Strávající ekonomický systém a dluh

21.10.2010 06:58
Stávající ekonomický systém je postaven na dluhu. Skrze dluh se do ekonomiky dostávají nové peníze, které umožňují její růst. Občané považují politiky, přirovnávající státní rozpočet (SR) k rodinnému rozpočtu, za odpovědné a správné hospodáře a jsou ochotni jim naslouchat a dokonce je obdivovat, a to bez ohledu na to, jak hodně a fatálně se tito politici mýlí.

Většina občanů vůbec nevnímá, že finanční systém je celosvětově propojen, že „visí“ nad společnostmi, kterými není téměř ovlivňován, ale naopak, on, rozvoj nebo stagnaci společností zásadním způsobem ovlivňuje. Chováme se tak, jako by ekonomický systém byl seslaný Bohem nebo jinými vesmírnými silami. Nechápeme, že je to systém umělý, vytvořený člověkem, který je možné, ale i nutné nastavit jinak, aby nesloužil zájmům jen malé skupinky lidí, ale celé společnosti.

Jako nezměnitelný fakt přijímáme fráze, že nejsou peníze, že toto a tamto musíme škrtnout, zde se musíme omezit, tamto si nemůžeme dovolit.  Vláda „rozpočtové odpovědnosti“ se ráda staví do pozice zachránce naší společnosti. Ministři zatím nevidí, že svými škrty kopou naší společnosti hrob a mnoho občanů jim k tomu tleská. Jak pošetilé, jak nemoudré, jak kontraproduktivní je toto konání. Zdá se mi, jakoby si vláda i politikové mysleli, že peníze rostou na stromech nebo na poli a nyní je jen jejich slabá úroda.Zadlužují naši společnost u cizích věřitelů monetizací deficitu státního rozpočtu pomocí státních dluhopisů a zcela opomíjí jiné možnosti, jak financovat rozvoj společnosti. Činnost politiků, napříč politickým spektrem, nás dovedla za posledních 20 let do situace, kdy ročně platíme za úroky za jejich půjčky více než 76 miliard korun, a tato částka bude růst, a to nehovoříme o té skutečnosti, že nesplácíme ani jistinu. Politici buď zcela nechápou, že peníze, které za dluhopisy dostanou, musel někdo uměle vytvořit, a tudíž platíme nemalé úroky za něco, co bychom zvládli sami stejně dobře a podstatně levněji nebo nás do pozice dlužníků a tím i ekonomické závislosti na cizích věřitelích úmyslně manipulují. Ať je to tak nebo tak, je nejvyšší čas říci rázné a hlasité – „tak takto dále už ne, pánové a dámy“!!!

Máme cca 500 000 nezaměstnaných, nevyužitou na 100% techniku a technologie, máme dostatek domácích surovin (například pro stavebnictví). Pokud sloučíme tyto tři množiny do jedné, dostaneme reálné hmotné statky – například byty, opravené silnice, opravené škody po povodních, nové silnice a dálnice, nové nemocnice, domovy důchodců, hospice atd.  Sníží se nezamětnanost, nebudeme muset platit téměř nikomu sociální dávky a naše společnost bude bohatší o nově vytvořené statky, které bude možné dlouhodobě využívat. Vláda „rozpočtové odpovědnosti“ však navrhuje škrty, škrty a zase škrty. To znamená méně peněz, a ještě méně peněz. V rámci úspor chtějí propouštět úředníky – ó jak záslužná činnost, co ale s nimi? Zvýší se nezaměstnanost, budeme potřebovat více peněz na sociální systém, kde je vláda vezme? Má snad připraven nějaký tajný plán selektivní euthanasie pro uvolněné úředníky?

Škrty, škrty, škrty - cožpak toto je cesta řešení problému? Jistě, pro lidi bez vizí, bez znalostí, bez skutečné odpovědnosti vůči společnosti jako celku, to jistě cesta je. Je to ale cesta k úpadku, ke skutečnému bankrotu a sociálním nepokojům. Myslím, že je na čase vydat se jinou cestou.

Pokud je ještě naše společnost suverénní, potom si můžeme sami rozhodnout o tom, jak nastavení tohoto systému změnit, aby systém pracoval v náš prospěch, ne pouze ve prospěch zájmů malé skupiny občanů a cizích bank.

