Trump se pokusil ve Varšavě změnit historii Varšavského povstání

nadpis_vv
7.7.2017 00:23
Ve svém projevu prohlásil: V roce 1944 se sovětská a nacistická armády připravovaly k bitvě ve Varšavě. V takových podmínkách se obyvatelé Varšavy vzbouřili… Více než 150 tisíc Poláků zemřelo během této tuhé bitvy proti agresorovi. Z druhé strany řeky sovětská armáda stála a čekala, dívala se, jak nacisté ničí město, zabíjejí muže, ženy i děti," oznámil Trump při převyprávění polské verze historie první poloviny 20. století.

Není jasné, zda Trump vědomě lhal, ale ve svém projevu se dopustil hrubých nepřesností, které neodpovídají historické pravdě. Asi se chtěl zalíbit současné polské vládě.

Lze v americkém vyhledávači Google snadno dohledat, že polská Armia Krajowa, která ve Varšavě zahájila začátkem srpna 1944 povstání proti nacistům těsně před očekávaným obsazením města Rudou armádou, byla politicky motivována londýnskou exilovou vládou Polska. Záměrem bylo obsadit hlavní město před příchodem RA a nepřipustit jeho obsazení touto armádou.

Zodpovědnost za nadměrné ztráty na životech civilního obyvatelstva je tedy nutné připsat na zodpovědnost Armii Krajove a jejího velení, které nejen nežádalo o pomoc RA, ale dokonce tato Armia Krajowa  zastřelila sovětské důstojníky, kteří přišli do města z předměstí Pragy dojednat pomoc Varšavskému povstání.

Tyto údaje potvrdil velitel povstání generál Bor-Komorovski jako německý zajatec v pevnosti Colditz u Drážďan. Podrobnosti vyšly v knize "Válčil jsem v poušti" zpracované Františkem Fajtlem (stíhací pilot-veterán), který do ní zpracoval rukopisnou pozůstalost po Richardu Zdráhalovi, jenž byl vězněn rovněž v této pevnosti v roce 1944 a hovořil s uvedeným generálem o průběhu povstání.

 

Odkaz na zdroj informací:  https://legacy.blisty.cz/art/35693.html


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Dona

Platí heslo : dejiny píšu víťazi. Ale aj : dejiny prepisujú víťazi. 

Problém je v tom, že  

1./ vekove staršia generácia, pamätníci udalostí, svedkovia udalostí, féroví vedci a historici - buď mlčia, buď pod vplyvom vlastného politického presvedčenia prekrucujú a zamlčujú pravdu, alebo ich hlas pravdy bude umlčaný.

2./ v školách sa učí mládež  " aktuálne potrebnú históriu " - teda niekoľkokrát prepisovanú podľa potrieb vládnucej garnitúry

3./ politici a média šíria tú históriu, za ktorú sú platení, či podplatení. 

4./ pravdivá história má viac nepriateľov ako priateľov. Schopnosť objektivity, nadhľadu a spravodlivosti u ľudí je minimálna, najmä ak sa ich história priamo dotýka.

5./ najhorší nepriateľ pravdy je bigotne veriaci svojej pravde, neschopný vidieť  pravú pravdu, aj keď jú má metrovými písmenami napísanú priamo pod nosom, neschopný zmeniť názor napriek rukolapným a evidentným dôkazom. Hovorí sa tomu aj : " Aktívny blbec je horší, ako triedny nepriateľ ".

6./ Klamár klame. Záleží na klamanom, či sa nechá oklamať, či sa nechá klamstvom kúpiť, či sa klamstvu zapredá, či sa klamstvu vzoprie, či sa proti klamstvu postaví a vzbúri, či bude klamstvo ďalej šíriť a či ku klamstvu pridá ešte svoje klamstvo, či klamstvo bude zo zbraňou v ruke šíriť....či sa proti klamstvu klamstvom postaví, alebo pravdou...