Sýrie - další imperialistická agrese pod krycím názvem povstání

obrazek
10.1.2013 00:35
Již téměř dva roky trvající ničivý konflikt v Sýrii je vším jiným, jen ne tím, jak je nazýván ve většině západních sdělovacích prostředků. Syrský konflikt je bojem mezi legální vládou a vlasteneckými silami na jedné straně a teroristy všeho druhu podporované západem na straně druhé. Podle ústavy z roku 1973 je Sýrie prezidentskou republikou, s lidově demokratickým, socialistickým zřízením. Navíc má strategickou polohu mezi Izraelem, Irákem a Tureckem. Právě tyto skutečnosti jsou důvodem umělého vyvolání konfliktu zvenčí, kdy USA a jejich spojenci pomocí band teroristů chtějí svrhnout legální vládu a následně instalovat další z loutkových režimů v tamním regionu.

USA by si následně mohly v Sýrii vybodovat vojenské základny a stupňovat svůj tlak vůči Iránu či dalším „neposlušným“ zemím v regionu. Syrská svobodná armáda (již název je vrcholem pokrytectví) je uskupení teroristů a vycvičených zabijáků a atentátníků různých barev a odstínů. Důkazů o tom je dnes již mnoho.  Syrských občanů se ale nikdo neptal, zda teroristy skutečně berou jako obhájce svých práv a jediné své reprezentanty, jak se nám snaží vnutit politici západních zemí. Většina obyčejných obyvatel Sýrie je prostě považuje za teroristy, kteří systematicky ničí kdysi kvetoucí a prosperující zemi, v níž panovala náboženská tolerance, která v žádná jiné zemi tamního regionu prakticky neměla obdobu. Na tom se shoduje i řada západních novinářů či historiků. Syrská vláda však nešla na ruku západu a prováděla svoji vlastní politiku domácí i zahraniční a proto musel přijít trest v podobě uměle vyvolaného konfliktu, který má dalekosáhlé následky a na který doplácí především obyčejní lidé, jak už to v podobných konfliktech bývá. Všechen demokratický a pokrokový svět  se musí v tomto konfliktu jasně postavit na stranu vlády a vlasteneckých sil. Ti, kteří konflikt vyvolali, patří před mezinárodní soud a nikoliv syrský prezident či vláda. Ostatně celé širší pozadí tohoto konfliktu čím dál více odkrývá skutečné záměry těch, kteří se prohlašují jako jediní reprezentanti lidu Sýrie. Jsou to jen vykonavatelé příkazů ze západu, loutky na provázku cizích zájmů.  Americký imperialismus, který konflikt cíleně vyvolal se však v jednom přepočítal. Nepočítal s tím, že se vláda bude tak tvrdě bránit. Cílem bylo konflikt pomocí band teroristů rychle rozhodnout. Ovšem došlo k přesnému opaku. Mnozí totiž dobře pochopili odkud vane vítr a nechtějí, aby se z jejich země stala islamistická diktatura s tuhým náboženským režimem, který nebude tolerantní k ničemu jen trochu odlišnému než je islám a jeho dogmata. 

Mnoho Syřanů již má svoji osobní zkušenost s teroristickými bojůvkami, které unášejí dokonce i děti, verbují velmi brutálními metodami nové spolubojovníky, neváhají likvidovat nemocnice, školy, úřady a další veřejné instituce. Cíleně ničí  infrastrukturu země i cenné památky, stejně jako celé obytné čtvrti v řadě měst, které proměnily ve spáleniště plné trosek, prachu a krve. Terorizují, mučí a zabíjejí obyvatele, kteří se nechtějí přidat na jejich stranu. Bylo prokázano, že povstalci napadli raketami celé bloky budov, které pak „takynovináři“ ukazovali jako následky útoku armády. Vyhodili do povětří i celou nemocnici, jen proto, že ji jiným způsobem nedokázali dobýt. Mnozí obyvatelé Sýrie se snaží hledat ochranu u armády a policie. O tom se ale v našem „svobodném“ tisku nedočtete. Naše televize nám ukazuje jen postupující „vítězné“ povstalce, kteří jsou údajně již jen krůček od svržení režimu. Názor z druhé strany je cíleně cenzurován. Přitom teroristé spoléhají na svoji beztrestnost a anonymitu, kterou jim západ nepochybně zaručí. Jde často o náboženské fanatiky, kteří nemají co ztratit a za tučný žold budou bojovat kdykoliv a proti komukoliv. Je zjevné, že tento konflikt by skončil během pár týdnů, jakmile by Katar, Saúdská Arábie, USA a Británie zastavily sponzoring, vyzbrojování a dohled či velení nad žoldnéry v Sýrii. Ostatně USA mají bohaté zkušenosti z minulosti s plánováním převratů v řadě zemí, zejména Latinské Ameriky. Argentina, Guatemala, Peru, Ekvádor, Honduras – to jsou jen některé země, kde USA vyvolaly v minulosti násilné převraty a instalovaly pravicové diktatury toho nejhoršího ražení. Není pro ně problém tuto praxi jinde dle potřeb opakovat i dnes, byť s poněkud jinou taktikou.  Cíl však zůstává stejný. Pravicová či podobná diktatura. 

Prvním krokem k ukončení konfliktu je klid zbraní na obou stranách. Ten kdo podporuje teroristy jen dál vědomě přilévá olej do ohně a celou kritickou situaci dále prohlubuje. Hlavní viníky je třeba hledat zde, nikoliv na straně vlády, která byla legálně zvolena a brání svoji zemi před úplným zničením a chaosem. Je tedy nutné vyzvat sdělovací prostředky, aby informovaly objektivně a politiky, aby přestali hrát své mocenské hry, začali konat a krizi rychle vyřešili. Krev syrského lidu totiž zůstává i na jejich rukou. Mnozí politici po celém světě se ale chovají tak, jakoby snad neměli žádné svědomí ani zdravý rozum. Velmi zajímavě a se znalostí věci píše o dění v Sýrii například francouzský publicista Thierry Meyssan publikující v arabských, ruských nebo španělských novinách, který se specializuje na mezinárodní vztahy. V českém tisku a televizi pravdu o Sýrii nehledejme, hledali bychom totiž marně.

miroslav-porizek
Bydlím na malém městě uprostřed Hané, pracuji ve státní správě v sociální oblasti, publikuji asi 20 let - zejména různá témata z politiky, kultury a historie. Jsem stoupencem společenské solidarity, veřejné dopravy a přímé demokracie.
Klíčová slova: Sýrie, zahraniční politika

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.