Ubytovny - radnice a stát se pustily do výroby bezdomovců naveliko

obrazek
13.6.2015 14:51
Rozjíždí se Velká čunkovina. Od 1.6. platí nový zákon, jemuž nikdo nerozumí, ale vynutil si ho zcela zjevně ministr financí. Jde o to, že radnice mají přehodnotit, komu udělí doplatek na bydlení a komu ne. Myšleno to bylo tak, že radnice si vynutí na provozovatelích ubytoven snížení cen. Ale protože ubytovatelům připadají ceny přiměřené a tržní - není totiž jiných variant, také díky exekuční smršti vyvlastňování z nemovitostí atd. nestrádají co do počtu zájemců, vesměs ceny nesnížili, tož města podle stejné logiky došla k závěru, že prostě příspěvky v hmotné nouzi na bydlení zruší plošně. Padají návrhy, aby lidé, kteří chtějí bydlet, pracovali nebo více pracovali, ale i zde jsme dokázali, že na ubytovnu nemají ani lidé, kteří pracují. A titíž lidé logicky nemohou mít na nově vyžadovatelnou kauci na normální bydlení. Záležitost by mohl elegantně vyřešit ombudsman, protože do jeho prav omoci spadají rozhodnutí samosprávy, ale je dobré vědět, že se jedná opět o trestný čin útisku a než a jestl se dají do pohybu ta správná kolečka, budoucnost mnoha lidí skončí v kanále.

22.7.2015' NOVINKA - takže se to podařilo zarazit, v krátké době nastane opět normální stav, kdy obce o pravomoc rozhodovt o doplatkuz za bydleníé zase znovu přijdou: http://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/obce-prijdou-o-nedavno-nabytou-pravomoc-rozhodovat-o-doplatku-na-bydleni-1211758

A DALŠÍ NOVINKA: 11.6.2018: Velké tažení ministryyně vlády v demisi, stále foufáme, že za těchto podmínek odmítnou domluvení koaliční partneři (KSČM a ČSSD) nové vládě podporu a nový ministr se k tomu nevrátí - rušení ubytoven suchou cestou - rušením doplatků + omezování příspěvků https://a2larm.cz/2018/06/vlada-chce-zrusit-ubytovny-o-chude-se-maji-postarat-obce/ a https://a2larm.cz/2018/05/politika-bydleni-podle-ano-skrty-a-represe/

*****

článek, který  otázku ubytoven a sociálního bydlení řešil, je tento: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/predrazene-ubytovny-nevhodny-napad-ministryne-mpsv-marksove-tominove a zde jsou pracující lidé, co nemají na ubytovnu a příspěvek jim nikdy přiznán nebyl: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/jak-je-toto-mozne a zde je kauza typického obyvatele ubytovny: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/lukrativni-podnikani-s-invaliditou

Tento týden průšvih praskl, jedná se o stovky lůžek jen v jednotlivých městech, tedy pokud by postupovali všude jako v Bohumíně  púříspěvky na bydlení plošně rušili všechny, tak se na ulici rázem ocitají desetitisíce osob. 

13.6.2015: http://ostrava.idnes.cz/lide-z-ubytoven-se-bouri-kvuli-doplatkum-at-pracuji-vzkazuje-poslanec-1zk-/ostrava-zpravy.aspx?c=A150612_234111_ostrava-zpravy_jog Ten Stanjura je manipulátor, problém je v tom, že ti lidé na ubytovny nemají, i když pracují.A už vůbec nejsou schopni si ušetřit na šestiměsíční kauci. Tady se píše o plošném nařízení, platném od 1.6. - radnice musí doplatek na bydlení schvíálit, ale nevědí podle čeho, tedy jej ruší plošně, zde se píše o Bohumíně - kde se to týká 620 lůžek.  http://ostrava.idnes.cz/mesta-ovlivni-doplatek-na-bydleni-bohumin-zvazuje-plosny-nesouhlas-1ga-/ostrava-zpravy.aspx?c=A150421_2157142_ostrava-zpravy_jog

