SUDETY VERSUS KRYM

sudety mapa
20.9.2019 13:59
V článku srovnávám otázku Krymu a Sudet a vyvracím názor, že jde o stejný případ.

Pokud jde o názor, že jednání Ruska se v ničem neodlišuje od jednání Hitlera, když zabíral naše české pohraničí, tak musím oponovat. České pohraničí, pro které se vžil název Sudety, bylo od počátku součástí českého království a státu, nikdy nepatřilo k Německu a Němci, kteří zde žili, sem přišli především na pozvání české strany. Němci tu jako pozvaní hosté mohli trvale žít, ale nemohli se připojit i s českým územím k Německu. Proto bylo spravedlivé, aby se nám Sudety zase vrátily, což se stalo především díky Rusku.

Navíc záboru Sudet předcházela dlouholetá politická snaha Henleinovy sudetoněmecké strany na jedné straně, jakož i propagandistická kampaň v Německu na straně druhé, která nepravdivě informovala o situaci německé menšiny u nás. Hovořilo se o útlaku, aby se tak získaly světové mocnosti pro nacistický záměr připojení Sudet k Německu. V případě Krymu je to jiné. Nebyl tu žádný krymský Henlein ani žádná ruská propaganda, jež by vše spolu připravili, aby mohli Krym následně zabrat. Vše proběhlo rychle a nečekaně, když se Ukrajina náhle vzdala Ruska a Rusko mělo na vybranou, buď nechat věci jak jsou a strpět křivdu, nebo se vzít za svá práva a Krym si připojit.

Myslím, že kdyby panu Putinovi rok před tím, kdy připojil Krym k Rusku, někdo tvrdil, že se tak za rok stane, tak by mu sám vůbec nevěřil. Prezidenta Putina samého překvapil vývoj událostí, kdy musel pohotově jednat a ne stále jen čekat, jak vše dopadne neprospěch jeho a Ruska. Pokud jde o přirovnávání Krymu k Sudetům, je třeba si uvědomit ještě další rozdíl, že totiž Krym Ukrajině nikdy v historii nepatřil, ale patřil Rusku 300 let. Poté, co ho Ukrajina získala darem od sovětsko-ukrajinského nejvyššího politika Chruščova, bylo to Rusko, komu bylo tímto aktem ukřivděno a bylo proto vzhledem k ukrajinským odstředivým tendencím žádoucí, aby byla zjednána náprava, což se nakonec za dramatických okolností stalo v roce 2014.

Jestliže bychom tedy chtěli přirovnat Krym k Sudetům, tak jen tím způsobem, že v obou případech došlo k nápravě starých křivd a omylů, když dané území bylo vráceno původnímu, historickému vlastníkovi. Nemohlo se tudíž jednat a ani se nejednalo o anexi Krymu, ale šlo jen a jen o jeho připojení a navrácení. I zde lze tedy jen těžko uspět s tvrzením, že Putin je fašista. Nechci tím snad tvrdit, že fašistou je protistrana. Jen jsem chtěl obhájit prezidenta Putina, kterého celý Západ nespravedlivě obviňuje. Prezident Putin tedy není ani bolševik ani fašista a není ani, jak se dnes s oblibou o někom říká, tzv. hráč. Prezident Putin jen řídí velkou zem, která musí dbát o svoji bezpečnost, a to je v podstatě celé.

Pokud bychom však přece jen chtěli přirovnat Krym k Sudetům, tak je to také možné, ale je třeba se nejprve správně zorientovat v historických souvislostech a bezchybně rozpoznat, kdo je kdo. Zkusme si to přiblížit názorně. Sudety byly nejprve naše, poté, po neblahém selhání západních spojenců Francie a a Anglie, kdy Beneš byl nucen podepsat Mnichovskou dohodu, připadly Německu, a pak jsme si je s pomocí Spojenců, především Sovětského svazu, vzali opět zpět. A s Krymem je to tak, že byl nejprve ruský, pak, po nepochopitelném darování Chruščovem, připadl Ukrajině a poté, když nastaly nové okolnosti, si ho Rusové vzali opět zpět. Je tedy možné přirovnat Krym k Sudetům, ale je třeba dbát na přesnost v posuzování vyvstalých událostí tak, abychom nakonec neobrátili skutečnost zcela naruby.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Dona

Prirovnávanie Krymu k Sudetom - je klasický príklad cielenej propagandy a práce prepisovačov dejín , ktorí iniciatívne plnia nevyslovené i vyslovené želania prozápadnej  a protiruskej propagandy.

Tragické je, že celá západná politika je postavená na klamstve a vydieraní " neposlušných " štátov. Šíritelia tejto politiky majú hlavné slovo v televízii a vo vedení štátov. Tlač nie je výnimkou. Tých čestných a spravodlivých treba hľadať lupou.