Existuje vůbec nějaká alternativa k vládním návrhům, která by byla skutečným řešením ve prospěch celé společnosti? Existuje – http://ekonomickareforma.cz – například, kde pod odkazem „Cíl reformy“ jsou v bodech navržena opatření, která mohou, pokud budeme chtít, zahájit „Zlatý věk“ v naší společnosti.

Můžeme však učinit něco okamžitě, bez velkých změn v zákonech? Jistě, že můžeme. Můžeme změnti roizpočtová pravidla a způsob tvoření státního rozpočtu a pro financování investic na úrovni státu a samosprávných celků využít (jak jsem je nezval) "investiční bankovní poukázky ČNB". Pokud to někoho bude zajímat, mohu o tom napsat více. Ve zkratce jen - budou to poukázky emitované ČNB do oběhu (neprodávají se jako krátkodobé dluhopisy nebo bankoví poukázky) - jsou v oběhu stejně jako peníze s jedinou výjimkou - mají omezenou časovou platnost a v den expirace jsou automaticky staženy z oběhu. Do doby stažení z oběhu však umožní propojit množinu "práce" a "surovin a materiálu" a "techniky a technologie", aby mohla vzniknout množina "nových statků". Toto nám umožní vybudovat vše, co potřebujeme bez deficitu a bez zadlužování se u cizích věřitelů a následně se vrhnout na splacení státního dluhu a získat ekonomickou svobodu pro naši společnost.

Pokud následně zrealizujeme Alternativní návrh ekonomické reformy, můžeme pracovat 4 dny v týdnu po 6 hodinách, odcházet do důchodu od 53 let a čas na Zemi využít ve svůj vlastní prospěch, pro svůj duchovní rozvoj, pokud o něj budeme stát. Nemusíme dělat nikomu ekonomickém otroky a živořit. Musíme ale proto něco udělat...

Jiří Schlimbach

schlimbach
... Má-li být však náprava úspěšná, musí být komplexní a všestranná, neboť nebude-li současně napravovat všechno,co vzájemně souvisí,nikdy se nedostanete kupředu ... J.A.Komenský\r\n\r\nproto navrhuji celkovou změnu nastavení ekonomnickéhom systému, aby pracoval pro občany, ne občané svojí destrukcí pro udržení systému. WWW.EKONOMICKAREFORMA.CZ