Zde expert na bydlení NSLEV21, takto dříve vládní zmocněnec, doporučuje lidem z ubytoven zcela sprostě kočovný život nebo - patrně eutanazii: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/domaci-politika/budou-romove-kocovat-nebo-pujdou-do-nebe Pobavilo mne zejména, jak dává obyvatelům ubytoven na vyřešení jejich situace tři měsíce, jakýkoliv pokus z jejichj strany vzmoci se na cokoliv dražšího přitom nemůže být jinak než nějakou půjčkou a to by muselo záhy skončit exekucí i na toaletní papír.

Tolik výchozí zdroje, nyní analýza případu: 

Každého,  kromě naší vlády a pana Přikryla,  by napadlo, že než bude odepírat dávky na bydlení, musí lidem dát možnost někde bydlet, mít záložnéí řešení připravené, a zde se jedná o to, co hlavní vládní strana slibovala, totiž o sociální byty. Na tom poli dosud nepodnikla nic. A tak dochází opět ještě k fašističtějšímu řešení, než jaké navrhovala předchozí pravicová vláda, utnout příspěvky na bydlení po sedmi letech. Tato tedy dávky na bydlení utíná ještě mnohem dříve, aniž by podnikla cokoliv ve směru k nápravě. A nejenže si bytový fond pro sociální bydlení ani nezačala tvořit - počítat a blokovat, dodnes dochází k tak třeskutým prodejům, vyrábějícím dalůší bezdomovce, jako nyní v Brně. http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/jiri-hracek-brnenska-katastrofa-aneb-privatizace-bytu Jenže cop to znamená -- před lidi, kteří ještě mohli být jakkoliv užiteční, staví jedinou perspektivu - totiž rezignovat  na jakýkoliv aktivní život a vydat se na černo bivakovat deo maringotek a hliněných černých staveb kamsi do lesů.   V této situaci tisícovek ba statisíců bezdomovců zjevných, dojde totiž k destabilizaci postavení všech bezdomovců skrytýchj, bychom byli velmi vděční architektům, kdyby pro stavební úřady provedli renesanci válkového zdiva, aby bylo možné levné= stavby vůbec pořizovat. A také kulatých tvarů, protože kulatá střecha se sklonem se také pořídí levněji než sedlová. 

Je velmi jednoznačné, že za situace, kdy stát nic pro uspokojivé sociální bydlení neuděla, nedojde k žádnému potupnému zreguliování cen ubytoven,protože ti jsou syceny neustále vznikající klientelou průběžně vystrnaďovanou finanční tísní z normálního bydlení. A vystrnaďování má intenzitu takovou jakou má díky exekučnímu marasmu a ještě zvýší svoji rychlost se zavedením kurzarbeitu, Navíc nejde jen tak o nějaký regulující se systém, jde o živé lidi, tj  na ulici je mnohem snazší se dostat, než se dostat zpátky z ní, protože bez bydlení si neudržíte ani práci, ani kontakty, ani sociální flexibilitu - tj. rezervy pro akčnější jednání.

Chodím denně okolo plakátu ministryně práce a sociálních věcí na kanceláři ČSSD na Praze 2 a na téže kanceláři stojí nápis Dostupné bydlení pro všechny...Paní ministryně má tedy dost houževnatý žaludek, že se takto neváhá prezentovat už druhým rokem, aniž by hla prstem pro, hýbajíc naopak celou rukou proti tomuto volebnímu slibu. Pavel Ovčáček má pochopení:"Nejde to, že. ,,Lidská tvář,, k žádnému kapitalismu totiž nepasuje.Ten zločiny sice přehlíží, ale svou moci vykonstruovanou chudobu trestá."

Gorol Štefan: Kdo nese odpovědnost státu za výkon veřejné moci ?

