Tři králové s dary Spasiteli...Zemanovi?

obrazek
9.1.2014 19:03
V pondělí byla podepsána koaliční smlouva třemi předsedy politických stran. Vyšlo to zrovna v den prastarého svátku Tří králů. Pochopitelně se hned nabízí porovnávání s těmito s mudrci z východu. Vezeme-li se další dění, nemusí zůstat jen u tohoto porovnání s obsahem Bible a jejího ponaučení.

Vše je úplná náhoda. Nějak to vyšlo, že se koaliční předsedové domluvili k sepsání koaliční smlouvy zrovna na 6. ledna. Zrovna na svátek Tří králů. Kdysi také to tak vyšlo, že Tři králové Kašpar, Melichar a Baltazar (K+M+B) měli údajně doputovat 6. ledna k nově narozenému židovskému králi – Spasiteli lidstva.

Prý byli na své cestě vedeni hvězdou, jak je často zobrazováno nad Betlémskými jesličkami dodnes. Nynější český Mesiáš taky nemá daleko ke hvězdám. Kdysi veřejně vyznával tu rudou. Nyní se snaží být sám hvězdou minimálně pro „spodních 10 miliónů“. Kdyby to bylo málo, tak vyslal naproti nynějším východním mudrcům hvězdného průzkumníka archanděla Remka.

Tehdy donesli dary – zlato, kadidlo a myrhu – prý vonná mast. Každý máme rozdílné představy, co voní nebo zapáchá. Nikde není uvedeno, jak tehdejší novorozený židovský král – Spasitel, byl spokojený se těmi dary. Zřejmě jako novorozeně si neuvědomoval jejich aktuální tržní cenu. Pravděpodobně jeho rodiče byli poručníky - opatrovníky jeho majetku. Nikde ale není uvedeno, zda bylo účelně a hospodárně naloženo s nově nabytým bohatstvím. Lze jen dedukovat – všude se píše, že žili ve velké chudobě. Tak asi moc dobrými hospodáři nebyli. Bible mlčí o tom, zda třeba nešlo o zpronevěru či jiný podobný nešvar.

Současní tři králové Sobotka, Babiš, Bělobrádek (S+B+B) se spokojili dary Spasiteli v podobě tří podpisů pod koaliční smlouvu. K tomu, asi s množstevní slevou skupinu „pěkných dárečku“ ministrů. Ono by bylo asi dost neomalené mu nosit zlato, kadidlo a myrhu. V prvním případě mu je asi z východu nějak bližší „černé zlato“. Díky obchodům s ním, mnohdy bývalými příslušníky KGB, nyní oligarchy, měl peníze na volby. Prokazatelně nějakou dobu byly na účtech těchto východních..to asi nebudou mudrci, byť jsou z východu, jako dávní Tři králové. Kadidlo a myrha by asi budily podezření, že ve skutečnosti jde o chemický produkt alchymistů placených jedním ze tří králů v jeho továrnách – třeba v chemičce v Ústí? Tam možná mohla mít možnost poznat vonnost myrhy pověstná „Ráthobijka“ Bradáčová. Když by se s králem znali, třeba i ji někdy mohl donést zkušební vzorek, jako jinde párky či koblihy. To určitě nebyl úplatný dar za nevšímání si počínání tohoto chemického krále, ale jen zkouška vlastnosti masti – ekologové bojují proti zkouškám na králících. Kadidlo by v zakouřeném prostředí našeho hradního Spasitele nebylo vůbec poznat. Proto ani to by nebylo vhodným darem. Rozhodli se, že podpisy musí Spasiteli stačit.

Jenže tehdy Tři králové netušili, co za hrůzy budou následovat - podle Bible. Ti Tři se už nikde neobjevují, ale po nich je tu zlý král Herodes, který nechal vyvraždit neviňátka do věku tří let. Nynější neviňátka asi už dospěla. Co kdyby zvedla hlavy a ve zrychleném jednání ve stavu legislativní nouze dodala do Ústavy povinnost prezidenta jmenovat do 30 dnů po volbách premiéra? Když by to neudělal, pak tuto pravomoc převést na předsedu Sněmovny? Spasitelovasamolibost udržující nedovzdělance (nesmí být chytřejší než Spasitel) u vlády, je jednoznačnou legislativní nouzí. Zvláště, když kvazivláda (jen s mandátem Spasitele) je udržována pouze k co nejdelšímu sociálnímu zajištění několika kamarádů se společnými kremelskými přáteli na dálném východě, byť zrovna odtamtud přišli kdysi Tři králové. Volby může vyhrát kdokoli – není rozdílu politického zabarvení, koho by Spasitel neignoroval. Jeho jednání by mělo sjednotit všechny k jednoduchému rychlému doplnění Ústavy.

Když už jsme u těch neviňátek vyvražďovaných Herodesem. Prosím nijak nespojovat s leností Spasitele a ignorováním jeho zákonných povinností, když odmítá jmenovat profesory. Třeba mezi nimi i odbornici zabývající se léčením rakoviny dětí, jak bylo ve středečním zpravodajství (8.1.2014).

Raději ale nerozvádět další porovnávání s Biblí. Ještě by to mohlo být vnímáno, jak šíření poplašné zprávy. Ono podle Bible když přišli Tři králové do Betléma po narození židovského krále a Mesiáše či Spasitele, bylo v jeho dalším životě hodně událostí. Nelze očekávat výnos spotřební daně, když by měnil vodu ve víno. Tento nápoj stejně nemá spotřební daň díky lobistické péči Vinařského fondu, chránícího naše tradiční zemědělství. Stejně tak nelze čekat, že naši celníci se po vzoru hrůzostrašného celníka Šavla změní na svatého Pavla, když stále jim zůstávají nedořešené a neřešené miliardy chybějící ve státním rozpočtu. Nehledě na nešetření jaký je jejich podíl na nedávné metylalkoholové aféře se spoustou mrtvých. Tou poplašnou zprávou v porovnávání s biblí by třeba mohlo být to, že po příchodu Tří králů za následných 33 let Spasitel vstal z mrtvých... tuto skutečnost tehdejší mudrci z východu vůbec tušit nemohli. Kdoví, jestli to tuší dnešní mudrci na východě – třeba u KGB, když ovládali Sovětsky svaz (dnes Rusko) coby zemi neomezených možností. Vezmeme-li vřelý vztah dnešního Spasitele k tímto směrem....tak kdo ví.....Přišli tři králové se svými dary....a za 33 let...?

Upozornění: Jestli k Vám příjdou Tři králové (KMB) vybírat na charitu, klidně jim i přes církevní restituce přispějte, vybírají snad opravdu na potřebné. Modlete se však, aby nepřišli S+B+B – a abyste se potřebnými nestali i Vy.

Dovětek: Starší znalí pod zkratkou SBB znají pověstnou polskou jazz-rockovou skupinu. Zkratka je ze slov „Szukaj, Burz, Buduj“ Evokuj e to možná co s námi svita současných tří králů se svými „pěknými dárečky“ plánuje. Doufejme, že tak učiní s ochrannými prostředky.

karel-svetnicka
Student doktorandského studia na PF UK a politologie na FSV UK. Jsem zvyklý nenadávat - to umí každý, ale publikováním pomoci věci napravovat.
Klíčová slova: ČSSD, KDU-ČSL

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.