Surrealismus jáchymovského pekla 1

Radiathor
19.8.2015 16:52
Podle článku Karla Kavičky „Jáchymovské peklo: pocta všem, kteří vzdorovali“, zavěšeného na regionální mutaci Karlovarský kraj webu Novinky.cz 6. června 2012 „už v září 1945 obsadila jáchymovské doly Rudá armáda na přímý příkaz Stalina, i když byla za demarkační čárou a patřila do zóny USA. Československý parlament pak přijal na jeho žádost v listopadu zákon, podle kterého celá zásoba uranu, z jednoho z největších uranových ložisek na světě, byla darována SSSR. Pod vedením ruských odborníků byla těžba stále rozšiřována, počet dolů dosáhl 20. Němečtí váleční zajatci, kteří zde v počtu asi 12 tisíc pracovali od roku 1945, byli na jaře roku 1949 nahrazeni českými politickými vězni, kteří v hrůzných podmínkách, často překonávajících poměry v německých koncentračních táborech a bez jakýchkoli ochranných pomůcek těžili uran pro Sovětský svaz. Každý druhý až třetí den odjížděl do SSSR nákladní vlak plný uranové rudy vytěžený našimi vězni.“

Úvod

Vcelku solidně zpracovaný materiál Atomové století, zavěšený na webu města Jáchymov, ale nás podrobně se snaží informovat, že už za první republiky se město Jáchymov se pokoušelo o export radioktivních prvků směrem na Západ, díky čemuž mělo být vyhubeno mnoho amerických a západoevropských občanů, většinou z majetných vrstev, ba dokonce celý tento teroristický útok měl být projednán v Kongresu USA.

 

Temná úloha vlády Republiky československé

Po 1. světové válce si kvapný rozvoj radiové konjunktury ve světě vynutil založení specializované továrny, která by se v nové Československé republice zabývala výrobou, prodejem a světovou distribucí radiových výrobků. Radioaktivita dosud našla pouze dvě uplatnění. Lázeňství a obor svítivých barev. Jako „zářících“ přísad se ale užívalo produktů thoriových, neboť radium bylo pro tyto účely příliš drahocenné. Léčení radiem si naopak začalo nárokovat rozvoj průmyslového odvětví, které by se výhradně zabývalo zpracováním radioaktivních prvků pro účely lékařské. V roce 1927 se na Lučební závody v Kolíně obrátila ministerstva zdravotnictví a veřejných prací s návrhem ke spolupráci při výrobě a distribuci radioaktivních přípravků. Došlo k dohodě, takže mohla být uzavřena i smlouva se Státními lázněmiv Jáchymově o výhradním zastoupení a prodeji „emanovaných“ radioaktivních vod a využití radioaktivních zbytků pro výrobu kompres s trvalou radioaktivitou. Vzápětí, na podzim roku 1927, byla založena společnost Radiumchema a jmenována dozorčí rada se zástupci Lučební. Lučební závody získaly 65 % akcií. Radiumchema vystupovala jako čs. státem autorizovaná firma. Za tuto výsadu se ovšem musila podřídit odbornému dohledu Státního radiologického ústavu (vykonávaného formou namátkových kontrol jejích výrobků). Firma Radiumchema, s výrobnami v Kolíně a v Jáchymově, uvedla na trh celou řadu radioaktivních preparátů. Jednak balneologické výrobky s krátkodobou aktivitou („emanované“ preparáty s prchavou radioaktivitou), tj. radonem sycené vody ke koupelím a pitným kůrám či radioaktivní oleje k masážím, jednak farmaceutické a kosmetické přípravky s dlouhodobou aktivitou, k jejichžvýrobě se užívalo buď radioaktivních odpadů (tzv. radioaktivní kompresy), nebo radiových solí (injekce radiumchloridu, radioaktivní tabletky, vaginální radioaktivní čípky, radioaktivnímýdlo RADISAPON, radioaktivní vodu na vlasy SULFORADON či toaletní krémy). Kompresy byly jakési malé polštářky, vyplněné hmotou obsahující radium. Tyto polštářky, vysílající radioaktivní záření, se přikládaly na nemocná a bolestivá místa.V Jáchymově společnost vyráběla i velmi oblíbený suvenýr – spinthariskop. Šlo o jednoduchý kovový váleček s lupou a fluorescenčním stínítkem ze Sidotova blejna (sulfid zinečnatý, ZnS), ve kterém byla na nosiči zakotvena radiová sůl. Při dopadu emitovaných paprsků na fluorescenční stínítko došlo k přeměně vyzářené energie z radiové soli na světlo, které bylo pod lupou viditelné jako záblesky (jiskření, scintilace). Počet těchto záblesků se dal spočítat pouhým okem. Tento výrobek byl ke koupi pro jáchymovské lázeňské hosty po celé období první republiky, ostatním zájemcům se běžně expedoval na dobírku. Obchodní organizace akciové společnosti Radiumchema byla tak mohutná, že hustá síť jejich zastoupení se rozprostírala po všech zemích celé Evropy a dokonce zabíhala i do států zámořských (USA, Čína, Indie). Jáchymovské radiové výrobky zkrátka nacházely odbyt po celém světě. Radiumchema nadto začala vyrábět „emanační“ aparátkypro koupele či pitnou kůru, které dostaly název „Kapesní lázně či Kapesní Jáchymov“.Byla to jednoduchá kovová nádobka se šroubovacím víkem, nosičem „nerozpustné“radiové soli (síranu radnatého, RaSO4), a se dvěma trubičkami, kudy se vlévala a vylévalavoda na umělé aktivování. „Kapesní Jáchymov“ byl vlastně jakousi náhražkou za přirozeně radioaktivní vodu. Z „nerozpustného“ filtru nosiče radiové soli se uvolňoval radioaktivní plynradon, který uměle aktivoval vodu v nádobce. Žádná „nerozpustná“ radiová sůl však neníabsolutně nerozpustná, stejně jako filtr nosiče nebyl absolutně nepropustný, a tak se stávalo,že radiová sůl přecházela do roztoku a při pitných kůrách se radium hromadilo v lidskémorganizmu, kde se ukládalo zejména v kostech. Po dlouhodobém pití této uměle aktivované vody vznikala vlastně chronická nemoc z vnitřního ozáření. To se ovšem tehdy nevěděloa firma Radiumchema sebejistě tvrdila, že její výrobky podléhají nejpřísnější kontrole Státního radiologického ústavu a zdravotních úřadů a jejich kvalita a bezpečnost je v každém ohledu zaručena. Mnoho účastníků takzvaných pitných kůr z „Kapesních Jáchymovů“ tehdy přišlo o život, většinou z majetných vrstev, poněvadž r. 1932 stál tento aparát v USA asi 100 dolarů. Po úmrtí senátora kongresu USA M. Byerse byly všechny tyto přístroje na území USA zakázány, ale jejich distribuce v evropských zemích stále stoupala. Akciová továrna Radiumchema tak vlastně připravila o život mnoho nic netušících pacientů. (Atomové století).