Co je příspěvek na bydlení a co je doplatek na bydlení: http://www.mpsv.cz/cs/8942 - samá krásná slova, že? Myslím, že nejdůležitější větou celého elaborátu MPSV je: "A zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů je nižších než normativní náklady na bydlení." Je otázkou, co jsou to normativní náklady, normální náklady to totiž nebudou, počítali je patrně stejní mistři, jako ti, co vykouzlili aktuální částky životního a existenčního minima. Kvůli tomu právě existuje ten doplatek na bydlení, že totiž po odečtení skutečných nákladů lidem anio přes přidělený příspěvek na bydlení nezbývá ani to  minimum.  Je dobré také vědět, že díky dířve uvedenému ustanovení jsou lidé kteří nedosáhnou na příspěvek na bydlení, protože normativní náklady na bydlení činí méně než 30% jejich příjmu, ale měli nárok na doplatek na bydlení, protože skutečné výdaje na bydlení byly takové, že jim na žití nezbývalo ani to minimum. A o to teď tedy mají příjít. Pohroma se projeví dodatečně, protože doplatky se vyplácejí zpětně jeden měsíc, první vyrobení bezdomovci se na ulici objeví patrně v červenci. Zde jsou uvedeny zákony týkající se doplatku, ale je mi líto, nenalezla jsem novelizace po roku 2006: http://www.zakonyprolidi.cz/hledani?text=doplatek+na+bydlení Patrně je změna schovaná pod nějakým jiným názvem. Strana Poslanecké sněmovny - psp.cz neuvádí tisky starší, než z roku 2013. To máme ale demokracii, juhů! Už neplatí, že neznalost zákona neomloucvá, o zákonu se nelze ani dočíst, ani zjsitit, že se něco takového schvalovalo.(http://www.psp.cz/sqw/text/dotaz2.sqw - rolovací volba datumu končí rokem 2013, za to v kategorii "nově přidané" http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?tx=1 pro změnu stránka neuvádí, oč jde, a hledání pomocí vyhledávače dává výsledky jen pro ruční prohledávání, a ovšem málo z roku 2015, jako by se nic neschvlovalo, čert taky má rozumět tomu,  jak je to řazené: http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw)

Nu, tak po strastiplném hledání - mohlo by to být toto Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, sněmovní tisk 256 : http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=256&CT1=0 A zde se praví: "Osoba se nachází v hmotné nouzi....přičemž si nemůže tento příjem zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním a zabezpečení jejích základních životních podmínek je tak vážně ohroženo" - Takže není jisté, zda nezaměstnanost může být považována za jiný vážný důvod, to asi právě záleží na "posouzení" vrchnostenským úředníkem. Tady vidíme, že tvrzení z novinových článků (a jež jsem já oslovsky zopaovala zde v perexu), že totiž z úředníků zákonu nikdo nerozumí, je lež, abychom se nedozvěděli hned na plnou hubu, že pokud jsme opravdu v nouzi - tj, nikoliv na nemocenské a nikoliv invalidé, ale nezaměstnaní, nikdo nám v nouzi nepomůže. Byť tvrzení o tom, že z vlastního přičinění si mohu kdkoliv sehnat peníze a to dokonce dost peněz, je pověra, kterou vyvrací dnes a deně praxe. Dokazuje to jak prostá matematika v podobě počtu volných míst na danou sumu nezaměstnaných, jakož i mravy (hledej zde: prekarizace) jakož i panující finanční anémie v prostředí potenciálních kupců a zákazníků (hledej zde: finanční anémie).

Mirka Neužilová: SAMOZŘEJMĚ, ŽE MUSÍ DOSTAT DOPLATKY NA TY STRAŠNÉ CENY KUTLOCHŮ , KTERÉ JIM PRONAJÍMÁ ZA NÁSOBKY CENY OBVYKLÉ KDEJAKÝ POLITIK, PARDON MAFIÁN. LIDI, CO PRACUJÍ, VYDĚLAJÍ TAKOVÉ HOVNO, ŽE KDYŽ ZAPLATÍ BYDLENÍ TAK UŽ SE NENAJÍ. Zato můžou naši prašiví , zaprodaní politici ! Tak plaťte. Pokud tu uměle udržujete hovnoplaty , tak z těch megadaní musí vyjít i na vykořisťovaný a ne jenom pro zbohatlíky na nová golfová hřiště. Chudým a utiskovaným jsou i cyklostezky k hovnu , protože nemají ani to kolo. Daně jdou bohatým a platí je chudí. Takový tu je bordel ! Havlov , Kalouskov , Šláfíkov , Dokradestán , či jak se náš zaprodestán jmenuje.

