T. Rivers: Problém s kapitalistickou filantropií

obrazek
3.6.2018 17:05
T. Rivers je pseudonym žurnalisty, jenž pokrývá východní a centrální Afriku. Článek původně vyšel v magazínu Jacobin. "Filantropové, jako je Howard Buffett, jsou miláčky novinářů a světa nevládních organizací - ale pomáhají opravdu Africe?"

zdroj: https://www.jacobinmag.com/2018/02/charity-philanthropy-howard-buffett-congo

V roce 2015 mi na místní zpravodajské cestě s Mezinárodní nadací pro ženské média (IWMF) v Demokratické republice Kongo (DRC) řekl místní novinář: "Je těžké jít kamkoliv na východě země, aniž byste se dotkl jednoho z projektů Howarda Buffetta. "

 

Opravdu zde investoval do řady iniciativ, včetně vodních elektráren, rozvoje silnic a ekoturistiky, Howard Buffett je značně zapojen na východě země. Fotograf, farmář, šerif, bývalý ředitel společnosti Coca-Cola a syn třetího nejbohatšího člověka na světě, nalili do tohoto regionu miliony.

 

Hydroelektrický projekt byl první etapou investičního programu, který vytvořil společně konžský národní park (ICCN) a britská charitativní organizace Virunga Foundation. V roce 2015 Buffett údajně přislíbil dalších 39 milionů dolarů na dvě další elektrárny a v nadcházejících letech plánuje Nadace Virunga financovat více elektráren, hotelů a infrastrukturních projektů v okolí parku. V rozhovoru s agenturou Reuters řídí ředitel parku Emmanuel de Merode, že tyto iniciativy, zejména elektrárny, vytvoří pracovní příležitosti pro obce obklopující park.

 

A Buffettovy investice se u toho nezastaví; přes hranici v Rwandě, jeho nadace uvedla v roce 2015, že během deseti let investuje 500 milionů dolarů, aby "přeměnila" zemědělství země na produktivní, vysoce hodnotné a tržně orientované odvětví. Nadace se zaměřila na projekty zajišťování potravin, přičemž 67,5% z jejích 2015 příspěvků financovalo toto odvětví.

 

Tyto investice jsou chvályhodné. Kdo může vznést námitky proti zlepšení bezpečnosti potravin ve venkovské Rwandě nebo budování vodních elektráren v regionu Kivu v KDR, kde je omezená základní infrastruktura a jen 3% obyvatel má elektřinu? Jaký lepší způsob, jak podpořit region než tím, že financuje elektrárny a zabrání lidem v tom, aby poráželi stromy na dřevěné uhlí?

 

K zodpovězení těchto otázek je třeba se nejprve zeptat: kdo je přesně Howard Buffett?

Kapitalistická filantropie a nespokojenost s ní

Howard Buffett, stejně jako Bill Gates, patří do exkluzivního klubu "kapitalistických filantropů", kteří investují své bohatství do řešení hlavních světových problémů v oblastech, jako je zdraví a zemědělství. Při vyhlášení mise své nadace Howard G. Buffett vysvětluje, že její investice "katalyzují transformační změny, zejména pro nejchudší a marginalizované populace světa".

 

Přestože filantropové říkají, že pomáhají bezmocným, Jens Martens a Karoline Seitzová zdokumentovali, jak charitativní dávky jsou prospěšné i bohatým. Bohatí podnikatelé založili první americké nadace na počátku dvacátého století, aby se chránili před zdaněním, budovali prestiž a získali hlas v globálních záležitostech. Od té doby získávají filantropové stále více dominantní postavení v ekonomickém rozvoji, ovlivňování vlád i mezinárodních organizací.

 

Kapitalističtí filantropové operují se souvislostmi charity, kapitalismu a rozvoje. Jak píše Behrooz Morvaridi, jsou "politicky a ideologicky odhodláni k tržnímu přístupu." Investováním obrovských peněžních prostředků při řešení složitých historických problémů, rozšiřováním soukromého sektoru a investováním do technických oprav postrku myšlenku, že kapitalismus není původce, ale řešení světových problémů. Podle slov historik Mikkel Thorupa kapitalistická filantropie zakrývá konflikt mezi bohatými a chudými, když tvrdí, že bohatí jsou "nejlepší a možná i jediní přátelé chudých".

