Trumpovo Díkůvzdání

obrazek
30.11.2019 22:38
Den Díkůvzdání se slaví v Americe na počest toho, jak jeden indiánský kmen uctil pokrmem první osadníky, poutníky z lodi Mayflower v roce 1621. No a Trump při letošním díkuvzdání právě tyto Indiány vyvlastnil. To je také odpověď na otázku, jak je možné, že Trump sám může podporovat převraty v Bolívii, Brazílii a usilovat o další ve Venezuele. Jde jen o zástupce dravčího kapitalismu - a víc od něj nemožno očekávat. Do mých blogů o těchto zemích Latinské Ameriky stále přibývají nové a nové poznatky. Příběh osudu kmene, jenž přivítal neznámé cizince z Evropy, je natolik symbolický, že můžeme konstatovat, že toto ohlásilo definitivní konec americké civilizace - a také elementární civilizovanosti na této půdě.

zdroj: https://www.huffpost.com/entry/trump-wampanoag-reservation-thanksgiving_n_5bf5b80de4b03b230f9e44ac od Rebeccy Nagle.

Poutníci by bez  pomoci Wampanoagů zemřeli. Trump a jeho administrativa však tvrdí, že kmen není dost indiánský, aby si udrželo půdu se statutem rezervace.

Asi před 400 lety byl anglickým průzkumníkem unesen muž jménem Tisquantum a ten byl odvezen do Španělska jako otrok. Naštěstí Tisquantum unikl a vrátil se do „Nového světa“ a do pobřežní vesnice, kde kdysi žil. V letech, kdy byl pryč, celá jeho rodina zemřela na nemoc.

Krátce nato dorazili na břehy, kde ještě žil jeho kmen Wampanoag, zoufalí angličtí osadníci. Tisquantum byl klíčem k jejich přežití. Díky svému času v Evropě dokázal mluvit anglicky. Pomohl osadníkům zasadit kukuřici a přežít zimu a zprostředkoval mírovou dohodu, bez níž by jejich kolonie - a tedy i Spojené státy - nikdy neexistovaly. Tento muž přeložil první smlouvu a první pozemkový grant pro bílé osadníky v Severní Americe.

Jen málo lidí, kteří slaví Den díkůvzdání, zná celé jméno Squanta nebo jméno jeho kmene. Ale bez Tisquantum nebo Wampanoagu by poutníci v Plymouth Rock jistě zemřeli.

A v souvislosti s tímto Den díkůvzdání vláda Spojených států právě ukončuje rezervaci kmene, který poutníky přivítal.

Dne 7. září Cedric Cromwell, předseda kmene Mashpee Wampanoag, obdržel dopis od Tary Sweeneyové, asistentky pro indiánské záležitostí na ministerstvu vnitra, jenž ho informoval, že jeho kmen již neodpovídá právní definici „indiínského kmene“. a ztratí tak jeho půda statut rezervace. Je to poprvé, co byla země od dob Harryho Trumana, kdy zvláštním dekretem vznikl půdní trust, zbavena půdy, ke které byly kmeny ve zvláštním postavení

"Stejná země, kterou jsme pomáhali stvořit, se nyní obrácí proti nám," řekl Cromwell HuffPost tento týden. "Je docela děsivé, že naše vlastní země na nás útočí během svátku, kterou jsme pomohli vytvořit."

Právní bitva o rezervaci Mashpee začala v roce 2016, kdy developer kasin Neil Bluhm chtěl otevřít kasino v části Massachusetts vyhrazené pouze pro kmenový herní průmysl. Finančně podpořil malou skupinu obyvatel z města Taunton, kde kmen plánoval otevření kasina, podal žalobu na ministerstvo vnitra a požadoval, aby agentura zrušila trust rezervace. V červenci 2016 vyhráli obyvatelé Tauntonu.

Znění rozhodnutí soudu však toto rozhodování vrátilo zpět do ministerstva pro indiánské záležitosti, který mohl legálně potvrdit stavus trusta Mashpee a zachránit jeho půdu. V září to vláda odmítla.

„Protože kmen nebyl v roce 1934„ pod federální jurisdikcí “, nekvalifikoval se podle první definice indiánského zákona o reorganizaci “podle indiiánského zákona “,“ napsal Sweeney ve svém dopise.

Rozlehlý indiánský zákon o restrukturalizaci z roku 1934 dal Ministerstvu pro indiánské záležitosti schopnost přenést půdu do kmenových trustů. Před rokem 1934 kmeny přišly o zábor půdy zvíci 90 milionů akrů. Od té doby kmeny nakupují zpět ukradenou zemi na svém území. Ale kmenové vlastnictví kusu země z něj neznamená indiánskou zemi. Aby kmen mohl vykonávat jurisdikci, vykonávat samosprávu nebo provozovat kasino, musí Ministerstvo pro indiánské záležitosti na této půdě obnovit trust.