Vladimír Tvardek: je tady takové kolečko. Tam, kde je práce, je drahé bydlení, a tam, kde je bydlení levnější, zase není práce. Pozn. jsou i lokality, kde není práce a i bydlení je drahé. Praha díky bankrotu přehnaného počtu ubytovacích kapacit při poklesu turismu ovšem k nějakým levnějším ubytovnám přišla.

Spekulantů s byty je však dost a dost - myslíte, že se všichni uživí? :DD http://www.novinky.cz/ekonomika/371518-nove-byty-budou-v-cesku-zdrazovat-ceny-zene-vzhuru-poptavka.html  

https://www.youtube.com/watch?v=F1OIJNnm4nU - Lavička Václava Havla

https://www.youtube.com/watch?v=VnCLk_FcLlc Ondřej Dvořák: Fašistické země se poznají podle toho, že montují lavičky, na kterých se nedá spát. 

Doporučuji k přečtení: http://denikreferendum.cz/clanek/20583-podnajmy-pro-podlidi 

Petr Březina: Ty 4 panely s balkonovými dveřmi, které přesluhují projektovanou životnost, nemají reálnou nákladovou hodnotu vyšší, než 10.000,- Kč, jenže gauneři si potřebují narýžovat na nájemném, a proto musíme těmto gaunerům platit z daní příspěvky na bydlení. Kdyby lidi dostali jednorázově 10.000 na koupi těch 4 panelů... bylo by dobře, kdyby legislativa nebyla psaná pro "investory" do nemovitostí před rozpadem, za 20 litrů by si ty 4 panely mohli postavit lidi sami z nového materiálu.

Luke Puke: No někdo si vzal tyhle lidi jako rukojmí - podnikatelé napojení na státní penězovody. V každém baráku jsou prázdné byty, tak ať je stát vykoupí a udělá z nich sociální byty...oni se začlení a nebudou vznikat gheta, a pokud byt zničí nebo budou dělat brajgl, tak vylifrovat někam do nějakého újezdu do zemljanky a práce v lese mimo civilizaci nebo možnost vycestovat, po odpracováni si škody možný návrat zpět - a není boha, aby po dvou zimách v lese ještě někdo rozflákal socialní byt. Pozn.: je to neproveditelné, na nájemní smlouvě je sice podepsáín jeden, ale k úpadku nemovitosti dochází přečasto z prosté solidarity s dalšími - nebydlícími - a ve vysokiém počtu skutečných nájemníků je těžké pak ukázat na jednoho, jako na skutečného viníka, notbene - jak potrestat jednoho a nepotrestat zroveň jeho potomka/y.

Pozn.: Luke jistě reaguje na zprávu o tom, že v Teplicích Krupce a i leckde jinde  nyní zakonzervovávají domy, pro které se nenašli kupci bytů. ačkoliv byty byly za směšné částky. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/302406-na-severu-cech-se-prodavaji-byty-i-za-padesat-tisic-a-nikdo-je-nechce/ 

