Ukrajina: Není vhodnější být realisty a pragmatiky?

pelc vladimír
8.7.2022 11:10
Mnoho politiků propaguje, že chce být s Ažajevem. Pod vlivem této propagandy to manifestuje též mnoho občanů. Je to možné?

Vojensko-politická situace na Ukrajině vypadá tak, že musí dojít k politické dohodě o narovnání. Institut politického narovnání slouží především k tomu, aby se předešlo dalším sporům, bojům, jeho účelem není zjištění, jak věci, problémy vznikly, jak se mají a jak je kdo chce či chtěl by řešit, co je pro kterou ze stran sporného. Politické narovnání nesleduje pochybnosti a spornosti, které mohou být oprávněné i neoprávněné, skutkové i právní, objektivní i subjektivní, platné i neplatné.

Cílem je odstranění pochybností nad budoucností uspořádáním přítomnosti. Dochází k tomu, že původní vztahy se ruší, nahrazují se závazky novými, předchozí uspořádání je nahrazeno novým.

Důvody politického narovnání bude každá ze stran uvádět jiné. A je jich hodně. I u těch bezprostředně či zprostředkovaně bojujících.

Budoucí rozmanitost politického narovnání (USA-Rusko/Ukrajina/Evropa) bude zdůvodňována rozličně; všichni budou pro domo vítězi. Účinky musejí být pro všechny stejné – ukončení vojenských operací, ukončení jakýchkoli bojů. Cenou politického narovnání je nový status quo, daný realitou, který nahradí status quo ante.

Být s Ažajevem totiž možné není – Ukrajina i Rusko jsou v Evropě. Jsou i ve světě. Silně politicky a hospodářsky. Pozitivně i negativně. Není vhodnější se s tím realisticky a pragmaticky vyrovnat?

Hodnotou může být ukončení bojů na území Ukrajiny. Hlavně ničení životů. Hodnotou může být zastavení dalšího hospodářského úpadku Ukrajiny. Hodnotou může být zamezení dalších hospodářských problémů (nejen) našeho státu.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.