Po celá desetiletí Ministerstvo pro indiánské záležitosti bez váhání vkládalo v kmenové trusty půdu a obnovilo 9 milionů akrů ztracené kmenové půdy. S příchodem indiánských kasin v 90. letech se tato dlouholetá praxe náhle stala kontroverzní. Silné herní zájmy začaly bojovat s novými trusty, aby vyhnaly kmeny a ovlivnili trh kasín.

V roce 1993 Trump, tehdy newyorský realitní magnát masivně investující do kasin v Atlantic City, před kongresem potvrdil, že indiánský zákon o regulaci hazardních her je nespravedlivý a poškozoval jeho podnikání. "Nevypadají jako Indiáni," řekl.

Nyní i Trump a jeho administrativa neustále tvrdí, že současné kmeny nejsou natolik indiánské, aby zde platila smluvní práva a federální zákony. Za Obamovy vlády bylo více než 500 000 akrů půdy převzato pod trusty. Pod Trumpem se pomalá obnova kmenových zemí zastavila. Podle právních argumentů Ministerstva pro indiánské záležitosti, pokud Mashpee Wampanoag není dost indiánské, aby mohlo mít půdní trust, tak i 128 z 573 federálně uznaných kmenů ve Spojených státech by mohlo ztratit také svou půdu.

S rozhodnutím o kmeni Mashpee se země pohybuje vzad.

Poté, co vyčerpal své možnosti u soudních a výkonných složek, Cromwell převádí svůj boj do legislativní oblasti. "Kongres má konečnou plnou pravomoc chránit kmeny," řekl. "Na základě toho, jak jsme chránili časné osadníky a pomohli vytvořit tuto zemi."

Mají dva zákonodárce, kteří zastupují kmen, Bill Keating a Joe Kennedy III (oba demokraté zaMassachusets), Mají spoluautory právních předpisů, které mají posílit federální uznání země Mashpee Wampanoag. Znění zákona o opětovném potvrzení rezervace kmene Mashpee: je kratší než tento článek a přímo uvádí, že na zákon o Mashpee se vztahují všechny zákony s „obecnou použitelností na Indiány“. Stručně řečeno, stále by to byli Indiáni. Návrh zákona má 21 společných sponzorů obou stran a je konečnou nadějí kmene, že si zachová malou část země, kterou tak velkoryse sdílel před 397 lety.

Na rezervaci Mashpee Wampanoag leží její kmenové úřady, plánované budoucí bydlení, kasino stále ve výstavbě, jazyková škola mentálního ponoření, komunitní zahrady a pohřebiště. Tradiční vlast Wampanoagské konfederace - kmen, se kterým se poutníci poprvé setkali - je zhruba třetinou dnešních Massachusetts. Dnes se kmen snaží bojovat o 316 akrů, což je oblast zhruba o velikosti národní pošty.

 

Popis obrázku - Díkůvzdání. oslava dne, kdy Američani nakrmili nezdokumentované cizince z Evropy.  

No a tento článek říká, že Den Díkůvzdání se slaví proto, aby se vymazala bezohlednost anglických osadníků - a Joseph M. Pierce (docent na katedře hispánských jazyků a literatury na Stony Brook University a autor několika publikačních a výzkumných projektů, příslušník národa Čerokíů) opulentně líčí, jak se to v Americe dělá: https://truthout.org/articles/thanksgiving-is-dedicated-to-erasing-the-ruthlessness-of-english-settlers/n Svým způsobem je Den díkůvzdání dokonalým americkým svátkem: Je založen na výmazu domorodých národů, podporuje falešnou vizi mírové spolupráce mezi národy a nyní se stal výmluvou pro dopřávání si spektáklu hyperspotřeby a fotbalu.

Historický záznam je nejasný v tom, kdy a kde se konalo první díkůvzdání. Většina Američanů tvrdí, že to bylo v Massachusetts roku 1621, když se skupina poutníků a Indiánů sešla po oslavě první sklizně po příjezdu Mayflower. Někteří poukazují na to, že prezident Lincoln prohlásil Den díkůvzdání za federální dovolenou v roce 1863 jako způsob usmíření komunit během občanské války. Oba tyto údaje zakrývají masakr 1637 více než 700 pequotských mužů, žen, dětí a starších tan, kde je nyní Connecticutem. Guvernér státu oslavil masakr svátkem díkůvzdání. Je třeba uvést, že Den díkůvzdání je ve skutečnosti oslavou této genocidy.

Přemýšlel jsem o bezohlednosti této dovolené a o tom, co skrývá. Osadníci jsou nemilosrdní. Kapitalismus je nemilosrdný. Patriarchát je nemilosrdný. Všechny tyto byly vnuceny domorodým komunitám bez našeho souhlasu. „Ruthless“ (bezohlednost) pochází ze starého anglického slova „rue“ (litovat). Bezohlednost znamená, že nebudeme litovat.