 

Jak zavraždit amerického kongresmana

Radiová móda, k níž patřil i tzv. "kapesní Jáchymov", měla bohužel také svoje stinné stránky; škodlivým vlivem účinků kapesního Jáchymova se zabýval i kongres USA. "kapesní Jáchymovy" se čile prodávaly za hranicemi, až došlo k případu M. Byerse, senátora Kongresu USA. Když si stěžoval na zdravotní potíže, poradili mu, aby si preparát koupil a denně pil radioaktivní vodu. Preparát měl tvar kovové nádobky se zašroubovaným víčkem, nosičem radiové soli a dvěma trubičkami, kudy se vlévala a vylévala voda na aktivováni. Přístrojek stál 100 dolarů. Kongresman pil vodu svědomitě třikrát denně. Za několik měsíců nastala smrt. Rodina si vyžádala pitvu a ta prokázala podivné změny v kostech, prozkoumán byl i sám přístrojek. V kostech se objevilo více radia, než ho má člověk od přírody, zato v preparátu se už nacházely jen nepatrné zbytky radiové soli. Při sestrojení "kapesního Jáchymova" se zapomnělo na to, že žádná sůl není absolutně nerozpustná ve vodě a že žádný filtr není absolutně nepropustný pro velmi jemné částice. Na nejbližším zasedáni Kongresu USA byl odhlasován zákon, který zakazoval prodej léků a léčivých prostředků obsahujících jakékoli množství radia nebo jakéhokoli radioaktivního prvku.

