Trocha vánočního cukroví

obrazek
26.12.2019 09:27
Jako každý rok píši o Vánocích příspěvek, několik zvláštností, které vyšly na jevo, jako co řekl a co neřekl Ježíš, kam se poděl dvanáctý židovský kmen, jak slavili Vánoce Slované (od skvělé PhDr. Vladimíry Vítové), kdo přidal k symbolům Vánoc jesličky, jak je tomu s letopočtem, a trocha hudby a tanců. A také několik motivačních citátů pro muslimské bratry a vzpomenutí na Amiše, kteří nyní procházejí těžkou šikanou ze strany státu..

Ztracený kmen židů Samari jsou Römové: viz komentář pod článkem,o tomto objevu existuje také anglická zpráva z konference, kde toto vyšlo na jevo: http://zidovskelisty.blog.cz/1212/ztraceny-kmen-se-vraci A proč toto o Vánocích uvádím, protože mezitím vyšlo na Slovensku (a na FB) na jevo i toto:

Co řekl Ježíš doopravdy a proč Bible falsifikuje: 

Marek Baláž:
Každý kto študoval naozaj bibliu a históriu Judaizmu vie,že matka Mária ,Ježišova matka bola Aramejka a aj to,že Ježiš Kázal vo svojom materinskom jazyku teda Aramejčine.
Každý kto študoval via aj to,že zvitky Thóry nájdené pri mŕtvom mori boli napísané v Aramejskom jazyku a neskôr prepísané do Hebrejčiny,Gréčtiny,latinčiny a iných jazykov.
A iba málo ľudí vo svete vie, že Aramejci sú vlastne jedna zo 4 vetiev Rómov od ich praotca Lámecha,ktorý bol 6 synom Henocha prvého syna Kajinovho.
Nevedia to ani samotni Židia a nevie to celý tento oklamaný svet.
Bol som za svoje tvrdenia súdený a aj odsúdený a spor so žalobcom štátom SR som vyhral.
Lebo aj najlepší svetovi Juadaisti museli priznať,že hovorím iba to, čo je v thóre,kabale,Koráne a inej dostupnej literatúre napísané.
A ja som to tam nepísal.
Ježišove posledné slová sú v Aramejskom jazyku aj v evanielu: Elí,Elí lamenschabachtháni.......je čistá Aranejčina a nezmenená,tak ako boli písané aj zvitky od mrtveho mora.
Teda všetky slová v jednej kope bez odeľovacích odsekov.
A odeľovacími odsekmi je to takto: Elí,Elí,le ma som bachthálo.
A v Rómskom jazyku je to uplne iný význam.
V skutočnosti ježiš neobviňuje Boha,že prečo ho opustil,lebo on ho nikdy ani neopustil.
Ale jasne a logicky hovorí toto: Bože,bože vezmi si ma som veľmi šťastný........lebo dokonal to,čo dokonať mal,tak prečo by mal boha viniť ???????

A: Učení Ježíše Nazaretského, jak ho v Bibli nenajdete, jak ho ale našli okolo roku 1950 v Palestině: https://www.lajkit.cz/osobni-rozvoj/item/354-uceni-jezise-nazaretskeho-ktere-v-bibli-nenajdete-nalezeno-okolo-roku-1950-v-palestine?f

*****

PhDr. Vladimíra Vítová sestavila pro Svobodný vysílač překrásnou relaci o Slovanských Vánocích: https://www.svobodny-vysilac.cz/2019-12-19-vanoce-alias-svatky-slunovratne-komentare-ans-k-aktualnimu-deni-phdr-v-vitova-a-judr-k-hais/ k trochu ufologickému závěru - z celého světa se objevují zprávy o objevu obřích koster, jako je tato zde: https://www.youtube.com/watch?v=nyR_MaZGhEY lovci hoaxů je neustále vyvrací, ale neustále se objevují zprávy o nových a nových nálezech, již dvacet let. Dejte si do googlu "giant skeleton found" - a budete překvapeni, kolik toho je. A tohle je také zajímavé - stopy v písku? Ne, stopy v kontinentech, o tom, jak mohutná musela být předcházející civilizace: http://pravda.tode.cz/?page_id=2550&fbclid=IwAR0-syjazRC9OInRmiWeia3wQ0pzVGWWdW405RGBtZwEX_V6C6Ys9fuJw-o

A zde je něco o souvislostech kultury lidí, kteří se usadili okolo Prahy s Indí a Védami - Praha nebo Prajaga https://vehvezdach.cz/robert-novy-spojitosti-nazvu-mest-praga-a-prajaga/?