 

Ale problémy, které kapitalistické filantropové tvrdí, že řeší, jsou zakořeněny ve stejném ekonomickém systému, který jim umožňuje na prvním místě vytvářet tak nesmírné bohatství. Martens a Seitz ukazují, že dobročinné dávání představuje "druhou stranu mince rostoucí nerovnosti mezi bohatými a chudými": odhalují přímou souvislost mezi "zvýšenou akumulací bohatství, regresivními daňovými opatřeními a financováním filantropických aktivit".

 

Ve své knize Ne, není to dost Naomi Klein píše, že za posledních dvě desetiletí se elitní liberálové "dívali na miliardářskou třídu, jako na řešitele problémů", které byly dříve řešeny "kolektivní akcí a silným veřejným sektorem." Vskutku, řešení kapitalistických filantropů v oblastech, jako je zdravotní péče, vzdělávání a zemědělství, narušují výdaje veřejného sektoru a odvádějí pozornost od strukturálních příčin chudoby. V zemědělství obsahují strukturální bariéry dohody o liberalizaci obchodu, které odstraňují dovozní tarify a umožňují bohatým zemím nakupovat výrobky za nízkou cenu, stejně jako globální útok nákupů zemědělské půdy, který v roce 2016 přeměnil téměř pět set dohod o třiceti milionech hektarů země.

 

Buffett kritizoval zavedení amerického modelu průmyslového zemědělství v Africe, který obhajují kolegové filantropové, jako Bill Gates. Nicméně jeho investice do východního Konga a Rwandy jsou navrženy tak, aby podporovaly tržně orientované systémy. Spolupracoval s partnery pro osivo v Africe (PASA) a programem pro systémy pro osivo v Africe (PASS), z nichž obě podporují soukromé semenářské společnosti, které prodávají hybridní semena a hnojiva zemědělcům, proces, který byl kritizován za to, že likviduje staré postupy otevřeného záchrany, sdílení a výměny osiva a podpory rozmanitosti osiva. Oba programy jsou součástí kontroverzní aliance pro zelenou revoluci v Africe, kterou drobní zemědělci a chovatelé dobytka z různých afrických zemí kritizovali za podporu velkého podnikání a "využívání duševního vlastnictví k zavedení podnikové kontroly nad semeny".

 

 

Spolu s Gatesem investoval Buffett 47 milionů dolarů do projektu ve spolupráci s firmou Monsanto, jehož cílem bylo vyvinout vodně úsprné odrůdy kukuřice pro drobné zemědělce. Kritici tvrdí, že agro-gigant se snaží přesunout vlastnictví "pěstování kukuřice, produkce osiva a uvádění na trh ... do soukromého sektoru", čímž zaujme "drobné zemědělce k přijetí hybridních odrůd kukuřice a jejich doprovodných syntetických hnojiv a pesticidů ", které v konečném důsledku prospívají semenářským a agrochemickým společnostem.

Je to poněkud ironie, že někdo, kdo sloužil ve správní radě společnosti Coca-Cola - a kdo financoval vědce, aby omezili kritku jejích nebezpečných účinků na zdraví - rozhodl, jak by zemědělci v Africe měli pěstovat jídlo, stojí za to si zapamatovat, že Buffett také působil ve správní radě pro potravinářský gigant Conagra Foods, který čelil obviněním ze zneužívání pracovních a ekologických zákonů.

 

Konzervace je další hlavní prioritní oblastí Buffetta. Někteří popsali národní park Virunga, miláčka médií, který je aktuálně partnerem s Buffettovou nadací jako "stát uvnitř státu"; ačkoli chrání biologickou rozmanitost regionu před pytláctvím a ropným průzkumem, vyvraždil také původní obyvatele oblasti své země a jeho polovojenští vyškolení rangers údajně zneužívali domorodé komunity na okraji parku.

 

Velkoplošná vodní elektrárna v parku vyvolala v poslední době značnou diskusi a někteří si stěžovali, že cena elektřiny z elektrárny explodovala z 5 až na 50 dolarů na základní spotřebu domácností. Tato tvrzení byla zpochybněna společností Save Virunga, skupině, která podporuje národní park Virunga.

 

Buffett také financoval mírové rozhovory mezi povstalci M23 a konžskou vládou v Ugandě, což je míra zasahování, která odhaluje, jaký vliv mají filantropové na politické výsledky. Když zpráva skupiny odborníků OSN zjistila, že vláda z Rwandy podporovala povstalce M23, Buffett argumentoval proti tomu pozastavením pomoci zemi. Navzdory popisu sebe jako "nepolitické entity", jeho nadace zveřejnila zprávu, která zdiskreditovala zjištění skupiny odborníků a zpochybňovala spolehlivost jiných odborníků.

