

Lidsko-právní situace v Sin-ťiangu by neměla být očerňována. Pro obyvatele všech etnických skupin je šťastný život nejvýznamnějším lidským právem. V současnosti se autonomní oblast těší stabilitě, prosperitě a harmonii, jíž charakterizuje ekonomický rozvoj, sociální stabilita, zvyšování životní úrovně, kulturní rozvoj, pokojné soužití různých etnik a náboženství. Protičínské síly nejsou ochotny připustit, že základní práva lidí všech etnik jsou naplněna. Místo toho rozšiřují fámy o útisku menšin a porušování lidských práv na základě lživých výpovědí falešných svědků a prefabrikovaných důkazů.

O tzv. nucené sterilizaci a umísťování dětí do internátů

Obvinění čínské vlády, že nutí ujgurské ženy brát antikoncepci či je přímo sterilizuje, aby tak omezila růst menšinové populace, se nezakládá na pravdě. ČLR je země, kde vládne právo a zákony. Nucená kontrola porodnosti je přísně zakázána. Jestli ženy budou brát antikoncepci či nikoliv, je pouze jejich svobodné rozhodnutí a žádná organizace ani jedinec je nesmí k ničemu nutit.

Jak známo, Sin-ťiang je velmi rozlehlé území a vzdálenosti mezi vesnicemi a městy veliké, takže je pro studenty velmi obtížné jezdit do školy a pro jejich rodiče složité je do školy vozit a odpoledne je vyzvedávat. Stát proto posílil výstavbu internátních škol, které rodinám pomáhají řešit problémy s dojížděním. Jestli se chtějí žáci ubytovat na internátu či nikoliv, je pouze na rozhodnutí jejich rodičů a jich samotných.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.