Ukradená půda volyňských Čechů

volyn
13.6.2011 10:41
Po reemigraci desetitisíců volyňských Čechů z Ukrajiny do Čech v roce 1946-47, kteří se tak zachránili před stalinským terorem, bylo provedeno pouze majetkové vyrovnání ponechaných nemovistostí. Půda, kterou si po jejich dobrovolném vystěhování z Rakouska-Uherska na Volyň v letech 1868-1880 zakoupili a obdělávali, byla v roce 1939 zestátněna Sovětským svazem v rámci kolektivizace zemědělství.

Závěrečný protokol československo-sovětské komise pro opci a přesídlení volyňských Čechů byl podepsán 14. září 1949. Celková výše vzájemného vyúčtování majetku činila 96 mil. rublů, tj. při kurzu 1:10 asi 960 mil. tehdejších korun. Na jednu volyňskou rodinu připadlo průměrně 90-100 tisíc korun, jež měly být použity k zaplacení úhrad za přidělené usedlosti v pohraničí. Předběžná výše náhrad za přidělený majetek však vesměs převyšovala výši náhrady za majetek zanechaný v SSSR (bez půdy), takže museli vzniklý rozdíl státu zaplatit ve splátkách do 15 let. 

Majetkoprávní vyrovnání probíhalo v roce 1954-1958 pověřeným Ústředním likvidátorem peněžních ústavů a podniků v Praze na základě podaného dotazníku.

Vyplacené náhrady pro minimum případů (bohatí volyňští průmyslníci, továrníci), které nepřevyšovaly výši náhrady za přidělené usedlosti v pohraničí, činily celkem 186 mil. Kč. Průměrná náhrada na jeden případ činila 4 816 Kč.

Ponechaná půda zakoupená volyňskými Čechy v rozsahu více než 3 mil. hektarů, byla v roce 1939 Sovětským svazem zestátněna a odškodněna dosud nebyla. Odhadovaná cena této půdy je nyní více než 9 miliard Kč.

Ukrajinská strana "ukradenou" půdu už asi neodškodní, byla to chyba našeho státu, že si to vláda během historického vývoje po rozpadu SSSR nepohlídala.

Volyňští Češi vytrpěli hodně - bojovali u Zborova, bojovali proti Němcům, proti Banderovcům, byli posíláni do GULAGů, po reemigraci do Čech byli pro svoje antikomunistické názory a rozšiřování negativních zkušeností z kolektivizace zemědělství v Rusku sledováni ve velké míře StB a někteří skončili v žalářích.

Vláda ČR odmítala a odmítá tuto křivdu řešit (jmenovitě pan Topolánek, pan Nečas, kníže Schwarzenberk), pokládá ji za vyřešenou vyrovnáním za nemovitosti, odmítá o tom dále jednat s Ukrajinou. Mezitím na Ukrajině probíhá postupně privatizace a půda Čechů je rozprodávána… Jak je vidět, na odškodnění protikomunistických odbojářů zájem vlády je, ale na tuto evidentně nedořešenou křivdu velkého rozsahu nikoliv.

novotny
Zabývám se problematikou využití poznatků moderního výzkumu a vývoje pro zlepšení stavu naší společnosti.
Klíčová slova: vláda Petra Nečase

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

catumbelan1

V tom výčtu čím museli volyňští Češi projít chybí ještě to, že v době tzv. kolektivizace jim byly ty zaplacené majetky odňaty. V mnohých případech, jako například u mých rodičů, došlo ještě k nucenému nevolnickému zavázání se odpracovat šest let na "panském"!! Po slavném šmirglu v roce 1989 se sice nějakých náprav majetkových křivd dočkali. Jenže gaunerská klika která se dostala k lizu už nedopustila aby kdokoli měl více než oni. Opět se kradlo jako po válce, opět nastoupili "národní správci" pod vedením odborníků z Prognosťáku a na spravedlnost nedošlo. Ta zůstala tradičně slepá!