Summit OSN v Marakéši k legendám o klimatických změnách

obrazek
18.11.2016 19:26
Zcela nedávno (v lisrtopadu 2016) se konal v marockém Marakéši summit OSN ke klimatickým změnám a oteplování. Jeho výsledky budou pro mnohé překvapivé. A zas jednou odložíme nefunkční ideologii, jež vznikla tak, že madam Thatcherová hledala způsob, jak se zbavit problémů s hornickými odboráři (v té sezoně 80. let propukaly v Británii masové stávky a nepokoje, protože byla rozhodnuta škrtit sociální výdaje a hornická privilegia) zrušením jejich živnosti úplným přechodem na jadernou energetiku - podporováním studií, jež měly za cíl dokázat, že CO2 v atmosféře vytváří skleníkový efekt. Nyní se zdá, že větší vliv by mohly mít sluneční cykly. Mimochodem tak padá, alespoň částečně, pod stůl i Chomského varování o tom, že "Donald Trump urychlí závod lidstva ke katastrofě.". Na obrázku: "Planeta zoufale potřebuje více mírotvorců, léčitelů, zachraňovatelů, uchovávatelů, vypravěčů příběhů a mílovníků všeho druhu." Já opsobně pozor nepopírám, že lidstvo vypouští svou činností CO2, jenže následkem nemusí být zrovna oteplování, ani případné oteplování nemusí být důsledkem přisunu CO2, nýbrž slunečního cyklu. A pak- nejlepší obranou proti CO2 je pohřbívání uhlíku zalesňováním, resp. zapralesňováním.

Zdroj: https://www.cfact.org/wp-content/uploads/2016/11/2016-State-of-the-Climate-Report.pdf děkuji Jiřímu Satankovi za vyhledání a  upozornění.

Předloženo ba klimatickém summitu OSN v Marraketch, Maroko - listopad 2016

Klíčové údajee o klimatu klimatu prozrazují:

Globální teploty byly prakticky ploché asi po 18 let, podle družicových dat, a v recenzované literatuře je nyní uváděno zmenšení pravděpodobnosti budoucího oteplování

USa nyní neočekává žádný hurikán kategorie 3 či silnější, od úderu na pevninu v roce 2005 - jde o nejdelší období od občanské války ....

Silná tornáda F3 nebo větších byla na poklesu od roku 1970.

Navzdory tvrzení, že sníh je záleřžitostí minulosti, ve skutečnosti v chladném období sněhu přibývá.

Stoupání mořské hladiny je stabilní už asi sto let a nedávno se začalo zpomalovat.

Sucha a záplavy nejsou ani historicky neobvyklé ani způsobené lidmi, a neexistuje žádný důkaz, že v současné době panuje neobvyklé počasí.

Údaje o takzvaných nejžhavějších letech jsou založeny na meziročních údajích o teplotách lišících se o setiny stupně na deset stupňů Fahrenheita, což je v mezích teplotní tolerance. Jinými slovy, globální teploty jsou v zásadě velmi stálé bez náznaku nějakého zrychlování jejich vývoje.

Studie NASA 2015 zjistila,  že Antarktida neztrácí ledovou masu a v současné době "nepřispívá ke zvyšování hladiny moří."

V roce 2016 přibylo arktického ledu o 22%, což je více, než  než při nedávném nízkém bodu arktického ledu v roce 2012. Vývoj stavu arktického ledu je nyní v 10-leté pauze ' "s" žádnou významnou změnou v minulém desetiletí.

Lední medvědi jsou v pohodě, s jejich počty narůstají od roku 1960.

*****

Ještě téhož října pobřeží USA napadl hurikán stupně pět. Matthew nebo Mitchel (?),Zkraje podzimu 2017 postihly USA hned tři hurikány o síle 5. 

*****

Jako jeden z důkazů negativních klimatických změn se uvádí v znik mutace vzniklé zkřížením medvěda grizzly a ledního - tzv. pizzlly, s biologicky nevýhodnými charakteristikami. http://zpravy.idnes.cz/globalni-oteplovani-stvorilo-pizzlyho-fcu-/zahranicni.aspx?c=A151202_2209468_zahranicni_ert

****

příští boje o životní prostředí bude třeba napnout proti stávajícímu i budoucímu znečištění a znečišťování Země. zejména od plastů v moři a polyaromátů v ovzduší. Také musíme zahájit éru nového zalesňování Země. A pak - Fukušima konečně vypouští  radioamkktivitu do Pacifiku méně http://phys.org/news/2016-06-fukushima-oceans-years.html.  (česky v nějakém příštím blogu)