David Michal se vyjadřuje k článku iDnes se Stanjuovým s provokativním, a manipulativním vzkazem  o práci, jenž vyvolal u čtenářů úplnou hysterii - "ať ti lidé pacují": Nejdrsnější jsou příspěvky pod článkem. Spousta lidí se přímo raduje z neštěstí druhých, těch slabších. Radují se, že v tom podělaném systému, v kterém oni musí dělat tu děsně protivnou práci, jsou slabší mláceni více než oni.Ten řev zdejších lidí, že: "Já musím pracovat a oni ne." Základní myšlenkou diskutujících je tam tedy: "Já musím pro svůj příjem nesmírně trpět, ostatní musí také a ideálně ještě více." Což člověka děsí. Protože mnohem příhodnější se mi jeví myšlenka: "Jak jen to udělat, aby získávání příjmu bylo příjemnější pro všechny?" Nyní vidím, jak moc lidé (ti diskutující), zústávají v dogmatu, že práce je fuj a tak to má být pro všechny.Nepřejícnost tedy, velká nepřejícnost.To ovšem zákonama změnit nelze. Holt se tady lidi rozhodli, že to prostě v Česku bude hnusný. A tak to tak bude.

Velmi by mne mrzelo, kdyby mé snahy o nápravu nebyly úspěšné, nebo byly úspěšné jen částečně - kupříkladu, kdyby doplatek byl přiznán osobám zařazeným v evidenci nezaměstnaných, nikoliv však již těm, kteří z ní vyřazeny byly - děje se tak totiž často protiprávně - n z doslechu vím, že náslůedující případ pana Vladimíra Procházky není ojedinělý: pan Vladimír Procházka dostal od úřadu práce termín, kdy se má dostavit, s tím, že má s sebou přinést dokumenty z bývalého podniku, nicméně jeho bývalý podnik nevystavil dokumenty včas - i zavolal tedy na úřad práce s tím, kdy dokumenty bude mít a zda by nebylo vhodnější schůzku přehodit. Dostal noý termín, ale když  přišel i s požadovanými dokumenty, bylo mu sděleno, že protože nepřišel v dříve dohodnutém termínu, je tímto vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání. Že znalů jméno úřednice, která s ním termín přehodila, mu nepomohlo a ačkoliv přišel takto o podporu hned v prvním měsíci své nezaměstnanosti, tváří v tvář takové sprostotě rezignoval na účinější, ale delší a finančně náročnější obranu svých práv, což je častý případ, jakož je velmi časté i právě takovéto vyřazení pod uměle vykonstruovanou záminkou.

Zatím je jasné jen to, že stát nechrání náš nárok na bydlení ani v podobě práv nájemníků, ani v podobě finanční záruky pro nabytí těchto práv. 

A protože známá anekdota o zaměstnanosti zní následovně:

Otec: první syn - inženýr, druhý syn - MBA, třetí syn - PhD, čtvrtý syn - zloděj. Soused: Proč svého čtvrtého sna nevyhodíte z domu? Otec: Ten jeediný v domě vydělává...

...myslím, že od této chvíle může se kdejaký zloděj ba lupič před soudem hájit, že využil svého ústavního práva na obranu proti útlaku, na obranu  svých práv a svobod zaručených Listinou. Práva prožít svůj život důstojně.

A možná, možná "povstanou" i noví Mašínové.

Ela Nakamura, 18.6.2015: Tak v našem městečku už to začíná. Všem lidem pobírajícím doplatky na bydlení se peníze snížily i o tisíce. Máme nájemné místně obvyklé a nikdo neví podle čeho. Ráno mi říkala pošťačka, že lidi jsou z toho na zhroucení. A to ještě nevím, jak to vypadá na ubytovnách. Budu se muset zeptat známého správce. Nebo hospodského, než zavře hospodu. Tam se člověk dozví všechno.No, paní Marksová - povedlo se vám to! Tvorba hladových bezdomovců je v plném proudu. Velmi "sociální"! A jak sociálnědemokratické! 

