Vypustili ze stanov majetkové požadavky

vítání sudety
6.3.2016 11:52
Sudetoněmecké krajanské sdružení (SKS) se rozhodlo na svém shromáždění v Mnichově vypustit klíčový článek ze svých stanov, který požaduje návrácení majetku německým vysídlencům po druhé světové válce. Místo toho se omezilo na deklaratorní prohlášení o nepřijatelnosti nezákonných vyvlastňování kdekoli na světě a práva národů na sebeurčení. Vzhledem k faktu, že vztahy mezi českými vládami a landsmanšaftem byly přinejmenším velmi napjaté, jde skutečně o výrazný posun směrem ke smíření, které bylo před 10 lety ještě těžko možné.

Když v roce 2003 otevíral ,,provokativně" B. Posselt pražskou odbočku SKS, byly vztahy landsmanšaftu a a české vlády na bodě mrazu. Není divu. SKS stále nesmyslně argumentovala neexistujícími požadavky na vrácení majetku po sudetských Němcích, kteří byli po skončení druhé světové války odsunuti z Československa. Nejen z důvodu, že tento majetek za 70 let několikrát změnil své majitele, ale především protože byly po válce přijaty klíčové dekrety č. 108, č. 12, které zbavovaly Němce majetku na československém území, byly vždy tyto požadavky právně a historicky neodůvodněné, tedy nulitní.

SKS se snažilo pseudoprávními formulacemi tohoto majetku domoci i s použitím nátlaku ze strany EU. Ta ovšem považuje i nadále dekrety prezidenta republiky za integrální součást českého práva. Dekrety byly navíc ratihabovány v roce 1946 tehdejším Ústavodárným národním shromážděním jako ústavní zákon č. 57/1946 Sb.

O to větší překvapení je, že šéf SKS B. Posselt udělal názorovou otočku a souhlasil s vypuštěním zmíněného článku ze stanov sdružení. Ještě před dvěma lety proklamoval teorii o tom, že dekrety prezidenta republiky patří na smetiště dějin, vyvolávají ducha nacionalismu, který vedl k rozpoutání obou světových válek. Až na zásadní fakt, že to byl německý nacionalismus a expanzionismus, který stál u zrodu dvou nejstrašnějších válek a Československo bylo jeho obětí, ještě v červnu 2014 obracel Posselt a jeho stoupenci záměrně příčinu a následek.

Otázkou nyní zůstává smysl samotné existence SKS, které především usilovalo o majetkové vypořádání. Deklaratorní proklamace o práva národů na sebeurčení jsou již značně zastaralé a samy o sobě nestačí na to, aby nadále podmiňovaly ,,raison d'etre" tohoto sdružení. Není ale vyloučené, že po Posseltovi přijde jiný revizionista, který článek o majetku opět vrátí do stanov landsmanšaftu a rozpoutá nové kolo sporů o majetek německých vysídlenců.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

  Vyvstává však doposud nezodpovězená otázka ? Jestli se nejedná o uplatnění tzv. nordické lsti ve smyslu handlu něco za něco ? My po vás nebudeme chtít váš majetek, vy zase například zrušíte ty pro nás vyloženě nechutné dekrety vašeho tehdejšího zvrhlého prezidenta Eduarda Beneše, které se ani vašemu kléru nedaří prolamovat v potřebné míře. Prolhanému vůdci Sudetenladsmannchaftu bych  nevěřil ani ň, zejména když nejen nám tito evropští Chazarové dosud nezaplatili ani korunu z nám již dávno přiznaných válečných reparací. SL a jeho páté koloně zde se úspěšně daří balamutit zdejší naivní ovečky.