Přemysl Košut: "jedno téma z ČRo, tentokrát s nějakou přidanou hodnotou:
Supermoderní čistička kdesi v ČR za 100mil. Kč je schopna odbourávat jen 50% hormonů z antikoncepce. Většina čističek ani to ne. Díky tomu se v našich řekách již prohání hejna oboupohlavních ryb. Kromě toho se do řek dostávají i látky z antidepresiv nebo antibiotik. Zcela mění chování ryb. V případě antikoncepce a psychofarmak by se lidi by se měli konečně zamyslet, co za svinstva do sebe cpou. Jediné, komu to prospívá, jsou farmaceutické koncerny.
V případě antibiotik je to zase o tom, že jsou předepisovány i tam, kde to nemá žádný význam. Dělají to doktoři, kteří jsou na tom zainteresováni."

Máte-li stále pochyby o neškodnosti CO2, postarejte se o účinné pohřbívání  uhlíku - tedy : sázejte stromy, fotosyntéza spotřebovává CO2 za vzniku uhlíkových vláken a O2. A ta uhlíková vlákna na konci svého vegetaščního období přispívají k tvorbě půdního humusu. Takže - sázejte, a snažte se, aby vzniklé biotopy měly obsazená všechna vegetační patra, zbytného místa a nevyužitýách je všude dost. Ostatně, co je s plánem obnovit meze vytvářením remízků? 

Jan Beránek napsal v roce 1990 o globálním oteplování toto: http://www.sedmagenerace.cz/text/detail/globalni-oteplovani 

O zničení celého ekosystému toxickými odpady a pčipravení Somálksa o podstatnou část jeho potravinové základny je tento blog: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/somalsky-hladomor-piratstvi-toxicke-odpady-otazky-pudy

Dezertifikace zemědělské krajiny pak je uváděna jako přímá příčina nepokojů zemědělců, jež vyvolaly represe,, jež stály na prvopočátku války v Sýrii.

Nick Begich ve sv é první knioze o HAARP (vyšlo u Earthpulsepress) uvádí, že došlo k prokazatelným změnám vzorců větrů poté, co byly v osmdesátých letech rozptýleny měděné částice ve Van allenově pásu obepínajícím Zeměkouli.

Varování noama Chomského: http://a2larm.cz/2016/11/noam-chomsky-trump-urychli-zavod-lidstva-ke-katastrofe/

*****

závěrečné prohlášení, jaksi se neshoduje s článkem. http://unfccc.int/files/meetings/marrakech_nov_2016/application/pdf/marrakech_action_proclamation.pdf

všechny dokumenty, které se projednávaly a a k čemu konference dospěla. http://unfccc.int/meetings/marrakech_nov_2016/meeting/9567.php

 

Nejvážnějším problémem zůstává ubývání  rostlinných a živočišných druhů, už nikdy nezjistíme, k čemu byly které dobré. 

Ota nik: "A nyní něco ke globálnímu oteplování a životu na Zemi.

"Kanaďané studovali ryby a paryby, které žijí ve vodách, jež jsou izolované od jiných ekosystémů – v oblastech, které jsou celou tu dobu výrazně teplejší než vody, v nichž tyto ryby žijí normálně. Za tu dobu u nich došlo k velkému množství změn od fyziologických až po vyloženě funkční. Díky nim se ryby dokážou vypořádávat se změnami, které by jinak nepřežily.
DNA nestíhá zapisovat
Nejzajímavější na tom je fakt, že žádná z těchto změn se neprojevila na genetické úrovni, tedy tyto proměny se nezapsaly do DNA zvířat. Všechny se odehrály na tzv. epigenetické úrovni, popsali výzkumníci z University of East Anglia a Dalhousie University v Kanadě.

Právě tímto způsobem, zdá se, jsou organismy schopné rychle reagovat na změny, které se projevují velmi rychle a není možné přizpůsobit se jim přímými změnami DNA. Dr. Lighten, který výzkum vedl, popsal, jak změnám jeho tým rozumí: „Máme množství fosilních důkazů, které dokládají, že rychlé změny klimatu nenabízejí organismům možnost reagovat na ně změnou DNA – epigenetické změny jsou tedy způsob, jak to příroda zvládá. Právě tento způsob adaptace může být v budoucnosti klíčový například pro žraloky, rejnoky a další jim podobné tvory.“""

*****

Jiří Satanek: Vezměme např. široce populární "pravdu" o globálním oteplování, která je v nejlepším případě pouhou hypotézou.