 

Ve skutečnosti David Rieff zdůrazňuje, jak je projekt filantro-kapitalismu "neredukovatelně nedemokratický", ne-li "antidemokratický." Ve své analýze nadace Billa a Melindy Gatesových poznamenává, že neexistuje žádná kontrola, co mohou dělat, kromě "vlastních zdrojů a touhy. "Joanne Barkan poukazuje na problémy se soukromými filantropickými nadacemi:" zasahují do veřejného života, ale nezodpovídají se veřejnosti; jsou soukromě řízeny, ale veřejně dotované tím, že jsou osvobozeny od daně "a" posilují problém plutokracie - výkonu moci získané z bohatství ".

 

To, že Howard Buffett může tak volně investovat do Konžské demokratické republiky, je produktem zničující koloniální minulosti země a současným podřízením se neoliberálnímu systému. Hospodářství Konžské demokratické republiky bylo zpustošeno třiceti dvěma lety Mobutuho západní podpory kleptokracie, politiky strukturálních úprav, těžby prováděných Světovou bankou, těžby nadnárodních těžebních společností a konžskou politickou elitou a válkami, které stály život miliony lidí.

 

Buffett tvrdí, že jeho investice jsou nezbytné "protože nikdo jiný o to nemá zájem." Ale existuje mnoho konžských občanů, kteří chtějí vidět spíše posílení veřejného sektoru než soukromé investice do služeb. Mnoho lidí se připojilo k společenskému hnutí Lucha ("Lutte pour le changement"- Boj za změnu), které vyzývá vládu, aby poskytla východní DRC základní služby jako tekoucí vodu a správnou infrastrukturu. V boji o to, aby se setkaly s materiálními potřebami konžských občanů a zajistily, že se mohou podílet na politickém rozhodování, mnozí z jejich členů čelili represím a zatčení.Je to poněkud ironie, že někdo, kdo sloužil ve správní radě společnosti Coca-Cola - a kdo financoval vědce, aby omezili kritku jejích nebezpečných účinků na zdraví - rozhodl, jak by zemědělci v Africe měli pěstovat jídlo, stojí za to si zapamatovat, že Buffett také působil ve správní radě pro potravinářský gigant Conagra Foods, který čelil obviněním ze zneužívání pracovních a ekologických zákonů.

 

Konzervace je další hlavní prioritní oblastí Buffetta. Někteří popsali národní park Virunga, miláčka médií, který je aktuálně partnerem s Buffettovou nadací jako "stát uvnitř státu"; ačkoli chrání biologickou rozmanitost regionu před pytláctvím a ropným průzkumem, vyvraždil také původní obyvatele oblasti své země a jeho polovojenští vyškolení rangers údajně zneužívali domorodé komunity na okraji parku.

 

Velkoplošná vodní elektrárna v parku vyvolala v poslední době značnou diskusi a někteří si stěžovali, že cena elektřiny z elektrárny explodovala z 5 až na 50 dolarů na základní spotřebu domácností. Tato tvrzení byla zpochybněna společností Save Virunga, skupině, která podporuje národní park Virunga.

 

Buffett také financoval mírové rozhovory mezi povstalci M23 a konžskou vládou v Ugandě, což je míra zasahování, která odhaluje, jaký vliv mají filantropové na politické výsledky. Když zpráva skupiny odborníků OSN zjistila, že vláda z Rwandy podporovala povstalce M23, Buffett argumentoval proti tomu pozastavením pomoci zemi. Navzdory popisu sebe jako "nepolitické entity", jeho nadace zveřejnila zprávu, která zdiskreditovala zjištění skupiny odborníků a zpochybňovala spolehlivost jiných odborníků.

 

Ve skutečnosti David Rieff zdůrazňuje, jak je projekt filantro-kapitalismu "neredukovatelně nedemokratický", ne-li "antidemokratický." Ve své analýze nadace Billa a Melindy Gatesových poznamenává, že neexistuje žádná kontrola, co mohou dělat, kromě "vlastních zdrojů a touhy. "Joanne Barkan poukazuje na problémy se soukromými filantropickými nadacemi:" zasahují do veřejného života, ale nezodpovídají se veřejnosti; jsou soukromě řízeny, ale veřejně dotované tím, že jsou osvobozeny od daně "a" posilují problém plutokracie - výkonu moci získané z bohatství ".