Na ubytovnách to vypadá následovně, ale o bydlení mohou přijít i lidé nikoliv jen z ubytoven, jak upozornila Ela Nakamura. http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/ztrata-ubytovny-hrozi-sedmnacti-tisicum-lidi-obce-nesouhlasi-s-davkou_346538.html#.VYLa3lLNSVc zde jsou nějaké zaádějící informace,

R.I.P.: http://denikreferendum.cz/clanek/20755-pred-snemovnou-se-konala-modlitba-za-mrtveho 

Ostravští aktivisté shledali jinou příčinu odpírání doplatku obcemi, tzv. Stanjurův přílepek, takže jhá se pletu, ale konstatovaná zákonná úprava, kterou jsem nalezla, tedy ještě vstoupí v platnost a situaci dále zhorší  http://denikreferendum.cz/clanek/20619-vyhaneni-lidi-z-ubytoven-na-ulici-zacina

Zde se hovoří o zákonu platném od 1.5., což je dle mého překlep, a hovoří se také jen o doplatcích pro lidi na ubytovnách, což není úplné řešení:http://denikreferendum.cz/clanek/20621-platforma-pro-socialni-bydleni-neschvaleni-doplatku-ma-lavinovy-efekt

A opět ...český standard  europoslanec, co si od nás nechává proplácet 22 asistentů (pozn.:TTIP se nevěnují nebo ano ale nikoli  pro bono publico): http://machpetrmach.blog.idnes.cz/c/465816/socialni-stat-nici-rodinu.html

 https://www.youtube.com/watch?v=HCJXOgeEIrg 

Tak snad se to zažehnalo - a jak to zažehnávání probíhalo: http://www.kolinskypres.cz/clanek-ministr-chovanec-z-cssd-ohledne-vyplaty-davek-obratil-pro-kolin-je-to-spatne-rozhodnuti 

Září 2015: Do třetího čtení jde úpraval, jež by sice ze schvalování doplatrku vyloučila obce a města, ale která by jako právo na doplatek uznávala jen 70 nebo 80 ani ne již 90% úředně stanovené ceny bytu - tedy nikoliv ceny ubytovny - což tedy není pro lidi, kteří nepracují: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/aktiviste-protestuji-proti-snizeni-davek-na-bydleni-v-ubytovnach/1263858 

12.10.2015: http://denikreferendum.cz/clanek/21447-vlada-schvalila-koncepci-socialniho-bydleni

9.12.2015: http://denikreferendum.cz/clanek/21859-sledujeme-proces-absurdnejsi-nez-jsme-si-umeli-predstavit

15.11.2016 Nekompetentního Zemana napadlo, že lidem, kteří mohou pracovat, by se mohl skrouhnout nebo úplně sebrat i příspěvek na bydlení, tedy trvalé bydliště, ne již "jen" ubytovny.  Protože ve svém předchozím záměru srazit životní minimum na minimua existenční  byl úspěšný, nepochybuji o tom, že mýá velkou šanci i  v této zhovadilosti. http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/zemanna-vrcholu-ekonomicke-i-socialni-nekompetentnosti

11.4.2017: http://denikreferendum.cz/clanek/22200-skutecne-reseni-bezdomovectvi-neznamena-je-zvladat-ale-ukoncovat

od 1.1.2023 bude utnuto jakékoliv přispívání ze strany státu na bydlení, ale sociální možnost je stále jen ve formě možnosti přidělení, možnosti pořízení sociálního bytu a ani to není parlamehtem schválené.

19.7.2017 ubytovny, vyloučené lokality a regulace - stát opět pomáhá vyrobit bezdomovce: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/217411000100719?x=70&y=15&index%5B%5D=557899&index%5B%5D=557900&index%5B%5D=557901

6.11. Podle Pekarové Adamové má dojít v novém zákoně o sociálním bydlení o sloučení příspěvku a doplatku na bydlení s tím náledkem, že o příspěvek přijde i řada lidí, kteří na něj měli až dosud nárok:- viz video pod článkem: http://www.blesk.cz/clanek/regiony-brno-brno-zpravy/504698/brno-rozdalo-byt-rodinam-v-nouzi-ty-dluzi-na-najemnem-327-tisic-a-rusi-sousedy.html