Hypotézou jejíž uctívači se nestydí urážet logiku tím, že ji vydávají za pravdu, v rámci své víry falšují výsledky, prokazují elementární fyzikální neznalosti, či neschopnost odhalit chyby měření. Zcela popíraje vědeckou metodu - ignorují výsledky, které zbochybňují jejich hypotézu. Kromě nákladné lži tím zároveň spoluvytvářejí masu, které je samotná metoda nestranného zkoumání zcela cizí.
Ukazuje se, že nemáme tušení jak fungují základní regulační mechanismy klimatu, ať je to termohalinní cirkulace, či vytváření kondenzačních jader působením kosmického záření. 
Přesto jsme denně zbavováni peněz i svobody ve jménu téhle ideologické smyšlenky.

12.4.2017: http://denikreferendum.cz/clanek/25012-z-hlediska-mnozstvi-uhliku-v-atmosfere-se-vracime-do-eocenu-varuji-vedci

a další horor: http://denikreferendum.cz/clanek/25005-palmovy-olej-do-biopaliv-nepatri-shodl-se-evropsky-parlament 

http://denikreferendum.cz/clanek/25047-po-novozelandske-rece-ziskaly-prava-jako-clovek-i-himalajske-ledovce

29.4.2017: "V roce 2012 australské úřady publikovaly rozsáhlou studii týkající se Velkého bariérového útesu, podle níž se za uplynulých 27 let plocha, kterou korály pokrývají, zmenšila o více než 50 procent. Hlavní příčinou úbytku byly podle vědců ničivé bouře, které způsobily kolem 48 procent škod, hned na druhém místě byly hvězdice, které prý mohou za zhruba 42 procent škod. Zbylých deset procent má na svědomí oteplování moře v důsledku klimatických změn."http://cestovani.idnes.cz/velky-barierovy-utes-australie-vymirani-koral-zachrana-ocet-p5l-/kolem-sveta.aspx?c=A170428_111952_kolem-sveta_hig

"Jedna plastová lahev či igelitový sáček se v přírodě rozkládá 100 až 400 let. Nyní by klíčem k urychlení procesu mohl být typ parazitické larvy, který hubí včelstva. Vědkyně Federica Bertocchiniová z Institutu biomedicíny a biotechnologie v Kantábrii přišla na nezvyklý apetit housenek čistě náhodou.

Nejenže housenky umějí požírat igelitové tašky, po jejich zpracování vylučují látku etylenglykol, jenž se používá do nemrznoucích směsí.
"Housenka produkuje něco, co přeruší chemické vazby plastu. Látka je obsažena pravděpodobně ve slinných žlázách nebo v bakteriích, které se nacházejí ve střevech," řekla Bertocchiniová. Podle vědců by se parazit mohl stát klíčem ke snížení velkého množství plastového odpadu ve světě." http://www.tyden.cz/rubriky/veda/veda-a-my/vedci-objevili-housenku-ktera-muze-ocistit-svet-od-plastu_428437.html

http://www.dobrenoviny.sk/c/100200/jednoduchy-patent-zo-slovenska-znizi-mnozstvo-plastoveho-odpadu-vo-svete-je-on-obrovsky-zaujem

3.6.2017 - jak se 30 000 vědců dívá na globální oteplování: https://nation45.com/2017/05/15/30000-scientists-agree/

Laureát Nobelov ceny za fyziku: globální oteplování je pseudověda: https://www.youtube.com/watch?v=SXxHfb66ZgM&feature=youtu.be