Tato nahá pravda, kterou českým čtenářům nezatajil akademik Fr. Běhounek v knize Atomy vládnou [Praha: Pressfoto 1972, zde v intepretaci http://www.radiovody.wz.cz/vody/jach.htm#28 )], zůstává zatajena čtenářům západních médií od doby svého vzniku až do dnešních dnů. Nelze pochopit, proč před těmito čtenáři je utajováno, že existoval plán na vyhubení majetných vrstev a že Litviněnko nebyl první, kdož měl být otráven agenty z Východu, tentokrát obchodními. Stejně tak výše uvedeným čtenářům západních médií zůstává nadále utajena hanebná úloha státního podniku Radiumchema. Tiskem je od počátku vzniku celé kauzy vláčen nebohý nedostudovaný lékař na Harvardu, věřící v léčebné účinky rádia už od r. 1918, kdy po československém státním podniku nebylo ještě ani památky. Podle něj radium přidané do pitné vody mohlo být použito například k léčbě duševních nemoci, bolesti hlavy, cukrovky, anémie, zácpy a astmatu.

 

Alexandr Litvinenko nebyl první

Výše uvedení nebozí čtenáři jsou balamuceni buržoazní propagandou, ale i odbornou literaturou, že tou obětí prvního radiologického útoku z Východu nebyl kongresman M. Bayers, ale Eben McBurney Byers (*1880; †1932), bohatý americký podnikatel, sportovec a člen high society. Tento syn továrníka Alexandra Byerse se  v roce 1906 se stal amatérským mistrem USA v golfu. V roce 1927 na poraněné rameno mu lékař doporučil používat lék Radithor, který byl vyroben Williamem  J. A. Baileym. Byers až do roku 1930 pil obrovské dávky Radithoru, takže v jeho těle byla zaznámen trojnásobek smrtelného množství radia uloženého v kostech, což  vedlo ke ztrátě části jeho spodní čelisti a poškození mozku. V roce 1932 zemřel na otravu radiem. Jeho sláva vedla k tomu, že o  jeho smrti v médiích se diskutovalo, což upozornilo ve větší míře na nebezpečí radia a radioaktivity, takže pravomoci food and drug administration byly rozšířeny. Výrobce  Radithoru, Bailey  nicméně nebyl nikdy hnán k odpovědnosti za jeho smrt, i když jeho firma byla neustále vyšetřována agenty Federal Trade Commission.

Ve Spojených Státech a v Evropě bylo radium jako  inzerováno jako lék proti mnoha potížím a jako tonikum. V roce 1920 ve Spojených Státech  bylo  pro lékařské aplikace radium  nejčastěji k dispozici široké veřejnosti v podobě radiové vody  (balená pitná voda s radiem zasílána  poštou. V USA nejznamnější značkou byl Radithor (viz obrázek). V Německu byla radiová voda inzerována a prodávána firmou Schlem pod názvem "Tekuté slunce".. Bailey vytvořil Radithor rozpuštěním soli radia ve vodě dodáním 1 microcurie záření z každého 226Ra a 228Ra. Jeho léčebné vlastnosti měly spočívat ve stimulaci endokrinního systému. Radithor byl inzerován jako "Lék na Živé Mrtvé", stejně jako "Věčné Slunce"

Výše uvedený Radithor byl vytvořen Williamem J. A. Baileym v jeho Bailey Radium Laboratories Inc, v East Orange, New Jersey. Radithor byl nabízen lékárnám se 17% rabatem v balení se třiceti lahvičkami na celý měsíc, nejčastěji za cenu 30 dolarů. Každá láhvička obsahovala 2 μCi (74 kBq) Radia (226Ra a 228Ra) v destilované vodě. Ve skutečnosti představoval Radithor smrtící směs  a byl v roce 1932 zodpovědný za smrt Ebena M. Byerse, který po vypití asi 1400 lahviček Radithoru těžce onemocněl. V záznamech z Argonne Centrum pro radiační biologii je uvedeno  více než osmdesát osob, které Radithor koupili, ale tento počet představuje pouze velmi malý zlomek lidí, kteří tento přípravek ve skutečnosti koupili. Několika tisícům lidí bylo prodáno přibližně 400.000 až 500.000 láhviček  Radithoru. Láhvička stála jeden dolar. Za zmínku stojí, že Bailey za druhé světové války vedl elektronické oddělení společnosti International Business Machines.