A jak by mohli osadníci litovat masakru Pequotů? Jak by mohli litovat genocidy celého národa, a pak dalšího a ještě dalšího? Americká výjimečnost závisí na této historické amnézii, na tomto úmyslném zapomínání toho, co se muselo stát, aby Spojené státy existovaly v dnešní podobě. Aby kolonie osadníků uspěla, museli být rodáci z existence vymazáni, asimilováni nebo mytologizováni. Díkůvzdání je součástí tohoto projektu. Promění vyprávění z pravdy a vzpomínky na romantické místo původu, ze kterého se spíše díky lítosti než lítosti stává národní pocit přisuzovaný následkům masakru.

Bezohlednost kapitálu a eliminace domorodců je to, co bílí lidé ve skutečnosti slaví na Díkuvzdání, ať už to vědí nebo ne. A i když si to neuvědomují, také slaví vítězství kapitalismu nad komunitou, „modernosti“ nad „pohanstvím“. Zásadní rozpor, který Díkůvzdání zakrývá, je to, že osadnický kolonialismus - ve skutečnosti nemůže - nemůže být možný na základě vzdání poděkování, protože vyžaduje zabrání půdy a přemístění původních obyvatel.

Akumulace a vlastnictví půdy jsou protikladem toho, jak většina domorodých obyvatel chápe naše vztahy s lidmi, přírodními a duchovními světy a jinými než lidskými bytostmi. Spisovatelka Leanne Betasamosake Simpson, která je Michi Saagiig Nishnaabeg a člen Alderville First Nation, to stručně uvádí v „Vždy jsme to udělal taktoi:„ Moji předkové neshromažďovali kapitál, nashromáždili sítě smysluplného, ​​hlubokého, tekutého a intimního kolektivu a individuální vztahy důvěry. “Vidíme vztahy spíše než kapitál jako klíč k naší budoucnosti. Vidíme svět tímto způsobem, protože to je to, co nás vždy udržovalo. Vždy jsme pochopili, že děkování je součástí naší každodenní existence, součástí toho, jak udržujeme rovnováhu, součástí toho, jak přemýšlíme o příštích sedmi generacích, nejen o sobě.

Tím nechceme říci, že domorodé obyvatelstvo nemůže být chamtivé nebo nadměrné, ale spíše to, že se naše komunity naučily více než tisíciletí, že chamtivost vede spíše ke zničení než k harmonii.

Mnoho našich příběhů nás skutečně učí o spravedlivém rozdělení zdrojů. Vyprávějí o tom, jak, když se lidé nebo jiné než lidé stanou chamtivými, trpí celá komunita. Naše příběhy poučují, jak udržovat vztahy ve spravedlivé společnosti, která bude prosperovat. Jinými slovy, naše příběhy nás učí, jak být v dobrých vztazích mezi sebou navzájem a se zbytkem světa.

Být v dobrých vztazích je ústředním etickým konceptem mnoha původních národů. To znamená uznat vzájemnou provázanost lidí a jiných než lidských bytostí. Znamená to angažovat se s ostatními konsensuální, nehierarchickou cestou. Ale být v dobrých vztazích není jen o spravedlivém zacházení s ostatními. Jde o jednání v současnosti, které je založeno na historických a duchovních tradicích našich komunit, na akcích, které podporují správnou rovnováhu a vzájemnost celé komunity.

Být v dobrých vztazích je v zásadě antikapitalistické, protože se nesnaží hromadit bohatství, ale spíše uznávat naše vzájemné závazky vůči sobě navzájem, jako jednotlivci a jako společenství. Nemohu si pomoci, ale domnívám se, že právě to se Pequot, Wampanoag a další domorodé národy v Nové Anglii pokoušely založit svou pohostinností, sdílením zdrojů s bílými osadníky (a chráněním jich), aby se setkali z jejich strany jen ss krádeží a vraždoui. Pouze s ohněm.

Aby díkůvzdání znamenalo něco jiného než oslavu domorodé genocidy, musí být bílí lidé k sobě poctiví ohledně svého původu. Musejí rozpoznat příběh díkůvzdání jako základní mýtus, který slouží k zamlžení bezohlednosti osadníků při vyvlastňování domorodých lidí.

V mnoha domorodých komunitách je každodenní život spíše děkováním a dobrým vztahem než kapitalistickým nadbytkem. Aby bylo Dni díkůvzdání skutečně dodána vděčnost, musejí osadníci a jejich potomci nejprve zhodnotit své nemilosrdné ignorování života domorodců. Musí si vyvinout pocit, že krádež kontinentu je špatná. Teprve potom bude možné usilovat o novou formu poděkování, která nebude založena na násilí, ale na dobrých vztazích.

***

Článek 5 způsobu, jakými vláda udržuje Indiány v chudobě: https://www.forbes.com/sites/realspin/2014/03/13/5-ways-the-government-keeps-native-americans-in-poverty/

Proč jsou práva prvního národa definována energetickou společností? Jak se staví potrubí na půdě původních obyvatel a jak vypadají takové smlouvy : Wet´suwet´en: https://yellowheadinstitute.org/2020/02/07/why-are-indigenous-rights-being-defined-by-an-energy-corporation/?

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.