červen 2017: Jaroslav Lenert: "Poprask kvůli ničemu a nesmysly na obou stranách, zkrátka nechutný cirkus. To jsou reakce na odstoupení USA od Pařížské dohody o změnách klimatu. Nic se totiž neděje a Trumpův krok je bezvýznamný. USA totiž jako snad jediná země na světě vysoce překračují závazky vyplývající z dohody, takže řeči Trumpových kritiků o zhoršení klimatu jsou buď lži nebo vyplývají z nevědomosti. V USA se totiž rapidně snižují emise dohoda nedohoda ze dvou důvodů: Za prvé se v posledních letech k výrobě energie využívá stále více břidlicový plyn, který produkuje na vyrobenou jednotku energie polovinu emisí oproti jiným fosilním zdrojům. Za druhé velmi rychle stoupá podíl obnovitelných zdrojů energie, jelikož technologie na jejich využití jsou stále levnější a účinnější. Svůj podíl na tom mají i různé podpory, které chtějí nová vláda a jednotlivé státy i nadále poskytovat. V důsledku toho klesá podíl uhelných elektráren na výrobě elektřiny a v příštím roce poprvé v dějinách USA vyrobí plynové elektrárny více energie než uhelné a tento trend bude i nadále pokračovat. Mimo to mají jednotlivé státy Unie, regiony a velká města své vlastní úsporné programy a nikdo je nechce měnit. Takže se opravdu nic nezmění a Trumpovi kritici jsou komici naprosto mimo mísu."http://www.tyden.cz/rubriky/nazory/komentatori/facka-klimaticke-dohode-aneb-trumpovo-rozumne-rozhodnuti_432602.html

11.6.2017: http://manipulatori.cz/ekologie-vzestup-a-pad-politicke-klimatologie-i/ 

14.6.2017 - a toto je trojek na odávání CO2 z atmosféry: https://www.fastcompany.com/40421871/this-machine-just-started-sucking-co2-out-of-the-air-to-save-us-from-climate-change?partner=forbes

Co je podle George Monbiota větším nebezpečím než klimatické změny?
"Prvním je průmyslový rybolov, který právě teď systematicky likviduje ekosystémy po celé naší modré planetě a neomylně směřuje její oceány k úplnému kolapsu. Tím druhým je podobně nelítostné hubení života na zemi, způsobované zemědělstvím".

 
 
http://denikreferendum.cz/clanek/26361-co-bude-az-nebude-hmyz-je-prumyslove-zemedelstvi-horsi-nez-zmeny-klimatu

****

Článek "za 71% emisí zodpovědno jen 100 společností" : Jen hrstka světových společností je zodpovědná za 71% emisí na této planetě. Planetu tedy nezachráníš tím, že si budeš kupovat líp biologicky rozložitelné produkty, ale tím, že se aktivně zapojíš do snahy překonat vládu těchto několika miliardářů, co takto způsobují neobyvatelnost některých koutů naší planety, díky čemuž umírají denně její chudší obyvatelé.https://www.theguardian.com/sustainable-business/2017/jul/10/100-fossil-fuel-companies-investors-responsible-71-global-emissions-cdp-study-climate-change

29.7.2018 Jak se to má ve skutečnosti s tím, že 97= vědců souhlasí s tím, že klimatické změny způsobuje člověk? : https://www.youtube.com/watch?v=LnnDOMyZjbE

6.3.2019 Pozor na metan z čínských akvakultur, uvolňují metan a ten zvyšuje oteplování! https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2752583-cina-nahrazuje-ryzova-pole-jinym-druhem-zemedelstvi-pro-prirodu-je-spatne-varuje-vyzkum?fbclid=IwAR3opQpS538qB8lZhtELcWs0Z_5CiqJpgynzGyjjuw87wGAm9iea8KsbdjE

26.12-2019 Vymírání korálpů asi není dáno teplotou, protože teplota v Rudém moři stoupá, ale korály neumírají - 37-39 min: https://www.televizeseznam.cz/video/dokument-tydne/izraelci-promenili-vyprahlou-oblast-v-misto-hojnosti-63988551?dop_ab=0&dop_source_zone_id=1&dop_req_id=7Ze5dCsi7gz-201912260929&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=_var 

hudbička: https://www.youtube.com/watch?v=mtysE-6vuCI

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

,, Celý svět slyšel tu zprávu ..."

                                  G. Brom.

..., že s největší pravděpodobností mimozemšťané již v roce 2010 ,,hacknuli" někde na okraji naší sluneční soustavy počítačový program na vesmírné lodi Voyager 2.

  ,, Slova, slova a zase slova." Kolik již vlastně těch celosvětových jednání, zabývajících se ochranou živostního prostředí proběhlo? Několik set světových papalášů se někde sletí za nemalý peníz na pokec. Každý přiletí vlastním tryskáčem a zanechá za sebou nejen stopu uhlíkovou, ale neméně zřetelnou stopu falše. Zatímco se fakticky starají o zvětšení zisků svých vodičů, zde předstírají, že jim jde o dobro lidstva. Jak vlastně dlouho ještě takto budou balamutit ? To by se mělo a ještě to by se mělo. Pak se popíší stovky tun papíru a nakonec skutek vždy někde uteče.