 

To, že Howard Buffett může tak volně investovat do Konžské demokratické republiky, je produktem zničující koloniální minulosti země a současným podřízením se neoliberálnímu systému. Hospodářství Konžské demokratické republiky bylo zpustošeno třiceti dvěma lety Mobutuho západní podpory kleptokracie, politiky strukturálních úprav, těžby prováděných Světovou bankou, těžby nadnárodních těžebních společností a konžskou politickou elitou a válkami, které stály život miliony lidí.

 

Buffett tvrdí, že jeho investice jsou nezbytné "protože nikdo jiný o to nemá zájem." Ale existuje mnoho konžských občanů, kteří chtějí vidět spíše posílení veřejného sektoru než soukromé investice do služeb. Mnoho lidí se připojilo k společenskému hnutí Lucha ("Lutte pour le changement"- Boj za změnu), které vyzývá vládu, aby poskytla východní DRC základní služby jako tekoucí vodu a správnou infrastrukturu. V boji o to, aby se setkaly s materiálními potřebami konžských občanů a zajistily, že se mohou podílet na politickém rozhodování, mnozí z jejich členů čelili represím a zatčení.

Síla příběhu

Nadace Howarda G. Buffetta prezentovala svou práci pečlivě. Články z oblasti publikované v renomovaných mediálních agenturách, včetně Guardian a Al Jazeera, získaly podporu Mezinárodní nadace pro média žen (IWMF), která obdržela finanční prostředky od společnosti Buffett. Jeho nadace přímo přispívá k iniciativě organizace Reporting Great Lakes, která podporuje ženské novináře, kteří pracují v KDR, Jižní Súdánu, Rwandě, Tanzanii, Ugandě a ve střední africké republice v otázkách týkajících se "posílení, demokracie, zabezpečení potravin a ochrany úsilí."

 

To se zdá být velmi potřebným projektem: v době, kdy se média setkávají s rostoucími nedostatky rozpočtu, IWMF poskytuje novinářům s velkými granty hotovost. Já sám jsem byl vděčný za podporu, kterou jsem dostal od společenstva Velkých jezer, abych ohlásil z východního Konga, ale také jsem se cítil nepohodlně s vědomím toho, kdo financuje organizaci.

 

IWMF zdůrazňuje, že neovlivňuje příběhy příjemců grantu a v rozhovoru prohlásil, že považují za "nepřijatelné, aby poskytovatel mohl ovlivňovat redakční obsah příběhů [oni]." Nicméně jejich preferované oblasti zaměření, zejména zabezpečení a ochrana potravin, jsou vybírány ve spolupráci s Nadací Howarda G. Buffetta.

 

Paradoxně, Buffettova investice do IWMF existuje vedle jeho podpory diktatury, která zdecimovala svůj místní tisk. Jak Anjan Sundaram dokumentuje v Bad News, rwandský prezident Paul Kagame zabil, mučil, vyhnal a uvěznil novináře po celé zemi. Výbor pro ochranu novinářů zdokumentoval, že sedmnáct novinářů bylo zabito ve Rwandě od roku 1992. Přesto Buffett označil Rwandu za "nejprogresivnější zemi na kontinentu" a stejně jako mnoho západních dárců má útulný vztah se svým vůdcem.

 

Dosud žádný z článků IWMF z Rwandy nenabízí kritický pohled na režim Kagame. Jennifer Hymanová, ředitelka pro komunikaci organizace, uvedla, že jejich podpora zahraničních novinářů podávaných z Rwandy není v rozporu s mandátem organizace podporovat svobodu tisku a že organizace organizuje školení pro místní reportéry v zemích, kde pracují. Přestože organizace byla vokální, když odsuzovala zacházení s novináři v Kolumbii, Bahrajnu a Ázerbájdžánu, Hyman nebyl schopen uvést postoj IWMF, pokud jde o zacházení se svými novináři v Rwandě.

 

Bližší pohled na financování IWMF nabízí další poznatky. Na svých internetových stránkách jsou dárci organizace v roce 2013 zahrnující nadnárodní společnosti jako farmaceutický gigant Pfizer, který čelil obvinění z vykořisťování práce, lidských práv a zneužívání životního prostředí, včetně používání nigerijských dětí k testování anti-meningitidy, která vedla k úmrtí jedenácti dětí. Walmart - známý svými vykořisťovacími pracovními postupy - také přispěl, stejně jako společnost Dole Food Company, k obvinění z prosazování nelidských pracovních podmínek a vystavení nikaraguánských plantáží na zakázaném pesticidu. Olejoví obři Occidental Petroleum a Chevron, stejně jako dcera Donalda Trumpa, Ivanka, se také objevují na seznamu příznivců IWMF.