 19.6.2018:"„Byla jsem na schůzce na MPSV a říkali mi tam, že do roku 2020 nebude jediný bezdomovec. Tak jsem jim řekla: Prosím vás, my jsme v nějakém filmu? Já si připadám jak v science fiction. Oni tomu věří, vůbec neznají realitu, nebo ji nechtějí poznat. To není boj s chudobou, ale snaha vyčistit města od chudých – takové savování,“ uzavírá pochmurně Dagmar Lendelová."https://a2larm.cz/2018/06/lide-ze-zavrene-ubytovny-v-lovosicich-skoncili-na-ulici/

19.6.2018 A další zrušená ubytovna - a město pomoc nenabídlo žádnou! Naopak se prohlásilo za bezdoplatkovou zónu: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/obyvatele-vystehovavanych-ubytoven-v-usti-nad-labem-brani-sva-prava-pomoci-pravnich-nastroju-k-soudu-miri-jejich-zaloba

28.6.2018 Protože ministryně první Babišovy vlády přišla sopravdu hrozným návrhem zkrátit doplatky a zpřísnit příspěvky na bydlení, je jen dobřče, že novýministr druhé Babišovy vlády, Petr krčál, tento vládnínávrh stáhl: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2522626-krcal-stahne-navrh-na-snizeni-davek-na-bydleni-chce-pockat-az-budou-socialni-byty

29.6.2018 Pan Karik sehnal bydlení pro skoro všechny lidi vytěhovávané z ubytoven v Ústí: https://a2larm.cz/2018/06/nejdulezitejsi-je-vule-neco-s-tim-delat/

Karel Panuška:

SKONČILA TU SRANDA,
POCHOPIL UŽ STANDA

V paměti své jdu se vracet,
Standu znám už roků dvacet.
V hospodě byl tenkrát Standa,
pořád smích a jenom sranda.
Ať nemluvím o něm dlouze,
neznal tehdy, co je nouze.

U piva se slezla banda,
nevynechal nikdy Standa.
V práci neměl pověst trdla,
na svlažení vždy měl hrdla.
Tenkrát jeho platu výška,
odrážela tučná dýška.

Státní podnik vládě díky,
rozebrán byl soukromníky.
Než vzít lidem práci stálou,
spíš trpaslík pohne skálou.
Hrozně rád i Standa slyší,
výplaty jak budou vyšší.

Jako velký slibů fanda,
projevil se tehdy Standa.
Výrazně však názor mění,
s první vlnou propouštění.
Vykopli ho, pod pás rána,
a pak čuměl jako vrána.

Dřív na poušti Eskymáci,
než v té době sehnat práci.
Úřad práce dal mu rovných,
na přežití jen pár drobných.
Jak zaplatí Standa nájem,
pracák neměl ani zájem.

Spíš prodělat uplavici,
než spát v zimě na ulici.
Rozhodně né svojí vinou,
pak nesehnal práci jinou.
Poznal smutnou realitu,
vykopli ho také z bytu.

Milý Standa doskotačil,
pak se šrotem kárku tlačil.
Během chvíle jen žebrákem,
vzal ho režim pěkně hákem.
Nucen podat Standa rámě,
chudobě, té vlezlé dámě.

Desátý rok bez domova,
není kde brát na vtip slova.
Hostina mu chleba k párku,
v lese přespí nebo v parku.
Vychutná si spánek chvíli,
nesmí mrznout, neprší-li.

Dneska trpí podvýživou,
proměnil se v trosku živou.
Sešel strašně, hrozně vzhlíží,
smutných dnů se konec blíżí.
O něm dnes je možno psáti,
je nad hrobem v padesáti.

DÁME LIDEM LEVNÉ BYTY,
KAŽDÉ VOLBY STEJNÉ HITY.
PAK V ROZPOČTU ANI BŮRA,
NEMÁ VLÁDNÍ GARNITURA.
POSTRÁDAJÍ LIDSKÉ CITY,
NAŠE VLÁDNÍ KAPACITY.