a o slunovratném svátku také zde: https://www.citarny.cz/knihy-lide/vzdelavani-a-souvislosti/souvislosti/vanoce-a-tradicni-zimni-slunovrat-historie?

o Vánocích také zde - původně se prý dávaly zelené větve nad vchod a měly nasytit mrtvé: https://g.cz/tradice-vanocniho-stromku-puvodne-se-nazdobene-vetve-vesely-nad-vchod-a-mely-nasytit-mrtve/

měco ladovských obrázků s krásnou písničkou: https://www.youtube.com/watch?v=JyW_Fu1MwvA

Stěžejní událost štědrovečerní noci nám poutavě přibližuje papež Benedikt XVI. následující úvahou:
„Jedinečná atmosféra, kterou se dnes Vánoce vyznačují, se rozvinula ve středověku díky svatému Františkovi z Assisi. Ten byl hluboce zamilován do Ježíše, Boha-s-námi. Jeho životopis vypráví, že svatý František, nade všechny ostatní svátky slavil Narození Dítěte Ježíše a nazýval svátkem svátků den, ve kterém se Bůh stal malým dítětem, které sálo z lidského prsu‘. František oslavu Vánoc obohatil o krásný symbol jesliček…
Díky svatému Františkovi můžeme vnímat, že o Vánocích se Bůh stal opravdu Emmanuelem, Bohem-s-námi, od něhož nás neodděluje žádná bariéra a žádná dálka. V onom Dítěti se Bůh stal každému z nás tak blízkým, tak bližním, že ho můžeme oslovovat ,Ty‘ a navazovat s ním důvěrný vztah hlubokého citu, stejně jako to děláme u novorozeného dítěte.“

SMÝČENÍ V DUŠÍCH

Duch prvních Vánoc by se proto měl promítnout i do našich štědrých večerů. To předpokládá, že jsme adventní čas neprožili horečnatým sháněním dárkového zboží, ale rozjímavou přípravou na přivítání Jezulátka. Stejně jako se před Vánocemi smýčí v domech a bytech, je třeba smýčit i v našich duších, aby se měl právě narozený Ježíšek kde ubytovat.
Čas kajících předvánočních týdnů je však komercionalizací Vánoc zcela anulován, což vede k tomu, že lidé pravou sváteční atmosféru ani prožít nemohou. Vždyť kolik z nás si plně uvědomuje, že Štědrý den náleží k Adventu a že Vánoce začínají teprve Božím hodem vánočním? Kolika současníkům splývají obě natolik rozdílné doby v jedinou?
Není divu, že si poté, co se o Štědrém večeru nacpou k prasknutí, rozbalí dárky a odvalí k televizi, řeknou: „Tak ty Vánoce máme konečně za sebou.“ Pro toho, kdo zná vlastní povahu Vánoc, však dny sváteční dny teprve začínají, aby v jejich duchu setrvával i v následující době, přinejmenším do Tří králů (6. leden), případně, jak bývalo dříve zvykem, až do Hromnic (2. únor).

PŘEDOBRAZ

Nesentimentální charakter prvních Vánoc si jistě uvědomovali i autoři církevního kalendáře pro vánoční oktáv, když si pouhý den po Božím hodu vánočním připomínáme prvomučedníka Štěpána ukamenovaného židy pro víru v Kristovo zmrtvýchvstání.
Následného 27. prosince pak slavíme svátek svatého Jana, jediného apoštola, jenž nezemřel mučednickou smrtí jen proto, že byl přirozených následků úmyslné otravy zázračně uchráněn.
Den nato se zamýšlíme nad strašlivým Herodovým pogromem v Betlémě, kde z jeho nařízení nepřežil jediný chlapec do dvou let. Předobraz i současného utrpení mnoha dětí a jejich rodičů, jež z nenávisti islámských fanatiků ke Kristu a netečnosti postkřesťanského Západu netrpí o nic méně. A také předobraz potratového „průmyslu“ a radikálního feminismu dožadujícího se práva ženy na své tělo proti právu na život počatého dítěte.
Kdo si myslí, že konečně nastal čas pro trochu vánoční pohody s purpurou na plotně, co voní, krásně voní, přichází na scénu Tomáš Becket, arcibiskup canterburský, důsledně se řídící měřítkem: „Co je císařovo císaři, co je Božího Bohu.“ Král, jenž svého bývalého rádce miloval natolik sobecky, že když Tomáš v nové životní roli odmítl podřídit státní moci oprávněné zájmy katolické církve, nechal ho na posvátné půdě katedrály připravit o život.
I na tyto příběhy a zmíněné souvislosti mysleme, neboť o realitě života i o samotných Vánocích vypovídají rozhodně více než štědrovečerní televizní pohádka, kterou sleduje podstatně více lidí, než kolik jich jde na „půlnoční“ poklonit se Tomu, jenž přišel z lásky k nám.
Tak požehnané, šťastné a veselé!