 

IWMF objasnil, že tento seznam nepředstavuje velké dárce, s výjimkou Chevronu, Bank of America a Buffettovy nadace. V reakci na dotazy ohledně zdánlivého rozporu při přijímání podpory těmito subjekty, jež se údajně mají soustřeďovat na otázky týkající se posílení postavení a demokracie v oblasti Velkých jezer, Hyman odpověděl, že posláním IWMF je "uvolnit potenciál ženských novinářů jako šampionů svpobody tisku ... vítáme podporu firem, nadací a jednotlivců, kteří věří v tuto misi. "

 

Podle slov Morvaridiho organizace, včetně médií, prosazují priority "elitních kapitalistických filantropů" a tím "přispívají k budování politické agendy, kterou podporují". IMWF úspěšně přetvořil tradiční mediální vyprávění v oblasti Velkých jezer, diverzifikoval řadu příběhů, které vyvstávají z této oblasti a ovlivňují mezinárodní názor. Nicméně, v partnerství s nadací Howard G. Buffetta, legitimizoval Buffettovy aktivity v regionu a jeho podporu vládě Rwandy.

 

Nedávné odhalení z dokladů o schůzích dokazují, do jaké míry jsou ze zemí, jako je Konžská demokratická republika, vysílány obrovské částky bohatství. Je na novinářích, aby sledovali peníze, které vstupují do země z miliardářské filantro-kapitalistické třídy, a zejména od lidí, jako je Howard Buffett, jehož vize regionálního rozvoje - privatizace jako cesty k růstu - podkopává probíhající boj obyčejného konžského farmáře za vlastní budoucnost.

Video Filantropie je podvod ... který umožňuje bohatým ještě více ovlivňovat mezinárodní obchod: https://www.youtube.com/watch?v=gqe5n4QXg5M

"Zahraniční peněz je braní peněz chudým lidem v bohaté zemi, aby byly dány bohatým lidem v chudé zemi." Ron Paul. 

Souvisí: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/africke-zeme-odvadeji-francii-400-bilionu-eur-rocne a další blogy o afrických problémech vnořené do tohoto blogu na konci. 

AlJazeera: Charita celebrit je dárkem pro zlý systém https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/celebrity-charity-gift-vicious-system-171203082049847.html?fbclid=IwAR20NntsL6oxjcy1pmRX3LzFSelHrM5fnXb7OcO2UejCETP5zQ5mxr_6iAc

John Muthukat: Charita a filantropie jsou superpodvody, jež mohou kvést jen ve velmi bídné, kruté a nerovné společnosti. 

Hudbička: https://www.youtube.com/watch?v=LeugTZWgJa4

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

  Zřejmě jak člověk stárne a senilní, stávají se mu jedinými koukatelnými televizními pořady tak zvané večerníčkové pohádky, vždyť již ani ty předpovědi počasí vlastně nestojí za nic. Při dnešním pročítání tohoto zajímavého článku, jsem si zavzpomínal na včera dávané na dětském tv kanálu,, A je to", jak Mat a Pat lepili rozbité gramofonové desky, kdy slepované střípky jim jaksi nezapadaly k sobě. Dnes přečtený střípek pojednávající o o údajných dobrodincích kapitalismu ve své imperiální fázi však naopak do celkové mozaiky zrůdností kapitalistické SEF jednoznačně zapadá a dokladuje, že vykořisťovatelský systém kapitalismu, jako dovršení vykořisťovatelských systémů předcházejících se již tak nejméně před půl stoletím přežil, jako pověstný upír však zázaračně ožil, když se nalokal krve z rozpadlé světové soustavy, do té do se rozvíjejícího se socialismu. Teď se dále rozhlíží kde by mohl dále drancovat. Povrchně jevové stránky kapitalismu mezi něž se počítá i údajná charita a lidumilnost, však již nestačí nadále zastírat jeho predátorskou podstatu. Zatím nám známé přírodní zákony myslím již dostatečně potvrdily fakt, že vykořisťování jedněch jedinců druhými, představuje pouze dočasné řešení a nelze v něm pokračovat, byť obaleně do líbívých frází.