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

amiourful

Já ze všeho nejvíc vyšiluji  nad tím, jak nehumánní je tento systém, je to, jako by si vichni řekli, že humanita je přívažek, a přitom bez ní nelze žít kvalitně, znamená to tedy, že naše elity nikdy nepoznaly kvalitní život?  Nebo jsou tak arogantní, že si myslí, že by na něj měly mít nárok jen ony ?Pak to ale stejně není kvalitní život,ten je totiž vždy humánní.

klokan

    Zvolení zástupci lidu samozřejmě vládnou především ke svému prospěchu, hlavně však svých patronů, od nichž jsou vedeni na pomyslných tkaničkách. Žádostiví nejen zadostiučinění ovládat druhé, ale především peněz. Mezi nimi pak stále kraluje pověstný kozel zahradníkem. Jeden z mnoha stále nenasytných loupežných privatizátorů onehdy státního majetku, dále cení své krvežíznivé upíří zuby. Ještě mu zbývá vysát pomyslnou krev ze zdravotnického systému a zavede soukromé vlastnictví hlavních přírodních zdrojů, které pozemská přírody poskytuje zcela zdarma všem živým tvorům, tedy vzduchu a slunečních paprsků. Zvrhlý systém světovládného imperialismu tedy záhy dokončí své hody. Nějaká přírodní či sociální katastrofa přeci pro ně představuje předpokladatelné okrajové ztráty, hlavně, že tito hamižníci mají zajištěny průběžně vzrůstající zisky.Ve své namyšlenosti jaksi tyto elity lidstva nepostřehly, že vstavají noví zatím toliko desperáti. Zejména oligarchové  však parazitují na celém lidstvu. Vládnou množstvím peněz a ze jejich efektivního využití se jim stále úspěšně daří vymývat mozky dost velké části běžných občanů. Prostřednictvím manipulativních kouzel jako metody rozděl a panuj se jim daří rozeštvávat lidí. Tito vlci v rouších beránků odvrátili pozornost lidí od svého bezbřehého parazitismu a jejich pozornost soustředili na tak zvané sociálně nepřizpůsobivé lidi, které vydávají za hlavní  celospolečenské parazity anžto prý zneužívají sociální systém ( zřejmě mají na mysli ty příslovečné žebračenky ). Zloděj takto volá lapte zloděje.

     Nezměrné úsilí různých mediálních manipulátorů již vyhnalo stébla ze semínek jejich dračí setby. O tom svědčí i vyznění diskusí pod některými z odkazových statí, kdy mnozí diskutující mediálním manipulátorům skočili na návnadu o hlavním zlu našich světlých a zářivých kapitalistických dnešků, zatímco hlavní bezostyšní predátoři jaksi zůstávají stranou tohoto ,, spravedlivého“ hněvu pracujícího lidu zdejšího  zlodějského a mafiánského lumpen kapitalismu. Pole budou zabetonována a majetek lidu dokraden.. Komedie skončena a opona padá.  Zejména po podrobnějším pročtení velmi oceňuji tento výborný článek o některých ohledech  plíživé pauperizace naprosté většiny občanů.

amiourful

Ano, bohužel, zlomení lidé obracejí většinou agresivitu jen vůči sobě, nebo maximálně v posledním pominutí smyslů vůči náhodnému okolí, jako ten střelec z Uherského Brodu a ten předchozí žhář ve Frenštátě. 

klokan

    Neúměrné prohlubování sociální nerovnosti, v panující zde kleptokracii.   Co jednou, špatně začalo, má špatně dopadnout a také špatně dopadne, přímo ilustrativně viz. tom popřevratový (1989 ) v tak zvaném Česku, kdy z dost prosperující ČSSR, se stal vazalský polostát. Díky autorce článku za poodhalení jedné části  zdejšího panujícího pokryteckého hnusu. Nyní vidíme ty světlé kapitalistické zítřky, jimiž jsme byli před čtvrtstoletím ohlupováni zlodějskou garniturou, která se prodrala k moci za nedílné pomoci jejich patronů zpoza Atlantického oceánu. Ve zdejším ovčíně se však bouří sem tam toliko počasí.