Pan Bailey zemřel ve věku 64 let na karcinom močového měchýře. William J. A. Bailey věřil v léčebnou sílu Radithoru. V roce 1970 při exhumanci jeho mrtvoly bylo  naměřeny hodnoty 1.1 μCi (41 kBq), což by mohlo odpovídat příjmu 159 μCi (5,9 MBq) 226Ra a 140 μCi v (5.2 MBq) 228Ra za života. Po smrti E. Beileyho sdělil veřejnosti: I have drunk more radium water than any man alive, and I never have suffered any ill effects.

Ty naměřené hodnoty nás ani tak nemusí zajímat, spíše tu jde o to, že ve světle ceny smrtícího jedu jedné lahvičky Radiothoru výrobek Made in Czechoslovakia  kapesní Jachymov, pokud byl prodáván za cenu 100 dolarů, byl absolutně nekonkurenceschopný. A jak vidno, Radiothoru dávali přednost i milionáři. I když možné se obávat, že tvůrčí podíl firmy Bailey Laboratories spočíval v tom, že jeho zaměstnanci rozlévali vodu zkovové nádobky, označované jako kapesní Jachymov se zašroubovaným víčkem, nosičem radiové soli a dvěma trubičkami, kudy se vlévala a vylévala voda na aktivováni kapesního Jachymova, do lahviček Radiothoru.

 

Dílčí závěr

Lumpárny, k nimž se hlásí více než jeden pachatel, jsou snad ještě podezřelejší, než ty hanebné činy, k nimž se nehlásí nikdo. Lze však tvrdit téměř s jistotou, že za jednoho z těchto pachatelů lze považovat fungování mozku sedmdesátiletého akademika, který projevil stejně dobrou paměť, jakou disponuje pan prezident Zeman v kauze Ferdinand Peroutka. Jestli tomu tak není, tak vzniká prostor pro nejrůznější konspirační teorie. Záhadou zůstává, proč je kvůli této své výjimečně dobré paměti pan prezident neustále atakován kdekým, ale panu akademikovi Běhounkovi je věřeno kdekým každé slovo. Ale je jasné, že Češi a Amíci získávají odlišnou představu o totožné historické události, a to je fakt velký problém.

Abych nezapomněl, jak to bylo s těmi obden jedoucími vlaky s naloženým uranem do SSSR? Nic zajímavého. Pokud podle hesla Uranové doly Jáchymov na Wikipedii celkem bylo do SSSR vyvezeno 98 000 tun uranové rudy a pokud byl pro tyto účely používán od r. 1949 oboustranný čtyřnápravový výklopník nýtované konstrukce Dumpcar s nosností 50t, speciálně vyráběný od r. 1949 pro SSSR ve Vagonce Studenka, tak při jeho zapojení do vlakové soustavy o deseti vagónech, tažené lokomotivou 555.0, zvaná němka, která měla indikovaný výkon 1 620 koní a na vodorovné trati utáhla vlak o hmotnosti 635 t rychlostí 80 km/h, na stoupání 10 o/oo 565 t rychlostí 40 km/h a na 20 o/oo 475 t rychlostí 25 km/h, veškerý vývoz uranové rudy z Československa by mohl být realizován snad i za jeden rok (100 000 děleno 500 tun rovná 200 vlakových souprav).

Pozn. Z dostupných čísel (viz další pokračování) vyplývá, že radium toho nedostudovaného absolventa Harwardu mohlo být klidně domácího původu.

To Be continued

Použitá literatura

Atomové století (http://www.jachymov-joachimsthal.cz/atomovestoleti.html )

Kavička, Karel Jachymovské peklo: pocta všem, kteří vzdorovali (http://www.novinky.cz/vase-zpravy/karlovarsky-kraj/karlovy-vary/1913-11086-jachymovske-peklo-pocta-vsem-kteri-vzdorovali.html)

(http://www.radiovody.wz.cz/vody/jach.htm#28 )

 (http://www.neatorama.com/2013/11/18/The-Strange-Fate-of-Eben-Byers/)

(http://www.cultofweird.com/medical/eben-byers-radithor-poisoning/ )

http://www.museumofquackery.com/devices/radium.htm

Steger,Ferdinand, Friedmann, Harry:Radium – Ein faszinierendes Element: Segen oder Fluch?

Teil 3: Radium in der Medizin, in Industrieprodukten und im privaten Bereich (http://www.strahlenschutzverband.at/uploads/media/StrSchAkt_46_1_2012.pdf

rezjir10
Zajímám se o historii, politiku a ekonomii, protože Češi nerozumějí svým vlastním dějinám.
Klíčová slova: dezinformace, Jachymov, Uran

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.