Úder Wikipedie do brady totalitního režimu ve Vyškově

obrazek
2.1.2019 18:08
„Výstavba města pokračovala v polovině šedesátých let. Vyškov jako okresní město se chtěl prezentovat moderním, ale i vysoce úpravným způsobem. Plánovací komise městského národního výboru navrhovala provést do roku 1968 řadu stavebních akcí. Představitelé města uvažovali o dokončení stavby širokoúhlého kina (stalo se realitou v roce 1967).“ (Karel Mlateček a kolektiv: Vyškov dějiny města. Vyškov 2016, s. 481-482)

O této akci poněkud zevrubněji informovalo Svobodné slovo 7. května 1967 (č.125) důkladná a složitá přestavba bývalého sálu sokolovny na stálé širokoúhlé kino ve Výškově pro 350 diváků, prováděná Okresním stavebním podnikem a vnitřní úprava podnikem Fotografia z Jihlavy, přišla na 1 milión korun. MěstNV požádal o racionalizační úvěr ve výši 800.000 Kčs. [1] Nicméně dle webových stránek Městského úřadu ve Vyškově [2] ve druhé polovině minulého století budova postupně chátrala a začátkem devadesátých let byl provoz kina přerušen. Obnoven byl až po generální rekonstrukci začátkem roku 1994. Korunu tomu všemu nasadila Wikipedie: V době totalitního režimu budova postupně chátrala, až byl její provoz v 90. letech úplně zastaven.[3]

Dokud jsem si nepřečetl obsáhlou publikaci o dějinách města Vyškova, tak jsem se těšil, že mám na závěr roku sólokapra z dějin tunelování, například jak na více než 650 zaměstnanců ztrátového Okresního stavebního podniku použilo finance určené na přestavbu kina ve výši tehdejší pořizovací ceny čtyř rodinných domků na výstavbu osmi bytových jednotek. Prozatím lze ale pouze konstatovat, že Wikipedie se netrefila. Pokud to takhle půjde dále, tak totalitní režim bude muset být rehabilitován jako generální tajemník KSČ Rudolf Slánský. Totalita bude bita.

Přeji všem nejenom další přehršel četby salv dezinformací od mnoha českých elfů v průběhu celého 2019, ale hlavně zdraví a rozvahu. Dvakrát měř a jednou řež. A hlavně nepoužívat ideologické bréjle.

Obrázek Sokolského domu ve Vyškově je převzat z webových stránek městského úřadu ve Vyškově (viz odkaz č. 2). Odkaz č. 3 (Wikipedie) ukazuje jeho současnou podobu.[1] Pro zajímavost a pro srovnání: Rekonstrukce kina v Klímkovicích (renovace hlediště a čalounění sedadel, výměna podlahové krytiny) se pohybuje v částce kolem 1,1 milionu korun, z toho 250 000 korun pokryje dotace ze Státního fondu kinematografie. V minulém roce byly dodány digitální přístroje a nové promítací plátno, což přišlo na 2,25 miliónů korun, z toho 1 milion korun činila dotace od Státního fondu pro kinematografii (Právo 29. prosince 2018, s. 10.) 

[3] [https://cs.wikipedia.org/wiki/Sokolsk%C3%BD_d%C5%AFm_(Vy%C5%A1kov) ] Na okraj: Heslo jako svůj zdroj uvádí s. 591 publikace Vyškov Dějiny města. Vyškov: Město Vyškov, 2016. [ISBN 978-80-906656-0-6. S. 944], kde však kromě obrázku Sokolského domu a informace, že k jeho stavbě za finanční podpory města došlo v letech 1914-1915 v podstatě na místě původní sokolovny. Prostory nové budovy byly využity i k promítání filmů, které provozovalo město, nelze najít nějaké větičky o chátrání budovy v době totalitního režimu. Autorem hesla je Vojtěch Dostál. První verze pochází z r. 2007 a není odlišná od té dnešní, avšak neobsahuje odkaz na zdroj. Něco jiného pak je, že tehdy použivané omítky při opravách byly hodně nekvalitní, takže budovy po několika letech vypadaly hůře než před těmi opravami. Samotný text na Wikipedii přitom dokazuje, že se s budovu bývalé sokolovny během éry totalitního režimu něco dělo a že docházelo přitom k rozkrádačkám nejenom cementu: "Dnešní interiér budovy se zcela a zásadně změnil po rekonstrukčním, a nepříliš zdařilém zásahu. Úplně zmizel například balkón naproti jevišti, je z něj udělána promítací kabina. Zajímavým osudem si prošly i vitráže, které byly zachráněny a po dobu druhé světové války a komunistického režimu přetrvaly v rukou patriota. Zpět se vrátily až po rekonstrukci v 90.letech do levého přísálí". Mimochodem, jsme v éře, kdy se komunisté mlátili mezi sebou kvůli zanedbávané údržbě historických památek, jader měst, kostelů a zámků.

rezjir10
Zajímám se o historii, politiku a ekonomii, protože Češi nerozumějí svým vlastním dějinám.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

rezjir10

Nelze se domnívat, že Wikipedii obsadila nějaká náboženská skupina. Prozatím jsem necítil potřebu na Wikipedii registrovat.