 

A o objwevu Formenka a Nosovského o tom, že dějiny byly přepsány proto, aby vyhovovaly novým datováním vzniklým v roce 681 a po roce 1582- že totiž došlo k vložení neexistujícího tisíce let.  K předatování došlo proto, že jednotlivé chronologické datování od počátku světa se lišily o 3500 let. V osmnáctém století došlo k novému Scaligeriho předatování Že to nikdy nebylo tak, že po pádu Říma bylo tisíc temných let. https://youtu.be/O7HlPOu0z_4 v Itáliii se dodens říká místo třinácté století duečento- dvěstě - po Kristu, a umělecká díla takto také jsou datována, množstvím děl je tato teorie dokládána, ale netuším, jak se to srová s českými dějinami, nebo s dějinami islámu. Ale jak říká jedno pravidlo, vzdělání, dějiny a historická souslednost jsou nástroji ovládání lidí, takže bych to ruským vědcům i byla ochotná věřit. Fil je ruský s anglickými titulky. Podle dnešního kalendáře a této teorie by se tedy Ježíš narodil v roce 1152! 

  

Skladby pana Krčka a Choraa Bohemica šly před Vánoci v noci, takže sem dávám výběr z youtube: https://www.youtube.com/results?search_query=chorea+bohemica ať se Vám líbí!!!

Bůh na obrázku s bongem s konopím v ruce říká "vole, a kdo stvořil mně?"

****

Co si připomínali muslimové na stránce PROislám:

"Nedůvěřuj svému jazyku, pokud je tvé srdce trpké!"

"Pokud máš pravdu, tak není třeba se hněvat. A pokud ji nemáš, tak nemáš právo se hněvat!"

"Když konečně pochopíš, že tento svět je pouhý přelud, začneš být tolerantnějším, staneš se více odpouštějícím a méně kritičtějším."

"Dobro a  zlo se najde v každé kultuře, i v té české. Proto si vezmi to dobré a to zlé nech být."

A kdo veden je poc estě správné, ten veden je ve prospěch duše své; tomu pak, kdo bloudí, řekni: "Já jsem z varovatelů jedním!""

"Náš pán je pánem nebes a země a nikdy nebudeme vzývat božstvo jiné, kromě něho, jiank bychom lež nehoráznou  hovořili."

"Máš jen jeden život. Nepromarni ho. Snaž se ho využít ke svému prospěchu."

"Před tím, než zmíníš něčí nedostatky, připomeň si ty své,"

"Zajisté Boh je pánem mým i pánem vaším, uctívejte jej tedy -a  toto je stezka přímá."

"Konáte-li dobro, sami pro sebe tak činíte, a konáte-li špatné, proti sobě tak činíte."

"Šest povinností muslima vůči svému bratru: 

1ú odpiövědět na jeho pozdrav

2) přijmout pozvání

3) na požádání poradit

4) říct mu: NechŤ má Bůh s tebou slitování", když kýchnul a Boha oslavil

5) navštívit ho, pokud onemocní

6) účastnbit se pohřbu při jeho smrti.

"Vždy opouštějte milované s milými slovy, může to být naposledy, co je spatříte."

"Naši rodiče jsou naším požehnáním, neodkládajme jim projevování lásky, nevíme, jak dlouho toto požehnání budeme mít."

"Jak lehké je přehlédnotu, co nám Bůh dal, jak lehké je stěžovat si každý den. Jak lehké je soustředit se na to, co se u souseda třpytí."

"S věkem přibývají vrásky na těle, ale s neposlušností k Bohu přibývají vrásky na duši."