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

schlimbach
Čekal jsem obšírnější odpověď, ale nevadí. V lecčem z tohoto, co jste naspal se klidně shodneme, hlavně v tom, že za vším jsou politici, které je třeba odstavit od rozhodování o penězích. Toto je i prioritou mého návrhu reformy, kde politici nemají žádnou možnost zasahovat do tržních vztahů v ekonomice ani sestavovat státní rozpočet ve finančním vyjádření, jakkoliv určovat ceny čekoholiv, protože výsada tvorby cen čehokoliv je jen na účastnících transakce.\r\nRád bych, aby si čtenář (vy to evidentně znáte)uvědomil, že to, že politici prodávají dluhopisy, nás nejen zadlužuje a dává nám za povinnost platit úroky, ale pokud tyto dluhopisy nakupují banky na našem území, potom jednoznačně částka utracená za dluhopisy následně chybí na financování soukromého sektoru. Takže nastává paradoxní situace, že tímto opatřením politici zároveň zmenšují možnost v budoucnu splatit nejen úroky ale i jistinu, protože stát tento dluh může zaplatit jedině z daní a poplatků, které vybere ze soukromého sektoru a pokud mu podtrhne nohy, zákonitě vybere méně.\r\nTaké chci upozornit na tu skutečnost, že i v případě financování investičními pokladničními poukázkami je situace taková, že jsou kryty reálným zbožím a následně jsou staženy z oběhu, čili nepůsobí inflační tlaky takové, jako všechna ostatní opatření, která jsou tak typická pro politiky.\r\nK Vaší poznámce o USA a jejich tištění dolarů - za vším je FED a ruce a mozky několika soukromníků. Situace je o to složitěkší a pro celý svět nevýhodnější, že dolar je mezinárodní měnou, díky níž USA vysávají ekonomicky celý svět. Jejich ekonomické dny jsou však již sečteny a totální úpadek bude následovat i úpadek jejich demokracie a morálky, stejně neodvratně, jako vždy v minulosti se to stalo civilizacím, domnívajícím se, že jsou nejlepší a vyvolené.
schlimbach
proč se to zobrazuje 2x ???
schlimbach
Děkuji za odpověď pane Doležal. Než vám napíši svoji odpověď, můžete mi prosím odpovědět na níže uvedené otázky?\r\n\r\na) pokud stát vydá dluhopisy - odkud se vezmou peníze na jejich nákup kupujícími\r\nb) předpokládám, že jste mi na otázku ad a) odpověděl a já se ptám dále, jak je to možné, že si je mohl někdo koupit, když všechny země světa (čest několika výjimkám) jsou zadlužené tak, že v USA je například deficit více než 140 % HDP?\r\nc) z čeho budeme platit vydané dluhopisy a úroky z nich?\r\nd) kde se berou v ekonomice stále větší objemy peněz\r\ne) proč peníze, které si ze zahraničí dovezeme výměnou za naše dluhopisy a platíme za ně úroky, inflaci podle vás nezpůsobují, i když zůstávají neustále v ekonomice země, protože nejsme schopni je splatit?\r\nf) proč podle vás peníze, které by přímo do ekonomiky emitovala ČNB inflaci musí způsobovat i když by stejně, jako ty peníze za dluhopisy také zůstaly v ekonomice země? A navíc, by toto řešení bylo výhodnější pro naši společnost, protože bychom se nezatěžovali platbou výpalného - úroky. Nemuseli bychom tyto emise ani splácet, protože bychom je dlužili sami sobě.\r\ng) proč by na základě vašich odpovědí na výše uvedené otázky, měly mít investiční poukázky s omezenou platností inflační charakter, když by byly automaticky po realizaci daného programu staženy z oběhu?\r\nh) proč by měly chybět peníze v dalším období, když se do oběhu dostanou další IP skrze realizaci dalších programů, kterřé dají práci lidem a nebude třeba uskutečňovat tak rozsáhlé sociální transfery ve společnosti a nejen to, ušetříme obrovské prostředky ročně za výplaty úroků (dnes platíme již 76 miliard korun - to je 7 600 korun a 1 obyvatele za rok), čili i náklady na stát se podstatně sníží?\r\n\r\nDodatek: Velice se mýlíte, že by nebyly zdroje na důchody atd. vždyť ty IP budou fungovat jako běžné peníze, jen s omezenou platností, ale v době platnosti budou generovat dostatek zdrojů i na důchody - samozřejmě, má to význam v tom případě, že zůstane zachován průběžný důchodový systém a neprojde ta stupidní snaha o privatizaci duchodového systému. Uvědomte si, že ty krátkodobě vložené peníze skrze IP umožní vytvořit nová prtacovní místa, snížit podstatným způsobem nezaměstnanost, ti lidé nebudou nákladovou položkou v rozpočtu, ale aktivním přispěvatelem ze svých daní. Připadá vám to stále jako slabomyslná hra se slovy?
schlimbach