"Jedním z nejuzúřímnějších druhů lásky a péče je, když se když se za vás nějaký člověk modlí, aniž byste to vůbec tušili. Buďťe tím krásným člověkem právě vy.", 

"Spíše než kritizovart, snař se druhé podpořit."

https://www.facebook.com/czproislam/

Přeji vám věem krásné svátky, vzpomeňte prosím i na Amiše:

"Amišská komunita v kraji Lenawee dodržuje svůj „starý řád“ - náboženský způsob života - tím, že ručně čerpá vodu ze studní, používá místo splachovacích venkovní záchody a nepoužívá elektřinu, mobilní telefony ani automobily. Navzdory skutečnosti, že rozhodnutí Amišské komunity žít tradičním způsobem nezpůsobuje škodu jim ani nikomu jinému, ministerstvo zdravotnictví okresu Lenawee odsoudilo jejich domovy a nyní žádá soud, aby povolil demolici jejich majetku, pokud se Amišská komunita nevzdá svého náboženského přesvědčení.".hzzp://www.activistpost.com/2019/12/michigan-county-threatens-to-demolish-amish-homes-unless-they-give-up-religious-beliefs-and-upgrade.html 

A vánoční pohádka z vězení https://www.youtube.com/watch?v=cr2FRn4TD0Y a 2.díl: https://www.youtube.com/watch?v=wGGtJlAquuw

Nahá Pravda č.V.
„Co to má znamenat? Archóntové v náboženství tak
nestydatě pomlouvají svého Pána, když straší lidi ‚hrozným
bubákem‘?!“
„No jo, pro ně jsou dobré všechny prostředky k tomu, aby
dosáhli cíle. A cíl je jednoduchý – odpoutat pozornost člověka
od jeho vnitřního duchovního světa vnějším materializmem.
Skrýt pravou příčinu zla, která se ukrývá v samotném člověku,
v jeho Materiální podstatě. A samozřejmě tím nejdůležitějším je
pro ně to, aby dosáhli neomezené moci nad lidmi. Toho se snaží
docílit, diktují společnosti svá pravidla o tom, jak žít, vnucují
nám války a neštítí se probouzet v lidech zvířecí instinkty. Je
pro ně výhodné udržovat lidi ve strachu a nevědění. Vždyť
pokud se člověk dozví pravdu, pak se přestává bát a prozří. A
jednoduše se vykašle na tyto jejich intriky, otočí se a půjde
cestou k duchovnu. Proto Archóntové dělají všechno pro to, aby
tomu předešli. Takže, přátelé, ať se děje cokoli, v tomto světě
musíte být velmi opatrní. A nezapomínejte na to, že jsme tu jen
dočasně, na návštěvě u Ahrimana. Všechno je to jeho Satrapie.“
Satrapie je kraj, který spravuje satrapa. Satrapēs je
řecké slovo. Vzniklo ze staroperského slova sitrab. Takovým
způsobem ve Staré Persii označovali místodržitele oblasti
(satrapie), který disponoval neomezenou mocí.“
„Tento svět, jak už jsem říkal, patří Ahrimanovi. Proto se
Archatové od dávných časů museli sdružovat v tajných
společenstvích, snažili se přinést lidem maximální užitek. Ne
proto, že by se jim snad chtělo, ale pro to, aby uchovali v čistotě
získané znalosti, aby s jejich pomocí lidé mohli čelit
Archóntům. Ale pro Archaty, narozdíl od Archóntů, byla taková
uzavřenost kontraproduktivní. Protože někdy byla pomoc
Archatů pro mnohé lidi tak významná a důležitá v duchovním
směru, že se v paměti prostých lidí zakořenil věhlas a úcta k
podobným tajným organizacím. Ale tímto způsobem lidé, i
když si to sami neuvědomovali, způsobovali Archatům škodu.
Jen co se jejich tajná organizace stala mezi lidmi velmi
populární a známá, jednoduše se o ní dozvídalo příliš mnoho
lidí, Archóntové hned soustředili své síly nejen na zničení této
organizace, ale, a co je mnohem horší, na záměnu vnitřní
ideologie dané organizace tím, že do ní nastrčili své lidi a zničili
Archaty, kteří byli v jejím čele. Takže navenek pro obyčejné
lidi, kteří nevěděli nic o vnitřních záležitostech tajné
společnosti, zůstávala organizace funkční, ale její duchovní
podstata už byla prázdná. Archóntové využili její popularity a
někdy dokonce i jmen Archatů, které zničili, a už manipulovali
podle svých potřeb s vědomím lidí.“

A tajný rukopis z Vatikánských archívů, Izaiášova kniha z Kumránu odhaluje, že lidé mají nadpřirozené schopnosti, jen nevědí, jak se k nim dostat, rukopis odhaluje pčinou modlitbu. video je s titulky: https://knowledgetime.net/vaticans-secret-manuscript-reveals-that-humans-have-supernatural-powers/?f

a v Číně nalezli  bělošské mumie u 3. tisíciletí před naším letopočtem, neznámého národa: https://aluska.org/cinske-mumie-z-tarimske-kotliny-jsou-belosi-cinskym-uradum-se-nepodarilo-utajit-pravdu-vynalez-muze-prepsat-historii/?

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.