Děkuji za odpověď pane Doležal. Než vám napíši svoji odpověď, můžete mi prosím odpovědět na níže uvedené otázky?\r\n\r\na) pokud stát vydá dluhopisy - odkud se vezmou peníze na jejich nákup kupujícími\r\nb) předpokládám, že jste mi na otázku ad a) odpověděl a já se ptám dále, jak je to možné, že si je mohl někdo koupit, když všechny země světa (čest několika výjimkám) jsou zadlužené tak, že v USA je například deficit více než 140 % HDP?\r\nc) z čeho budeme platit vydané dluhopisy a úroky z nich?\r\nd) kde se berou v ekonomice stále větší objemy peněz\r\ne) proč peníze, které si ze zahraničí dovezeme výměnou za naše dluhopisy a platíme za ně úroky, inflaci podle vás nezpůsobují, i když zůstávají neustále v ekonomice země, protože nejsme schopni je splatit?\r\nf) proč podle vás peníze, které by přímo do ekonomiky emitovala ČNB inflaci musí způsobovat i když by stejně, jako ty peníze za dluhopisy také zůstaly v ekonomice země? A navíc, by toto řešení bylo výhodnější pro naši společnost, protože bychom se nezatěžovali platbou výpalného - úroky. Nemuseli bychom tyto emise ani splácet, protože bychom je dlužili sami sobě.\r\ng) proč by na základě vašich odpovědí na výše uvedené otázky, měly mít investiční poukázky s omezenou platností inflační charakter, když by byly automaticky po realizaci daného programu staženy z oběhu?\r\nh) proč by měly chybět peníze v dalším období, když se do oběhu dostanou další IP skrze realizaci dalších programů, kterřé dají práci lidem a nebude třeba uskutečňovat tak rozsáhlé sociální transfery ve společnosti a nejen to, ušetříme obrovské prostředky ročně za výplaty úroků (dnes platíme již 76 miliard korun - to je 7 600 korun a 1 obyvatele za rok), čili i náklady na stát se podstatně sníží?\r\n\r\nDodatek: Velice se mýlíte, že by nebyly zdroje na důchody atd. vždyť ty IP budou fungovat jako běžné peníze, jen s omezenou platností, ale v době platnosti budou generovat dostatek zdrojů i na důchody - samozřejmě, má to význam v tom případě, že zůstane zachován průběžný důchodový systém a neprojde ta stupidní snaha o privatizaci duchodového systému. Uvědomte si, že ty krátkodobě vložené peníze skrze IP umožní vytvořit nová prtacovní místa, snížit podstatným způsobem nezaměstnanost, ti lidé nebudou nákladovou položkou v rozpočtu, ale aktivním přispěvatelem ze svých daní. Připadá vám to stále jako slabomyslná hra se slovy?
schlimbach
Pane Doležal, chápu, že víte všechno nejlépe a jakákoliv snaha o nápravu je podle vás nesmyslná. Pokusím se napsat, proč to nebude to samé.\r\na) Investiční poukázka (IP) bude cenný papír s omezenou platností - například 18 měsíců\r\nb) vydá je ČNB účelově na realizaci konkrétních programů schválených vládou - například výstavba nějaké silnice\r\nc) do oběhu se tyto IP dostanou skrze investora jako elektronické\r\npeníze, kdy s každým jejich přesunem půjde konstantní symbol ukazující datum jejich expirace.\r\nd) Takže je nikdo nebude kupovat na začátku za peníze, které jsou v oběhu, ale budou samy sloužit jako regulérní platidlo, pouze ale po omezenou dobu\r\ne) je evidentní, že občané a podniky budou těmito IP platit veškeré daně a odvody státu\r\nf) stát může garantovat, možnost placení daní a poplatků těmito IP v době ještě 12 měs po datu expiraci\r\ng) po datu expirace již ale přesuny mezi účty občanů a suvjektů společnosti možné nebudou\r\nh) na samém konci této transakce bude ve státním majetku nový statek - například ta silnice, a z oběhu budou staženy časově omezené peníze\r\ni) tyto IP umožnily pouze propjit lidskou práci se surovinami a materiálem a technikou a technologií a byly vyměněny za hodnotu vybudovaného reálného statku.\r\n\r\nTudíž, nikde nevznikl žádný dluh, ale byl vybudován nový statek (majetek). Díky multiplikačnímu efektu byly vytvořeny další statky ve společnosti v souladu s tím, jak i tyto peníze kolovaly v ekonomice po dobu platnosti.\r\n\r\nPokud se podíváte jako jsou výběry daní v současnosti, potom emise IP do ekonomiky v době 18 měsíců ve výši 400 000 000 000 Kč nebude žádným problémem. Nebude narůstat deficit, nebudeme se zadlužovat u cizích a budeme se moci postupně zbavit státního dluhu. Dále to má tu výhodu, že umožníme pracovat lidem, kteří by jinak práci nesehnali, protože by na vytvoření nového statku nebyly zdroje. Ty peníze jsou potřeba pouze na propojení různých zájmů v transakci - na nic jiného nejsou, nejsou určeny ke spoření. Jsou jen a pouze prostředkem směny.